دسترسی به مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۳۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۸۹۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

تبيين رابطه بين محافظه كاري مشروط حسابداري و كارايي سرمايه گذاري، و تدثير فرصتهاي رشد و اندازه شركت براين ارتباط در بازار سرمايه ايران
رويكرد هاي نوين حسابداري منابع انساني در ارزشگذاري و گزارشگري سرمايه انساني
رابطه بين حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در دارايي هاي نامشهود و حجم سهام شناور در جريان با انعطاف پذيري مالي و توانايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي برخي از عوامل موثر بر ورشكستگي
جايگاه و اهميت سيستم اطلاعاتي حسابداري در سازمان
اثر اميد به زندگي بر رشد اقتصادي ايران
موج تغييرات نوين و تأثير آن بر سازمان ها كنوني
مديريت پيشگيري از تمركز ريسك اعتباري به منظور كاهش مطالبات معوق در بانك ملي (مطالعه موردي بانك ملي استان مازندران)
ارزيابي اهميت نسبت هاي مالي مؤثر بر ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت هاي تصميم
بررسي تاثير عناصر بازاريابي بر رضايت مشتريان (مورد مطالعه: مشتريان ميادين ميوه و تره بار مشهد)
تاثير بازاريابي سبز در بازارهاي رقابتي
تاثير مولفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابرسي داخلي و اثربخشي آن براي سازمان ها
حسابرسي عملكرد مديريت يا عملياتي
بررسي رابطه ي بين مديريت سود مبتني بر دستكاري فعاليت هاي واقعي و هزينه هاي نمايندگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هوش فرهنگي: كليد پيشرفت در دنياي امروز
بررسي تحليلي سودمندي روش مستقيم نسبت به روش غيرمستقيم در تهيه ي صورت جريان وجوه نقد شركت هاي بورسي
بررسي موانع، عوامل و الزامات مؤثر در دفع يا جذب سرمايه گذاران خارجي در ايران
تأثير برنامه ريزي و تجزيه و تحليل هزينه ها در بودجه ريزي عملياتي بر ارائه به موقع گزارش تفريغ بودجه از ديدگاه كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور
بيماريهاي مرتبط با حرفه حسابداري
بررسي و پيش بيني بازده سهام با استفاده از سود و جريانهاي نقد عملياتي با رويكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملكرد سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي شعب بانك رفاه در شهر اصفهان)
بررسي تأثير نقش رابطه بازاريابي داخلي بر هوش اخلاقي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان بانك هاي شهر ايلام)
بررسي رابطه اعتياد به كار با رضايت و فرسودگي (مورد مطالعه پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان)
جايگاه مديريت درالگوي ايراني اسلامي پيشرفت
بررسي عوامل موثر بر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در صنعت خودرو سازي (مورد مطالعه، مديران و كارمندان بخش فناوري اطلاعات در شركت خودروسازي سايپا در شهر تهران)
جذب سرمايه گذاري خارجي و روند تحولات مثبت در ايران
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد عملياتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مباحث كاربردي در حسابداري مديريت هزينه
اثرنحوه فعلي وصول ماليات بر افزايش سطح رفاه اجتماعي ، رشد اقتصادي و كارآيي بازار سرمايه در كشور ايران
بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران
حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
بررسي تأثير قابليت يادگيري سازماني بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران)
رتبه بندي عملكرد مالي شركت هاي سيماني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
استفاده از مدل MCDM در طراحي الگوي بهينه كشاورزان مطالعه موردي: زشك از توابع شهرستان مشهد
بررسي رابطه بين ريسك جريان نقدي با سودآوري، رشد سود وارزش دفتري به ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 الي 1392
آموزش عالي كارآفرين و اشتغال در موسسات كوچك و متوسط (SMEs)
تاثير بازده دارايي ها بر ضريب واكنش سود و مقايسه آن درصنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير سرمايه فكري بر عملكرد (هزينه سرمايه،سود هر سهم ،بازده دارائي ها) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از داده ها با فركانس بالا به منظور برآورد ريسك سيستماتيك سبد دارايي: مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار ايران
تاثير اخلاق بر مديريت منابع انساني
بررسي نقش مديريت ريسك در نظام بانكداري در كشور
ساختار شناسي بحران مالي
ارزيابي مدل مطلوب استراتژِي سرمايه گذاري در صنعت سوخت رساني به نفت كشها در جزيره خارك
بررسي رابطه بين آميخته بازاريابي وجذب مشتري دربانك رفاه
بررسي تأثير آزاد سازي تجاري بر فساد مالي (كاربرد يك مدل پانل براي اقتصادهاي بسته و سركوب شده)
بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي و وفاداري مشتري در بانك ملي استان گلستان
ارزيابي تاثير مدل مطلوب استراتژي SSS در توسعه سرمايه گذاري حمل و نقل دريائي ايران
تأثير شخصيت در برنامه ريزي سازماني
توسعه و عدالت اقتصادي بر پايه اخلاق حسابداري
بررسي نقش فرهنگ و استقرار مديريت جهادي در توسعه ي اقتصادي كشور
بررسي تحليلي اثر فرهنگ سازماني بر تمكين مالياتي
بررسي دلايل عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري
ارائه مدل مفهومي به استناد مؤلفه هاي بودجه ريزي عملياتي
تاثير ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداري بر نوسان پذيري بازار: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مندي ارباب رجوع در شركت مخابرات شهرستان سنندج
قضايايي از ضرورت نگاه ويصه به رويكرد مديريت اسلامي
بررسي رابطه بين رضايت و استرس شغلي در حسابداران مطالعه موردي؛ شهرستان بيرجند
بررسي و مقايسه معيارهاي شارپ و نسبت پتانسيل مطلوب در ارزيابي عملكرد پرتفوي حاصل از ماتريس شبكه
بررسي تأثير جريان هاي نقدي پيش بيني شده بر بازده مورد انتطار سهام در شركت ها
تأثير عوامل استراتژيك در عملكرد مديريت منابع انساني سازمان
بررسي رابطه بين متغيرهاي سود با بازده سهام در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
مديريت استراتژيك منابع انساني
نقش بازارها و نهادهاي پولي و مالي در توسعه اقتصادي كشور
اطمينان بيش از حد، متغيري نو در حسابداري
اهميت توسعه ابزارهاي مالي در رشد اقتصادي
نقش شفافيت اطلاعات مالي در بهبود نظام راهبري شركت
حسابرسي اخلاق و ارزش هاي سازماني
بررسي عوامل مالي تعيين كننده نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
نقش حسابداري و حسابرسي درپيشگيري از بحران مالي در شركتها
بررسي تاثيرساختاردارايي هاي واقعي برساختارسرمايه درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان گلستان
تحليل ارتباط ميان آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي (كاربرد يك مدل پانل ديتا براي كشورهاي عضو اوپك)
استفاده از تحولات معاصر در مديريت هزينه استراتژيك
مروري بر ضرورت اخلاق در حسابرسي، و پيامد هاي نا اخلاقي حسابرسان
تعيين ساختار بهينه سرمايه با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيك در سطح صنايع خودروسازي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثيز سود حسابداري بز باسار سهام و رفتار سزمايه گذارن
بررسي ميزان اثر پذيري بازدهي سهام از قيمت سهام وعملكرد شركتها ،در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي شاخص هاي تمكين مالياتي
بررسي فوايد و روش هاي حسابداري مديريت محيط زيست
مفاهيم حسابداري سرمايه فكري
بررسي مفهوم كوانتوم وكاربرد آن در مديريت
مطالعه رابطه بين نرخ رشد مجموع درآمدهاي حسابداري و پيش بيني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در ايران
بهره وري منابع انساني
تأثير انتخاب هاي اختياري مديريت بر وجه نقد نگهداري شده
تأثير شفافيت سود بر استقراض كوتاه مدت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
گزارشگري توسعه پايدار و مسئوليت اجتماعي شركت ها
بررسي قابليت بين فردي و گروهي مديران بر تحقق تعهد و تكاليف اجتماعي سازمان مطالعه موردي: (مديران آموزش و پرورش استان اردبيل)
رابطه كيفيت گزارشگري مالي بر سياست هاي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر حرفه حسابرسي
بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع و مشتري مداري (مطالعه موردي : شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) استان گلستان)
بررسي تاثير محافظه كاري بر ميزان افشاء اختياري اطلاعات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط هوش معنوي با رفتار شهروندي در سازمان مورد مطالعه كاركنان شهري آموزش و پرورش ناحيه 2 اردبيل
تأثير مديريت سود از طريق فعاليت هاي واقعي بر پايداري سود
بررسي تاثير عوامل رونق بورس اوراق بهادار و متغير هاي جمعيت شناختي بر رفتار سرمايه گذاران
بررسي رابطه عملكرد مديريت تقاضا با توانمندي زنجيره تامين در كسب و كارهاي صنعتي كوچك
رابطه حاكميت شركتي ومديريت سود با نقدينگي بازار سهام
بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و رضايت ارباب رجوع از سازمان (مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان)
بررسي نقش واسطه اي خودكارآمدي در ارتباط بين هوش معنوي و عملكرد رفتاري (مورد مطالعه: كاركنان شهري آموزش و پرورش ناحيه دو اردبيل)
رفتار بين سرمايه فكري با عملكرد سازماني كاركنان تأمين اجتماعي استان تهران
بررسي اقتصادي و تعيين الويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان سيستان و بلوچستان
بررسي تأثير بيمه مسئوليت حرفه اي حسابرسي بر روي كارايي حرفه حسابرسي
بررسي تأثير هموار سازي سود بر عدم شفافيت اطلاعات مالي و محتواي اطلاعاتي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اوراق مضاربه ، ابزاري براي تامين مالي و كاربردآن در اقتصاد اسلامي
اوراق استصناع، ابزاري موثر براي تامين مالي در چارچوب اقتصاد اسلام
بررسي ميزان دقت الگوريتم هاي مختلف داده كاوي جهت انتخاب بهترين روش پيش بيني ورشكستگي و مديريت مالي
ارزيابي تاثير شفافيت سود بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ارتباط نقد شوندگي دارايي ها با سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
شناسايي عوامل موثر بر رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه بنگاه هاي اقتصادي در نظام مالياتي ايران (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي)
تأثير اعتبار برند و وجهه برند در انتخاب مشتري با تأكيد بر نقش ميانجي گري كيفيت ادراك شده
بررسي رابطه بين شخصيت برند با وفاداري رفتاري مشتريان در برندهاي تلفن همراه (مطالعه موردي شهرستان گرگان)
بررسي اثر اندازه بر تفاوت سود حسابداري شركت ها در طول زمان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين نسبت هاي P/E, ROE با سود باقيمانده (RI) در شركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده ازمدل تصميم گيري چند شاخصه براي مقايسه اطلاعات مالي شركت ها و انتخاب شركت هدف (مطالعه موردي: شركت هاي خودرويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر)
تأثير كارايي مديران بر بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه موردي زنجيره توليد، عرضه و فروش كالا بر اساس عملكردهاي ناب چابك
بررسي رابطه بين تبليغات و ارزش نام تجاري در محصولات لبني
بررسي رابطه بين ارزش نام تجاري و وفاداري مشتري در محصولات لبني
روابط بين توسعه مالي با آزاد سازي تجاري و رشد اقتصادي با تمركز بر نقش اساسي توسعه مالي در ازاد سازي تجاري و رشد اقتصادي ايران
ارائه الگوي مديريت ارزش كسب شده در محيط فازي با كمك عدد Z
بررسي پوشش تورمي بودن سهام، دلار و طلا در ايران با استفاده از تحليل چند مقياسي موجك
بزرعي رابطه تعديلات عنواتي صورت هاي مالي با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين حسابداري محافظه كارانه و خطاي پيش بيني سود مديريت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه پايداري سود، شرايط اقتصادي و محتواي اطلاعات حسابداري
نقش مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني
اهميت و جايگاه توانمندسازي كاركنان در سازمانها
بررسي ابزارهاي مديريت سود
بررسي رابطه بين افشاي اجباري، اختياري و نقدينگي بازار سهام
تعريف و مفهوم محافظه كاري در حسابداري
بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات و مديريت وجه نقد
بررسي جالش ها و موانع پيش روي ديوان محاسبات در اجراي حسابرسي عملكرد
تاثير انطباق تفكر و توليد ناب بر حسابداري ناب در كارخانجات صنعتي
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و نسبت هاي سودآوري شركت هاي گروه صنايع غذايي و آشاميدني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: اداره كل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان گلستان)
حاكميت شركتي و افشاء اطلاعات
نقش رهبري اخلاقي در بهسازي نيروي انساني مديريت درمان تامين اجتماعي استان كرمان 1393

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید