دانلود مقالات همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه نیروی تدبیر ایرانیان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۱۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه

بررسي عوامل موثربرپرورش خلاقيت دانش آموزان دوره ي ابتدايي وارائه راهكارهاي بهبودبخش
پيشگيري ازبزهكاري كودكان و نوجوانان ازمنظراسلام وروان شناسي بررسي نقش خانواده
كاركردبازيهاي رايانه اي برمهارت اجتماعي دانش آموزان
محيط خانواده و تاثيرآن بر استقلال و استعداد فرزندان
رابطه بين خودراهبري در يادگيري با نگرش به درس رياضيات در بين دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرري
تحليل عوامل موثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلام
آموزش كارآفريني و مدرسه كارآفرينانه رويكردي جديد در تربيت و رشد دانش آموزان
شناسايي عوامل مؤثر در گرايش دانشآموزان به ارزشهاي اخلاقي و مذهبي (مطالعه موردي: دانشآموزان متوسطه شهرستان دهلران)
تعيين سهم مشكلات عاطفي, رفتاري و اجتماعي بر اساس رابطه عاطفي مادر- كودك كودكان 12-6 سال منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران
بررسي اثر فقدان پدر بر افت تحصيلي و افسردگي كودكان در شهرستان ساري
بررسي و ارزيابي خانوادهها در رعايت از حقوق فرزندان مطالعه موردي: خانوادههاي شهرستان زاهدان
نقش انتظارات معلم در ايجاد و تقويت انگيزه دانش آموزان
بررسي رابطه ميان تعارض زناشويي و كيفيت رابطه والد-كودك
تعيين مهارت هاي شهروندي مورد نياز دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معلمان منطقه اسد آباد همدان
رابطه جهت گيري مذهبي، هوش هيجاني و هوش معنوي با سلامت رواني دردانش آموزان
رابطه عملكرد خانواده و اختلال خوردن در دختران نوجوان
بررسي اثر آموزش تفكر انتقادي بر عزت نفس و افسردگي نوجوانان پسر دبيرستان هاي شهرقم
واكاوي نگرش دانشآموزان نسبت به عوامل موثر بر جذب آنان به شركت در مراسم مذهبي در مدرسه
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان و آرزوهاي شغلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نقده
بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري با سرزندگي دختران نوجوان در طبقات اقتصادي- اجتماعي محروم و مرفه
بررسي نقش عوامل خانوادگي و جو مدرسه بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع متوسطه
مقايسه اثربخشي روش آموزش گروهي مديريت رفتار والدين با روش مداخله اي نوروفيدبك در كاهش نشانگان اختلال بي اعتنائي مقابله اي كودكان 10 تا 12 ساله
آموزش بردباري، پيش نياز توليد و توسعه ي علم در برنامه درسي دوره ابتدايي
بررسي رابطه ي وضعيت مذهبي در محيط خانواده با دينداري دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحيه يك شهرستان اروميه
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كمرويي نوجوانان پسر كم توان ذهني
بررسي رابطه سبكهاي هويتي وخودكار-آمدي نوجوانان شهر پاوه
سلامت معنوي و سبك زندگي اسلامي
اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي-اجتماعي بر كاهش پرخاشگري كودكان پيش دبستاني
بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري والدين و خلاقيت با رشد اخلاقي دانش آموزان دختر راهنمايي شهرستان ارسنجان درسال تحصيلي 93-1392
بررسي مقايسهاي تأثير برنامه درسي موضوع مدار و مسأله مدار بر تقويت مهارتهاي زندگي دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرستان بابل
پرورش مسئوليت پذيري اجتماعي در كودكان و نوجوانان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید