دانلود مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش ۵ خرداد ۱۳۹۴ تا ۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط داشگاه ارومیه با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۹۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۳۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

يك مدل مبتني بر نظريه بازي ها براي تحليل سرمايه گذاري امنيتي در شبكه هاي داراي وابستگي
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالي و رشد اقتصادي
طراحي يك چارچوب يكپارچه براي ارزيابي ريسك پروژه هاي نرم افزاري
تشخيص مرز صحيح كلمات در ويدئوي دنباله دار زبان اشاره فارسي
شخصي سازي جستجوي وب با استفاده از هستانشناسي و پروفايل بهروز كاربر
تشخيص هم معنانويسي در متون فارسي به كمك نظريه مجموعه فازي
بازيابي مدل هاي سه بعدي بر اساس هيستوگرام فاصله ژئودزيك اجزاي تشكيل دهنده
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي جهت كاهش تعداد ارسالها در مسيريابي فرصت طلبانه
روشي نوين در انتخاب ويژگي از طريق تركيب رتبه بندي و خوشه بندي
ايجاد فروشگاه هاي تعاملي مبتني بر پلتفرم تلفن همراه با استفاده از فن آوري NFC
حاشيه نويسي خودكار تصاوير بر اساس نزديكترين همسايه مشابه
حل معادله فنر دافينگ نرمال شده با استفاده از تئوري اغتشاش
كنترل سينرجتيك ترمينال سريع مبدل قدرت باك جريان مستقيم
ارائه روشي تركيبي جهت خوشه بندي داده ها با استفاده از الگوريتم هاي k-means، ژنتيك و PSO
بهينه سازي دماي داخلي يك گلخانه نمونه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تخمين توزيع
ارزيابي پذيرش سامانه يادگيري الكترونيكي شخصي شده با استفاده از مدل پذيرش فناوري
حداكثر سازي ناحيه ديد، با كمترين تعداد نگهبان در مسئله گالري هنري با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
محاسبه رابطه معنايي متون با استفاده از ماتريس مفهومي غني شده
ارزيابي كيفي وب سايت هاي خبري مشاهده شده توسط كاربران ايراني با استفاده از تركيب روش تاپسيس و آنتروپي اطلاعات
ارائه روشي مبتني بر تجزيه مقادير ويژه به منظور حذف نويز داده هاي سيستم هاي الكترونيكي تشخيص بوي گاز
طراحي يك ضرب كننده ترتيبي تخميني مميز شناور با قابليت جبران خطا
بكارگيري داده كاوي در تشخيص بن بست در سيستم هاي تبديل گراف
يك هم بندي جديد انرژي-كارا در شبكه هاي حسگر بي سيم محدوده ي بدن
مقايسه روش هاي جمعي در شناسايي ژن هاي عامل بيماري
بكارگيري chord به منظورارتقاي ضريب امنيتي در شبكه هاي حسگر بيسيم
روشي مبتني بر اتوماتاي يادگيرتعميم يافته درحل مسائل تصميم گيري غيرمتمركز چندعامله
طبقه بندي حركت اندام هاي مفصل دار اسكلت بندي شده بر اساس نمايش تنك
اجراي الگوريتمها با استفاده از داده و عملكردهاي پردازش موازي روي كلاسترها
تشخيص پنهان نگاري LACK بر مبناي محتواي بسته هاي VoIP
روشي ساده بر پايه ي ماشين بردار پشتيبان براي جلوگيري از تزريق SQL
ارائه راهكاري براي افزايش قابليت اطمينان در رايانش ابري
ارائه ي روشي مبتني بر تحليل هاي زماني و اجتماعي به منظور كشف تباني در سيستم هاي شهرت بازخوردي
اثربخشي بازخورد شبه مرتبط در بازيابي اسناد پزشكي مبتني بر مدل فضاي برداري
طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص حملات جعل آدرس فيزيكي در شبكه هاي 802.11
ارايه رويكردي كارا براي مساله تشخيص حالات چهره به كمك تركيب روش هاي تحليل مولفه هاي اصلي، الگوي دودويي محلي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
كنترل بهينه دور موتور DC با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي هوشمند
ارائه الگوريتم جديد نهان نگاري مبتني بر تفاضل مقادير پيكسلي
الگوريتمي جديد براي توليد چند ضلعي گون زنجيره اي ساده و تبديل آن به چند ضلعي ساده
كاوش عنوان در متن با استفاده از تركيب مدل موضوعي، NERC و آناليز احساسي
بررسي برنامه هاي كاربردي آگاه به زمينه در شبكه هاي خودرويي
بهينه سازي ورودي با استفاده از ضريب لاگرانژ
ارائه راهكاري براي شناسايي و مقابله با حملات تزريق كد و كتابخانه پيوند پويا
بررسي جايگاه مديريت دانش و نوآوري در كتابخانه هاي پژوهشي/تخصصي و دانشگاهي شهر يزد
ارائه ي راهكارهاي چابك جهت مديريت تلاطم در اجراي معماري سازماني دولت الكترونيكي
پياده سازي موازي رمزنگاري هومومرفيك Somewhat با استفاده از تكنيك موازي سازي OpenMP جهت بالابردن امنيت در رايانش ابري
بهبود مدل عوامل موثر بر رفتار خريد مشتريان اينترنتي در ايران با توجه به مدل پذيرش فناوري و اولويت بندي آنها با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي
توافق كليد گروهي پويا مبتني بر مجموعه هاي مندل بروت و جوليا براساس درخت دودويي
بهينه سازي انتخاب ويژگي و انتخاب زيرمجموعه ي طبقه بندها در طبقه بندهاي شواريي با بكارگيري الگوريتم بهينه سازي سيستم صفحات شيب دار
ارائه يك روش ساختيافته و مرحله به مرحله به منظور مهاجرت نرم افزارهاي موجود به محيط هاي ابري
توليد چند ضلعي هاي تصادفي مبتني بر درخت كاستي تحدب
كاهش نويز و بهسازي گفتار با استفاده از اطلاعات زباني و مشخصات گوينده
ارائه روش تصميم گيري براي مهاجرت سرويس ها به ابر براساس تكينك تحليل سلسله مراتبي (AHP)
آموزش شبكه هاي عصبي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي بهينه سازي اجتماع پرندگان و تكامل تفاضلي
تشخيص نفوذ تركيبي با خوشه بندي و تصميم گيري چند معياره در شبكه حسگر بي سيم
ارائه رويكردي مبتني بر يادگيري حساس به هزينه جهت تشخيص تقلب كارت هاي اعتباري
ارائه زباني جهت مدل سازي امنيت چندسطحي در معماري سرويسگرا
كاهش زمان تعويض كانال در بستر شبكه هاي WiMAX با استفاده از استخراج رفتار و سلايق كاربر
تشخيص نفوذ در شبكه حسگر بي سيم با تركيب ماشين بردار پشتيبان و منطق فازي
استگانوگرافي مبتني بر كد گذاري هافمن بلوكي جهت افزايش امنيت و ظرفيت
كنترل ترافيك شهري با اولويت اتوبوس بر پايه سيستم هاي چند عاملي
يك روش خودكار مبتني بر شبكه عصبي خودسازمان ده و الگوريتم ژنتيك براي جداسازي حروف فارسي در تصاوير متني
بهبود عملكرد شبكه تركيبي FSO/RF
ارزيابي پروتكل هاي جمع آوري داده در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك
كنترل مسير ربات ماهي با استفاده از كنترل كننده PID بهينه سازي شده با الگوريتم غذايابي باكتري
تشخيص اسناد متني تكراري چندگانه با بكارگيري الگوريتم رقابت استعماري
مروري بر كاوش اتصالات در شبكه هاي اجتماعي
وارسي امنيتي خودكار برنامه هاي زبان C به كمك حاشي هگذاري
مديريت دانش: مدل بلوغ
شخصي سازي سيستم هاي توصيه گر بر اساس تكنيك هاي قوانين انجمني و الگوريتم هاي تكاملي
كنترل ارتفاع و زاويه مدل غيرخطي هلي كوپتر با كنترل كننده سينرجتيك
ارائه يك روش خوشه بندي تكاملي در سيستم هاي پيشنهاد دهنده
بهبود كيفيت جريان چندرسانه اي با كاهش وقفه ناشي از ناپايداري پيوند در شبكه نظير به نظير مبتني بر شبكه اقتضائي بين خودرويي
طراحي و مدلسازي شبكه لجستيك معكوس در شرايط عدم قطعيت در فضاي كسب وكار الكترونيكي
بررسي سيستم هاي اعتباري: طبقه بندي سيستم هاي اعتباري تجاري و علمي
ساخت شبكه تنظيم كننده ژن مبتني بر معماري كودا و ضريب همبستگي پيرسون
پروتكل توافق كليد گروهي مقاوم در برابر تقلب با ويژگي تصحيح خطاي ناشي از اختلال كانال
طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر تركيب لايه ايي شبكه عصبي مبتني بر نگاشت ويژگي ها به شيوه خود سازماندهي شده و شبكه عصبي پيش خور تعميم يافته بر مبناي ويژگي هاي اصلي ركوردهاي شبكه
شناسايي نواحي برجسته در تصاوير رنگي توسط فيلترينگ ميان گذر تابع لگاريتم گابور
انتخاب بهترين سرويس با توجه به معيارهاي امنيتي با استفاده از روش هاي تحليل سلسله مراتبي و هدف، سؤال، اندازه گيري
ارائه روشي براي توصيف و درستي يابي پايگاه داده ها با استفاده از Object-Z
حل مسائل بهينه سازي غير خطي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات مبتني بر نخبه گرايي
ارائه يك مدل افزايش اعتماد و شهرت حساس به زمنيه در سيسم هاي تجارت الكترونيك
ارائه يك روش مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي براي تخصيص بهينه منابع در محاسبات ابري
تركيب لايه هاي پايه و بهبود ويديوي مقياس پذير براي مقابله با خطاهاي انفجاري در شبكه هاي اقتضايي
بررسي عوامل و شاخص هاي موثر در موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان ها
استخراج پس زمينه از پيش زمينه با استفاده از چهارچوب سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بي سيم چندرسانه اي
زمانبندي و انتساب وظايف جريان كار به كمك نظريه بازي در محيط رايانش ابري
انتخاب زيرمجموعه ويژگي هاي داده هاي چند كلاسه مبتني برروش هاي تكاملي
امنيت در شبكه هاي هوشمند برق و ارائه يك روش احراز هويت مبتني بر مقدار تصادفي براي كنتورهاي هوشمند
سيستم دستيار آسيب شناسي باليني براي تشخيص بيماري به كمك شبكه عصبي مصنوعي
انتخاب K-means فشرده تر به عنوان يك تكنيك جايگاه يابي براي كمك به الگوريتم جستجوي گرانشي نخبه گرا جهت حل مسائل چندمدي
بهبود الگوريتم خوشه بندي K-means با استفاده از الگوريتم پيشنهادي فاخته توسعه يافته
تاييد اصالت اسكناس با استفاده از روش هاي تشخيص ناهنجاري مبتني بر خوشه بندي
دسته بندي مسائل باينري با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم كلوني زنبورهاي مصنوعي تركيبي
توازن بار مبتني بر قدرت پردازش و باركاري ماشينهاي مجازي در رايانش ابري
مصرف بهينه انرژي، مبتني بر الگوريتم يادگيري در شبكه هاي منفعل نوري
روش تركيبي مديريت تداخل در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي با استفاده از تقسيم فركانسي جزئي
تخمين سريع حركت دوربين با استفاده از تطبيق تصاوير نرمال در جريان تصاوير عمق و رنگ
بهبود سيستم توصيه گر پالايش مشاركتي با استفاده از خوشه بندي كاربران بر ميناي شخصيت
ارائه رويكردي صوري جهت مدل سازي ئ درستي يابي ويژگي خود سازي در سامانه هاي نهفته
كشف و تعقيب رويداد در شبكه هاي حسگر بي سيم چندرسانه اي متحرك با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
ارزيابي تاثير محبوبيت كاربر و هشتگ در محبوبيت پست هاي شبكه ي اجتماعي توئيتر
رويكرد جديد دراستفاده ازالگوريتم استراتژي تكاملي براي بهينه سازي توابع
تشخيص خودرو مبتني بر مدل پايه فعال و تأييد آن بر اساس تقارن لبه
يك روش جديد آگاه از انرژي براي مكان يابي گره ها درشبكه هاي حسگر بي سيم
بهبود زمان بندي گردش كاري در محاسبات ابري با استفاده از روش چندهدفه هوش انبوه
تركيب الگوريتم هاي سيستم ايمني مصنوعي به منظورتشخيص ناهنجاري در شبكه هاي كامپيوتري
تاثير تعداد همسايه ها درسيستم هاي توصيه گر مبتني بر الگوريتم ژنتيك و ازدحام ذرات
انتخاب استراتژي مديريت دانش با استفاده از تركيب روش هاي ANP و DEMATEL
روشي جديد براي ترميم تصاوير با استفاده از واريانس
ارايه ي يك الگوريتم نوين به منظور هم بخش بندي تصاوير
ارائه روشي براساس شباهت كسينوسي و شبكه واژگان جهت پيداكردن ميزان شباهت معنايي بين متون
طراحي سيستم گرافكاوي براي شناسايي الگوهاي كليدي رفتار خريد مشتريان وفادار
مديريت منابع زماني روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي
تحليل SWOT نرم افزار <<نما>> براي بهينه سازي طراحي چند وجهي
جلوگيري از در هم كوبيدگي نخها در اجراي چند نخي حدسي حلقه
بهينه سازي تقسيمات كشوري با استفاده از الگوريتم K-Means
افزايش دقت تشخيص گره هاي سياه چاله در الگوريتم مبتني بر زمان دريافت بسته هاي پاسخ مسير در شبكه هاي اقتضايي متحرك
يك روش مسيريابي براي عبور ربات از مانع مقعر شكل براساس آتوماتاي يادگير سلولي
بهبود جمع چند عملوندي دهدهي با استفاده از كمپرسورها براي كاربرد در ضرب كننده هاي دهدهي سريع
بهينه سازي انتخاب ويژگي و انتخاب زيرمجموعه ي طبقه بندها در طبقه بندهاي شورايي با بكارگيري الگوريتم بهينه سازي سيستم صفحات شيب دار
وارسي مدل ضربان ساز قلب با استفاده از اوپال
وارسي مدل كيسه هواي خودرو با رويكرد منطق درخت محاسباتي
باز شناخت اعداد دست نويس فارسي با استفاده از فيلتر گابور،تحليل مولفه هاي اصلي و الگوريتم K نزديكترين همسايه
شناسايي جاده با تركيب روش هاي يادگيري مبتني بر رنگ و بافت با استفاده از رأي گيري اكثريت وزن دار
بازشناسي اتوماتيك گونه هاي مختلف برگ درخت براساس ويژگي هيستوگرام پاسخ معادله پواسن
استفاده از رويكرد تطبيقي به منظور بهبود عملكرد الگوريتم هاي پيشرو و پسرو
آناليز ساختار داده هاي آماري ورزشي جهت انتخاب مدل مخفي ماركوفي مناسب براي استفاده الگوريتم ويتربي
بهره گيري از روش هاي هوشمند به منظور طراحي بهينه مقايسه گر CMOS
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري آشوبي
مدل متقارن مديريت جريان دانش در سازمان هاي دانش بنيان
بازشناسي حالت چهره با رويكرد تركيبي مبتني بر ظاهر و مبتني بر مدل
استخراج سطح مقاطع عروق لايه ي كروئيد در تصاويرEDI-OCT با استفاده از كانتورهاي فعال
طراحي يك نرم افزار مربي مجازي سلامت تحت موبايل، مبتني بر شخصيت و فاكتورهاي جسماني و بررسي تاثير استفاده از آن در شاخص هاي سلامت
يك روش جديد كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر چندرسانه اي بي سيم با چاهك متحرك
انتخاب ويژگي متغير با زمان: روشي جديد براي كاهش ويژگي در پيش بيني كننده هاي مبتني بر خبر در بازار بورس
نقش پايگاه داده زميني در مديريت و كنترل بحران ها (بررسي موردي: درياچه اروميه)
بررسي و مقايسه ي اثر كدينگ هاي تصحيح و تشخيص خطا و كدينگ هاي اجتناب از همشنوايي در افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي بر تراشه
ارائه روشي جهت بهبود ارزيابي اعتماد در شبكه هاي حسگر بي سيم
بهينه سازي پوشش و طول عمر در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس ناحيه بندي و چرخه وظايف
سنتز مدار برگشت پذير مكمل- 2 با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي سيستم پرسش و پاسخ با ارائه روشي تركيبي جهت امتيازده ي پاسخ
كاربرد و نقش عامل هاي هوشمند مبتني بر هوش مصنوعي در ارتقاء مديريت دانش سازماني
افزايش سرعت دسته بندي بسته ها به روش درخت سلسله مراتبي به كمك واحد پردازش گرافيكي
ارائه يك سيستم پيشنهادگر براي پيش بيني رفتار كاربران وب
ارتقاي مدل بسته ي كلمات با استفاده از معيار تشخيص شي در كاربرد دسته بندي صحنه ها
مديريت مهاجرت حسگرهاي مجازي در شبكه هاي حسگر ابري
شناسايي ترافيك رمز شده TOR به كمك روش هاي يادگيري ماشين
ارائه و ارزيابي يك چارچوب براي پياده سازي موازي الگوريتم هاي ژنتيك به كمك واحد پردازش گرافيكي
آناليز پروتكل تصديق هويت متقابل EBH توسط منطق BAN
كشف ارتباط بين ويژگي هاي كالا به كمك كاوش قوانين همبستگي
ارائه پروتكل لايه انتقال متناسب با نيازهاي شبكه هوشمند برق
رتبه بندي نتايج پرس وجوهاي پروفايل كاربر مبتني بر شبكه خود سازمان ده
ارائه طبقه بند تركيبي مبتني بر قوانين جبر بول و الگوريتم ژنتيك جهت طبقه بندي سيگنال EEG
روشي انرژي آگاه براي مهندسي ترافيك درون دامنه اي به كمك الگوريتم ژنتيك
تحليل رفتار خريد مشتريان بيمه با استفاده از RFM و روش هاي داده كاوي
ارائه يك مكانيسم زمان بندي متمركز آگاه از توپولوژي در شبكه هاي مبتني بر استاندارد 802.15.4e
يك روش تركيبي جديد براي تشخيص رويداد مبتني بر همكاري در شبكه هاي حسگر بي سيم چند رسانه اي
توصيه گر خبري شخصي در روزنامه هاي برخط فارسي زبان
يك روش جديد خوشه بندي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و اتوماتاي يادگير
تاثير بلوغ سيستم هوش تجاري بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار با توجه به فرهنگ تصميم گيري تحليلي در بين مديران (مطالعه موردي: مديران بانك صادرات استان آذربايجان شرقي)
استخراج دانش با استفاده از تخصص فرد خبره و خوشه بندي در حوزه هاي مالي
تسريع الگوريتم جستجوي گرانشي مبتني بر پردازنده گرافيكي
اعلان مكان در پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از يك روش سلسله مراتبي مقياس پذير و مبتني بر تابع درهم ساز
يادگيري در حضور رانش مفهوم و جريان داده نامتوازن و نويزي
پيش بيني قابليت اطمينان در سرويس هاي وب مبتني بر روش الگوريتم ژنتيك
دسته بندي سرويس هاي مختلف اسكايپ با استفاده از روش يادگيري ماشين
مكان يابي متون فارسي در تصاوير صحنه طبيعي با استفاده امضاي رنگ لبه هاي تصوير
تحليل سبد خريد و تعيين ميزان وفاداري مشتريان
فيلتر كردن توئيت هاي مرتبط به يك كمپاني
ارائه ي يك سيستم توصيه گر جديد با استفاده از فرايندهاي ماركوف همه مراتب اصلاح شده
ارتقا كارايي دسته بندي بسته ها در الگوريتم هاي فضاي چندتايي و الگوريتم فضاي هرس شده با استفاده از واحد پردازش گرافيكي
پيش بيني بر همكنش پروتئين-پروتئين مبتني بر الگوريتم رقات استعماري(ICA)
حل مسئله زمان بندي JSP با استفاده از روش تركيبي حريصانه
ارتقا كارايي دسته بندي بسته ها در معماري سخت افزاري مبتني بر حافظه تداعي گر سه وضعيتي به كمك الگوريتم رمزگذاري محدوده پورت ها
پروتكل واترماركينگ فروشنده خريدار غير خطي بدون شخص سوم معتمد
اشكال زدايي و يافتن كلاس هاي مصداق ناپذير آنتولوژي با استفاده از دانش زمينه اي
غربالگري بيماران ديابتي نوع دوم با استفاده از يك مدل تركيبي بيزي انعطاف پذير
بكارگيري شيوه هاي آماري و تصميم گيري چند معياره در استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي
زمان بندي ايستاي كارهاي مستقل در گريدهاي محاسباتي
ارائه ي روشي براي تخصيص منابع در رايانش ابري مبتني برحراج تركيبي دوطرفه
بررسي الگوريتم هاي متمركز سازي ماشين هاي مجازي در رايانش ابري
بهبود معيار پوشش شرط/تصميم اصلاح يافته در آزمون نرم افزار به روش مبتني بر مدل
ترسيم و تحليل شبكه اجتماعي دانشجويان خوابگاه ها
روش جديدي براي شناسايي بدافزارهاي فراريخت با استفاده از تحليل ايستا
پياده سازي يك روش جديد براي سازگاري پيام در ارتباطات گروهي استفاده VRC1
ارائه يك راهكار بهينه براي تست خودكار نيازمندي هاي عملكردي نرم افزار با استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
ارزيابي تاثيرگذاري طرح اوليه يك مدل پيشنهادي از سيستم آموزش الكترونيكي انطباقي بر عملكرد دانشجويان
بررسي پيش بيني نوسانات قيمت سهام در بازار بورس و فرابورس با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك(مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده پتروشيمي در بورس و فرابورس)
مروري بر الگوريتم هاي آناليز ويديويي بازي هاي ورزشي
ارائه مدلي به منظور بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني سازماني با تبيين نقش ميانجي گري تسهيم دانش (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي تهران)
ارزيابي سرويس هاي وب با استفاده از اسكنرهاي كشف آسيب پذيري
ارائه يك مكانيسم تعادل بار در شبكه ناهمگن دولايه با استفاده از تئوري بازي ها
بررسي تأثير بلوغ سيستم هاي هوش تجاري بر كيفيت اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآيندهاي تجاري
ارزيابي كارايي روش مبتني بر مدل شي سند در استخراج متون اصلي اخبار فارسي
خوشه بندي متون علمي با استفاده از يك روش هيبريد مبتني بر وزن دهي اصطلاحات و خلاصه سازي متن
اثر فناوري اطلاعات بر رشد اقتصادي (بررسي بين كشوري)
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت پياده سازي سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعات در دانشگاههاي ايران
بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر پالايش گروهي با استفاده از شبكه هاي اجتماعي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید