سومین کنگره عناصر کمیاب ایران

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران ، 9 و 10 اسفندماه 1391 توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان و انجمن عناصر کمیاب ایران در کاشان برگزار می شود.

محورهای کنگره:

الف) نقش عناصر کمیاب در:

سلامت و بیماری تغذیه انسانی متابولیسم بیولوژیکی داروسازی و دندانپزشکی علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی نانوتکنولوژی بیوانفورماتیک

ب)  فلزات سمی و آلودگیهای زیست محیطی
ج)  فلزات سمی ، بیماریها و سرطان زایی
د)  روشهای نوین در سنجش عناصر کمیاب

تاریخ ثبت نام و ارسال مقاله: 01 /04 /91 لغایت 31 /06/ 91

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید