برگزاری دوره آموزشی ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)

http://www.callforpapers.ir/

برگزاری دوره آموزشی ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور،انجمن مهندسی سازه ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به برگزاری دوره آموزشی یک روزه ویرایش جدید استاندارد 2800 می نماید.

مدرس دوره جناب آقای دکتر سروقد مقدم می باشند و محل برگزاری دوره در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواهد بود.

تاریخ برگزاری دوره: دوشنبه 23 آذر ماه 1394

به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

 

هزینه ی شرکت در دوره:

آزاد                                      200.000 تومان

ویژه اعضا و دانشجویی                150.000 تومان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت انجمن مهندسی سازه ایران به نشانی isse.ir مراجعه نمایید.

لینک مستقیم خبر: http://isse.ir/index.php/dore2800-azar94

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید