انتشار مقالات مجله بين المللي پيشرفت در علوم كامپيوتر در سیویلیکا

مجموعه مقالات دوره چهارم مجله بين المللي پيشرفت در علوم كامپيوتر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این دو ماهنامه در حوزه علوم کامپیوتر توسط محمدرضا رهبانیان به زبان انگلیسی منتشر می شود.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است ژورنال ACSIJ تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده  ژورنال Advances in Computer Science : an International Journal :

دوره 4، شماره 2: 

1. Robust method for Gaze Recognition Using HistogramThresholding and Neural Network

۲. Bag-of-Visual-Words, its Detectors and Descriptors; A Survey in Detail

۳. Recent Digital Watermarking Approaches, Protecting Multimedia Data Ownership

۴. Finding the Most Influential User of a Specific Topic on the Social Networks

۵. A survey on privacy preserving association rule mining

۶. Challenges of ICT Companies in Lean Transformation

۷. Dynamic Multi-Fuzzy Semantic Concept Based Document Clustering Technique

۸. Designing a Hybrid Clustering Routing Algorithm based on Cellular Learning Automata for Optimizing Lifetime of Wireless Sensor Networks

۹. Error Control Coding in Optical Fiber Communication Systems: An Overview

۱۰. Discovery of Potential Topics from Blog Articles by Machine Learning

۱۱. Ontology-Based Automatic Text Summarization Using FarsNet

۱۲. Building Customers’ Credit Scoring Models with Combination of Feature Selection and Decision Tree Algorithms

۱۳. Finding Domain-based Expert for Improving Collaborative Filtering Algorithm

۱۴. Affective Video Retrieval Based on Dempster−Shafer Theory

۱۵. MPPT Controller Design Using Fuzzy-BBBC Method

 

 دوره 4، شماره 3:

۱. Mitigating Intrusion and Vulnerabilities in Cognitive Radio Networks

۲. A Fuzzy Classifier Based on Modified Particle Swarm Optimization for Diabetes Disease Diagnosis

۳. A Strengthened Version of a Hash-based RFID Server-less Security Scheme

۴. Cloud Based Cultivation Management System

۵. Indoor Scene Recognition Using Local Semantic Concepts

۶. Diagnosis Oculomotor Dysfunction with Eye Tracking Technology

۷. Determining the Similarity of Web Pages based on Learning Automata and Probabilistic Grammar

۸. To Go or Not To Go: N-hop Congestion Notice with Experience Support for Dynamic Detouring

۹. The Application of Link Mining in Social Network Analysis

۱۰. Double JPEG Compression Detection Using Statistical Analysis

۱۱. An Integrated Model For Online shopping, Using Selective Models

۱۲. Higher Code Rate and Full Diversity Space Time Block Code Based on Partial Interference Cancellation Group

۱۳. History based Handover Broker Scheme for SCTP

۱۴. Non-blind Data hiding for RGB images using DCT-based fusion and H.264 compression concepts

۱۵. Using GIS data and satellite images to manage hazard zone in earthquake

۱۶. Security, Privacy Awareness vs. Utilization of Social Networks and Mobile Apps for Learning: Students’ Preparedness

۱۷. Multiple constraints QoS multicast routing optimization algorithm based on Genetic Tabu Search Algorithm

۱۸. Multi-Criteria Comparison Between Legacy and Next Generation Point of Presence Broadband Network Architectures

۱۹. StegoRogue: Steganography in Two-Dimensional Video Game Maps

۲۰. VCS-RSCBAODV: Vehicular Cloud Storage Concepts for RSCBAODV Protocol to Reduce Connection Breakage in VANET

۲۱. A Survey on the Privacy Preserving Algorithm and techniques of Association Rule Mining 

دوره 4، شماره 4:

۱. « ACASYA »: a knowledge-based system for aid in the storage, classification, assessment and generation of accident scenarios. Application to the safety of rail transport systems

۲. Overview of routing algorithms in WBAN

۳. an Efficient Blind Signature Scheme based on Error Correcting Codes

۴. Multi-lingual and -modal Applications in the Semantic Web: the example of Ambient Assisted Living

۵. An Empirical Method to Derive Principles, Categories, and Evaluation Criteria of Differentiated Services in an Enterprise

۶. A comparative study and classification on web service security testing approaches

۷. Collaboration between Service and R&D Organizations – Two Cases in Automation Industry

۸. Load Balancing in Wireless Mesh Network: a Survey

۹. Mobile Banking Supervising System- Issues, Challenges & Suggestions to improve Mobile Banking Services

۱۰. A Survey on Security Issues in Big Data and NoSQL

۱۱. Classifying Protein-Protein Interaction Type based on Association Pattern with Adjusted Support

۱۲. Digitalization Boosting Novel Digital Services for Consumers

۱۳. GIS-based Optimal Route Selection for Oil and Gas Pipelines in Uganda

۱۴. Hybrid Trust-Driven Recommendation System for E-commerce Networks

۱۵. Correlated Appraisal of Big Data, Hadoop and MapReduce

۱۶. Combination of PSO Algorithm and Naive Bayesian Classification for Parkinson Disease Diagnosis

۱۷. Automatic Classification for Vietnamese News

۱۸. Practical applications of spiking neural network in information processing and learning

۱۹. APPLIED CRYPTOGRAPHY IN PASSWORD ENCRYPTION USING NEURAL NETWORKS

 دوره 4، شماره 5:

۱. Detecting Infected Botnet Machines by Using the Traffic Behavior Analysis

۲. Approaches andmethodologies formobile software engineering

۳. Performance Evaluation of OSPF and EIGRP Routing Protocols for Video Streaming over Next Generation Networks

۴. Performance Evaluation of OSPF and EIGRP Routing Protocols for Video Streaming over Next Generation Networks

۵. A graph-based feature selection method for improving medical diagnosis

۶. Repeat Finding Techniques, Data Structures and Algorithms in DNA sequences: A Survey

۷. The Regional Electronic Commerce Development Level Evaluation Technique based on ELECTRE-IV Method

۸. Applying Website Usability Testing Techniques to Promote E-services

۹. Composite Local Path Planning for Multi-Robot Obstacle Avoidance and Formation Navigation

۱۰. Discrepancies Detection in Arabic and English Documents

۱۱. Finding the highest performance for one-to-many content distribution in peer – to- peer networks based on the clustering and loading bandwidth of peer Nodes

۱۲. Linear time constant factor approximation algorithm for the Euclidean Freeze-Tag robot awakening problem

۱۳. MLENN-KELM: a Prototype Selection Based Kernel Extreme Learning Machine Approach for Large-Scale Automatic Image Annotation

۱۴. PersianWord Sense Disambiguation Corpus Extraction Based onWeb CrawlerMethod

۱۵. Dynamic Multi-objective task scheduling in Cloud Computing based on Modified particle swarm optimization

۱۶. Variability management challenges in small and medium sized enterprises (SMEs)

۱۷. New attacks on Wi-Fi Protected Setup

۱۸. Archetypes and Standards forMedical Information Interchange

۱۹. Archetypes and Standards forMedical Information Interchange 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید