دسترسی به مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ توسط Universitat Autonoma De Barcelona وInternational Center of Academic Communication (ICOAC با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کشور اسپانیا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۲۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۷۶۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق

Investigating The Effect of Strategic Planning on Restoration ofHistorical Fabrics with Sustainable Development Approach toCultural Aspects (Case Study: Historical City of Semnan, IRAN)
تدابيري جهت طراحي معماري با رويكرد پدافند غيرعامل
آتريوم يك مهندسي پايدار
DETECTION OF THE SILENT KILLR CO BY Li+ BN ENDOFULLRENES LIKE NANOSTRUCTRES
حذف مركاپتان ها از جريان گاز با روش مراكس
ارائه الگوي انتخاب بهترين پيمانكار مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با استفاده از روش تصميم گيري چندشاخصه ANP-DEMATEL در محيط فازي
بررسي مفاهيم مرتبط با تصوير اسفنكس به همراه پرندگان بر روي ظروف سفالي درهنر دوره اسلامي ايران ( قرون پنجم تا هشتم هجري قمري )
مطالعه ي ذهن در علوم شناختي: رويكرد هوش مصنوعي
Feasibility Study of Installing Offshore Wind Farms in the Vicinity of the Caspian Sea
ASSESSING DYNAMIC VOLTAGE STABILITY OF THE POWER SYSTEM CONSIDERING INTEGRATION OF WIND POWER PLANTS AND SUIITABLE COMPENSATION STRATEGIES
بررسي تأثيرات انرژي هاي تجديد شونده و مولفه هاي ساختمان هاي Zero- Carbon Building & Zero- Energy Building برمحيط زيست و ارتقاء سطح زندگي جامعه
بررسي مولفه هاي ساختمان هاي سبز در جهت دستيابي مناسب به اهداف توسعه پايدار
بررسي و تحليل اثرات گردشگري اكوتوريسم و موزه ها بر مناطق كمتر توسعه يافته ، شهري ( مطالعه موردي: درياچه عينك شهر رشت، استان گيلان٭)
بررسي تأثير ترشحات فرار برخي از گونه هاي قارچTrichoderma عليه قارچ Ascochyta rabiei جدا شده از نخود
استفاده از رويكرد AHP جهت رتبه بندي متدولوژي هاي معماري سازماني كلاسيك و چابك براساس مدل هاي فرآيند مهندسي نرم افزار
جايگاه حسن نيت در تفسير قراردادهاي بين المللي
درجه بندي امنيت خطوط سيستم قدرت در برابر جزيره اي شدن
جايابي بهينه توليد پراكنده به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش شاخص EENS در شبكه تست توزيع
Study of quantum effects in the manufacture of solid – state transistor resonant tunneling
An overview the methods of simulation and optimization of reservoir exploitation
Application of Data-Driven Models in Rainfall-Runoff Modelling via Principal Component Analysis
Reconnection between sky and earth in Iranian Architecture
Per formative Design: New Directions in Digital Architectural Design
استفاده از تور مجازي در صنعت گردشگري
ابداع و خلاقيت در هنر از منظر فلسفي
بررسي جايگاه تبليغات در ابعاد بزرگ در گرافيك شهري
بررسي ارتباط موضوعي حضرت علي(ع) و خوشنويسي در هنر اسلامي
Investigation of RC Shear Wall Dimensions and Arrangement on the RC Structure Seismic Behavior
The Effect Of Ductility on the Weight of Designed Reinforcement Bars in RC Beam Element According To ACI 318-05, CSA A23,3- 04 And Euro Code 8: BS EN1988-1:2004
تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار كردستان)
بررسي اثرات توام آلودگي صوتي و شيميايي كارگاه هاي مفتول كشي و اثرات ناشي ازآن بر انسان ( مطالعه موردي: كارگاههاي مفتول كشي اردكان يزد)
تأثيرات هواشناسي بر پيشبيني زلزله
Sustainable Water Management in Iranian Traditional Buildings by Sardab
The Effect of Official Automation on Efficiency and Effectiveness on Human Resources (Case Study: Department of Marketing in Industrial Company)
تحليل و بررسي اصول، مباني و مفاهيم شهر پايدار
تحليل و بررسي نظام هاي موثر در مكان يابي و سامان دهي صنايع
روانشناختي عناصر معماري ايراني اسلامي در فضاي پست مدرن شهرمشهد
بازشناسي اصول طراحي پايدار در الگوي فضاهاي زيست جمعي اقليم معتدل و مرطوب
مطالعه تطبيقي نشانههاي مذهب تشيع در هنر نوارچيني و خاتم مربع
تطبيق تجسمي فرم بالاتنه انسان در نقش برجستههاي كاخ آپاداناي تخت جمشيد با نقوش مشابه مصري
Review the situation and determining the position of fractures and zones of crushed rock tunnels and galleries inject water into the dam and powerhouse Seymareh Tomography
بررسي اثرات آتش سوزي بر روي پوشش كف جنگل هاي شمال ايران ( مطالعه موردي: جنگلهاي سرچشمه چالوس )
مطالعه و بررسي تاريخ شكل گيري وعناصركالبدي بازار زنجان
معماري بومي مازندران ونقش ان در توسعه صنعت گردشگري
مسئوليت مدني شهرداري ناشي از وظيفه مراقبت از اموال
وضعيت حقوقي معاملات شركت هاي هرمي در حقوق ايران
ماهيت تعهدات اعضاي ملل متحددرحوزه حقوق بين الملل محيط زيست:تغييرات اقليمي
تجارت الكترونيك
حقوق بشر در ارتباط با استرداد مجرمان و پناهندگان سياسي
Designing the Fuzzy Rule Base Using LAFA
بهينه يابي محيط هاي پويا به كمك الگوريتم بهينه سازي كرم شب تاب و دسته ماهي هاي مصنوعي
مقايسه كارايي انواع سيستم هاي هوشمند در پيش بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
طراحي گلدان هوشمند: به منظور آبياري خودكار گياهان( نمونه موردي گياهان آپارتماني)
گروهك تروريستي داعش دست پرورده استعمار و استكبار در خاورميانه (بررسي از منظر حقوقي – سياسي – اعتقادي)
چگونگي تأثير فضاهاي آموزشي بر ميزان يادگيري از نگاه كالبدي (نمونه موردي: آموزشگاه هاي موسيقي استان قزوين)
نقد و بررسي بلند مرتبه سازي در كلان شهر تهران از منظر زمينه گرايي (نمونه موردي، برج تهران، تهران)
Experimental investigation of nanofluid flow inside Serpentine heat exchangers with variable pitch length
Influences of delta-winglets on thermal-hydraulic performance of vortex-generator insert
Experimental assessment on different insert shapes on performance of tubular heat exchangers
انتقال حرارت جابجايي آزاد سيالات غير نيوتني مدل پاورلا همراه با اثر جريان مگنتوهيدروديناميك بر روي يك صفحه عمودي همراه با دمش و مكش يكنواخت در شرايط شار ديواره ثابت و همچنين دماي ديواره ثابت
بررسي تهيه يك ليبل بيولوژيكي براي بسته بندي هوشمند با استفاده از نانوذره كوانتوميCdSe
تحليلي بر ابعاد حقوقي خصوصي سازي جنگ
ارائهي مدلي در جهت ارزيابي و رتبهبندي ريسك با استفاده ازFMEA و روش VIKOR در محيط خاكستري
تحولات نهاد اعاده حيثيت در حقوق كيفري ايران
Modeling and Optimization of Catalytic Converters Operation by CNG Combustion Process Design for Peugeot Pars Vehicle Engine
تخمين قابليت دسترسي به خدمات شهري با استفاده از MCDM و GIS در محيط فازي
ارزيابي بحران جهاني آب با تأكيد بر ايران و ارائه چالش ها و راهكارهاي مديريتي درراستاي توسعه پايدار
تأثير مقياس شهر بر ميزان حس تعلق به مكان (مطالعه موردي: بافت تاريخي بوشهر)
جايگاه حكمت خالده و طبيعت در هويت معماري ايراني- اسلامي (نمونه موردي: بناهاي بافت سنتي بوشهر)
درآمدي بر رويكرد رشد هوشمند از منظر معماري و شهرسازي
علل بروز تخلفات ساختماني در شهرهاي ايران با تاكيد بر تراكم ساختماني و ارائه راهكارهاي كاهش آن ( نمونه موردي: فرخشهر)
نمونه ها و الگوهاي معماري بومي، نمونه موردي: طرح مرمت و احياء خانه زينعلي قزوين
قضاوت پذيري حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
تحليل پراكنش سرانه فضاي سبز در سطوح شهري (نمونه موردي: شهر بروجرد)
بررسي خانههاي گودال باغچه كاشان با نگاهي به حياط تقوي مجموعه عباسيان
مسئوليت مدني ناشي از سوانح هوايي در برابر مسافران، اشخاص ثالث و محيط زيست
بررسي احكام وآثار حقوقي تجاري عقد معلق و تصرفات معارض؛ گامي در راستاي استحكام حقوق اقتصادي در قراردادها
آثار معاد در زندگي انسان با تاكيد بر تفسير اطيب البيان و مخزن العرفان
مفهوم گذار و نقش آن در ايجاد حس آرامش در فضاهاي مسكوني و ارائه احكام طراحي در خانه هاي امروزي (نمونه موردي خانه هاي كاشان)
بررسي اثر رقابتي آهن و كادميوم بر غلظت آهن در گياه ذرت
بررسي جنبه هاي دراماتيك حسنك وزير
كندوكاوي در معنا و ماهيت شهرهاي يادگيرنده و شاخصهاي برسنجي يادگيرندگي شهرها
بررسي تطبيقي نقاشي ها و نقوش برجسته در معماري مصر باستان
مطالعه تاثير ميزان الياف GFRP بر روي مقاومت فشاري و امواج اولتراسونيك عبوري از بتن
بازخواني نقش ادراكات چند حسي فضا در معماري پايدار
صادرات نرم افزار و رسانه هاي ديجيتال
پوشاك در شاهنامه فردوسي
بررسي تأثير كشش نخ دوخت و تراكم بخيه بر رفتار جمع شدگي درز در پارچه هاي جين
بازخوانش عوامل موثر بر بهينه سازي مصرف انرژي در معماري
بازخوانش نقش نور و رنگ در فضاهاي درماني
بررسي اثر آلاينده سرب بر رفتار و خصوصيات مهندسي خاكهاي رسي
آناليز شبكه پياده راه شهري به منظور ارتقا بخشي به هويت تاريخي و فرهنگي مجموعه زنديه شيراز
آناليز ومحاسبه تابع چگالي طيفي امواج بر سازه تونلهاي مستغرق دريايي با مطالعه موردي كريدور آبي بندر پهل- بندر لافت در جزيره قشم
تاثير بهبود تعاملپذيري سازماني در معماري سرويسگرا مبتني بر يكپارچگي
نقش نور و رنگ در شيشه و تأثير آن ها در ارسي خانه هاي سنتي
ارزيابي دولت الكترونيكى
سيستم آناليز رفتار شبكه NBAS
استفاده از مكانيزم حركت مثلثي ايستگاه مركزي در شبكه حسگر بيسيم
تأثير معماري و شهرسازي در ارتكاب جرم سرقت (نمونه ي موردي شهر تبريز)
Single Miller compensation with Split Output and Current amplifier(SMSOC) use in three stage amplifiers to driving ultra large capacitive loads
سنجش كيفيت زندگي با تاكيد خاص به هويت شهري در بافت مركزي محدوده بازار(بلوار ساحلي) شهر بندرعباس
سير تحولات سازهاي كوبه اي در موسيقي كلاسيك ايران پس از اسلام
جايگاه اجتماعي موسيقي دانان ايران از دوره تيموري تا پايان صفويه
بررسي پژوهشهاي انجام شده در زمينه پاكسازي خاكهاي آلوده به فلزات سنگين وآلايندههاي هيدروكربني آلي به روش خاكشويي
رابطه تأثير موسيقي در تعزيه
بررسي رابطه بين پايداري اجتماعي و فضاي باز مجتمعهاي زيستي
اندازه ومكانيابي چند هدفه منابع توليد پراكنده و خازنهاي موازي بهصورت همزمان در سيستمهاي توزيع با استفاده از الگوريتم MOPSO
جايابي و مقداريابي چندهدفه منابع توليد پراكنده و خازنهاي موازي بهصورت جداگانه در سيستمهاي توزيع 33 باسه با استفاده از الگوريتم بهينهسازي چندهدفهي اجتماع ذرات MOPSO
توسعه پايدار در مقياس محله
طراحي سيستم محدود كننده هوشمند سرعت خودرو در صورت استفاده از تلفن همراه توسط راننده
ادامه حيات مواد قانوني تجويز كننده قتل هاي ناموسي در قانون جديد مجازات اسلامي
بررسي جايگاه سنگ در سير تحول معماري شهر مسجدسليمان
امكان سنجي الكترونيكي نمودن فرآيند برگزاري مناقصات دولتي ايران
بهينه سازي DG با استفاده از جايابي فيوز مبتني بر PSO
بررسي شاخص هاي بهبود عملكرد شبكه NPEIاز ديد اندازه و ظرفيت بهينه مولدهاي توليد پراكنده
فلسفه و روانشناسي رنگ در اشعار شاعران معاصر
An Experimental Study of the Mechanical Properties of Metakaolin Mortar Reinforced with Polypropylene
ارزيابي و اصلاح طرح هاي ساختماني روستايي در راستاي اهداف مديريت بحران وپدافند غيرعامل نمونه موردي روستاي اجيرلوي اردبيل
نقش و جايگاه وكيل درمقررات ديوان كيفري بين المللي در پرتو اسناد بين المللي
تحليل چالشهاي توسل به زور درفضاي سايبر از منظر حقوق بين الملل
كاربرد رنگ در معماري سنتي اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي خانه هاي شهر يزد)
THE ROLE OF INDIGENOUS PEOPLE IN SUSTAINABILITY An Evaluation of Dumagat/Remontado Tribe’s Life as an Essential Model in Sustainability
بررسي آزمايشگاهي تأثير هندسه هواده سرريز آزاد در ميزان هواي ورودي به جريان (مطالعه موردي: سد آزاد)
علل تأخير در اجراي پروژه هاي ساخت و ساز
پردازش خودكار از دست نويس فارسي جهت درست نوشتن حروف براي مقطع اول دبستان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي روي سيستم هاي اندرويد
مطالعه تطبيقي مسجد جامع فهرج يزد با مسجد اعظم سامرا
بررسي زير ساخت هاي مورد نياز جهت اجرا و توسعه تجارت همراه در كشاورزي از ديدگاه كشاورزان، باپيشنهاد مدلي راهبردي متناسب با استاندارد تجارت همراه
بررسي ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات توسط اساتيد هيئت علمي پيام نور و ارائه راهكارهايي با استفاده از مدل UNDP مدل توسعه فناوري اطلاعات
تأثيرات گچبري ايلخانيان بر معماري مسجد جامع ورامين
مطالعه تطبيقي نقش انسان در آثار سفالي و فلزي دوره سلجوقي
سينتيك افت رطوبت ومقايسه كيفيت ورقه هاي سيب در مرحله خشك شدن با دوروش: خشك كردن خورشيدي، آفتابي سنتي
مطالعه تاثير آيينه هاي فلزي دوران تانگ چين بر آيينه هاي فلزي سلجوقي ايران
اهميت الگوسازي نوين در معماري مسكوني با بهرهگيري از عناصر معماري سنتي
بررسي اثرات وجودي محرميت در معماري مسكن هاي امروزي ايراني
A comparison overview between international legal instruments and albanian legislation regarding fight against corruption
بررسي رابطه خشونت و تحقير در دوران كودكي و ارتكاب سرقت هاي خشن(زورگيري)
بررسي رابطه اختلال استرس پس از سانحه با رفتارهاي مجرمانه
بررسي فقهي و حقوقي ختم دعوا از سوي طرفين دعوا
Comparing the Effect of Horizontal Canopy on Absorbing Radiation of Vertical Surfaces, (Case Study: Shrine of the prophet Khezr in Abadan and Shrine of Awn Ibn Ali in Tabriz)
هماوايي نور و نقش در ارسي هاي مسجد نصيرالملك
To present a new routing protocol based on trust for wireless sensor networks
روشهاي مديريت، بيخطرسازي و دفن مواد زائد خطرناك
Predicting RFID adoption: a perceived privacy facets perspective in developing countries
تحليل و بررسي الگوهاي پايداري در معماري ايران
المان هاي شهري و نقش آن در شكل گيري هويت ايراني اسلامي
Robust Variable Structure Dynamic Sliding Mode Control of VTOL Aircraft
Scale up of Alcohol Synthesis by Hydrogenation of Fatty Acid Methyl Esters
The Appropriate Ad-Hoc Routing Protocols Determination under Jamming Attacks
شناخت گوشه درآمد به مثابه زبان دستگاه در موسيقي كلاسيك ايراني
تبيين مفاهيم حق و تكليف در شهر براساس حكمت اسلامي
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات، بهبود پروفيل ولتاژ و قابليت اطمينان با استفاده از روشهاي تكثير باكتريايي و ازدحام ذرات
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات، بهبود پروفيل ولتاژو قابليت اطمينان با استفاده از روشهاي تكثير باكتريايي
تحليل و شبيه سازي تأثير ركوپراتور برعملكرد ترموديناميكي سيكل تركيبي آب – آمونياك
كاربرد الگوريتم ژنتيك در زمانبندي پروژه
مسئوليت كيفري و رسيدگي به جرائم اطفال
شناسايي ويژگي هاي تسهيل كننده فضاي سابير در رابطه با ارتكاب جرم
عوامل تأثير گذار بر تسهيل فرايند راه يابي و خوانايي فضايي در بناهاي عمومي گذشته ايران
اصل حاكميت اراده در حقوق بين الملل
شناسايي، مدل سازي و پيش بيني انرژي ذخيره شده در باتري سرب اسيد
جرم انگاري اختلاس در شركتهاي خصوصي
شناسايي و دسته بندي ژن هاي ميكروآرايه اي مربوط به بيماري سرطان با استفاده ازروش هاي يادگيري ماشين
ارزيابي عملكرد مديريت شهري در پروژه هاي باززنده سازي فضاهاي متروك شهري ايران (نمونه موردي: باغ موزه زندان قصر تهران)
ارزيابي عملكرد يك توربين بادي مجهز به ژنراتور تغذيه دوگانه با معيار GMV
Experimental Investigation of Interface between Polymer Concrete and Sand
Studying the Behavior of Silicon Nanowires Considering Tensile and Torsional Loading: [100], [110] and [111] Directions
طراحي و مدلينگ نرم افزاري كنترل هوشمند سيستم آسانسور مبتني بر STL language در كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير PLC
مقايسه عملكرد زبان برنامه نويسي C با FORTRAN براي مطابقت رشته هاي DNA با رابط موازي سازي OpenMP
مقايسه IDS مبتني به روش Michigan با Pittsburgh با استفاده از الگوريتم يادگيري وابسته به ژنتيك فازي
بررسي خواص انعكاسي صوت در گنبد مقام شعيب نبي شهرستان شوشتر
بازشناسي اقليمي بافت شهري و ابنيه سنتي حاشيه شمالي خليج فارس ( نمونه موردي بوشهر )
ارائه مدل SBAGH بر اساس تئوري واردن در مهندسي پدافند غيرعامل تاسيسات آبرساني
بررسي مقايسه اي عملكرد مالي قبل و پس از واگذاري شركت هاي دولتي غيربورسي خصوصي سازي شده
The investigation of the flicker dissemination and the methods of improving it in the network connected to wind turbine
طراحي مركزتفريحات هوايي و انتخاب سايت بارويكرد طبيعت گرا (نمونه موردي شهرمشهد)
ضرورت حفاظت ساكنين بافت هاي تاريخي (نمونه موردي محله امام زاده جعفر يزد)
طراحي واسط در كلاه هوشمند به منظور مجازي سازي فرايند راه رفتن افراد معلول
Classification of heart signals: A nonlinear approach based on music effects
ارزيابي جرم انگاري در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران
مطالعه تطبيقي جرم ضرب و جرح در حقوق ايران و فقه اهل سنت
مطالعه تطبيقي مسئوليت آلوده كنندگان دريا در حقوق ايران و حقوق بين الملل
تحليل غيرگسترده سيگنال ECG در تشخيص بيماري ايسكمي در سيستم عامل آندرويد
مفهوم اصل استقلال قضايي در حقوق عمومي
بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت بازداشت موقت
رويكرد قانون گذاري جديد ايران در ارتباط با تعويق صدور حكم
بررسي اصل فردي كردن مجازاتها در نظام حقوق كيفري و سياست تقنيني نوين ايران در قبال اين اصل
ارائه روشي جهت سفارش گذاري كالا و كنترل موجودي آن با استفاده از تلفيق AHP و الگوريتم ژنتيك
ارايه يك معماري در چارچوب كنترل دسترسي ها در محيط معماري سرويس گرا
ارزشهاي نمادين هندسه در آرايه هاي معماري اسلامي (كاربندي، مقرنس، كاشيكاري، تزئينات چوبي)
بررسي و تحليل تالار شهر با رويكرد فضاي تعاملي شهري
بهبود پنهان نگاري LSB صوت در تصاوير ديجيتال به كمك جدول رمز
پيشنهاد Reality Television درفناوري نوين تلويزيون مبتني بر پروتكل اينترنت با درنظرگرفتن شاخص جذب مخاطب
تحليل شاخص جذابيت معماري ايران در تمدن گذشته تا به عصرامروز
شبكه هاي بيسيم ادهاك وامنيت در اين شبكه ها
Harmful act and omission resulting in the creation of civic responsibility
پيشنهاد همكاري اقتصادي به كشورهاي ايران و اسپانيا: توليد شمش روي از پسماند توليدي كارخانههاي ذوب معدن انگوران با اجراي دو مرحله هيدرومتالورژي
اثر رس اسمكتيت بر مقدار كادميوم قابل عصارهگيري با DTPA در يك خاك تيمار شده با ورمي كمپوست
ارزيابي زيان تجهيزات با استفاده از شاخص OEQCL در شركت فولاد آلياژي اصفهان
A hybrid Fuzzy PID Computed Torque Controller Tuned with Particle Swarm Optimization for Cooperative Robot Manipulators
The Study Role of Environmental NGOs in Promoting Women’s Environmental Rights (Case Study of Women’s Environment and Development Organization)
توقف تاجر از پرداخت ديون در قانون تجارت ايران و رابطه آن با نهاد بازسازي در لايحه قانون تجارت سال 1391 شمسي
Positioning angle effects on the melting time of a tall rectangular enclosure; using the Lattice Boltzmann method
On study of Electro-osmotic flow in a micro channel with obstacles using the Lattice-Boltzmann method
تشخيص بروز شكستگي در ميله هاي روتور موتورالقايي قفسه سنجابي با استفاده ازروش جستجوي متعامد سريع
بررسي تأثير شكل پروفيل قالب در فرآيند اكستروژن گرم آلومينيوم 7075 به روش اجزاء محدود
لباس نمادي از فرهنگ و هويت ملي
حقوق متقابل مردم و كارگزاران از ديدگاه امام علي (عليه السلام)
شناخت و آسيب شناسي بناي سراي حاج سيد قربان
حمايت دولتها از مالكيت معنوي در عرصه نظام حقوقي بينالملل
بررسي ريخت شناسي گنبدهاي گيلان
ايده بكارگيري توربواكسپندر و پيل سوختي اكسيد جامد در ايستگاه تقليل فشار گازطبيعي به منظور توليد الكتريسيته
تاثير الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري برروي تخمين هزينه نرم افزار
Comparative study of the human figure in painting and literature of school in Isfahan
تبيين جايگاه فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري سازماني (به انضمام مطالعه موردي)
مسيريابي وسايل نقليه با پنجره زماني و استفاده از الگوريتم فراابتكاري NSGAII
تحليلي بر نقش برنامه ريزي كالبدي با رويكرد كاهش آسيب پذيري سازه هاي شهري در برابر وقوع حوادث زلزله
STUDY PERSIAN ARCHITECTURAL ELEMENTS IN THE MOSQUES IN PERSIA
مكانيابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم فيلتر كالمن توسعهيافته در حضور نويز رنگي
ارزيابي محدوديت هاي آزادي رسانه ها در قوانين موضوعه و اسناد بين المللي حاكم برنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
Weed management of rice (Oryza sativa) in frequently flooded irrigation conditions.
معماري پايدار و نقش انرژي هاي پاك در محيط (مطالعه موردي بر روي مزرعه آبي در گيلان)
بررسي نقش روانشناسي گشتالت برفرماليسم معماري و طراحي شهري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید