دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی آیندگان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مازندران-تنکابن برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۷۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۰۷۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

تخمين بهينه هارمونيك سيستم قدرت با استفاده از روش تركيبي BFO-sgff
بكارگيري شبكه حسگرهاي بيسيم در مراقبتهاي پزشكي: پياده سازي و چالش ها
كاركرد مقايسه كننده ها به همراه سيستم تزريق جريان هارمونيك سوم درروش مدولاسيون عرض پالس به منظور كنترل دور موتورهاي القايي
كنترل توان راكتيو جاري در خط انتقال جهت بهبود كيفيت توان در شبكه هاي متصل به ژنراتورهاي القايي با استفاده از STATCOM
كاربرد تكنيك هاي پردازش سيگنال براي آشكارسازي جزيره از نسل توزيع شده در شبكه توزيع
ارائه مدار جديد تمام تفريق كننده برگشت پذير با قابليت تحمل پذيري خطا با مقياس نانومتري
A Two-Stage Monolithic Fully-Differential Op-Amp and Sample-And-Hold Circuit
انتخاب سيگنال بهينه ورودي UPFC به منظور بهبود پايداري ديناميكي
تخمين حالت معادل ديناميك براي سيستم هاي قدرت با واحد اندازه گيري فازور و همزمان
Effective Value Management in Enterprise Architecture Process using Val IT Framework
طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان براي استفاده در رادارهاي آرايه فازي
تخمين پارامترهاي سيگنال سينوسي آغشته به نويز سفيد با استفاده از فيلتر كالمن UKF
محاسبه دقيق اندوكتانس نشتي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور كمپكت با روش اجزاي محدود
بررسي روشهاي مختلف حذف نويز از سيگنال ECG
Optimum Combination of AMC and ARQ with Imperfect CSI
مدل ترانس جريان در حفاظت ديفرانسيل
ارائه يك مبدل dc-dc جديد با ضريب بهره بالا
بررسي كارايي نيروي انساني با كمك روش تلفيقي PCA-DEA (مطالعه موردي – ادارات وزارت كار و تامين اجتماعي)
طراحي و پياده سازي سيستم خودكار برآورد سن استخواني كودكان كمتر از 18 سال با استفاده از شبكه عصبي
كاهش THD و اندازه فيلتر خروجي در اينورترهاي پل H متوالي با استفاده از مدولاسيون همزمان پهنا و دامنه پالس
ارائه ي روش جديد براي بهبود عملكرد جبران كننده ي چند سطحي كاسكاد در شرايط نامتقارني ولتاژ
روش تعيين محل خطا براي خطوط انتقال ولتاژ بالا، با استفاده از انرژي و علامت امواج سيار
ارزيابي تاثير منابع هارمونيكي بر يكديگر از لحاظ كمي با استفاده از مدل سازي بار با داده هاي واقعي
روشي نوين جهت خطي سازي پيش اعوجاج ديجيتالي در تقويت كننده هاي توان براي كاربردهاي OFDM
رديابي شي متحرك مبتني بر ماشين بردارپشتيبان سريع
رديابي اجسام متحرك با استفاده از فيلتر ذرهاي و مدل مشاهدهاي مبتني بر تركيب چند ويژگي
مهندسي ساختار ترانزيستورهاي تونلي مبتني بر گرافن
بررسي نصب DVR مجهز به ذخيره ساز انرژي در مزارع بادي و ارزيابي مزايايي حاصل از آن
ارائه يك روش تحليلي جديد براي جايابي و مقداردهي خازن در سيستم توزيع به منظور كاهش تلفات
طراحي و ساخت سيستم كنترل گوي و ميله بهوسيله يك گوشي هوشمند موبايل
طراحي مدار جديد تمام جمع كننده برگشت پذير با قابليت تحمل پذيري خطا با مقياس نانومتري
طراحي و شبيه سازي كنترل پيشبين هوشمند براي سيستم غيرخطي كنترل سطح مايع و مقايسه آن با كنترل كننده PID
Structural and characteraization of WO3 thin films prepared by sol-gel method
كنترل يادگير تكرار شونده مرتبه كسري براي سيستم هاي خطي
كنترل توان راكتيو در شبكه هاي توزيع برق با استفاده الگوريتم كنترلي PWM
طراحي تنظيم كننده ولتاژ اصلاح شده با افت كم
بررسي اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه در خطوط انتقال با سيستم زمين هاي متفاوت
مقايسه عملكرد سيستم هاي مخابراتي DFT-OFDM و DWT-OFDM در حضور تخمين زننده نويز فاز
مقايسه عملكرد تخمين زننده هاي نويز فاز در سيستم هاي مخابراتي DFT-OFDM و DWT-OFDM
بهبود پروتكل LEACH با استفاده از مدل شبكه بيزي براي كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم
بررسي عملكرد آرايه هاي فتوولتائيك تحت خطاي سيم – زمين
بررسي ساختار ترانزيستورهاي اثر ميداني ماسفتي مبتني بر نانو لوله هاي كربني
معرفي يك روش براي ايجاد دنباله هاي متعامد غير باينري با حداقل الفبا
روشي نو جهت تعيين ويژگي هاي سامانه هاي IFF/SSR در محيطهاي پرتراكم
الگوريتمي جديد جهت تشخيص تعداد ايستگاه هاي زميني سامانه هاي IFF/SSR
كنترل بر مبناي رويتگر براي سيستم بهبود يافته دافينگ
Optimum Selection of Modes Set for discrete Link Adaptation
ARM9-Based Face Detection System Using Power Spectrum of Fourier Transform
طراحي و پياده سازي بستر ايمن تبادل اطلاعات در محيط هاي نويزي از طريق گذرگاه CAN با استفاده از ميكروكنترولر AT91SAM7X
بهينه سازي كنترل كننده فازي توسط الگوريتم ژنتيك براي رديابي نقطه حداكثر توان در سيستم هاي فتوولتاييك
ميراسازي نوسانات فركانس پايين با استفاده از پايدار ساز سيستم قدرت چند ورودي
طراحي يك همبسته ساز CMOS آنالوگ به منظور آشكارسازي سيگنال هاي اسپايك در سلول هاي مغزي
طراحي كنترلر منطق فازي برنامه پذير مد جريان در پروسه 0.35µm تكنولوژي CMOS
برنامه ريزي و مديريت بار خانه هاي هوشمند
مقاوم سازي برنامه ريزي بهينه توسعه شبكه انتقال در حضور نيروگاه بادي با استفاده از روش تخمين نقطه
درايو ماشين هاي الكتريكي براي بكارگيري در خودروي هيبريد الكتريكي موازي
طراحي كنترل كننده فازي-عصبي مد لغزشي ترمينال براي سيستم آشوب دافينگ و آموزش شبكه فازي-عصبي با استفاده از الگوريتم هوشمند
برنامه ريزي منابع انرژي در شبكه توزيع شامل پيل سوختي،ديزل ژنراتور و خودروهاي الكتريكي جهت كاهش نرخ آلودگي محيط
طراحي تقويت كننده تفاضلي توان پايين و ولتاژ پايين با استفاده از باياس وفقي
A Novel High-Frequency Track-and-Hold Amplifier for Time-interleaved ADCs
الگوريتم FCM تعديل شده براي تقسيم بندي تصوير MRI مغز
يك روش جديد براي بهبود كيفيت ويدئو با استفاده از فراتفكيك پذيري به روش Non-Local Means
طراحي و شبيه سازي يك انتگرالگير با استفاده از آپامپ تفاضلي دو طبقه در تكنولوژي 180 نانومتري
بررسي اثر ثابت شبكه بر پارامترهاي فيلترنوري مبتني بر كريستالهاي فوتونيكي
جايابي و كنترل بهينه كنترلر SVC-TCSC تركيب شده به منظورافزايش بارپذيري سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
ارائه يك مبدل كاهنده-افزاينده جديد با ضريب بهره بالا
ارائه يك مبدل DC-DC جديد به منظور بهبود بهره ولتاژ ساخته شده براساس مبدل KY
ارائه يك روش ساده براي جبران ريپل كموتاسيون جريان در درايو DTC موتور BLDC با قابليت برگشت انرژي
تحليل و طبقه بندي ومقايسه علل شروع تخليه جزئي در پست هاي فشار قوي GIS
ارائه كنترل يادگير تكرارشونده مرتبه كسري مبتني بر مد لغزشي براي بازوي ربات
تشخيص خطاي داخلي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش فازي عصبي(ANFIS)
تشخيص اعداد دستنويس فارسي با استفاده از تبديل هاف
طراحي ضرب كننده آرايهاي با هدف كاهش توان مصرفي
شبيه سازي خطاي تكفاز به زمين در خط انتقال با حضور نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون
مروري بر مبناي تئوري پردازش تصوير و پردازش سيگنال
تحليل و شبيه سازي يك تقويت كننده ولتاژ جديد، مناسب براي مبدلهاي حوزه زمان و ولتاژ
دمدولاتور ASK فركانس پايين بدون مقاومت و خازن براي دستگاه هاي قابل كاشت در بدن
Optimal estimation of harmonic in power systems using BFO-MISGFF hybrid algorithm
باز آرايي شبكه هاي توزيع با اهداف فني و اقتصادي در حضور توليدات پراكنده
بررسي موقعيت فيبرهاي جبران ساز پاشندگي در سيستم هاي WDM
استخراج ويژگي از سيگنال اسپيروگرافي جهت تشخيص ميزان لرزش دست
طراحي بهينه پايدارساز فازي با استفاده از الگوريتم PSO جهت ميرايي نوسانات
بررسي پايداري ولتاژ خروجي توسط D-STATCOM در سيستم هاي توزيع برق در حضور مدار Bridgeless SEIPC
تعيين مكان و ظرفيت بهينه STATCOM در سيستم قدرت به منظور بهبود پايداري ولتاژ و كاهش تلفات(مد سلفي STATCOM)
كنترل ولتاژدر سيستم هاي انتقال با استفاده از SVC
بررسي و شبيه سازي مبدل Luo با ضريب افزايندگي بالا و قابليت استحصال حداكثر توان جهت بكارگيري در سيستم هاي فتوولتائيك
ارائه يك ساختار جديد از مبدل DC/DC با ضريب افزايندگي بالا به همراه شبيه سازي در نرم افزار Matlab/Simulink
مطالعه و بررسي كاربردهاي آزمون درختي در كابل هاي فشارقوي
طراحي كنترل كننده جدول بندي بهره براي مدل متغير با پارامتر توربوشفت با زاويه ملخ متغير
ارائه راهكار مناسب براي پردازش سيگنال دستگاه MRI
ارائه مدل كنترلي جديد براي حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه بار، اضافه ولتاژ، جريان هجومي، و افزايش دماي روغن با استفاده از يك مجموعه 10MVA
ارائه يك سيستم كنترل براي DFIG با استفاده از كنترلر PI+R تحت شرايط بارهاي غير خطي
مطالعه ميداني كاربرد چراغ هاي LED در روشنايي معابر و اصلاح الگوي مصرف انرژي در كارخانه سيمان سيستان
طراحي فليپ فلاپ D برگشت پذير با رويكرد بهبود چهارپارامترهاي ارزيابي در مقياس نانومتري
طراحي حافظه هاي برگشت پذير با رويكرد بهبود ورودي ثابت، خروجي زائد و تعداد گيت در فناوري نانو
آناليز تخليه جزئي در بوشينگ OIP و RIP
تشخيص اتوماتيك بيماريهاي چشم (گلوكوم و رتينوپاتي) با استفاده از پردازش تصوير
تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع فعال
بررسي و تحليل پديده ي آشوب در سيستم درايو موتور القايي
تخمين ظرفيت باتري ليتيوم يون با استفاده از تركيب فيلتر كالمن با ولتاژ مدار باز
نورون هاي زيستي، مشخصه هاي عصبي و كاربرد آنها در علوم اعصاب محاسباتي
تشخيص حركت انگشتان در نواختن پيانو در ويديوهاي زنده با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
كنترل برداري بدون سنسور مبتني بر سيستم تطبيقي مدل مرجع براي درايو موتور القايي پنج فاز
بهبود كيفيت توان با استفاده از STATCOM بر روي يك مزرعه بادي متصل به شبكه
برنامه ريزي جايابي منابع توليد پراكنده گازترش وفتوولتائيك در ميكروگريدها به منظور كاهش هزينه و تلفات وآلايندگي محيط زيست
مطالعه ترانسفورماتور جريان فيبر نوري (FOCT) و عوامل تاثير گذار بر حفاظت
ناحيه بندي تصاوير شبكيه با استفاده از مدل گاوسي هرميت
ارائه روش هاي نوين براي رفع مشكلات حفاظتي شبكه هاي توزيع با حضور واحدهاي توليد پراكنده
شبيه سازي ضريب شكست در فيلتر مبتني بر بلورهاي فوتوني دو بعدي با حلقه تشديد
استفاده از روش هدايت افزايشي جهت رديابي نقطه توان ماكزيمم درسيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه و محاسبه دقيق تلفات نيمه هادي
رديابي نقطه توان ماكزيمم درسيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه با استفاده از روش آشوب و مشاهده با محاسبه دقيق تلفات نيمه هادي
بهبود عملكرد حذف نويز در تصوير با الگوريتم غيرمحلي
ساده سازي روش كنترل جريان هيسترزيس در فيلترهاي فعال موازي متوالي
بهبود كارايي فيلترهاي فعال موازي با استفاده از تثبيت فركانس كليدزني
بررسي مدل ديناميكي و طراحي پايدارساز سيستم قدرت نيروگاه كارون 3
دسته بندي پاسخ هاي حسگر گاز اكسيد قلع تحت مدلاسيون دمايي توسط مدل خطي BJ در حضور چهار بخار الكلي
طراحي يك VCO پوش پول كلاس C همراه با يك سلف فعال
آناليز مؤلفه هاي اصلي هامونيك سيستم قدرت توسط روش الگوريتم BFO و روش Stochastic Gradient Forgetting Factor
سلول تمام جمع كننده تك بيتي با كارايي مطلوب
ارائه يك ساختار جديد براي كانورتر منبع ولتاژ 24-پالس
استفاده از الگوريتم هاي جستجوي قورباغه در برنامه ريزي توليد نيروگاهها
كنترل تطبيقي سوئيچينگ براي هواپيماي بدون سرنشين
ارزيابي عملكرد كنترل كننده PID مرتبه كسري فازي براي بازوي ربات با دو درجه آزادي
بالانس باتري ليتيوم يون با روش القاي انرژي
تقويت كننده كم نويز پهن باند در باند فركانسي 2.7- 6.2 گيگا هرتز با استفاده ازطبقات ديفرانسيلي
تقويت كننده كم نويز پهن باند در باند فركانسي 3- 5 گيگا هرتز با استفاده از روشهاي گين بوست و مصرف دوباره جريان در تكنولوژي TSMC CMOS .18 um
روشي سريع براي تشخيص هويت براساس تصاوير عنبيه چشم بدون حذف كامل پس زمينه تصوير
كنترل توان راكتيو با استفاده از STATCOM 60-پالس و فيلترهاي پسيو
نگهداري وتامين درانبار
درجه بندي شاخص هاي اثر بخشي نظام پيشنهادات با رويكرد مقايسه اي در تكنيك هاي تصميم گيري مطالعه موردي گروه صنعتي پيشرو
بررسي و ارزيابي فاكتورهاي موثر در انتخاب رشته مذيريت صنعتي
ارائه يك روش تصميم گيري جهت تخصيص معلمان به مدارس با به كارگيري الگوريتم مورچگان
يك مدل خطي صحيح مختلط جديد در حضور داده هاي فازي در تحليل پوششي داده ها
بررسي شاخصه هاي بهره وري نيروي انساني در صنعت توليد
بخش بندي مشتريان بانك بر اساس ارزش دوره عمر آن ها و مدل RFM با تركيب روش هاي تصميم گيري چندمعياره و داده كاوي
معرفي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان و استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري در فرآيند آن
ارزيابي عملكرد گروه هاي هاي فني دانشگاه نجف آباد با رويكرد مديريت سرمايه هاي انساني با استفاده از تحليل پوششي داده ها
انتخاب بهترين بخش مديريتي در شركت صنايع غذايي و آشاميدني تهران گوار (ماء الشعير جوجو) با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP)
دسته بندي رويكردها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشگاه ها با استفاده از مدل كانو
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي سازمان ها با رويكرد چابكي سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها – مورد مطالعه: واحدهاي سازماني شركت داراكار
فرآيند انتخاب پيمانكاران با تداخل زنجيره تأمين در شاخص ها ، به روشAHP (مطالعه موردي: شركت گاز استان اصفهان و شهرداري ماهشهر)
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر برآورد زمان پروژه هاي ساختماني با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره؛ يك مطالعه ي موردي
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي دانشگاه ها با رويكرد پژوهشي با استفاده از DEA مطالعه موردي: دانشگاههاي برتر كشور فرانسه در سال 2012
مديريت دانش و تكنولوژي
مديريت كيفيت و بهره وري
اولويت بندي عوامل اصلي ايجاد انگيزه با استفاده از تحليل شكاف – مطالعه موردي شعب بانك ملي ايران در نجف آباد
اولويت بندي عوامل مؤثر بر اثربخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 با روش TOPSIS – مطالعه موردي
مروري بر تحقيقات انجام شده درزمينه شبكه زنجيره تامين حلقه – بسته
تأثير توسعه شهري برمديريت ضايعات جامد شهري با رويكرد پويايي سيستم
نقش انجمن هاي علمي در شكل دهي نوآوري باز در شركت هاي صنعتي
محاسبه شاخص بهروزي مالمكوئيست در واحدهاي دومرحله اي (مطالعه موردي شعب بانك)
بررسي تاثير پارامترهاي محصورشدگي و تغيير شكل مقطع بر ظرفيت باربري تير كامپوزيت متشكل از بتن و فولاد در نرم افزار اجزاء محدود
تحليل اجزاي محدود فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي بازگشتي
عملكرد الگوريتم بهينه سازي مورچه هاي نخبه در بهره برداري از مخازن سدهاي برقابي
بررسي تأثير ضخامت پي گسترده در نشست پي گسترده-شمع واقع در خاك ماسه اي توسط آناليز عددي
ارزيابي تأثير مواد افزودني در بهبود رفتار خستگي مخلوط هاي آسفالتي
بررسي عملكرد مسلح كننده هاي خاك در آزمايش برش مستقيم
تاثير پارامترهاي متغير مسلح كننده ها بر روي نمودار فشار- نشست خاك مسلح با استفاده از روش پردازش تصويري(PIV)
ضرورت ساخت و اجراي صحيح سپتيك تانك درصنعت ساختمان به منظور حفاظت از محيط زيست
تعيين محدوده استقرار بهينه ژئوسنتتيك ها جهت كاهش نشست پي سطحي واقع بر ماسه با استفاده از مدل سازي عددي
Investigation of Slope Stability of Cutting in Clay
ارزيابي لرزه ايي و ظرفيت استفاده از سازه هاي LSF به منظور بهسازي و مقاوم سازي مدارس در شهر شهركرد
بررسي تأثير صفحات مستغرق بر ميزان آبشستگي پايه پل مربعي شكل با استفاده از نرم افزار SSIIM
بررسي عوامل موثر در لغزش زمين با استفاده از موارد عملي در استان گيلان
بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي با استفاده از الگوريتم مورچه هاي ترتيبي
آناليز حساسيت در قابليت اطمينان سازه اي به روش شبيه سازي زيرمجموعه اي
بررسي اثر زهكشهاي عمودي در كنترل سطح آب زيرزميني دشت چمچمال
ارزيابي نيازهاي لرزه اي و تاثير شدت هاي متفاوت زلزله در سازه هاي نامتقارن در پلان و ارتفاع
كاربردالگوريتم مورچه هاي بيشينه و كمينه در بهره برداري بهينه از مخازن سدهاي برقابي
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سدهاي برقابي با استفاده از الگوريتم مورچه هاي پايه
تحليل ارتعاشي و محاسبه فركانسهاي طبيعي بدنه فشار زيردريايي مغروق در آب و هوا
بررسي افزايش مقاومت خاك هاي رسي با وارد كردن محلول كلريد كلسيم
بهسازي زمين به روش ابر تراكم،انواع آن و عوامل موثر در طراحي اين روش
بررسي پارامتر ضخامت ابعاد مقطع ذوزنقه اي شكل فولادي در تير مركب نيمه محصور شده متشكل از بتن و فولاد تحت اثر بارگذاري كنترل تغيير مكان در نرم افزار اجزاء محدود
تاثيرات قرارگيري ديتاسنترها و ماشين هاي مجازي در نقاط مختلف جهان با شبيه ساز گرافيكي CloudAnalyst
ارائه يك روش جديد مبتني بر تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و كلوني مورچه ها جهت توازن بار در رايانش ابري
مكانيابي فايل هاي جريانكاري در سيستم هاي توزيع شده
بررسي كاربرد علم رباتيك و هوش مصنوعي در مسائل نظامي
يك الگوريتم جديدپيش توزيع كليددر شبكه هاي حسگر بي سيم ثابت جهت افزايش امنيت
يك طرح جديدپيش توزيع كليدمبتني بر مديريت كليدي بهبود يافته با امنيت بالا در شبكه هاي حسگر بي سيم
معرفي تكنيك هاي پردازش تصوير بر روي تصاوير ماموگرافي جهت تشخيص سرطان سينه
مسيريابي انرژي كارا درشبكه هاي حسگربي سيم چند راديويي
بهينه سازي مصرف انرژي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از گره هاي دو راديويي
افزايش كارايي خوشه بندي با استفاده از گره هاي دو راديويي در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي روش هاي استخراج ويژگي براي تشخيص ناهنجاري هاي حنجره به كمك سيگنال هاي صوتي و طبقه بند SVM (ماشين بردار پشتيبان)
زمانبندي جاب شاپ با هدف توازن بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
آناليز حمله سياه چاله بر روي شبكه هايMANET با استفاده از پروتكل هاي مسيريابي AODV و OLSR
كاربرد فناوريهاي بيو متريك در سيستم هاي تشخيص هويت
افزايش تحمل پذيري خطا درشبكه هاي حسگر بي سيم با سينك متحرك با استفاده از خوشه بندي و رويكرد فازي تطبيقي
سفارشي سازي اطلاعات با بهره گيري از فراداده انتشارات
بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه بندي مبتني بر آنتن هاي جهت دار
بهبود روش دسته بندي مبتني بر بيز ساده
كاربردهاي متفاوت داده كاوي
بررسي چالش هاي آموزش مجازي در ايران
بررسي روش هاي و الگوريتم هاي دسته بندي اخبار با استفاده از پردازش زبان طبيعي (NLP)
استخراج معنايي داده هاي كلان جغرافيايي از جدول هاي وب
خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم و بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
كاربرد سنجش از راه دور در كشاورزي
تخمين ميزان تابش خورشيد با شبكه هاي عصبي و مقايسه با روش آنگستروم
بررسي استفاده از فايروال وVPN بر روي كارآيي رايانش ابري با استفاده از شبيه ساز مدولر OPNET
سيستم هاي تشخيص نفوذ
ارائه روشي سريع و مقاوم در تطبيق استريو مبتني بر الگوريتم ويژگي
اعلام تشخيص حملات در سيستم هاي تشخيص نفوذ با روش هاي تركيبي يادگيري ماشين و الگوريتم بهره اطلاعات
مدل سازي دانشجو در آموزش هوشمند
استفاده ي هوشمندانه از رايانش ابري در شبكه ي هوشمند برق با توجه به زمان كمينه ي مصرف انرژي در مراكز داده
طراحي و پياده سازي يك ربات سري با دو درجه آزادي و كنترل بهينه ي آن با استفاده از منطق فازي
رويكردي نوين جهت حل مسائل بهينه سازي سراسري بر پايه الگوريتم رقابت استعماري اصلاحي
مزايا، چالش ها و بررسي راهكارهاي امنيتي در رايانش ابري موبايل(MCC)
كاربرد پردازش تصوير در جراحي از راه دور
شبيه سازي صدا بر روي تكنولوژي MPLS با ملاحظات مهندسي ترافيك
پخش كردن احتمالاتي پوشش برنامه مجاور NCPR -PSA با بهينه سازي ازدحام ذرات
چالش هاي استفاده از پردازش زبان طبيعي (NLP) در زبان فارسي
بررسي روش هايي براي بهبود نتايج قطعه بندي براساس ناحيه
شناسايي و حذف حملات سياه چاله در پروتكل مسير يابي DSR با استفاده از جدول همسايگي گره ها در شبكه هاي موردي سيار بي سيم
بهبود پنهان نگاري اطلاعات بيماران در تصاوير پزشكي با استفاده از تشخيص لبه
شناخت روبات و روباتيك، انواع و كاربردهاي آنها
پنهان نگاري و رمزنگاري دادهها در تصاوير با استفاده از كدينگ ماندهاي
استگانوگرافي تصاوير ديجيتال مبتني برالگوريتم ژنتيك با استفاده از تبديلات موجك گسسته
مروري بر پروتكل هاي مسير يابي مبتني بر مكان شبكه هاي بين خودرويي VANET
ادغام تصاوير پزشكي چندكيفيتي با استفاده از تبديل موجك مختلط دابشيز يك رويكرد چند رزولوشن
حمله هاي سرريز بافر
بررسي نقش تجارت الكترونيك در ساماندهي شبكه ي توزيع كالا در كشور
برآورد تلاش در پروژه هاي نرم افزار با بكارگيري روشهاي غير پارامتري
بررسي مدل كنترل دسترسي در رايانش ابري
كشف تقلب در صنعت بيمه با استفاده از الگوريتمهاي درخت تصميم (مطالعه موردي بيمه بدنه اتومبيل)
محاسبه انرژي با مكانيزم خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بيسيم
Portfolio optimization with CVaR under Bilateral Gamma process
ارزش گذاري اختيار معامله اروپايي با استفاده از تبديل فوريه
تبيين رابطه بين فرصت‎هاي رشد، اندازه و ساختار سرمايه با ارزش افزوده اقتصادي صاحبان سهام (EEVA)
بهينه سازي تصادفي, ساختارهاي درختي و انتخاب سبد دارايي
Performance Evaluation of Universities as Groups of Decision Making Units
ارزيابي نقش بنگاه اقتصادي در ارتقاء مسئوليت اجتماعي مطالعه موردي :بانك تجارت (مديريت شعب جنوب تهران)
ارائه روشي جهت به دست آوردن تركيب بهينه شاخص هاي تحليل تكنيكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك، مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
طراحي دانشكده هنر و معماري دانشگاه قشم با رويكرد زمينه گرايي
پيشينه بادگير و مقايسه فرم وعملكرد ديگر بادگير هاي جهان
بررسي تناسبات فضايي مساكن كوهپايه اي به عنوان الگوي پايدار بومي در ارتباط با حوزه هاي جلگه اي مازندران
از بادگيرهاي سنتي تا معماري اكو- كت
معماري و توسعه پايدار
بهبود عملكرد طبقه بندي KNN با استفاده از روش وزندهي ويژگي ها مبتني بر فواصل محلي
صرفه جويي در انرژي ساختمان با شكل دهي تركيبات جديد توسط علم نانو
احياي كيفيات بافت فرسوده از طريق خلق فضاي پياده گردشگري-مذهبي (نمونه مورد مطالعه : مسير مراسم عاشورايي چهل منبر در شهر لاهيجان)
الگو برداري از نور و رنگ هاي نانو ساختار در طبيعت
بررسي تطبيقي فلسفي باغ سازي ايران و ژاپن
بررسي شاخص هاي پايداري در معماري سنتي اقليم گرم و خشك ايران
بررسي راهكارهاي بهبود كيفيت بافت ساحلي رودسر (نمونه موردي:محدوده سرپل شرقي تا حسن سرا)
پديدآمدن توسعه پايدار نظام شهري ومعماري توسط بازتوليدانرژي نهفته درساختمانهاي آينده
تدابير وراهكارهاي مقابله با نيروي زلزله درپلهاي طويل مطالعه موردي:پل ريونانت ريون
خيابان هاي اصلي پايدار
سازه هاي مشبك فضايي قابل گسترش در معماري
سطح بندي سكونتگاه هاي شهري و روستايي به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري و منطقه اي (نمونه موردي:شهرستان مرند )
شهر مقصد، نمادها و نشانه ها (تحليلي بر كيفيات بالقوه بافت تاريخي شهر لاهيجان به جهت ارتقاء خاطره شهر)
مفهوم معماري پايدار و تأثير آن بر محيط طبيعي
ميدان (فضاي فراموش شده معماران وشهرسازان)
نقش فضاي سبز در توسعه پايدار(معماري سبز)
نگرش معماري سبز در بناهاي مدرن
بررسي كيفيت زندگي شهري و روستايي در شهرستان تنكابن
توسعه پايدار در معماري
اثر چيدمان منظم گره اي بر دقت حل در روش هاي بدون المان EFG و MLPG
بررسي ميزان دقت اندازه گيري دبي آب خنك كن استاتور ژنراتور نيروگاه
بهينه سازي زواويه پيچش الياف در عدسي كامپوزيتي مخازن كامپوزيتي تحت فشار با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات (PSO)
اصلاح مدل اجزا محدود محور انتقال قدرت به كمك الگوريتم هاي بهينه سازي
تحليل اثر شكل عدسي بر ضخامت مورد نياز براي طراحي عدسي مخازن تحت فشار با استفاده از نرم افزار PVElite
تحليل جريان لايه مرزي آرام تراكم ناپذير روي كره جامد
تعيين مكان بهينه نصب توربين بادي بر روي مدلهاي مختلف بام ساختمان
بررسي اثر نانوسيال در بهبود انتقال حرارت مبدل حرارتي پوسته لوله
خمش غير خطي ورقه اي نانوگرافن دايروي و حلقوي بر پايه الاستيك با استفاده از تئوري الاستيسيته غير موضعي به كمك تئوريهاي مرتبه بالا (HSDT)
بررسي امكان اتصال لب روي هم دو فلز غير همجنس آلياژ آلومينيم 5052 به فولاد زنگ نزن آستنيتي304 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
بررسي اتلاف حرارت از كوره هاي دوار سيمان
بهينه سازي توزيع ضخامت فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي با مسير فشار ثابت به كمك روش تاگوچي
بررسي رفتار جريان هيدرات گازي درخطوط لوله انتقال نفت وگازومشكلات آن
عملكرد همگام سازها و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
بررسي تجربي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي كربنات – نانوآلومينا توليد شده به روش قالبگيري تزريقي
بررسي خواص مكانيكي- فيزيكي فوم نانوكامپوزيتي پلي آميد 6 – نانولوله كربني توليد شده به روش قالب گيري تزريقي تحت شرايط فرايندي مختلف
Effect of minimum quantity lubrication on surface roughness in turninig AISI D6 steel
Numerical Investigation of Auxetic Materials Due to the Elastic Properties and Negative Poisson’s Ratio
كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي براي جريان سيال درون ميكروكانال ها
CENTRIFUGAL COMPRESSOR FLUID FLOW ANALYSIS USING CFD
شبيه سازي دوبعدي جريان سيال در ميكرونازل همگرا و واگرا
Study of Convection and its various mode By Wave Equation and 1D codes in Python
بررسي خواص ريز ساختاري و مكانيكي ورق سه لايه ي AlMg/Al/STS شده توسط فرآيند نورد با استفاده از آزمون خمش سه نقطه اي
تعيين ضريب شدت تنش در شكستگي هاي سنگ با استفاده از روش بدون المان گالركين
تاثير نانولوله هاي كربني و شرايط فرايندي بر روي سختي و استحكام به ضربه نانوكامپوزيت پليمري پلي آميد 6- نانولوله كربني
ترازش ديناميكي فعال ربات موازي شش درجه آزادي استوارت- گو
بررسي توزيع دما با تغيير فاز سينوسي توصيف كننده شكل صفحه جداكننده درمبدل حرارتي دو راهه در حالت شار ثابت
بررسي سامانه فشارگذاري گاز گرم (مولدگازي) در مخازن سيال موتور سوخت مايع
تصميم گيري استراتژيك در طراحي مكانيكي با استفاده از نظريه بازي
مقايسه تئوري مرتبه بالا تغيير شكل برشي با تئوري مرتبه اول تغيير شكل برشي و تئوري كلاسيك براي ورق دايروي FGM با تكيه گاه گيردار تحت بار يكنواخت مكانيكي فشاري
كنترل بهينه امپدانس مكانيكي يك سيستم سروونيوماتيك با استفاده از الگوريتم Fuzzy-PWM
يك روش جديد براي اعمال شرايط مرزي اساسي در روش بدون المان گالركين
شبيه سازي و كنترل پاندول معكوس
بررسي تأثير تعداد و مرتبه المان در تحليل مودال بال هواپيما (ناكا 0012 ) به روش اجزاء محدود
Numerical study of turbulence models in heat transfer of a confined and submerged jet impingement using AL(2)O(3) – water Nano fluid
طراحي و ساخت گيج چندمنظوره با دقت بالا، براي مقايسه عملكرد دقتي و صحتي آزمايشگاه هاي CMM، طي يك برنامه آزمون مهارت
بررسي زاويه قرارگيري لوله حرارتي نوساني محتوي نانوسيال (Fe(2)O(3 و سيال كاري نفت سفيد بر پارامترهاي حرارتي
كنترل تطبيقي در عمليات سوراخ كاري به منظور كاهش سايش ابزار با استفاده از سيستم استنتاج عصبي- فازي
تحليل عددي تأثير زاويه تزريق وشكل مقطع شكاف بركارايي خنك كاري لايه اي پره هاي توربين گاز در نسبت دمش هاي بالا
خمش غير خطي ورق نانوگرافن مستطيلي ارتوتروپيك دو لايه بروي پايه الاستيك وينكلر پسترناك به كمك تئوري الاستيسيته غيرموضعي
توربوپمپ در موتور سوخت مايع و مشكلات كاويتاسيون در آن
شبيه سازي عددي و بررسي برگشت ناپذيري جريان سيال در ميكرو كانال ها
كنترل بهينه موقعيت موتور DC
انرژي هاي پاك، جايگزين سوخت خودرو
بهسازي محيط زيست با استفاده بيوگاز و كاربرد آن به عنوان سوخت جايگزين و ارزان در ايران
محاسبه ميانگين زمان تا خرابي يك قطعه مكانيكي با طرح ريزي و انجام آزمون شتاب دار
مقايسه نتايج حاصل از فلوتاسيون زغال سنگ در سلول مكانيكي مرسوم و سلول دوخروجي
بررسي ميداني تاثير فشار باد تاير بر روي مصرف سوخت خودروهاي ناوگان حمل و نقل عمومي شهر مشهد
Experimental and Numerical Determination of Fracture Toughness of Oil Pipelines in St 37 Group
طراحي كنترلر مقاوم براي سيستم دو جرم فنر در فضاي نامعين احتمالاتي
اعتبارسنجي روتور NASA 37 بااستفاده ازمدل توربولانسي SST
كاربرد تئوري الاستيسيته غيرموضعي در تحليل ارتعاشات نانو لوله ها
بررسي شدت بهره وري انرژي و توليد گازهاي گلخانه اي در فرايند SAGD
بررسي عددي اثر بافل هاي سوراخدار و زاويهدار بر رفتار ترمو- سيالاتي در يك كانال
مدل سازي فرآيند تخريب وسايل ارتوپدي پليمري زيست تخريب پذير
تحليل تنش يك تير يكسر گيردار با استفاده از روش هاي بدون المان EFG و MLPG
Assessment of the Stress Distribution in a FG Beam-Type Structure Due to GDQ Method
اهميت انرژي باد در سهم انرژي هاي جايگزين
بررسي ارتعاشات عرضي توربين بادي با اثر مركز جرم ناسل تحت تاثير نيروهاي خارجي و در شرايط وقوع زلزله
طراحي بهينه اي چند هدفي جاذب هاي انرژي استوانه اي با استفاده از شبكه عصبي نوع GMDH و الگوريتم ژنتيك
كنترل ژنتيك – تطبيقي واكنش پليمريزاسيون حلقه گشاي L-Lactide
ارتعاشات نانو لوله ها تحت نيروي متمركز متحرك هارمونيك وجريان جرمي
تأثير شكل سطح جاذب بر عملكرد آب شيرين كن خورشيدي پلكاني در شهر مشهد
مطالعه عددي تاثير بافل در انتقال حرارت در كانال با پله رو به پايين
بررسي اثر استفاده از حفاظ بر كاهش اتلافات انرژي از پنجره هاي ساختمان
بررسي ارتعاشات استخوان فمور به كمك المان محدود
بررسي ارتعاشات و فركانس طبيعي نانو تير تحت تنش اوليه
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت جابجايي توأم بر روي هيت سينك مستطيلي
بررسي تاثير بازياب بر راندمان حرارتي نيروگاه حرارتي توس مشهد توسط نرم افزار EES
بررسي رشد ترك در لوله هاي انتقال نفت و گاز تحت شرايط خوردگي خستگي
بررسي عددي جريان مذاب در جوشكاري با فلز آلومينيوم با فرآيند GTAW
بررسي مزاياي پكيج هاي كندانسينگ
بررسي فرآيند تعمير خروجي توربين Mars100 بر اساس رويكرد اقتصاد مقاومتي
بهينه سازي رنج آمپر در جوشكاري با فلز آلومينيوم با فرآيند GTAW
بررسي و روش هاي بهينه سازي هيت سينك ها
تجزيه و تحليل رفتار جريان غير دائم غير نيوتني خون در گرفتگي عروق خوني
تجزيه و تحليل واكنش هاي حرارتي در گرفتگي عروق خون
بررسي اثر مشخصه هاي انژكتور پيچشي بر رفتار اسپري
بررسي پاشش درطراحي انژكتور دو پايه مايع – مايع
تحليل خمش ورق هاي نازك مستطيلي FGM تحت بارگذاري هاي مكانيكي در محيط حرارتي به روش EKM
حل عددي توزيع حرارت مذاب فلز آلومينيوم با فرآيند GTAW
ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM)
شبيه سازي رشد ترك خستگي در لوله هاي X70 انتقال نفت و گاز با كمك نرم افزار انسيس
شبيه سازي فرايند ذوب شدن و سرد شدن در جوشكاري فلز آلومينيوم با روش GTAW
شبيه سازي نيروگاه حرارتي توس مشهد توسط نرم افزار EES
شكل دهي شيشه هاي بوروسيليكات توسط پرتو ليزر
فرآيند جذب ليزر در سوراخ كليد دو بعدي
فناوريهاي جديد در بازرسي و تعمير خطوط لوله انتقال گاز و نفت
استفاده از نتايج تحليل قابليت اطمينان براي كاهش نرخ خروج اضطراري نيروگاه سيكل تركيبي
بررسي عددي افزايش تعداد لوله هاي حامل سيال گرم در مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله اي
مدل سازي المان محدود ميكرو سنسور جريان بر اساس گراديان دما
مروري بر افزايش انتقال حرارت در جوشش استخري
كمانش غيرخطي حرارتي صفحات دايروي نانو ارتوتروپيك به كمك تئوري الاستيسيته غيرموضعي
بررسي ناپايداري هاي نانولوله هاي كربني حاوي سيال واقع شده بر بستر الاستيك وينكلر
پيش بيني نقطه جدايي جريان آرام حول استوانه توسط روش تويتس (Thwaites ) و روش استراتفورد ( Stratford ) و بررسي اعتبار اين دو روش
مطالعه پارامتريك سيستم خنك كاري بازيابي در نازل موشكهاي سوخت مايع
طراحي و ساخت آزمايشگاهي كلكتور سهموي تركيبي به منظور به كارگيري در سيستم تبريد خورشيدي
شبيه سازي و تحليل ديناميكي مكانيزم سوپاپ و بادامك به روش ديناميك چند عضوي
بررسي اثر UHMWPE بر ميزان شبكه اي شدن فوم هاي آميزه اي LDPE/UHMWPE توليد شده به روش قالب گيري فشاري
بررسي پارامترهاي موثر بر كيفيت سطح ماشين كاري ماده فولادAISI1045
مطالعه عددي و تجربي عملكرد هيدروليكي پمپ API مستغرق مدل VS1
تحليل ترموديناميكي پمپ حرارتي زمين گرمايي در شرايط اقليمي رامسر
مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي،تئوري و اجزاي محدود باربحراني كمانش ورق مستطيلي شكل
تاثير ضريب اصطكاك بر لغزش جانبي اجسام الاستيك غلطان
بررسي عددي تاثير نانو ذرات مس بر فرآيند ذوب پارافين در مبدل حرارتي پوسته و لوله اي
شبيه سازي عددي رفتار تغييرشكل آلياژ مستحكم سبك فوق ريزدانه آلومينيوم 6000 حين تغييرشكل پلاستيك شديد
تعيين پارامترهاي سيستم تعليق مدل سه بعدي خودرو تحت ورودي ارتعاشات تصادفي و مقايسه پارامترهاي آن با مدل دوبعدي
انرژي خورشيدي در زمين و فضا
بررسي تشكيل حباب در لوله هاي حرارتي نوساني
بررسي تجربي اثر روش ساخت نانو سيال سخت شونده در برش روي ضريب اصطكاك الياف پارچه بافته شده
بررسي سرعت نسبي بيرون كشيدگي الياف روي ضريب اصطكاك الياف پارچه بافته شده
انرژي خورشيدي و كاربردهايش
كاربرد هاي انرژي خورشيدي و مزايا و معايب آن
تحليل اثر تغيير هندسه ايمپلنت بر بيومكانيك استخوان فك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید