انتشار مقالات کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت پنام خط نوین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بوکان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۷۸۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی

بررسي آسايش اقليمي شهر رامسر با استفاده ازشاخص TCI وصحت سنجي با نرم افزار TCI Calculator
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعت وسايل نقليه موتوري در استانهاي كشور به روش TOPSIS
بررسي عوامل موثر در توسعه گردشگري روستاهاي تاريخي فرهنگي با تاكيد بر گردشگري فرهنگي و مرمت بافت هاي تاريخي مطالعه موردي قلايچي
تعيين گسترهي آسايش دمايي در برنامه ريزي اقليم گردشگري نمونه موردي شهرستان مشهد
توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي با تاكيد بر مشاركت اجتماعي مطالعه موردي شهر شوش كوي وهب
بررسي و ارزيابي اثرات و پيامدهاي فيزيكي كالبدي طرح ايجاد كاشانه هاي گردشگري در روستاها مطالعه موردي: روستاي گازرخان در استان قزوين
بررسي گروههاي مختلف شغلي ماندگار در روستاهاي در معرض ماسه شهرستان هيرمند
راهكارهاي توسعه پايدارگردشگري: جزيره كيش
مديريت و برنامه ريزي اكوتوريسم در شهر سيريك با استفاده از فن آوري اطلاعات مكاني(GIS)
نقش برنامه ريزان شهري در تبيين برند گردشگري براي شهرها
ارزيابي و تحليل اثرات جغرافيايي گردشگري در شهر سرعين
بررسي مشكلات ، موانع و نيازهاي صنعت توريسم در ايران
ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي گردشگري شهر پيرانشهر
بررسي عوامل فيزيكي موثر در جلب رضايت بازديد كنندگان پارك جنگلي چغا سبز ايلام
توسعه كالبدي و گردشگري روستايي
بررسي مهاجرت روستاييان منطقه سيستان با تأكيد بر عوامل اصلي نظريه تراوش
سنجش شاخص هاي برنامه ريزي شهري و كاربرد آنها در توسعه پايدار فضايي شهرشهر رودسر
بررسي تاثير ابزارهاي آموزش بر سطح دانش و نگرش گردشگران محيطهاي طبيعي مطالعه موردي:مناطق گردشگري شهرستان بوكان
لزوم رعايت الزامات محيطزيستي در مناطق گردشگري
نقش فرهنگ ومعماري آثار تاريخي بر گسترش گردشگري فرهنگي مطالعه موردي: شهرستان مراغه
تعيين راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در بخش طارم عليا زنجان
بررسي وتحليل عوامل موثرناشي از توسعه گردشگري رويداددراستان گلستان مطالعه موردي:جشنواره بين المللي اقوام ايران زمين درگرگان
گردشگري الكترونيك در ايران؛ موانع، مزايا و راه كارها
رويكرد معمارانه در طراحي مجموعه هاي گردشگري با تاكيد بر مفهوم پايداري دركاهش اثرات منفي گردشگري بر اكوسيستم
بررسي نقش پياده رو در طرح هادي روستاهاي استان آذربايجان شرقي
تبيين انگاره هاي مفهومي شهرهاي اسلامي و برند سازي شهري با رويكرد ارتقا گردشگري شهرها
ارزيابي ميزان آمادگي الكترونيكي، نگرش و ديدگاه گردشگران به عنوان پيش نيازتحقق گردشگري الكترونيك
امنيت و نقش آن در توسعه صنعت گردشگري
گردشگري شهري و توسعه پايدار شهر
نقش فرهنگ در پايداري شهرهاي كهن نمونه موردي شوش و شوشتر
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري، با تاكيد بر گردشگري شهرستان سردشت
تحليلي بر برنامه ريزي توسعه روستايي با تاكيد بر ايران مفاهيم و راهبردها
نقش امنيت در توسعه گردشگري
كاهش اثرات منفي توسعه گردشگري بر پديده اكوتوريسم با تاكيد بر نقش معماري
رابطه توريسم ورزشي با توسعه صنعت گردشگري چابهار
شناخت پتانسيلهاي توريستي – طبيعي استان ايلام
رابطه بين گذراندن اوقات فراغت، تفريح و هويت اجتماعي
گردشگري، توسعهاي پايدار؛ مطالعه موردي: اورامان تخت هورامان
نقش آيينهاي محلي در جذب توريسم و توسعه گردشگري مطالعه موردي: آيين نوروزخواني در مازندران
اخلاق زيست محيطي و توسعه پايدار
بررسي نقش اماكن وقفي در توسعه فيزيكي شهر ميامي
نقش سواد زيست محيطي گردشگري در حفاظت از محيط زيست و جذب گردشگرمطالعه موردي : شهرستان داراب
بررسي و تحليل توسعه گردشگري پايدار شهري و روستايي، اگرواكوتوريسم روستايي
الگوها وشاخص هاي توسعه شهري پايدار
شناسايي و پهنه بندي مناطق مستعد گردشگري با استفاده از GIS و AHP مورد مطالعه: شهرستان بهمئي
زيبايي شناسي نور و تجلي آن در معماري اسلامي ايراني
بررسي رويكردها و رفتارهاي ساكنان بومي منطقه ميزبان با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي به صنعت گردشگري مطالعه موردي سنندج
سازمان هاي مردم نهاد و توسعه گردشگري
بررسي نقش گردشگري در توانمندسازي اجتماعي زنان روستاهاي ادغام شده به شهر مطالعه موردي: كوي وهب. شهرستان شوش. استان خوزستان
گردشگري يا صادرات نامرئي؛ مطالعه موردي : شهرستان بوكان
نقش بافت با ارزش روستاي اشتبين شهرستان جلفا در توسعه پايدار گردشگري
بازآفريني فرهنگ در بافت تاريخي شهر شوشتر با تاكيد برگردشگري شهري
مديريت استراتژيك بازار و بازاريابي گردشگري مذهبي : مطالعه موردي شهرمشهد
بررسي و استفاده از توانهاي بالقوه جهت توسعه و جذب گردشگري پايدار شهري مطالعه موردي شهر بمپور استان سيستان و بلوچستان
زمينه هاي توسعه گردشگري شهري مطالعه موردي : شهرشوشتر
بررسي ميزان تمايل مردم شهر خورموج به فعاليت هاي گردشگري
ارتباط ميان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تاثير آن بر گردشگري مطالعه موردي استان مازندران
شهركهاي صنعتي ونقش آن در توسعه روستاها نمونه موردي شهرك صنعتي اروميه
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي؛مطالعه موردي استان كردستان
راهكارهاي توسعه گردشگري شهر گرگان با استفاده از مدل SWOT

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید