کتاب عبور از البرز (كندوكاوي درمسائل توسعه پايدار ايران)

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب عبور از البرز – کندوکاوی در مسائل توسعه پایدار ایران- با موضوع تونل ها، تونل هاي ريلي، تونل هاي ريلي- ايران و راه آهن- ايران توسط آقایان مهندس محسن هاشمي و مهندس محمدعلي كروني تالیف و در انتشارات كيان رايانه سبز منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید