اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب

http://www.callforpapers.irبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب با هدف دستیابی به دیدگاههای نوین و اسرار و اشارات علمی قرآن در زمینه دانش پزشکی در سطح تحقیقات دانشجویی 20 و 21 شهریورماه 1391 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش:

1- قرآن و بهداشت تن
1- قرآن و بهداشت روان
3- قرآن و تغذیه سالم
4- قرآن و تربیت انسان سالم
5- قران و جامعه انسانی سالم
6- قرآن و محیط زیست سالم
7- قرآن و اخلاق درمان
8- محور آزاد
محورهای فرعی همایش:

1- مبانی و روش قرآن در طرح موضوعات علمی مرتبط با علوم پزشکی
2- انتظار بشر از قران در زمینه های علوم پزشکی
3- احکام فقهی قرآن و یافته های پزشکی نوین
4- اشارات علمی – پزشکی در قرآن
5- دانش پزشکی و دیدگاههای قرآن در مورد آن
6- ابعاد اعجازی قرآن در زمینه علوم پزشکی
7- قرآن و مراحل خلقت انسان
8- قرآن، روح و پزشکی

مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 15 مرداد 1391

وب سایت : www.gpas.ir

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید