پژوهشي درباره شاهنامه به قلم محمدجعفر محمدزاده

http://www.callforpapers.ir/كتاب «بيداري در باغ موميايي» (پژوهشي مقايسه‌‌اي در شناخت شاهنامه) به قلم محمدجعفر محمدزاده معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) نويسنده در مقدمه كتاب مي‌نويسد: «راه اول براي دريافت معاني بلند شاهنامه و درك عمق و عظمت آن، آشنايي با اسطوره و منطق اسطوره است. راه ديگر، مطالعه تطبيقي و مقايسه شاهنامه با هر اثر منظوم يا منثور ديگري است كه در آن به نحوي از اساطير و داستان‌هاي حماسي سخن رفته است؛ آثاري كه ممكن است توانسته باشند مثلا ضحاك را باز‌آفريني كنند يا از عدل و داد فريدون سخن بگويند يا رستم و سهراب و اسفنديار را بسرايند. اما اين آثار جز تكرار موضوعات تاريخي كه به زبان‌هاي ديگر بازگو شده، نيستند و به همين علت است كه هيچ‌گاه در زمره آثار بزرگ ادب حماسي قرار نگرفته‌اند؛ اما شاهنامه آن‌گونه با حماسه‌هاي مندرج در خود آميخته است كه خود هويت حماسي يافته است و از اين‌رو است كه شاهنامه را حماسه ملي ايران‌زمين مي‌گويند.» همچنين در معرفي اين كتاب عنوان شده است ««بيداري در باغ موميايي» پژوهشي مقايسه‌‌اي در شناخت شاهنامه فردوسي و «غرر اخبار الملوك الفرس و سيرهم» مشهور به تاريخ ثعالبي است. دريافت معاني بلند شاهنامه از يك‌سو در گرو آشنايي با منطق اسطوره و از ديگر سو مستلزم پژوهش تطبيقي شاهنامه و مقايسه آن با آثار ديگري است كه در آنها از داستان‌هاي حماسي ايران سخن رفته است.» از محمدجعفر محمدزاده پيش‌تر، كتاب‌هاي «اسفنديارنامه»، «تك‌بيت‌هاي حافظ»، «در فراسوي زمان»، «از منزل كفر تا به دين»، «گفتار حكيم» و «هستي و زبان» در پيوند با رشته تحصيلي‌اش منتشر شده است. علاوه بر اين، كتاب‌هاي «رسانه شناخت» و «روزهاي انتخاب» نيز در ارتباط با حرفه روزنامه‌نگاري و تجربه مديريتي او در عرصه رسانه به چاپ رسيده است.«بيداري در باغ موميايي» در 400 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و قيمت 14 هزار تومان از سوي نشر امرود به چاپ رسيده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید