پذیرش هیأت علمی در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.callforpapers.ir/مرکز تحقیقات علوم دارویی به منظور گسترش فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های محاسبات بیولوژیکی و سیستم بیولوژی، عضو هیات علمی جذب می کند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دارندگان مدرک دکتری تخصصی (PhD) شیمی فیزیک با گرایش در زمینه محاسبات بیولوژیک و سیستم بیولوژی می توانند برای پذیرش در این بخش تقاضای خود را به همراه رزومه و مستندات مربوطه و حداقل دو توصیه نامه علمی ارائه کنند.

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 5 مرداد ماه می توانند نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام کنند. جذب به صورت قراردادی است و دانشگاه تعهدی به تبدیل وضعیت به پیمانی ندارد و تمدید قرارداد منوط به فعالیت علمی قابل قبول و رضایت مرکز تحقیقات مورد نظر است. افراد در حال تحصیل مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید