امکان دسترسی به مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر ۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران و دانشگاه آزاد اسلامی- واحد امارات  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در امارات متحده عربی – دبی و ابوظبی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۴۹۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۷۱۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

اتحاد خرده فرهنگ ها جهت دستيابي به شهر پايدار
اثرات بهره گيري از نور طبيعي در كاهش مصرف انرژي
اجتماع پذيري فضاي عمومي
اجتماع پذيري و جايگاه آن در طراحي فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردي: موزه فرش ايران)
احياء بلوك پاساژ تبريز با بهره گيري از پياده روها در جهت افزايش روابط اجتماعي
ادراك فضا ي معماري با ديذگا حكمت اسلامي
ارتباط معماري پايدار با سازه هاي ديناميكي در ساختمانهاي بلند مرتبه (نمونه موردي: برج داوينجي دوبي)
ارتقا منظر جداره خيابان از جنبه زيبايي شناسي (نمونه موردي: خيابان ديالمه مشهد)
ارتقاء تعاملات مردم در شهر 24 ساعته
ارزيابي عملكرد حرارتي چند جدار خارجي مطرح ساختماني و تأثير آن بر مصرف انرژي
ارزيابي كارايي فناوري نانو در سيستم هاي سازه اي پيش ساخته
ارزيابي كارايي و جايگاه نور طبيعي در طراحي فضاي داخلي
ارزيابي معيارهاي مؤثر بر افت كيفي محيط بصري و طراحي اصول مناسب (نمونه: مشهد، بخشي از خيابان امام خميني)
استفاده از انرژي پايدار باد در معماري ابنيه
استفاده از انرژي پايدار خورشيد در معماري ابنيه
استفاده از انرژي خورشيدي مبتني بر فناوري نوين با حداكثر بهره وري مصرف انرژي در جداره جنوبي ساختمان هاي شهرستان مرند
استفاده از شيشه هاي هوشمند الكتروكروميك و كريستال مايع در طراحي ساختمان با رويكرد معماري پايدار
اصول طراحي اكولوژيكي و مصالح ساختماني از نظر پايداري
اصول طراحي فضاهاي باز مجموعه هاي مسكوني براي افزايش تعاملات اجتماعي
اصول طراحي فضاي شهري مبتني بر ارتفاء تعاملات اجتماعي
اصول طراحي همساز با اقليم با رويكرد پايداري زيست محيطي در استان همدان
اقليم سرد و كوهستاني و ميزان انطباق آن با طراحي معماري جديد، بررسي موردي اقليم شهر مهاباد
اكومحله يا ارزش دهي به اسكان موقت نگاهي به كمبود كريدورهاي محيطي قوچان
اكوتك سبكي كهن در معماري ايران
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي، نمونه مورد مطالعه يك واحد مسكوني در كرمانشاه
انرژي هاي تجديد پذير، چرا و چگونه؟
اهميت گردشگري پايدار شهري با استفاده از مدل SOAR (مطالعه موردي: شهر رشت)
ايجاد سيستم پدافند غيرعامل با بهره گيري از مصالح هوشمند در ساختمان هاي پايدار
ايده هاي طراحي فرودگاه بين المللي هنگ گنگ در جزيره مصنوعي
آبخيزداري شهري ضامن پايداري معماري و مهندسي شهري در كشورهاي اسلامي با تأكيد بر ايران در 5 رويكرد زيربنايي
آسيب شناسي رويكرد بام سبز در معماري معاصر اصفهان
آموزش مباحث پايداري زيست محيطي در دروس پايه ي دانشجويان رشته ي معماري با بهره گيري از روش هاي آموزش كوتاه مدت
آناليز سازه اي گنبد جبليه كرمان
بازآفريني هويت در ميادين شهري با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: سبزه ميدان شهر زنجان)
بازخوردهاي حذف حامل هاي انرژي در گرايش مردم به معماري پايدار درشهرهاي شمالي ايران
بازشناسي ارزش هاي ماندگار در شكل گيري معماري ماسوله
بازشناسي راهكارهاي محيطي- اقليمي معماري سنتي همسو با معماري پايدار در مسكن مناطق سردسير
بازشناسي عناصر فلسفه هنر بر پايه مباني حكمت صدرايي و قرآن كريم
بازشناسي مؤلفه هاي پايداري اجتماعي شهر تاريخي كاشان در دوره ي اسلامي
بازشناسي هويت هاي اسلامي در عناصر شهري
بازگشت هويت به معماري، بازگشت به معماري پايدار
بام سبز، باززنده سازي حياط در خانه ها و راهكاري به سوي معماري پايدار
بررسي اثر گذاري فرهنگ و هنر اسلامي در معماري و شهرسازي (مطالعه موردي: شهر مصدر دوبي)
بررسي احساس رضايتمندي و آسايش در مجتمع هاي مسكوني (نمونه موردي: شهرستان عجب شير)
بررسي ارتباط حواس انساني با شناساننده هاي معماري
بررسي ارتباط شهر و رفتار اجتماعي از منظر محيطي
بررسي استفاده از شيشه هوشمند الكتروكروميك به عنوان ذخيره انرژي خورشيدي با توجه به اقتصاد شهري و توسعه پايدار (نمونه موردي: اداره مركزي كمپاني شانل)
بررسي اصول پايداري اجتماعي در طراحي مجتمع هاي زيستي همچون فرهنگسراها
بررسي اصول طراحي معماري با رويكرد جامع و چند رشته اي به منظور توسعه پايدار هماهنگ، مطالعه موردي: مجموعه چند منظوره زرگنده تهران
بررسي اصول طراحي ورودي شهرهاي شمالي ايران، نمونه موردي: ورودي غربي شهر گرگان
بررسي اصول و مباني معماري توسعه پايدار در معماري بومي ماسوله
بررسي افزايش عمر مفيد ساختمان با نگاهي به معماري بيونيك
بررسي الگوگيري از محيط زيست طبيعي در معماري شهري و استفاده از نظريه بيوفيليكا (شهر در باغ) و مقايسه آن با رويكرد شهرسازي در مكتب اصفهان
بررسي اهميت و زيبايي شناسي نور در مساجد
بررسي آسايش حرارتي در خانه هاي ساخته شده با خاك فشرده
بررسي آسيب ها و تأثير بلند مرتبه سازي در شكل يابي بدنه شهري بي هويت
بررسي بازسازي انجام شده بعد از جنگ جهاني دوم جهت الگوبرداري براي طراحي شهري پايدار
بررسي پارامترهاي تأثير گذار در شناسايي هويت معماري ايراني
بررسي پايداري در پايتخت هاي هخامنشي، مطالعه موردي، تخت جمشيد
بررسي تأثير موسيقي بر معماري در طراحي ساختمان هاي موسيقي (از ايده تا فرم)
بررسي تأثير ويژگي هاي محيطي آتليه در نوآوري دانشجويان هنر
بررسي تأثيرات انديشه هاي ميترائيسمي بر فرم معماري پلكاني روستاي زنوزق و تعامل فرم آن با اكولوژي و معماري پايدار
بررسي تأثيرات رنگ بر بيان مفهوم در المان شهري
بررسي تزئينات آجركاري سردر ورودي خانه هاي قزوين در دوره قاجار
بررسي تطبيقي فرم و عملكرد در معماري نوين
بررسي تطبيقي عنصر روايت در مسجد جامع اصفهان و قصه هزارويك شب
بررسي تفاوت الگوي رفتار در محيط مدارس سنتي و مدرن نمونه مورد بررسي: دبيرستان سنتي (البرز) و مدرن (سراي دانش)
بررسي تكنيكهاي معماري براي طراحي و خلق فضاهاي پايدار
بررسي توجه به بنيادهاي پايداري ابنيه زيست محيطي در روند خلق ساختمان هاي سبز
بررسي راه كارهاي معماري پايدار در توسعه گردشگري پايدار
بررسي راهكارهاي اقليمي حمام هاي سنتي ايران براي ايجاد شرايط آسايش
بررسي راهكارهاي رسيدن به خوانايي بصري در افزايش كيفيت بناهاي معماري
بررسي راهكارهاي طراحي همساز با اقليم (دهكده پژوهشي- آموزشي در استان مركزي)
بررسي رضايت شهروندان از پارك ها و فضاي سبز شهري (مطالعه موردي: دوپارك در بندرعباس)
بررسي زيبايي شناسي در معماري از ديدگاه قرآن
بررسي زيبايي شناسي نور و پنجره هاي ارسي خانه هاي سنتي شهر تبريز در دوره ي قاجار (نمونه موردي خانه بهنام)
بررسي سقف هاي كمپوزيت با تكيه بر سقف هاي عرضه فولادي (نمونه موردي: مجتمع مسكوني آصف)
بررسي سير تحول تاريخي- مفهوم شهر و تبيين رويكردها به شهر اسلامي
بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي در راستاي طراحي معماري همساز با اقليم در شهر بابلسر
بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي در شهر بندرعباس
بررسي شاخصه هاي انرژي پايدار در طراحي مجتمع هاي مسكوني
بررسي شهر مصدر به عنوان شهري پايدار
بررسي عوامل تأثير گذار در ارتقاء تعاملات اجتماعي در محيط دانشگاه (نمونه مورد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان)
بررسي عوامل تأثير گذار در افزايش تعاملات اجتماعي مراكز تجاري- تفريحي شهري
بررسي عوامل مؤثر در طراحي اقليمي مجتمع هاي مسكوني (مطالعه موردي: مجتمع مسكوني 122 واحدي در منطقه 4 تهران)
بررس عوامل مؤثر بر ارتقاء كيفيت تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري با تأكيد بر مقابل با شكل گيري خرده فرهنگ جرم زا
بررسي فني- اقتصادي تأمين برق با استفاده از انرژي هاي نو و ديزل ژنراتور و مقايسه با شبكه سراسري براي روستاهاي استان چهارمحال و بختياري (نمونه موردي: روستاي ياسه چاه)
بررسي كالبدي فضاي اقامتي و نگهداري در خانه سالمندان
بررسي كمبودهاي گردشگري استان قزوين در جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري
بررسي لزوم شكل گيري فضاي جمعي در افزايش كيفي سطح زندگي در شهرك پونك زنجان با رويكرد برنامه دهي معماري
بررسي معضل حاشيه نشيني در كلانشهرها از منظر توسعه پايدار؛ ريشه ها، پيامدها و راهكارها
بررسي معماري اكسپرسونيست تكنوكرات و تأثيرش بر تحول فضاي معماري پايدار
بررسي مؤلفه هاي پايداري در معماري سنتي ايراني (با تأكيد بر شهر بوشهر)
بررسي ميزان مصرف انرژي گرمايشي و سرمايشي و ارائه ي راهكارهاي بهينه جهت كاهش مصرف انرژي (نمونه موردي: دانشگاه ايلام)
بررسي نقش انرژي هاي نو در تعامل با توسعه معماري پايدار در ايران
بررسي نقش طراحي و سامانه هاي ايستا در معماري پايدار
بررسي نقش فضاهاي عمومي شهري در جهت ارتقاي تعاملات اجتماعي افراد (نمونه موردي: محوطه پيرامون فرهنگ سراي سيمرغ شهر نيشابور)
بررسي نقش و جايگاه فرهنگ در معماري از منظر نگرش سيستمي
بررسي نو آوري هاي بهينه سازي انرژي در ساختمان فدرال آمريكا
بررسي و تأثير ديوارهاي سبز در شكل گيري معماري پايدار
بررسي و تبيين شاخص ها و معيارهاي معماري پايدار در طراحي موزه ها (مطالعه موردي: موزه عصر آهن تبريز)
بررسي و تحليل برج اداري سوييس ري لندن با استفاده از مدل SWOT
بررسي و تحليل نقش مؤلفه هاي تأثير گذار بر ارتقاء كيفيت فضايي پياده راه در محدوده بافت تاريخي تهران با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: منطقه 12 تهران)
بررسي و شناسايي مؤلفه هاي تأثير گذار بر تعاملات اجتماعي در محله هاي سنتي شهرهاي ايراني (نمونه موردي: محلات شيراز)
بررسي و مقايسه سازه هاي كابلي و سازه هاي فضاكار
بررسي ويژگي هاي بام سبز در رسيدن به معماري پايدار
بررسي ويژگي هاي پايداري مدارس سنتي ايران
بررسي يك شيوه بهره برداري از قنات با استفاده از تكنيك هايي اقليمي معماري جهت خلق معماري پايدار در مناطق گرم و خشك
بررسي شاخص هاي آسايش و ارائه راهكارهاي طراحي اقليمي در تبريز با استفاده از معيار ماهاني
بررسي تزئينات معماري دوره قاجار با تأكيد بر نقوش اروپايي در آثار اين دوره در شيراز
بكارگيري مصالح هوشمند در ساختمان هاي تجاري و عمومي براي جذب مشتري
بكارگيري نشانه شناسي و مفهوم آن در معماري
بكارگيري نور در معماري
به كارگيري كامپوزيت هاي FRP و بررسي دوام آنها بر سازه هاي بتن آرمه
بهره گيري از انرژي هاي نوين در پايش پايدار سايت هاي ويژه با تأكيد بر فناوري پكيج هاي مدولار
بهسازي، نوسازي بافت قديم شيراز با رويكرد مشاركتي نمونه موردي: بافت سنگ سياه شيراز
بهينه سازي انرژي در طراحي، در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي: منطقه كوهستاني و سردسير
بهينه سازي مصرف انرژي در مراكز درماني با استفاده از سيستم هاي نوين ساختماني، دروازه اي رو به معماري پايدار
پارك هاي علم و فناوري با رويكرد توسعه پايدار
پدافند غيرعامل معماري جهت كاهش خطرپذيري در برابر سوانح ساختمان سازي در دشت سيستان
پياده مداري رويكردي نو در گسترش تعاملات اجتماعي و تأثير آن در پايداري فضاهاي شهري
تأثير آفرينش فضاهاي داخلي با فرمهاي پارامتريك بر يادگيري ارزش هاي زيباشناسانه از منظر انديشمندان غربي
تأثير بام سبز در كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني
تأثير تراكم شهري بر ميزان وابستگي به وسيله نقليه شخصي (نمونه موردي: حوزه مياني غربي مشهد)
تأثير تعاملات اجتماعي بر خوانايي محلات شهري (مطالعه موردي: شهر سيرجان)
تأثير تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري با رويكرد ارتقاي سرزندگي شهري (نمونه مورد مطالعه: محله جلفاي اصفهان)
تأثير تونل تأسيساتي بر پدافند غيرعامل
تأثير جرم حرارتي مصالح پوسته ساختمان در آسايش ساكنان آن: مطالعه بناهاي سنتي منطقه گرم و خشك ايران
تأثير رفتارهاي اجتماعي در شكل گيري فضاهاي شهري
تأثير رويكردهاي پايداري بر هويت شهري در شهرهاي عربي (نمونه موردي: شهر كربن صفر مصدر)
تأثير طراحي فضاهاي آموزشي در افزايش تعاملات اجتماعي
تأثير عوامل زيبايي شناسي و روان شناسي محيط در طراحي بيمارستان بر روي بيماران
تأثير فيزيكي و رواني گرافيك محيطي بر معماري پايدار
تأثير قصه و ادبيات داستاني بر فضا و معماري
تأثير كالبد و سيماي شهري در ارتقاء تعاملات اجتماعي (نمونه موردي ادينبرا، لندن، ژنو)
تأثير مراكز فرهنگسراي كودك در رشد خلاقيت كودكان (نمونه موردي: شهر آبادان)
تأثير و تأثر هنر اسلامي بر هنر آرت نوو
تأثيرات بومي گرايي در ارتباط با طراحي معماري
تأثيرات شيوه هاي نوين آموزش معماري بر شكل گيري فضاهاي آموزشي
تأثير پذيري حس مكان از ادراكات ذهني در بافت تاريخي بوشهر
تاق آهنگ و روش هاي پايدار سازي
تبيين اصول معماري پايدار در خانه هاي سنتي در شهر تبريز نمونه موردي (خانه بهنام، قدكي)
تبيين الگوهاي زيبايي معماري در بستر هويت و نماد ايراني
تحليل زيباشناسانه ي تزئينات و كاشي كاري مساجد دوره صوفي در اصفهان (نمونه موردي: مساجد شيخ لطف الله، چهارباغ و شاه اصفهان)
تحليل شرايط حرارتي ساختمان هاي مسكوني در نيمه دوم دوران قاجار
تحليل كيفي روش هاي دفع و مديريت پسماند در بيمارستان ها و تأثير پسماندهاي بيمارستاني در آلودگي محيط زيست
تحليل و بررسي معماري پايدار در آتش نشاني ها
تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم در شهر سنندج بر مبناي شاخص هاي زيست اقليمي
تحليلي بر طراحي ويژه معماري اماكن اقامتي و گردشگي با رويكرد اكوتوريسم
تحليلي بر عوامل تأثير گذار در شكل گيري فضاهاي جمعي شهرها (نمونه موردي: محدوده ارك تبريز)
تدوين الگوي مناسب مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM) در چارچوب توسعه پايدار
تدوين معيارها و شاخص هاي مؤثر بر ادراك شهروندان از خيابان شهري با تأكيد بر سرزندگي (نمونه موردي خيابان راهنمايي مشهد)
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
تعاملات اجتماعي در فضاي عمومي شهرها
توسعه شهري پايدار، تعاريف، ويزگي ها و معيارها (نمونه موردي)
توسعه گردشگري پايدار با احيا خانه هاي تاريخي دوران معاصر ايران (نمونه موردي: خانه مستوفي الممالك)
توسعه گردشگري پايدار با احيا و تغيير كاربري كاروانسراهاي تاريخي ايران (نمونه موردي: كاروانسراي سنگي آهوان)
توسعه ي سيستم گلخانه در معماري پايدار روستاي اقليم سرد و خشك (نمونه ي مطالعاتي روستاي اندرگان)
جايگاه حياط در شكل گيري طراحي مساجد امروزي
جذب دي اكسيد كربن از طريق مايكرو جلبك ها و توليد بيوديزل در شهر مصدر
جستارهايي بر چيستي و تعريف معماري
چگونگي تأثير معماري پايدار در معماري بومي گذشته و معماري نوين امروزي
چگونگي طراحي مناظر انرژي در شهر با تكيه بر تغيير نگرش رفتاري الگوي مصرف
خانه، تصوير ذهني معنا بخش زندگي
راهبردهاي ساماندهي و توانمند سازي سكونت گاه هاي غيررسمي در جهت پايداري كالبدي و اجتماعي كلانشهرها (نمونه موردي: محله قلعه آبكوه در كلانشهر مشهد)
راهبردهاي طراحي اتاق هاي بستري در بيمارستان رواني با تكيه بر اصول روانشناسي محيط
راهكارها و ابزارها در حمل و نقل كم كربن
راهكارهاي پدافند غيرعامل در معماري محله هاي تاريخي شهر كرمان
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي سرمايشي در مجتمع هاي مسكوني باالگو پذيري از معماري بومي (بررسي ميداني مجتمع نيكان در اقليم معتدل و مرطوب قائمشهر)
راهكارهاي نوين انتقال نور طبيعي روز به داخل فضاهاي معماي در راستاي توسعه پايدار
راهكارهايي براي معماري پايدار در عصر تكنولوژي
ردپاي هويت فرهنگي در معماري فضاهاي هنري- فرهنگي (ساختمان هاي موسيقي و تئاتر) معاصر ايران
رشد و توسعه حوزه بازيافت (Brownfield) به عنوان حياطي براي شهر (نمونه موردي: نساجي شماره 2 شهرستان قائمشر)
روانشناسي محيط و رنگ با تكيه بر معماري پايدار
رويارويي معماري معاصر ايران با سبك معماري غرب- بررسي آثار معماري دوره پهلوي اول
توسعه پايدار شهري با تأكيد بر كاربري زمين
زمينه گرايي قطعه گم شده معماري معاصر
زيبايي شناسي تزئينات بناهاي متأثر از سبك نئوكلاسيك اروپا در تهران ناصري، نمونه موردي: خانه مستوفي الممالك
زيبايي شناسي تطبيقي معماري و موسيقي
ساختمان سبز، جنبه ها و اثرها
سازگار كردن طراحي خانه و مجتمع هاي مسكوني مناطق سردسير با فرهنگ و ارزش هاي ملي
سامانه هاي فتوولتاييك، مبدل انرژي پاك
سنجش عوامل مؤثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در فضاي سبز مجموعه هاي مسكوني با رويكرد پايداري اجتماعي
سير تاريخي تكامل آتريوم ها به عنوان عناصر توسعه پايدار
سيستم ارزيابي سنجش محيطي ليوينگ بيلدينگ چلينج (ال.بي.سي)
سيستم هاي غيرفعال خورشيدي مؤثر در ساختمان هاي مسكوني ايران
شاخصه هاي طراحي معماري با رويكرد تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي گردشگري
شامه در معماري- تحليل رابطه بو (رايحه) به عنوان يك صفت شخصيت فضا در معماري
شبيه سازي تأثير گذاري سايه بان هاي افقي بر توزيع نور روز و آسايش بصري (نمونه موردي: فضاي اداري در شهر تهران)
شكل گيري معماري بومي بر اساس ميزان تأثير عناصر منظر فرهنگي (نمونه موردي: شهرستان بم)
شناخت الگوهاي پايدار خانه هاي دوره قاجار اردبيل با رويكرد عناصر معماري هويت ساز
شناخت و معرفي بافت روستاي كوهپايه اي (افشار) با رويكرد معماري پايدار
شناسايي اصول طراحي باشگاه نخبگان و مخترعينبر اساس آيين نامه بين المللي ليد بر اساس آيين نامه بين المللي ليد
شناسايي ظرفيت هاي بافت فرسوده جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري
شهر بدون ماشين
ضرورت شكل گيري مجموعه نماد شهري با رويكرد تعاملات اجتماعي شهروندان در فضاي شهري (نمونه موردي پيشنهادي: نماد شهر شاهرود)
طراحي اقليمي متناسب با جريان باد و نقش حياط مركزي به عنوان بستر تهويه باد در معماري ايراني
طراحي شهري خيابان هاي تاريخي با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي نمونه موردي: خيابان فتحعليشاهي كرمان محدوده مسجد پامنار
طراحي فرم بهينه براي ساختمان هاي بلند مرتبه در اقليم سرد و خشك
طراحي محور ساحلي با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي: محور ساحلي آستارا)
طراحي محيط ساختمان- طراحي، نصب و كنترل سيستم هاي گرمايش و سرمايش تابشي توكار
طراحي محيط پايدار و اكوتوريسم با رويكرد حفاظت از محيط زيست در ايران (نمونه موردي: ژئوپارك قشم)
عملكرد سازه هاي تاقي در برابر زلزله
عملكرد محدوده هاي شهري و ارتقاي سطح كيفيت در كنترل و هدايت توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: ملاير)
عملكرد معماري و زيست محيطي ساختمان هاي سنتي در تبريز، شمال غرب ايران
عوامل مؤثر بر طراحي و كيفيت زيست محيطي و بصري حاشيه بزگراه پاسداران تبريز
عوامل مؤثر ر طراحي و كيفيت زيست محيطي و بصري حاشيه بزگراه پاسداران تبريز
عوامل مؤثر در كاهش ترس كودكان در لابي ورودي درمانگاه بيمارستان كودكان
فرهنگ اسلامي، شهروند ايراني، آسايش رواني (بررسي تأثيرگذاري فرهنگ اسلامي در رسيدن به آسايش رواني با تكيه بر حقوق شهروندي در ايران معاصر)
فرهنگ در تحولات و پيدايش فضايي خانه هاي سنتي تبريز
كيفيت بصري سيميا شهر از دريچه نماهاي ساختماني در ايران
گامي به سوي كاهش ترافيك شهري با استفاده از تجارب هلند (مطالعه موردي: تهران، ايران)
الگوبرداري از طبيعت در ساخت مصالح هوشمند
الگوي مسكن با رويكرد اقليمي با استفاده از مصالح بوم آورد در سكونتگاه هاي روستايي (نمونه موردي: روستاي وركانه استان همدان)
مدرسه اجتماعي، تأكيد بر نقش پايداري اجتماعي مدارس در احياء تعاملات اجتماعي محله و توسعه شهري پايدار (نمونه موردي: كرمانشاه)
مديريت انقلاب انرژي- تحليل سياست هاي توليد انرژي خود تأمين از ديدگاه استراتژيك
مسكن پايدار در راستاي دستيابي به شهر پايدار
مصالح آينده با رويكرد معماري پايدار
مصالح هوشمند بوم آورد
معرفي الگوي طراحي مؤلفه هاي عمومي و محيطي محوطه مدارس شهرستان زنجان با رويكرد توسعه پايدار
معرفي الياف مصنوعي به كاررفته در بتن و بررسي دوام آنها با تأكيد بر الياف پليمري فورتا
معماري ارگانيك يا طبيعت در معماري از مباني نظري تا سير انديشه
معماري اقليمي بازارهاي سنتي – تحقيق ميداني در بازار قيصريه اصفهان
معماري پايدار در ابعاد اكولوژي
معماري پايدار در اقليم شهر تبريز
معماري پايدار لازمه توسعه پايدار شهري
معماري فراماسونري و تأثير آن در خاورميانه
معماري هدفي براي بهبود طبيعت
معماري: از كالبد تا معنا
معماري شهرهاي جديد و نقش آنها در توسعه ي پايدار
معيارهاي طراحي در بلن مرتبه سازي
معيارهاي طراحي مجتمع هاي زيستي تعاملي ميان سالمندان و كودكان
مفهوم بام سبز و محاسن استفاده از آن
مقايسه پايداري مصالح ساختماني رايج به عنوان پوسته خارجي ساختمان
مقايسه رويكرد سازنده گرايي و قياسي در آموزش دروس سازه اي رشته معماري (با مطالعه موردي نظرات اساتيد دانشگاه آيت الله آملي)
مكان مندي در هنر ميرا
مكانيابي بهينه مراكز آموزشي با آموزشي با استفاده روش هاي تحليل تصميم گيري چند معياره (مورد مطالعه: منطقه 2 شهرداري خرم آباد)
مكان يابي و طراحي دهكده آرامش با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود)
ميزان رضايت از فضاهاي سبز مجتمع هاي مسكوني و تأثير آن بر تعاملات اجتماعي ساكنين (مطالعه موردي: سه مجتمع مسكوني در بندر عباس)
نانوشيشه ها گامي نو در طراحي فضاهاي هوشمند و پايدار معماري
نانو و مصالح ساختماني از نظر پايداري و تأثير آن بر محيط زيست
نحوه ي رفتار متقابل يك شهر با انسان و طبيعت او در راستاي اعتدال و اعتلاي انساني و پايداري (پويايي و مانايي) شهر، مطالعه موردي بافت كهن كاشان
نقد مكان يابي شاپينگ مال ها (نمونه موردي: مجتمع الماس خيابان شفا- كرمان)
نقش پياده مداري در طراحي مجتمع هاي مسكوني و تندرستي ساكنين
نقش طبيعت در هويت دهي فضاي شهري
نقش طراحي محيطي در احساس امنيت شهروندان
نقش عناصر اقليمي بر آسايش حرارتي انسان در فضاهاي شهري بندر عباس
نقش فضاهاي عمومي در افزايش تعاملات اجتماعي
نقش فضاي خدمات رفاهي در مجتمع هاي مسكوني با تأكيد بر تعاملات اجتماعي – نمونه موردي: مجتمع مسكوني (دراك -asp) شيراز
نقش معماري آركي تايپي در روانشناختي محيط
نقش نما و بام هاي سبز در كاربري مسكوني جهت نيل به طراحي معماري با رويكرد پايدار
نقش و كاركرد ارتباطات مجازي در تلافي فضاهاي عمومي شهري در راستاي توسعه ي پايدار اجتماعي با بررسي نمونه ي موردي پارك لاله ي تهران
نگاهي به انواع كبوترخانه هاي برجاي مانده در اصفهان و فرصت هاي احياء در اين بناها
نگرش معماري به پايداري در ارتباط با سينرژي و انرژي
نوآوري در بازآفريني منظر شهرهاي زلزله زده با رويكرد گردشگري پايدار
واكاوي عوامل تأثير گذار بر هويت كالبدي و فرهنگي شهرهاي ايراني- اسلامي
هندسه و نظم فضايي پنهان در معماري
هويت معماري و شهرسازي بومي و انديشه جهاني شدن در ايران
يادگيري از مفهوم زيبايي شناختي خانه هاي سنتي تبريز درجريان مدرنيزاسيون – نمونه موردي (خانه اميرنظام گروسي تبريز)
بررسي لزوم باززنده سازي مراكز تاريخي و فرهنگي قديم شهري جهت پيوند با بافت جديد شهري- نمونه موردي شهرستان بوكان
برج شهرها، روايتي از بلند مرتبه سازي، راهي به سوي توسعه ي پايدار شهري
معماري به سبك يادماني و خواستگاه فرهنگي آن
زيباشناسي در معماري و شهرسازي معاصر ايران
بازشناسي نقوش تزئيني در مينياتور سبك هرات و تطبيق آن با معماري همزمان در دوره ي تيموري
ساختمان مدارس طراحي به عنوان يك معلم
طراحي هماهنگ در محيط هاي شهري
بررسي نقش صنعتي سازي در تكنولوژي ها و مصالح نوين در انبوه سازي مسكن
پايداري ساختمان، در پناه معماري سنتي ايران و بهره وري از انرژي هاي تجديد پذير (اقليم گرم و خشك)
ارزيابي اثرات كالبدي- فضايي طراحي شهري عمودي در شهر سنندج (نمونه مورد مطالعه: برج آبيدر)
منظر پايدار
مبادي ورودي شهر پتانسيل مناسب جهت احراز هويت (بررسي موردي: ورودي غربي شهر بجنورد)
لزوم احياء هويت باغهاي ايراني در دوره معاصر (بررسي تطبيقي باغ و پارك در ايران)
معماري هوشمند راهكاري سودمند براي آينده اي پايدار (با بكارگيري مصالح هوشمند)
تأثير فرهنگ، هنر و پايداري بر شهرسازي (بررسي موردي شهر ايراني- اسلامي و شهر آمريكايي)
مصالح هوشمند و نقش كاربردي آن در معماري ساختمان هاي هوشمند
اهميت طراحي فضاي سبز در معماري و شهرسازي
فضاهاي كودك محور با تكيه بر تعامل كودك و فضا
ارزيابي تأثير رويكرد طراحي محيطي (CPTED) بر تعاملات انسان، با رويكرد پايداري اجتماعي و امنيت در مجموعه هاي مسكوني
بهينه سازي مصرف آب در طراحي معماري بامحوريت توسعه پايدار
عناصر طراحي داخلي (با محوريت پايداري زيست محيطي)
معماري و شهرسازي در راستاي توسعه پايدار
توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
معماري پايدار در مجتمع هاي مسكوني
بررسي مفهوم تعاملات اجتماعي و خلوت در مجموعه هاي مسكوني
Making the design of houses and residential complexes in line with national and cultural values
Technical – economic study of electricity using diesel generators and new Azanrzhy Hay compared to the national grid to rural Chahar Mahal Bakhtiari ( Case Village or three wells)
Aesthetics in architecture from the idea of The Quran
New Town architecture and their role in sustainable development
Urban Designing For The Aim Of English Language Learning
ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF TRADITIONAL BUILDINGS IN TABRIZ – NW IRAN
Studies On The Thermal Conditions Of Residential Buildings In The Second Half Of Ghajarid Era
Developing Passive Defense System with Utilization of Smart Materials in Sustainable Buildings
Evaluating the efficiency of nanotechnology in prefabricated structural systems
Evaluating the efficiency of daylight position in interior design space
Developed a model Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the context of sustainable development
The impress studing of Mitraeesm with stairyarchitecture form in Zonuzag Village and relationship with ecology and stabile architecture
Smart, Native Materials
Design schools building being a teacher
Technology transfer architecting with an emphasis on the contemporary approaches to vernacular architecting
DEVELOPMENT OF GREENHOUSE SYSTEM IN THE STABLE ARCHITECTURE OF COLD AND DRY CLIMATIC VILLAGE (OBSERVATIONAL SAMPLES OF VARZEGHAN’S VILLAGES)
Qualitative analysis methods of disposal and waste management in hospitals Dralvdgy environmental impact of hospital waste
Impact factors of psychology, aesthetics and environment On patients in hospital design
Sustainable architecture in Tabriz city region
The study of aesthetics of light and sash windows in traditional homes of Tabriz in Qajar era(Case study: Behnam house)
Factors affecting the promotion of social interactions in green Residential complex approach to social stability
A Brief Look at remaining Isfahan Dovecotes in Isfahan And Revival Opportunities of These Buildings
Correlation between window area and heat gain in Kerman city of Iran
Compare constructivism approach and lessons structural analogy in architecture (A case study of university teachers Ayatollah Amoli)
The Qanat technology as a sustainable traditional element in old buildings of Kashan
Influences of Climatic Factors on The Thermal Comfort in Urban Erea of Bandar Abbas City
Investigation of heating and cooling energy demand and given optimization solution for reduce energy consumption (case study: Ilam University)
Historical evolution of atrium buildings as sustainable development elements
Housing model by climate approach through using native materials in rural settlements(Case study: Varkaneh Village in Hamedan Province)
The use of light in architecture
The impact of creation internal spaces with parametric forms on learning aesthetic values expressed in works of western thinkers
Social interactions in urban space
The roll of pedestrian-orientation in designing residential complexes and the health of residents
An investigation of satisfaction and comfort level in residential complexes, Case study: cold areas
A survey on sustainability in Achaemenian capitals, case study; Persepolis
The impact of aesthetic factors and environmental psychology in hospitals on patients
Learning the concept of Aesthetics in Traditional houses of Tabriz at Modernization processA case study:(house of AmirNezame Garroussi)
The use of electrochromic smart glass and liquid crystal The architectural approach to sustainable building design
Analytical on the effective factors of public space shaping in cities, case study: Tabriz. Ark historic sites
Architecture; from Form to Meaning
Designing urban energy landscapes by relying on behavioral attitude change in consumption patterns
Courtyard Design Status in Formation of Modern Mosques
Evaluation of Composite Roofs by relying on Steel Roof Decks(Case Study: Asef Building Complex)
Introduction of Synthetic Fibers in Concrete and Durability Evaluation with Emphasis on Forta Polymer Fibers
Sense of place influences the subjective perception In the historical context of the Bushehr
Innovation in terms of urban renewal earthquake with approach to sustainable tourism
Review of historical trends – concept and explain approach in Islamic City
Formulating Effective Standards and Indexes in Citizens’ Conception of Urban Streets with the Emphasis on Vitalization(The Case Study of Mashhad’s Rahnamee Avenue)
Study of Architectural Technique for Designing and Creating Sustainable Spaces
Recognition of traditional architecture in harmony with the architecture of sustainable housing solutions for cold climates
Examine the impact of culture and Islamic Art in Architecture (case study, Masdar City Dubai)
The design Ideas of Hong Kong International Airport on an artificial island
Ecotech an old style in Iran’s architecture
Pattern recognition of Ardabil’s sustainable homes Qajar with approach for architectural elements identities
Contribution of façade and green roofs to residential occupancy in order to achieve a sustainable architecture approach
Cold highland climate and its conformity with new architecture, a case study of Mahabad city climate
Evaliation the effective factors an social interactions enhancement in university spaces
Study of increasing the useful age of construction by looking at bionic architecture
Simulation effect of horizontal shading on daylight distribution & visual comfort (ase study: office space in tehran)
Sustainable Iandscape
How sustainable architecture in the vernacular architecture and modern architecture
The importance of urban sustainable tourism using the SOAR Case Study : Rasht
Green building, aspects and impacts
Biophilic evaluation of Masdar city with an approach to passive and active design
Navigational criticism of shopping malls
Contextualism,lost piece of contemporary Architecture
Analyzing and Considering Sustainable Architecture in Fire Fighting
Green Roof: Revival of Courtyard Tradition & the strategy for sustainable architecture in Iran
Architectural Nonoperating Defence for Riskability Decrease vs Construction Accidents on Sistan Plain
Sustainable urban development , definitions , characteristics and criteria(case study)
Pattern determination of environmental and public indicators of schools campus design in Zanjan with sustainable development approach
Color Psychology with an emphasis on environmealnt and sustainable architecture
The Role and Function of Virtual Communication in Urban Public Spaces Through Social Sustainable Development
Assessing Thermal comfort in houses constructed of rammed earth
Study of working procedures on designing of harmonic climate (research, training village in central province)
Growth and development in the field of recycling as for the city courtyard (Textile case number two city Ghaemshahr)
Biomimetic Architectural Design Approaches
Sustainable architecture with dynamic communication structures in tall buildings (case study: Da Vinci Tower Dubai)
The effect of Green Roofs to reduce energy consumption in residential buildings
Cooling Solutions to Reduce Energy Consumption in Residential Complexes Inspired by Vernacular Architecture,(A Field Study of Nikan Residental complex in Humid and temperate climate of Ghaemshahr)
Investigating Indexes of Sustainable Energy in Designing Residential Complexes
Investigating factors Effective on Climatic Designing of Residential Complexes (case study of 133-unit residential complex in district 4 of Tehran)
Adapting the design of educational centers with environment considering the concept of naturalism
Investigating Comfort Indexes and Providing Climatic DesigningStrategiesbased on Mahoney Criterion in Tabriz, Iran
Harmonious design in urban environments
Tourism Development on the Urban Dimensions
Level Of Satisfaction Of Green Spaces In Residential Complexes And Its Impact On Residents Social Interactions (Case Study: Three Residential Complexes In Bandar-Abbas)
Evaluating people satisfaction in public open spaces and parks (Case Study: Two Public Parks in Bandar-Abbas)
Evaluation the criteria affecting Visual environment quality loss and good principles design (Case study: Mashhad, part of Imam Khomeini Street)
Strategies for organizing and empowerment of informal settlements in the direction of the physical and social sustainability of metropolis (Case Study: Ghale Abkoh neighborhoods in metropolis Mashhad)
On the effect of environmental attributes of atelier on the creativity of art collegian
Investigating and Identifying Indexes and Criteria of Sustainable Architecture In Designing Museums (Case Study: Iron Age Museum of Tabriz)
Investigating Principles of Social Stability in Designing Residence Complexes Such as Cultural Centres
Investigating Tourism Deficiencies in Qazvin Province in order to Reach Sustainable Tourism Development
Indexes of Architectural Designing with Social Interaction Approach in Touristic Complexes
The best housing pattern in cold and mountainous climate
Climatic Architecture of Traditional Bazaars A Fieldwork of Isfahan Caesarea Bazaar
Benchmarking study of the natural environment in urban architecture and biofilic theory (bagh dar shahr) and comparison with Isfahan School of Planning Approach
A review on Masdar city as a sustainable urban
The Study of Behavioral Model Differences in Environment of Modern and Traditional high schools. Studied cases: Alborz high school (Traditional sample) and Saraye Danesh(House of Knowledge ) (Modern Sample)
living building challenge Environmental Assessment System
Toward Reducing the Traffic Trough Using the Pieces of Experiences of Netherland,(Case Staudy: Tehran, Iran)
Explain the principles of sustainable architecture in traditional houses in Tabriz Case(House Behnam, Qdky)
The basis of ecological desiging and bulding materal regarding stability
study of aqueduct utilization system with the use of climatical technique for creation sustainable architecture in hot and dry
The effect and impact of Islamic art on Art Noo mystery
Sustainable architecture prerequisite for sustainable urban development
Recognition of the philosophy of art based on the principles of wisdom and holy Sadraee
According to the study of the foundations of buildings in the process of creating green buildings and environmental sustainability
Community school , emphasizing the role of the social sustainability of schools in revival of neighborhood and sustainable urban development (case study :kermanshah city)
Influence the stories and fiction on space and architecture
Social interaction in public space in cities
Effective Passive Solar Systems in Residential Buildings in Iran
Assess Of music effect on architecture in design of music building
Promoting Landscape of Streets’ Walls Regarding Aesthetic Aspects
Sustainable Architecture in Ecological Dimensions
Smart materials and their function in the architecture of smart buildings
The imitation of nature in making smart materials
On the Pathology of Green Roof Approach in Isfahan`s Contemporary Architechture
Analysis of the architectural design of accommodation and tourism with ecotourism approach
Chek the concept of social interaction and privacy in The residential complex
Subcultures union to access sustainable city
utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package
Thermal comfort indices in Bandar Abbas in order to achieve sustainable architecture
Comparative Aesthetics of Architecture and Music
Urban designing of historic avenues with respect to increment of social interaction Case study:Fath Ali Shahi avenue at Pamanar Mosque area
Investigating the principles and foundations of stable development architecture in vernacular architecture of Masule
Study of climatic in strategies traditional bathrooms of Iran for creating comfort condition
Mental hospital room design strategies based on the principles of environmental psychology
The physical and psychological effects of environmental graphic on stable architecture
Co-behaving of city and humans in historical events in the way of human’s sublimation and sustainability of city, case study Kashan
Examine the design and static systems in sustainable architecture
Recognition component of the social stability of the historic city of Kashan in the Islamic period
Feedbacks of Elimination of Energy Carriers on People Tendency to Sustainable Architecture in Northern Cities of Iran
Principles of Climatic design approach to environmental sustainability in the Hamedan province
Architectural approach to sustainability in terms of synergy and energy
Architectural Design Principles Based on Unified &Multi-Disciplinary Approach, with the aim of comprehensive sustainable development, A Case Study: Zargandeh Mixed-Use in Tehran, Iran
Photovoltaic System; Cleen Energy Converter
Impact of Urban Skeleton and Landscape in Enhancing the Social Interactions (Case Studies: Edinburgh, London and Geneva)
Criteria for Designing Interactional Residence Complexes (for Elderly and Children)
A Participatory Approach to Urban Renewal of Dilapidated Areas of Shiraz: A Case Study on Sang-e-Siah Region, Shiraz, Iran
The use of electrochromic smart glass for solar energy storage According to the urban economy and sustainable development (corporate headquarters Chanel Case)
Basical entrance of potential city for authentication(Random entrance check of west of Bojnord city)
Recognition of lasting value in the formation of Masooleh village architecture
The necessity for the revival of Persian gardens in the current era Comparative check of garden and park in iran
Ecotourism and its role in sustainable development of rural areas
Examine the problem of marginalization in the big cities from the perspective of sustainable development; Origins, Implications and Solutions
Structural analysis on Kerman’s Jabaliyah dome
the development of sustainable tourism revival and land – use change the inn with Iran
Iranian contemporary architectural confrontation with the architecture of the West architecture side effects of the first period
Operation Structures The Arch At Equal The goal of the Earthquake Czech ten
Building environment design – design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems
The City without Car
The impact of educational spaces design to increase social interactions
Impact of Social interaction in Urban spaces with increasing Quality of Life (Case study: Isfahan Jolfa Parish)
Locating and Designing a Healing Village with Sustainable Development approach (Case Study: Shahrood city)
Analysis and investigation of sustainability in Parand the new city of Tehran in order to apply sustainability and climatic solutions of Masdar city
The study of Stability/Constancy Elements in the Iranian Traditional Architecture (concentrated on Bushehr City)
Analysis and investigation of climate consistent architecture in Sanandaj City on the basis of bio-climatic indices
Cultural Center’s effect on improvement of children’s creativity Case city :Abadan
Urban Sustainable Development with an emphasis on land use
Looking At Types Of Dovecotes Remaining in Isfahan And Reduction Opportunities in These Buildings
The Studying effects of green wall in sustainable architecture
Analysis the role of urban public spaces in order to promote social interaction Case study: Surrounding areas of simorgh cultural center
Introducing tissue Foothills Village (Afshar) approach to sustainable architecture
Designed to suit the current climate, wind and air conditioning in the central courtyard in Iranian architecture
Nano glass step in the design of intelligent spaces, sustainable architecture
Design clinical with an approach to green architecture & vernacular architecture (Zanjan city)
A comparative study of the narrative element of the Isfahan Jame Mosque of the tale One Thousand and One Nights
Using the architectural concept of semiotics
Feasibility Study Of Using Solar Energy: Case Study Of One Unite In Kermanshah
Energy optimization in the design of buildings and green space for sustainable development (The Case of Azerbaijan)
Aesthetics of building decorations influenced by European neoclassic style in Naseri era of TehranSample: Mostofi al Mamalek house
The role of aura in architecture An analysis of aura (smell) as special trait in architecture
Investigating the role of culture in architecture in the perspectinve view of the system theory

The effect of thermal mass of building shell materials on the comfort of it’s inhabitants: The study oftraditional buildings of hot and dry region’s of Iran
SUSTAINABLE RISING OF SKYSCRAPERS
Climate change and the emergence of traditionalhouses in Tabriz
Nano and Sustainability of Construction and Its Impact on the Environment
Monumental architectural style and cultural origins
Target architecture for improving nature
Design Principles for Sustainable Restaurant Case study: Shiraz
Park of Science and Technology for Sustainable Development Approach
Strategies of passive defence in Kerman old neighborhoods architecture
Recognition of Ornamental Engravings in Heart styled Miniature and its Adaption to the Dominant Architecture Style in Timurid Era
Physical examination and maintenance of residential space in a nursing home
The effect of social behaviors on urban areas forming
Promote public interaction in 24 hour City
The impact of social interactions on legibility of urban districts A case study: Sirjan
Investigation of permanent features of schools in Iran
Bolor effects investigation on expression of concept in urban element
Study and comparison of cable structure and spatial structure
The role of environmental design in the sense of security of the citizens
Analysis offactors affecting the quality improvement within the historical context of Tehranside walk pace withsustainable development approach (case study in Tehran , district 12 )
Study of environmental factors affecting on promotion of sustainable development of urban public placessecurity based on CPTED approach
THE Study of Factors affecting on the improvement of social interactions in urban spaces with emphasis on prevention of the formation of crime caused of subcultures
Human interaction with nature and society in city in the way of human’s fairness and sublimation and sustainability of city, case study Kashan
Sustainable use of wind energy in buildings architecture
Sustainable solar energy use in buildings architecture
Organic architecture or architecture of a theoretical nature in the course of Thought
Stability of buildings to support Iranian traditionalarchitecture and increasing the efficiency ofrenewable energies sources ( hot and dry climate )
Qanat (aqueduct), Iranian traditional knowledge, a way to solve water crisis
Comprehensive definition of an architecture , primary stage of proper education (with looking at the challenges of current architecture situation in Iran)
Design approach to environmental impact assessment (CPTED) on his interaction with the approach of social stability and security in housing complexes
Tabriz enjoying a revival passage block sidewalks to improve social relations
Constant Development in Architecture and Urbanization

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید