اعطاي فلوشيپ موسسه بين‌المللي مهندسی و تکنولوژی به استاد دانشگاه صنعتي شريف

استاد دانشگاه صنعتی شریف، موفق به دریافت فلوشیپ از موسسه مهندسی و تکنولوژی (IET) شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir) فلوشيپ اين موسسه كه به دکتر هاشم اورعی میرزمانی، استاد برق (قدرت) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتي شريف اعطا شده به پژوهشگرانی اعطا می‌شود که در زمینه تخصصی خود طی یک دوره ممتد، حداقل پنج سال، رهبری موفقیت آمیز از خود نشان داده و خدمات برجسته ارایه کرده باشند. از آن جمله می‌توان به عهده داشتن مسؤولیت عملیاتی و استراتژیک برنامه‌ها و منابع قابل توجه و همچنین انجام پژوهش‌ها و نوآوری‌های فناوري در نهادهای ملی و بین‌المللی حرفه‌يی اشاره كرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید