دسترسی به مجموعه مقالات همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان گلستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۷۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۴۹۲ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

مهندسي مالي در اعطاي وام به منظور مديريت ريسك با استفاده از تحليل پوششي داده ها و اثر بخشي آن با شبكه عصبي در راستاي توسعه پايدار صنعت بانكداري
بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي و كيفيت خدمات با رضايت مشتري مورد مطالعه:شعب موسسه اعتباري قرض الحسنه وليعصر (عج)
ماليات و امور مالياتي
بررسي عوامل موثر برفاصله انتظارات در حسابرسي با توجه به چالش هاي حسابرسي از درون وبيرون اين حرفه
بررسي تأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود واقعي و عملكرد بازده پس از Ipo شواهدي از شركت هاي عرضه عمومي اوليه Ipo
عوامل تاثيرگذار براجراي JIT در نهادهاي عمومي
ارتباط بين استراتژي تنوع، ساختار سرمايه و جريان نقد آزاد با نقدشوندگي سهام شركتها
تاثير مديريت سرمايه در گردش و تصميم گيري مالي بر سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي و سررسيد بدهي بلندمدت بر كارايي سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثرات حاكميت شركتي بر عملكرد شركت و ارتباط آن با ساختار سرمايه
بررسي اثر كيفيت حسابرسي و شفافيت سود بر اندازه موسسه كيفيت گزارشگري و كارايي سرمايه گذاري
تاثير بكارگيري حسابداري تعهدي بر سطح بهره وري و كيفيت پاسخگويي در بخش عمومي
بررسي رابطه بين مديريت سود با محافظه كاري و كيفيت افشاء
اهميت و نقش حسابداري بهاي تمام شده در بودجه ريزي عملياتي دستگاه دولتي
اولويت بندي سرمايه گذاري براساس مزيت هاي بخشي و بررسي تاثير آن بر توسعه منطقه اي استان آذربايجان غربي
اثر ساختار مالي و اهرم مالي بر ارزش بازار سهام شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
تأثير شاخصهاي دروني حاكميت شركتي بر نقدينگي سهام شركتها
تأثير شاخصهاي بيروني حاكميت شركتي بر نقدينگي سهام شركتها
بررسي تحليلي بودجه ريزي عملياتي نسبت به ساير روشها در ماليه عمومي ايران
نياز ذينفعان، توجه به مسئوليت اجتماعي سازمان ها و شركت هاوحسابداري اجتماعي
تاثير حسابداري تعهدي بر بودجه ريزي عملياتي و پاسخگوئي مديران براي ارائه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي استان گلستان
بررسي نقش و تاثير حسابرسي عملكرد ،حسابرسي رعايت و حسابرسي ضمني بر كاهش تخلفات و ارتقاء كارآمدي دستگاههاي اجرائي استان گلستان
نقش مديريت كيفيت جامع وتاثير آن بر عملكرد مطالعه موردي دانشگاه هاي استان كرمانشاه
مروري برحسابرسي سرمايه رابطه اي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران
بودجه بندي بر مبناي عملكرد و تاثير آن بر عملكرد دولت
حركت از استانداردهاي حسابداري ايران به سوي استانداردهاي بين المللي حسابداري
تاثير حسابرسي داخلي بر تقويت عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار
رابطه ي سرمايه فكري و عملكرد مالي
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري منابع انساني شعب بانك سينا
بررسي تحليلي قواعد حسابرسي مستقل توسط ديوان محاسبات در نظام بودجه ريزي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
استانداردهاي حسابداري ايران – چالش ها و راهكارها
يك ارائه مجدد دو مرحله اي از سنجش حسابداري
رواج مديريت سود و مطلع ساختن سرمايه گذاران توسط حسابداري:دو باور بحث برانگيز
حفظ يك سيستم موثر ABC/ABM
بررسي رابطه بين اهرم مالي و اهرم عملياتي با ارزش بازار سهام شركت ها در بازار سرمايه ايران
ارائه مدل كاربردي جهت تعيين قيمت اوراق بهاداردرشركت پتروشيمي جم
بررسي رابطه ذخاير فني با شاخص هاي سودآوري شركت هاي بيمه بازرگاني در ايران
بررسي رابطه ذخاير فني با شاخص هاي نقدينگي شركت هاي بيمه بازرگاني در ايران
بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چرا استاندارد هاي حسابداريGASB بازنگري مي شوند
بررسي رابطه اقلام تعهدي و بازده سهام با قيمت گذاري دارايي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محافظه كاري معيار كليدي ارزيابي گزارشگري مالي در سيستم حسابداري سازمان ها
ارزيابي تاثير معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس صنعت پتروشيمي
ارزيابي تأثير كاربرد تجارت الكترونيك بر ميزان صادرات بادام استان چهارمحال و بختياري
تاثير تجارت الكترونيك بردرامد صنعت كشاورزي و توسعه آن
اخلاق حرفه اي در حسابداري
تاثير تجارت الكترونيك بر كاهش جرايم
بررسي الزامات اجراي حسابداري تعهدي در بخش عمومي و شناسايي چالشهاي پيش رو
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي هيات مديره و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش توسعه منابع انساني در خلاقيت كاركنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانك سپه استان اردبيل
تاثير مهمترين شاخصه هاي اخلاقي و رفتاري كاركنان بر كارايي سازمان
بررسي رابطه مؤلفه خلق دانش ازمديريت دانش با اثر بخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
بررسي رابطه مؤلفه سرمايه رابطه اي از سرمايه فكري با اثر بخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه آزاداسلامي واحداهواز
بررسي تاثير روابط كسب و كار استراتژيك بر عملكرد كلي كسب كار در خرده فروشي مطالعه موردي فروشگاه هاي لوازم يدكي در استان ايلام
شناسايي عوامل شكل دهنده رفتارهاي مثبت در سازمان مطالعه موردي: مدارس ابتدايي شهرستان شاهرود
علل عدم توفيق در فرآيند مديريت استراتژيك
عوامل موثر بر رشد و توسعه شركت هاي خانوادگي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني سرمايه روانشناختي و شادي در كاركنان صنايع نساجي يزدباف
وضعيت رابطه تعهد سازماني زنان شاغل در سازمان و رفتار شهروند سازماني
بررسي رابطه بين دانش آفريني و جذب دانش توسط كاركنان دانشگاه لرستان
ارتقاء، اقدام،اجرا و ارزيابي برنامه ها توسط مديران دبيرستان هاي متوسطه نظري دخترانه شهر خرم آباد از ديدگاه دبيران
هوشمندي كسب وكارهاي كارآفرينانه
بررسي رابطه ي مديريت جانشين پروري با توانمند سازي روانشناختي معاونين مدارس تحت پوشش مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مطالعه موردي:شهرستان ميناب
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران با موفقيت شغلي آنان از ديدگاه هالند
سازمانهاي تيم محور و جايگاه آن در تحول سازماني
حسابداري و روش هاي راهنماي شركت ها
كاربست مهارت هاي زندگي در كلاس درس
طراحي مدلي يكپارچه جهت بررسي رابطه فعاليت هاي زنجيره دانش با عملكرد نوآوري سازمان مطالعه موردي:شركت ايران خودرو مازندران
بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري شهر قزوين
بررسي تاثير طراحي سازمان هاي فرايند محور بر عملكرد شعب بيمه ملت
مطالعه چگونگي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر جلب وفاداري مشتريان شعب منتخب بيمه ايران در شهر تهران با استفاده از مدل رگرسيون چنذمتغيره و تحليل مسير
تاثير مهندسي مجدد فرايند كسب و كار بر چابكسازي سازمانها
تاثير پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان در تبيين استراتژي شركت هاي توليدي
بررسي موارد انگيزشي موثر بر بر بازده كاركنان و بهره وري سازمان
مدل سازي سرمايه فكري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با رگرسيون خطي
بررسي رابطه بين مسئوليت مديريت زنجيره تامين و شهرت سازمان مطالعه موردي:بانك صادرات شهر ايلام
بررسي نگرش كاركنان درباره ي ارزشهاي كاري و تأثيرآن بر جابجايي و تحرك نيروي كار درسازمان دادگستري ايلام
طراحي الگوي سنجش شايستگي براي مديران بانك صادرات استان زنجان
يادگيري سازماني گامي به سوي تغيير و تحول در سازمان
بررسي تاثير يادگيري سازماني بهره وري سازمان:با در نظر گرفتن تاثير نوآوري و توانمندسازي كاركنان و نقش ميانجي فرهنگ سازماني
كار آفريني و استراتژي اقيانوس آبي در مديريت دولتي با نگاه ويژه به اقتصاد مقاومتي
آشنايي با مديريت سرمايه در گردش و استراتژي هاي آن
بررسي رابطه بين مديريت ريسك با كنترل و حسابداري مديريت
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت فرآورده هاي لبني صباح با استفاده از الگوي تركيبي 360درجه اي و FAHP
برريس تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ميزان رضايت ارباب رجوع با مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
بررسي عوامل موفقيت بر پياده سازي E-CRM مورد مطالعه:شركت سهامي بيمه كارآفرين خراسان شمالي
رابطه بين فرهنگ سازماني و ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم گيري هاي دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
بررسي تاثير ويژگي هاي محيط فيزيكي و غذا بر تجربه حسي مشتري و فروش رستوران
مدل هاي DEA با ورودي ها و خروجي هاي نا مطلوب
ارتباط بين سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان اداره كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان
بررسي روش هاي حل مساله ي زمانبندي پروژه با منابع محدود
بررسي بهره وري نيروي انساني مدارس مطالعه موردي: دبيران تربيت بدني شهر كرمان
بررسي مولفه هاي تاثير گذار در مديريت سيستم هاي اطلاعاتي پليس الكترونيك
انتخاب سيستم ERP با روش تركيبي
نقش آموزش در رفتار مصرف كنندگان در بازار بيمه مطالعه موردي شركت بيمه ايران
نقش بازار اسلامي در اقتصاد مقاومتي
مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي
تاثير تخريب ساختمان بر بهره وري و توسعه پايدار شهري در ايران
جايگاه نظام تشويق و تنبيه در مديريت اسلامي
بررسي موانع شايسته سالاري در سازمان ها مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام
ارزيابي عملكرد اداري دانشگاه دولتي ايلام بر اساس كارت امتيازي متوازن مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام
بررسي رابطه دينداري و سلامت روان زنان شاغل در سازمان مورد مطالعه، زنان شاغل در دانشگاه هاي دولتي، آزاد و پيام نور شهر ايلام
بررسي عوامل مؤثر بر ناسازگاري همسران مورد مطالعه، شهروندان متاهل شهر ايلام
بررسي مزاياي به كارگيري فناوري اطلاعات در دانشگاه مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه دولتي ايلام
بررسي عوامل موثر بر چابكي زنجيره تأمين و ارائه الگو براي آن مورد مطالعه،مديران پالايشگاه نفت ايلام
بررسي تاثيرات كيفيت زندگي كاري بر بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
بررسي ارتباط اعتماد سازماني و نگهداشت كاركنان در شركتهاي كارگزاري بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه تأثير توانمندسازي روانشناختي بر رضايت شغلي و فرسودگي شغلي كاركنان (مطالعه موردي: شركت بيمه ايران)
مباني فلسفي كوانتوم درمديريت رفتار سازماني
رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت كارآفريني فرهنگي با رويكرد
مديريت جهادي ،چيستي ،چرايي وچگونگي
بررسي تاثير تعداد كاركنان و داراييهاي ثابت بر چسبندگي هزينه هاي كل دانشگاه آزاد اسلامي واحد سما انديشه
بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني كاركنان مدارس غيرانتفاعي ناحيه هفت مشهد
اولويت بندي انتخاب خودرو با استفاده از تكنيك الكتره
نيازهاي حرفه اي معلمان در استفاده از تكنولوژي آموزشي
نيازهاي حرفه اي معلمان در آشنايي با روش هاي نوين آموزشي
بررسي عملكرد مديران به واسطه ميزان استفاده از سيستم هاي هزينه يابي و قدرت روانشناختي
بهبود فرآيند مديريت ريسك در شركت هلي پت
ارزيابي و تحليل ريسك هاي فرآيند مديريت پروژه در شركت هلي پت
رهبري و مديريت آموزشي
بررسي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران، مطالعه موردي: استان قم
قدرت اهرمي رسانه ها با نگاهي به تئوري آشوب
سرمايه اجتماعي و رابطه آن با كارآفريني سازماني در سيستم بانكي مورد مطالعه :بانك كشاورزي
جايگاه استراتژي مديريت استعداد و تاثير آن بر مولفه هاي عدالت سازماني
پيش بيني رفتار شهروندي سازماني با استفاده از حمايت سازماني ادراك شده
استفاده از نقشه راه آينده پژوهي در مديريت تكنولوژي با محوريت مغز افزار
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
شناسايي موانع توسعه ي كيفي مدارس هوشمند اس ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي شهرستان ايذه
تبيين روابط بين مولفه هاي اعتماد معلم به همكاران و گشودگي جو مدرسه با رفتار شهروندان سازماني مدارس
بازدارنده هاي شكل گيري رفتار شهروندي سازماني مديران و معلمان مدارس شهر اهواز: نتايج مطالعه اي با رويكرد كيفي
شناسايي الزامات ساختاري مؤثر بر تجاري سازي دانش در دانشگاه مطالعه موردي: دانشگاه شهيد چمران اهواز
شناسايي عوامل راهبردي مؤثر بر توانمندسازي مدرسان دانشگاه مطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خوزستان
بهبود مديريت آموزشي راهكاري براي افزايش كارائي واثربخشي درآموزش وپرورش
استفاده از تكنيك AHP FUZZY جهت تعيين مكان مناسب احداث اردوگاههاي اسكان اضطراري براي مقابله با بحران
مديريت ريسك در بانك ها
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي
تبيين عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري و اولويت بندي آن ها براساس فرآيند TOPSIS FUZYY مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي استان زنجان
طراحي مدلي براي شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف صادرات فرش با استفاده از منطق فازي
نقش عدالت سازماني و تعهد سازماني بر عملكرد كاركنان آموزش و پرورش
بررسي تاثير ويژگي هاي سيستم بر پذيرش موبايل بانك ازديدگاه مشتريان مورد مطالعه شعب مشهد بانك ملي ايران
شناسايي و رتبه بندي موانع كارآفريني سازماني از نگاه مديريت استراتژيك دردانشگاه فني و حرفه اي(دانشكده هاي فني و حرفه اي استان مازندران)
بررسي آموزش يادگيري مادام العمر در آموزش و پرورش
بررسي وضعيت يادگيري سازماني و مولفه هاي آن در آموزش و پرورش
تاثير بازي هاي رايانه اي خشونت آميز بر بعضي از رفتار هاي دانش آموزان دختر _پسر مقطع راهنمايي شهر بهمئي
تعهد سازماني در آموزش و پرورش
تحليل بازار بيمه آتش سوزي در ايران
ارزيابي و مقايسه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات مخابراتي ارائه شده توسط اپراتور همراه اول و ايرانسل در شهرستان اروميه
تدوين مدل بهره گيري از راهبردهاي آينده پژوهي و بهره وري منابع انساني در آموزش و پرورش ديدگاه مديران اداره كل آموزش و پرورش استان تهران
بررسي تاثير عوامل موفقيت مديريت دانش بر يادگيري سازمان مطالعه موردي:دانشگاه جامع علمي كاربردي استان فارس
بررسي رابطه رهبري كاريزماتيك اعضاي هيئت علمي باانگيزش تحصيلي مطالعه موردي: دانشگاه آزاداسلامي واحدكازرون
عوامل موثر بر وفاداري مشتريان و نقش تعديل گري متغيرهاي جمعيت شناختي در بازار مشتركين تلفن همراه
تاثير راهبرد مديريت هزينه بر بازدهي آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Studying the teacher participation in curriculum development systems: an approach to the curriculum development system in Iran
تبيين روح از منظر اسلام و دلالت هاي تربيتي آن
بررسي تاثير ساختار سازماني بر توانمند سازي كاركنان مطالعه موردي:پليس راهور فرماندهي انتظامي استان مازندران
بررسي فساد اداري و شاخص هاي مبارزه با فساد در كشور سوئيس
بررسي نقش و اهميت سرمايه فكري در عملكرد سازمان ها
بررسي نقش بانكداري الكترونيكي با تاكيد بر تنگناها و مشكلات آن در ايران
بررسي نقش اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش با بهره گيري از نحوه عمل بانك هاي خارجي يا داخلي
بررسي مديريت تحول فرهنگي در كشور
روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن
بررسي مديريت روستايي و ارائه راهكارهايي براي بهبودي و توسعه آن
بررسي مديريت محيط زيست و نقش آن در بهبود ايمني محيط زيست
مباني نظري مديريت دانش و تأثير آن در سازمان هاي آموزشي
مباني نظري مديريت و رهبري اخلاق اسلامي
فرسودگي شغلي باتامل برعوامل فردي
بررسي چالشهاي و ريسكهاي مديريت منابع انساني در اجراي پروژه
شناسايي تعاملات بين اجزاي سرمايه ي فكري با استفاده از تكنيك مدل يابي ساختاري در صنعت بانكداري ايران
بررسي روش هاي جذب حمايتهاي مالي جهت تيم هاي ورزشي كشور
پذيرش بانكداري همراه با تأكيد بر مدل توسعه يافته پذيرش تكنولوژي TAM مورد مطالعه: بانك ملت استان گيلان
ارزيابي اثرات بازارگرايي بر عملكرد بازار شركت هاي بيمه مورد مطالعه: شركت بيمه آسيا، استان گيلان
مدل مفهومي مديريت جهادي ( مؤلفه ها مصاديق )
بررسي تعارض و تشريك مساعي آن در سازمان ها
شناخت نقش و جايگاه مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرتده
رفتار شهروندي سازماني و همبسته هاي آن در سازمان
نقش و تاثير قدرت مديران درسازمان ها
بررسي تاثير ادراك ازخودكارآمدي برعملكرد در نقش وظيفه اي كاركنان مطالعه موردي: شركت آب وفاضلاب روستايي استان اردبيل
بررسي تاثير ادراك ازخودكارآمدي برعملكرد فرانقش رفتارشهروندي كاركنان شركت آب وفاضلاب روستايي استان اردبيل
بررسي تاثير ادراك ازخودكارآمدي برعملكرد نوآورانه كاركنان شركت آب وفاضلاب روستايي استان اردبيل
مديريت تحول
بيمه هاي الكترونيكي راهكاري نوين در صنعت بيمه
آشنايي بابيمه هاي الكترونيكي
بررسي رابطه بين عوامل بسته بندي نوين گوشت مرغ بر تصميم به خريد مصرف كننده با در نظر گرفتن عوامل جمعيت شناختي
بررسي جاذبه هاي هداياي تبليغاتي در محيط فيزيكي نمايشگاه ها براي ايجاد نگرش و قصد خريد مصرف كنندگان مصرفي
مروري برمفهوم بانكداري برخط
مقايسه مدل هاي پذيرش فناوري در بانكداري برخط
بررسي تاثير مديريت دانش بر دانش هاي پايه اي پروژه هاي فناوري اطلاعات مورد مطالعه: مركز تحقيقات مخابرات ايران
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان در بخش صنعت استان مازندران
مهندسي ارزش و جايگاه آن در قرن بيست و يكم
بررسي تاثير موانع جابجايي بر وفاداري و قصد خريد مشتري
قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري بين الملل
فرآيند پذيرش رشته هاي ورزشي جديد و برخي عوامل موثر در پذيرش يك رشته ي ورزشي جديد
رابطه خود اجتماعي و خريد انواع كالا كالاهاي لوكس و ضرورري
بررسي تاثير كيفيت خدمات اصلي، رابطه اي و ملموس بر رضايت مشتريان در صنعت بانكداري مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران
بخش بندي مشتريان بر مبناي منافع مورد انتظار و نقش آن در بهبود بهره وري بازاريابي: مطالعه موردي صنعت بيمه
بررسي نقش آميخته بازاريابي بر رفع مشكلات و موانع صادرات كفش ماشيني
سازمان يادگيرنده بستري در جهت پيشبرد خلاقيت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان
بهبود مقررات سازماني به وسيله ايجاد تفكر استراتژيك
تسهيم دانش ضمني و نوآوري فناورانه
برنامه ريزي بهينه چندهدفه براي عرضه ي اضطراري كالاهاي اولويت دار پس از وقوع فاجعه
ارائه مدلي براي تخصيص بهينه منابع انساني ظرفيت محدود با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تاثير آموزش كارآفريني بر انگيزش انگيزه هاي رانشي براي كارآفرين شدن
تاثير آموزش كارآفريني بر انگيزش انگيزه هاي كششي براي كارآفرين شدن
Green Accounting: Cost Measures
رابطه كيفيت زندگي كاري با نوآوري سازماني كاركنان دانشگاه سمنان
تاثير توانمندسازي روانشناختي بر عملكرد شغلي با ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر ارتقاء كيفيت خدمات بانكي مطالعه موردي:بانك كشاورزي استان قم
مديريت منابع انساني و رفتار سازماني
آينده مديريت منابع انساني
بررسي تاثير متغيرهاي تقويمي برحجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران
ضرورت و نقش سيستم هاي اطلاعاتي mis در موفقيت بنگاه هاي صنعتي كوچك و متوسط
برري تاثير سرمايه روانشاختي افراد بر تعهد سازماني مورد مطالعه:مراكز آموزشي منتخب
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت MIS و تاثير آن بر فرهنگ سازمان
بررسي عوامل موثر بر اعتماد عمومي در جلب مشاركت مردمي مورد مطالعه: مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)
بزرسي تأثير ارزشهاي رقابتي فزهنگ سازماني بر توانايي جذب دانش
Identify and prioritize the effective factors in the successful implementation of interactive planning in organizations – Case study: Plascokar Saipa
بررسي جايگاه انجمن هاي حرفه اي در مديريت دانش
جمعيت سپاري، استراتژي هزاره سوم
بررسي استراتژي مومنتوم با دوره تشكيل سه ماهه در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي استراتژي مومنتوم با دوره تشكيل نه ماهه در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت توسعه صنعت توريسم وگردشگري فرهنگي باديدگاه رسيدن به توسعه پايدار
مديريت تعليم وتربيت اثربخش با تكيه برارزش هاي الهي وتعاليم اسلامي و افزايش بهره وري فردي وسازماني
سقف شيشه اي در جانشين پروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي از ديدگاه مديران و كارشناسان ستادي در سازمان آموزش و پرورش استان البرز
بازاريابي خدمات بيمه با رويكرد نوين
همواركردن بازاريابي ورزشي از طريق مديريت ورزشي
بررسي و رتبه بندي تاثير استراتژي آميخته ترفيع برميزان فروش شركت ايران شرق نيشابور
بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي وضع شده عليه ايران بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان
بررسي اثر رقابت بر كيفيت و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي علل تاخير در اجراي پروژه هاي سدسازي مطالعه موردي : پروژه هاي سدسازي پلرود رودسر گيلان
بررسي رابطه بين شفافيت وريسك نقدينگي در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي روانشناختي و اقدامات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي مسائل اخلاقي درمبادلات خريد وفروش دربازاريابي خاكستري مطالعه موردي: منطقه آزاد ارس
طراحي صندوق سرمايه گذاري خطر پذير در صنايع فرهنگي
بررسي عوامل موثر بر شايستگي كاركنان فروش
بررسي تسهيل رقابت سالم در خطوط كشتيراني منظم
بررسي رابطه بين هوش سازماني با رهبري تيمي در بين كاركنان دستگاه هاي نظارتي
تأثير دوركاري بر روابط كاركنان در دستگاههاي اجرايي
بررسي و ترويج روش هاي تأمين مالي براي سرمايه گذاران از طريق انتشار صكوك
ارزيابي عملكرد شعب بانك ملي شهر اهواز بر اساس جلب رضايت مشتريان با استفاده از تكنيك ويكور فازي
استفاده از روش برنامه ريزي آرماني چند انتخابي در انتخاب پورتفوليوي سهام
شاخص هاي توسعه با تاكيد بر ارتباطات و دوره هاي تاريخي (رويكردي تلفيقي)
ارائه الگويي براي شناسايي عوامل موثر بر تجاري سازي رويدادهاي فرهنگي گردشگري كارآفريني گردشگري
تحليل بهره وري كل عوامل توليد در صنعت بيمه با استفاده از شاخص مالمكوئيست
حل مسئله زمان بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
مدل يابي تأثير ابعاد عدالت سازماني بر تعلق شغلي در بانك رفاه استان خوزستان
آيا فساد چرخ دنده هاي اقتصاد را روغن كاري ميكند؟
راهكارهاي توسعه و بازاريابي بيمه عمر با استفاده از مدل4C
بررسي رابطه هوش معنوي و هوش فرهنگي با اثر بخشي گروهي مطالعه موردي:استانداري آذربايجان غربي
مقايسه استفاده همزمان استراتژي هاي زنجيره تامين ناب و چابك مطالعه موردي:مجتمع صنعتي شام شام
بررسي تجربي نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات در افزايش بهره وري بنگاه هاي اقتصادي كار آفرين
كنكاش و بررسي نقص مديريت منابع انساني و نوآوري در مديريت استراتژيك
استراتژي بازاريابي بين الملل وتاثير رقابت پذيري بر توسعه صادرات سازمانها
نقش شايسته سالاري در اثر بخشي سازمانها و ارائه راهكارهايي جهت توسعه و بهبود آن
بررسي عامل هاي مديريتي در استقرار بودجه ريزي عملياتي در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز
ارتباط بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در صنعت دارويي و كاني هاي غير فلزي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي سيستم مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي
تحليل عوامل موثر بر توسعه صادرات غير نفتي با تاكيد بر فضاي كسب و كار
بررسي رابطه هوش فرهنگي مديران با توانمند سازي معلمان مدارس ابتدائي دخترانه شهرستان ساوجبلاغ
چيستي مديريت اسلامي و مصاديق آن در عمل
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر استقرار مديريت كيفيت QM در سازمان راه و شهر سازي استان زنجان
پيشنهاد الگوي سبد خريد به مشتري در بازار عطر، با استفاده از داده كاوي
بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت مندي و وفاداري مشتريان كثيرالسفر شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما
بررسي تاثيرات ارتباطات سازماني بر مديريت بحران واحدهاي توليدي صنايع غذايي استان گلستان
بررسي اثر بكارگيري استراتژي اقيانوس آبي بر سوددهي واحدهاي صنعتي استان گلستان
تبيين رابطه بين متغيرهاي حقيقي كلان اقتصادي و شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش توان رقابت پذيري واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي استان گلستان
رابطه ميزان استفاده آموزش الكترونيكي هنرآموزان با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي شهرستان زاهدان
زيرساخت هاي لازم برتوسعه آموزش هاي مجازي الكترونيكي دردانشگاه هاي فني كشور
رهبري در سازمان هاي فردا
مدل سازي تجارت الكترونيكي و اهميت آن در كسب و كار اينترنتي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید