امکان دریافت مقالات کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر گرگان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۰۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۱۸۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

جامعه مدني دركشورهاي اسلامي مطالعه موردي كشورهاي ايران و مصر
جايگاه مهم علوم انساني اسلامي درايجادپيشرفت و تمدن نوين اسلامي ازديدگاه مقام معظم رهبري
جايگاه گردشگري زيارتي امام رضا(ع)دربهبودشرايط رواني جامعه
مديريت اسلامي در نظام آموزش و پرورش ايران
بسامدكمي و كيفي علم بيان در نقد شعرعربي و فارسي
نگاهي فقهي به مجازات هاي جايگزين حبس ازقانون مجازات اسلامي مصوب 1392
قانون گذاري درنظام ولايي باتاكيد برنظرات شيخ فضل اله نوري (ره)
دولت حداقلي از نگاه هابرماس
تعليم و تربيت در آينه آثار سعدي شيرازي
خصيصه هاي انسان آرماني و كامل درآينه عرفان زرتشت و مولوي
عارضه شخصيتي بدبيني و منفي نگري درمثنوي معنوي
فارسي ميانه
درآمدي بر سبك زندگي اسلامي بررسي و تبيين سبك زندگي اسلامي
جلدسازي سنتي، هنري فراموش شده
قرآن و علم پزشكي ( ميوهها )
مضمون وطن دراشعارسنجركاشاني
سياست ورزي درادوارمختلف شعرفارسي
بررسي زمينه ي عاطفي مرگ و زوال در شعر بدر شاكر السياب و قيصر امين پور
زمينه ي عاطفي غم واندوه در شعر بدر شاكر السياب و قيصر امين پور
ماهيت حقوقي تقسيم و موارد آن
بررسي روانشناسي رنگ در آثار نقاشي رضا عباسي
تبيين ميزان بدحجابي در سطح دانشگاهها و نقش عوامل فرهنگي در كاهش و افزايش آن در دانشگاههاي آزاداسلامي شرق استان مازندران
بررسي مشروعيت و جايگزين هاي حبس درقرآن و سنت امامان عليهم السلام
مصادر انديشه هاي فلسفي جبران خليل جبران
نگاهي نقدگرايانه بر چگونگي نبرد رستم و سهراب از ديدگاه روانشناسي
بررسي تطبيقي هشدارهاي قرآن درخصوص دسيسه هاي يهودوصهيونيسم معاصر
معرفي نسخه خطي قرآن خط گشاد روستاي دكاموند، الشتر
طبقه بندي موضوعي و سبك شناختي نقاشيهاي هندوايراني گنجينه ي هنرهاي تزئيني اصفهان
بررسي نقد معرفت فلسفي از ديدگاه مكتب تفكيك در حوزه علوم انساني اسلامي
مقايسه تطبيقي عناصرنمادين و كهن الگوها درداستان بيژن و منيژه فردوسي با خسرووشيرين نظامي
بستروزمينه هاي شكل گيري افكاروانديشه هاي مذهبي حكيم ناصرخسروقبادياني
بررسي فقهي حقوقي خيانت در امانت
تشكيل شركت تجارتي بدون محدوديت
تحليل محتواي وب سايت هاي CNN ، BBC و PressTV پيرامون اخبار اسلام هراسي بررسي موردي اهانت به كتاب آسماني قرآن كريم بعد از واقعه 11 سپتامبر
كاركردهاي بلاغي داستان پيامبران به عنوان يك مختصه سبكي درشعرفياض لاهيجي
مطالعه تجربي ملاك هاي دينداري در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر
جلوه هايي ازتاثير پذيري اشعاربهلول ازقرآن
مروري بر تاريخ اقتصاد مقاومتي در ايران با تكيه بر:رويدادها و نظرات رجال سياسي جهت حمايت از انديشه توليد و كار ملي
جلوه هاي قرآن و حديث در شعر وحشي بافقي
هويت ديني و نقش تاريخ در شكل گيري هويت با نگاهي بر سيرتاريخي هويت ديني و بحران هويتي در تاريخ ايران
درونمايه هاي تعليمي حكمي دراشعارابوالفتح بستي سيستاني
اخلاق فضيلت از آغاز تا كنون Since the beginning of virtue ethics
بررسي ديدگاه اخلاقي ايمانوئل كانت و نقد استاد مطهري بر اين نظريه
موازنه ي خمردرراييه ي ابو نواس وميميه ي ابن فارض
مسئوليت پزشك ازمنظرفقه وقانون مجازات اسلامي 1392
بررسي ويژگيهاي ارتباطات چهارگانه انساني از منظر قرآن
نقدي برادله انكارخمس ارباح مكاسب
إصلاح الإنسان واﻟﻤﺠتمع في آثار ميخائيل نعيمه
نقص آموزه هاي مهدويت بر غناي فرهنگي جامعه
آداب سخن گفتن در آثار سعدي شيرين سخن
بررسي حمايت كيفري از آلودگي هاي صوتي در فقه اماميه و حقوق ايران
مديريت زمان در فرهنگ ايراني – اسلامي
نگرشي بر عدالت در مديريت اسلامي با تاكيد بر ديدگاه سعدي
آسيه شناسي ترجمه ادات إذا در ترجمه قرآن استاد محمد مهدي فولادوند
جايگاه نفس در منطق الطير عطار نيشابوري
نگاهي بر هفت وادي عرفان در منطق الطير عطار نيشابوري
نگاهي بر هفت وادي عرفان در منطق الطير عطار نيشابوري
نشوز از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه
بررسي فقهي حقوقي نفقه
ابعاد فردي و اجتماعي موانع بهداشت روان ازديدگاه امام سجاد (ع)
روايت شناسي داستان حضرت يوسف در تورات و قرآن
فارسي عمومي و نقش محتواي آن در ايجاد علاقه به يادگيري در دانشجويان
تحليل و مقايسه وطن گرايي در اشعار فرخي يزدي و محمدمهدي جواهري
بررسي و تحليل زبان تشبيهي غزليات فياض لاهيجي
انگيزه ها و آماج هاي طنز سعدي
بازنمايي ساختاراجتماعي شهرساساني نيشابور وچگونگي تاثير آن درتكوين وگسترش ساختارشهري درسده هاي نخست اسلام
نماز و نيايش در شعر الهي نامه و منطق الطير عطار
بررسي نقش و تاثير توانمندسازي در بهبود فعاليتهاي سازمانهاي مردم نهاد با تاكيد بر توسعه پايدار جامعه ايران
راهبردهاي توسعه انصاف و عدالت اجتماعي در بخش خصوصي درمان در جامعه ايران
سرمايه اجتماعي، مشاركت اجتماعي و توانمندسازي
معرفي و بررسي ويژگيهاي سبكي مجمع البحرين
بررسي تطبيقي جرايم عليه امنيت داخلي درحقوق ايران و كويت – سوريه – چين
بازتاب گفتمانهاي سياسي و اجتماعي جامعه در اشعار فارسي شهريار
تاثير قرآن كريم بر شعر ابوالأسود دؤلي
تصوير زن در آيينه ادبيات جاهلي
ويژگيهاي ادبي ومحتوايي نيايش چهل ودوم صحيفه سجاديه براساس نظريه گفتمان
جلوه هاي قرآني در مثنوي مولوي
مباني فراتاريخي هنرشيعي
Chittick’s Rendition of the Eloquence: a Case of the English translation of the Nahjul Balagha
مهاجرت وباروري
Quranic Puns in Translation: a Case of the Arberry’s Rendition of the Holy Quran
جامعه شناسي ارتباطات مدرن
خودشناسي در منطق الطير عطار نيشابوري
بررسي ابزارهاي انسجام واژگاني در داستان سووشون نوشتهي سيمين دانشور براساس نظريه هليدي و حسن 1976
جايگاه پناهندگان درفقه اماميه و نظام حقوقي ايران و اسنادبين المللي
زيبايي شناسي پارادوكس در مثنوي و غزليات مولانا
مفهوم و تحليل ميل در مثنوي معنوي
بررسي عوامل و مولفه هاي رفتاراخلاقي درسازمانها ازمنظرديني
بررسي تطبيقي ديدگاه انسان شناسي عطارنيشابوري وافلوطين
بررسي مفهوم دعا در اشعار مولوي و عطار
بررسي سياست خارجي تركيه درقبال بحران سوريه
باز خواني مفهوم استكبارستيزي از منظر جنبشهاي اجتماعي و دانشجويي
مفهوم شناسي تطبيقي سبك زندگي در رويكرد اسلامي و غربي
در آمدي بر جبر و اختيار در قران كريم
بررسي استعاره مصرحه درصدغزل ازطالب آملي
تساوي حقوق زن و مرد درقرآن
مباني فقهي حمايت از مال و سرمايه
روايت شناسي داستان بوف كور بر اساس نظريه ي تودوروف
مفهوم و اقسام آزادي ازديدگاه شهيدمطهري ره
بررسي فقهي ادله موافقان و مخالفان پيونداعضا ازديدگاه مذاهب اسلامي
بايسته هاي تبليغ دين اسلام بانگاه ويژه به آثارشهيدمطهري (ره)
مضامين فكري درادبيات پايداري و مقاومت
كاشي هفت رنگ ازطلوع تا غروب
بررسي و تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب شهري استان گلستان
نگاهي به مسئله كرامت انسان دركتب عرفاني ازآغاز تا قرن هشتم
شخصيت پيران ويسه از ديدگاه قرآن پيران مثال سراب
استفاده از كتاب هاي مذاهب مختلف در مناظرات امام رضا (ع)
بررسي تاثيرات و پيامدهاي انقلاب تركان جوان برممالك عربي
احسان و جلوه هاي آن در باب دوم بوستان
نقش الف و لام تعريف درمعني آيات باتكيه برتفسير كشاف
تمييز بيع از ساير قراردادهاي معين با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر
بررسي سبك شناسي قصيده اي ازسنايي اي دل به كوي فقرزماني قرارگير
مروري برمباني نظري طلاق حاكم درحقوق ايران
تجارت الكترونيك از منظر حقوق
تكنولوژي تجارت الكترونيك و پيدايش جرائم نوين
ارتباط بازپروري مجرمين با ساير علوم
بررسي دلالي معنايي سوره دخان 457
بررسي حماسي بودن عرفان مولانا
تجلي رموز قرآني در شعر معاصر فلسطين
تجلي مضامين معنوي در ادبيات فارسي و عربي دوره هاي تاريخي پيش از اسلام و صدر اسلام
چرايي استفاده علامه طباطبايي از روايات عامه در تفسير الميزان
ديدگاه مذاهب خمسه درموردازدواج و نكاح و طلاق
مفهوم خلاقيت براساس تناظر دو سويه معنا و ماده در معماري اسلامي
مطالعه تطبيقي حقوق بنيادين بشر در ايران و اسناد بين المللي
تحليل تجارت الكترونيك از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه
بررسي نفقه از ديدگاه اماميه با نگاهي به فقه حنفيه
برهان عنايت به مثابه برهاني برتحقق مدينه فاضله مهدوي (عج)
بررسي جايگاه اخوان الصفا در تحول علوم انساني اسلامي
بررسي متعه وآثار اجتماعي آن
نقد و بررسي دستورالعمل جديد شوراي پول و اعتبار
زبان و ادبيات فارسي و نقش آن در پيشرفت علوم انساني – اسلامي
بازتاب نام در شاهنامه فردوسي
فرهنگ و آموزه هاي اسلامي در ساختار و متون شبيه خواني
نبوت عامه در آينه ي نهج البلاغه مورد پژوهانه: راهبردهاي هدايتي انبياء با محوريت خطبه يك
بررسي رابطه بين خودكارآمدي والدين و كفايت اجتماعي فرزندان
بررسي شعري از سلمان هراتي با رويكرد جامعه شناختي
چالشهاي فراروي سياست جنايي ايران درميانجي گري كيفري ازجرايم آپارتماني
جلوه هاي آسايش وامنيت درقرآن
شاخصه هاي سبك زندگي خانواده اسلامي
اولويت هاي ساماندهي اجتماعي در حكومت علوي از منظر نهج البلاغه
وجوه انتقاد از متصوفه درآثار منثور عرفاني
تركيب بندي و روايت در نگارگري ايراني و باز توليد آن در صحنه ي نمايش
سبك زندگي با محوريت ساده زيستي
اعاده عمليات اجرايي به حال سابق
ريخت شناسي و مفهوم شناسي منظومه فصلي دردوزخ اثر آرتور رمبو براساس رويكرد عرفاني
بحتري خاور و بحتري باختر در ترازوي نقد
بررسي رابطه كتاب مثنوي مولانا و دين مبين اسلام
نقش حكيم توس در حفظ وحدت وهويت
نقش وسوسه در آسيب شناسي رواني از ديدگاه اسلام
ديدگاه اميرالمومنين عليه السلام درباره ديپلماسي حكومت اسلامي
اشتغال وحرفه آموزي زندانيان جهت بازپروري
اولويت هاي راهبردي دشمنان حق ناپذير و راهكارهاي مقابله با آن از منظر قرآن كريم
بررسي اختلاف نظرات فقها و حقوقدانان در عقد قرض
تدوين شاخصها و ارائهي مدل عملياتي و تحليلي مؤلفههاي مديريت اسلامي از ديدگاه آيت ا…شهيد بهشتي
خواستگاه جريانات تكفيري و سلفي در طول تاريخ اسلامي
بررسي تحليلي و تطبيقي خسارت دادرسي در حقوق ايران و قانون آيين دادرسي مدني فراملي اصل 25 آ . د . م . فراملي
منفعت، عدم النفع و منافع ممكن الحصول در حقوق ايران و فقه اماميه
تحليل درون مايه هاي طنز محمد علي افراشته
تاملي بر منابع مالي موقوفات عصر مغول
جايگاه خلاقيت و نوگرايي در مديريت اسلامي
تحليل گفتمان داستان شيخ صنعان در منطق الطير عطار
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و تعهدات بين المللي زيست محيطي
نقش مرقد حضرت بي بي حكيمه خاتون(س) در تبديل شدن به قطب فرهنگي
بررسي تاثير جاودانگي و نفوذ آيات قرآن كريم بر ادبيات فارسي
راههاي ايجاد خشوع و معناگرايي در تلاوت قرآن كريم
بررسي و مقايسه آراء علامه طباطبايي و آيت الله معرفت در تبيين علوم قرآن
مكانه الشريف الرضي كاتب نهج البلاغه
تحليل شخصيت ها درمنظومه خسرووشيرين نظامي با رويكرد روايت شناسي
تعليم وتربيت در نهح البلاغه
زبان قرآن براساس تفسير
بررسي نقش رسانه هاي نوين ارتباطي و بروز آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در بين جوانان . شهر دهدشت در سال 1393
رابطه شناخت وفهم دعا بر درك استجابت آن در كودكان و نوجوانان شهر بابل با تاكيد بر منابع و متون اسلامي
بررسي ادب ضماير در متون كهن
ارزشهاي اسلامي درگذر مقتضيات زمان
جستاري در انديشه هاي زباني عبدالقاهر جرجاني نمونه موردي نظريه نظم
بيداري اسلامي ؛ پلي به سوي نظم نوين جهاني
نقش دين اسلام در تحولات علوم اسلامي و تمدن جهاني
بررسي رابطه نوگرايي با تغيير ساختار خانواده در بين زنان و مردان متاهل 55-25 ساله شهر دهدشت در سال 1393
مطالعه تطبيقي رئاليسم جادويي در آثار دو نويسنده، شهريار مندنيپور و گابريل گارسيا ماركز
بررسي شگردهاي طنزپردازي عبيدزاكاني
نقش بصيرت در حماسه كربلا
صحيف سجاديه و صلوات
بصيرت، اهداف وضرورت ها
نقش قرآن درپويايي و جاودانگي زبان عربي
سيماي جامعه در مثنوي هاي زلالي خوانساري
روانشناسي درقرآن
امام سجادعليه السلام وتربيت فرزند
تاملي بر فن شعري هجويه در ادب عربي
بررسي فساداداري وراهكارهاي اجرايي مبارزه با آن دربسترآموزه هاي قرآن واهل بيت عليهم السلام
تأثير نمادهاي قرآني در شعر معاصر فلسطين
تجلي موسيقي و فاصله ي قرآني در شعر معاصر فلسطين
التمرد والتجديد في الادب العباسي ابو نواس انموذجا
دراسه التشبيه في معلقتي امري القيس و طرفه بن العبد دراسه (اسلوبيه – احصائيه – دلاليه )
اشكال التناص في مقامات ناصيف اليازجي (الاقتباسي – الاشاري – الامتصاصي )
تاثيرپذيري ابوالعتاهيه شاعرزهد وحكمت ازقرآن وحكمتهاي امام علي (ع)
تاملات في الموت و الحياه دراسه في مظاهر الحكمه و مصادرها في اشعار ناصيف اليازجي
حكمه العلم في اشعار ناصيف اليازجي
ظاهره التمرد عند نازك الملائكت
نگاهي مقابله اي و آسيب شناسانه به بحران زن درادب فارسي و عربي
جستاري درزبان شناسي رايانه اي وسهم زبان عربي ازآن درفرايند ترجمه ماشيني
مميزات الوطن في اشعار وروايات جبرا ابراهيم جبرا
بررسي نور و تزئينات در معماري اسلامي براساس مطالعات مروري
تجلي قرآن در جملات قصار نهج البلاغه
جماليات التناص القرآني في أشعار إبراهيم طوقان السياسيه
بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور و بدرالشاكر السياب
معماري و شهرسازي يا توجه به رويكردهاي اسلامي
اصول و اركان معماري به سبك دوران اسلامي
مصالح ساختماني معماري اسلامي و زيبايي آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید