دسترسی به مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت حیدریهبا حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تربت حیدریه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۸۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مجموعه مقالات دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی

معرفي تعدادي از گونه هاي گياهي پر كاربرد در طب سنتي مردم بلوچستان
تاثير گياهان دارويي بر اقتصاد و توسعه پايدار
سبك زندگي و ضروريات آن در طب اسلامي (سته ضروريه و ضرورت هفتم)
اثرات تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني هميشه بهار
بررسي خواص گيا ه دارويي بابونه
بررسي طب سنتي در شاهنامه فردوسي
بررسي اثر عصار ها ي آبي گياهان دارويي مرزنجوش، نعنا، ختمي خبازي برجوانه زني بذر گندم
تاثير عصاره آبي اندام هاي هوايي گياه دارويي مرزنجوش برخصوصيات جوانه زني سويارقم (DPX)
معرفي برخي از درختان دارويي خانواده لگومينوزه
معرفي برخي از گياهان دارويي سمي
بررسي عرضه و مصرف گياهان دارويي در عطاري هاي استان خراسان رضوي: مطالعه موردي شهرستان هاي تربت حيدريه، كاشمر و بردسكن
بررسي تأثير بذرگياه عدس الملك بر ميزان گليكوزيله شدن و تغييرات ساختاري پروتئين البومين در يك مدل آزمايشگاهي
نقش مراتع در طب سنتي و تأمين داروهاي گياهي مورد نياز روستاييان و عشاير
بررسي مكانيسم مولكولي تاثير سيكلوتيدهاي مستخرج از گياه Viola ignobilis بر سيستم Nrf2/Keap1 و بيان ژنهاي فاز II سلولهاي سرطاني
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي مرتبط با سلامت و جهت گيري زندگي بر ميزان اميدواري در يك جمعيت شاغل
اختلال بيش فعالي نقص توجه و احتمال كاربرد گياهان دارويي در درمان آن
ارائه الگوي پيشنهادي كاربردگياهان دارويي در درمان اختلال اضطراب
ارائه الگوي پيشنهادي كاربرد گياهان دارويي در درمان اختلال مانيك
اهميت احياء رويشگاه هاي نسترن (Rosa canina L) در راستاي تامين نياز صنايع دارويي
ارائه الگوي پيشنهادي مصرف گياهان دارويي در كاهش استرس به عنوان ريسك فاكتور عمده اختلالات قلبي عروقي در عروق كرونر
ارائه الگوي پيشنهادي كاربرد گياهان دارويي در درمان اعتياد
تاثير مصرف انواع كودهاي آلي گاوي، مرغي، ورمي كمپوست و خاكبرگ بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي زيره سبز (cuminum cyminum)
بررسي تأثير داروهاي گياهي بردرمان افسردگي
بررسي توانايي دانش بيوتكنولوژي در افزايش بهره وري از گياهان دارويي
مروري برخواص دارويي و صنعتي درخت بنه (Pistacia atlantica)
نحوه سنتز و ويژگي هاي رزمارينيك اسيد(مروري)
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره بادرشبو (Dracocephalum moldavica) عليه پاتوژنهاي مهم انساني
شناخت بيشتر رازيانه و مرزنجوش، گامي در جهت درمان ناباروري
تعيين مقدار مصرف نيتروژن و كود دامي بر صفات رويشي اسطوخدوس
تعيين مقدار مصرف نيتروژن و كود دامي بر عملكرد واسانس اسطوخدوس
امكان سنجي ايجاد ترمينال فراوري گياهان دارويي و صنعتي (مطالعه موردي: دهستان بلهرات شهرستان نيشابور)
بررسي اثر پيش تيمار كيتوزان بر جوانه زني بذر گياه كلزا تحت تنش شوري
بررسي اثر پيش تيمار نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر گياه كلزا تحت تنش شوري
مروري بر اثرات Sophora بر پيشگيري و درمان سرطان
تاثير عصاره هيدرو الكلي زنجبيل بر سنگ كليه اگزالاتي موش رت
بررسي گياهان دارويي در اشعار صائب تبريزي
PHarmacognostucal Aspects And Pharmacological Activities Calotropis procera L.
بررسي ريخت شناختي و ساختار تشريحي ساقه و برگ در برخي از گياهان دارويي تيره نعنا
بررسي اشعار سعدي شيرازي از منظر گياهان دارويي
تاثير قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلول پاشي اسپرميدين بر برخي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي مختلف زيره سبز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید