دانلود مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شهرداری کوهدشت و شرکت پنام خط نوین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۳۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۷۵۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی

سلول فتوولتائيك و نقش آن در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي تاثير تغيير ابعاد هندسي سرريز سد سيوند در تعديل حداكثر دبي جريان خروجي
تحليل و رتبه بندي عوامل محيطي موثر بر وقوع جرم؛ مطالعه موردي شهر گرگان
سازه هاي نيوماتيكي و كاربرد غشاي Floutopt
بررسي مزاياي موجود در مسكن بومي شهرستان زابل
طراحي هتل توريستي پنج ستاره با رويكرد معماري پايدار (نمونه مورد مطالعه: استان گيلان)
بررسي تأثير افزايش تعداد دهانه بر روي قابليت اعتماد قاب هاي فولادي
بررسي و تحليل بام و ديوار سبز در فضاي شهري
بررسي تغييرات پلان رودخانه كرخه پس از احداث سد كرخه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
ارائه راهكاري جهت كاهش زمان ساخت با تاكيد برحفظ كيفيت از طريق اجراي ساختمان هاي پيش ساخته
بررسي تطبيقي خانه هاي قذيمي و خانه هاي معاصر اروميه
بررسي مناسب سازي فضاهاي عمومي شهر كوهدشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارائه راهكارهاي بهينه سازي
تأثير پارامترهاي سخت كننده تيرهاي فولادي همبند با تغيير ضخامت سخت كننده هاي بر عملكرد لرزه اي ديوار برشي هيبريد
معماري همساز و همگام با طبيعت
واكاوي تاثير پارامترهاي الگوي خطي ماسكينگام بر دقت برآورد هيدروگراف هاي رونديابي شده سيلاب (بررسي موردي رود كر)
سير تحول خانه هاي سنتي اراضي شرق بازار اروميه به مسكن هاي امروزي
معماري كوير (بناي خاكي)
نقش فضاي باز، طبيعت و منظر در ارتقا كيفيت آموزشي مدارس (تحليل كاركردي نظريه بازسازي تمركز ذهني در معماري منظر)
بررسي سير تحول نماهاي ساختماني ايران در دوره هاي قاجار و پهلوي اول (نمونه موردي:ميدان مشق تهران)
طراحي زيرساختها و ارزيابي تغييركاربري اراضي مجاور رود دره اوين (در محله اسلام آباد فعلي) جهت حفظ حوزه آبريز رود
چگونگي استفاده از فضاهاي باز در مجتمع هاي تجاري براي برقراري پايداري و تعامل اجتماعي
بررسي و ارائه الگوي مناسب مكان يابي پايانه مسافربري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) نمونه موردي: (پايانه مسافربري شهرستان ، كوهدشت)
تاثير معماري و فرهنگ در گفتگوي بي ميانجي ايران با جهان امروز
بررسي نقش عوامل كالبدي فضاهاي شهري پويا در تشكيل حس و تعلقات مكاني كنشگران (بررسي موردي: خيابان شهداء خرم آباد)
كنترل نيمه فعال سازه ها با استفاده از ميراگر MR
مدل سازي زاويه اتساع خاك و تأثير آن بر حركت ديواره گود عميق
بررسي نقش گردشگري در توانمندسازي اجتماعي زنان روستاهاي ادغام شده به شهر (مطالعه موردي: كوي وهب. شهرستان شوش. استان خوزستان)
بررسي گره هاي ترافيكي شهر كوهدشت (از ميدان امام خميني (ره) تا چهار راه بسيج)
تأثير نوگرايي بر معماري جداره هاي خيابانهاي شهر تهران در دوره قاجار (نمونه موردي خيابان لاله زار)
محرميت فضايي در معماري سنتي و به كار گيري آن در معماري معاصر
نقش منظر در معماري
بررسي ايجاد موزه جنگ مراغه با هدف احياء فرهنگ دفاع مقدس
بررسي و مقايسه ديوارهاي برشي كا مپوزيت (مركب) و فولادي در سازه هاي منظم و نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحليل پوش آور
مقايسه آناليز پايداري شيروانيهاي خاكي به روش تعادل حدي و اعمال ضرايب جزء بر اساس آيين نامه يوروكد 7 در خاكهاي چسپنده
نقد و بررسي رابطه متقابل محيط شهري و معماري با فرهنگ و هويت
بررسي رفتار عابران پياده در بافت تاريخي شهر زنجان- رهيافتي به سوي ايجاد ارتباط قوي كاربر و فضا
مراحل تشخيص و تصويب بافت هاي فرسوده و روش هاي مداخله درآن
بررسي پايداري يك شيب خاكي با استفاده ازمدلسازي نيلينگ با برنامه Slope/w در Geostudio
ارزيابي عملكرد ايمني معابر شهري و سناريوهاي بهبود عرضه با استفاده از روش تخميني پيش بيني تصادفات HSM (مطالعه موردي: ميدان آزادي اصفهان)
تاثير كيفيت جريان بر عمق آبشستگي پايه هاي پل
استفاده از مصالح بازيافتي در بتن روسازي فرودگاه
نقش اقليم در شكل گيري ساختار فضايي خانه هاي بومي كرمانشاه
طراحي مركزتفريحي سالمندان با رويكردارتقاء سطح زندگي (نمونه مورد مطالعه: شهر رشت)
بافت فرسوده و تاريخي پايدارشهرقم (نمونه موردي: منطقه يك محله ي قلعه كامكار)
بررسي راهكارهاي تحقق پذيري ايده ساختمان هاي صفر انرژي (ZEB)، گامي جهت عملي كردن اصول معماري پايدار
بررسي انواع اثرات كلي در ارتباط بين سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل ونقل زميني و توسعه اقتصادي منطقه
مدلي براي بهينه سازي چيدمان كارگاه به صورت پويا با توجه به ايمني
بررسي تغييرات خصوصيات ژئومورفولوژيكي رودخانه كرخه پس از احداث سد كرخه با استفاده از روش Rosgen و تصاوير ماهواره ايي
بررسي عوامل موثر در طراحي مركز گل رز و گياه شناسي با رويكرد معماري پايدار و همساز با اقليم منطقه پاكدشت
طراحي و ساماندهي حريم رود دره اوين (محله اسلام آباد) با رويكرد تلفيق طرح جامع شهري و استفاده از پسآبها
عملكرد مديريت بحران سازماني و مديريت استراتژيك در اجراي طرح هاي عمراني
تاثيرفرم هندسي خاكريزهاي هلالي شكل برميزان تغذيه آبخوان با استفاده از روش Glover
تعيين وتحليل ميزان مديريت و عملكرد پروژه ها باتوجه به طرح توسعه عمراني
بررسي رابطه طبيعت و هندسه در معماري و رويكرد طبيعت گرا در درك فضا، نمونه موردي: مجموعه فرهنگي گتي (طراح: ريچارد مير)
طراحي هنرستان معماري در شهر رشت با رويكرد معماري پايدار
امكان سنجي پياده سازي استفاده از روش STAMP براي ارتقاء ايمني تونل هاي راه
بررسي ويژگي هاي قاب مهار بندي زيپر
بهينه سازي مقطع پايه پل ها تحت اثر بار با استفاده از نرم افزار ETABS
بررسي و تحليل توزيع فضايي و مكاني پاركهاي شهر كوهدشت
استفاده از الياف در بتن هاي با مقاومت بالا
مولفه هاي مكانيابي و ارتقا سطح تعاملات اجتماعي دركتابخانه هاي عمومي (نمونه موردي:ارزيابي مكاني كتابخانه ي شهيد باهنر شهرستان لاهيجان)
بررسي شاخص هاي پايداري در معماري پايدار
نمود سنت و تجدد در ورودي هاي خانه هاي بيرجند در دوران قاجار
شناخت الگوي شهرسازي اسلامي ــ ايراني؛ مطالعه موردي: بازار خوي
بررسي عوامل ايجاد تاخير در اجراي سازههاي فلزي صنعتي (مطالعه موردي: طرح الفين هشتم)
بررسي اقليم و معماري عمارت عالي قاپواصفهان
رويكرد سيستم هاي پيش ساخته در مسكن انعطاف پذير
روش هاي مختلف پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك
بررسي و شناسايي و رتبه بندي اساسي ترين شاخص ها از بين شاخص هاي موثر بر ارزيابي سيستم هاي ساختماني
شاخصه هاي معماري سبز و اصول راهبردي آن
تحليل و ارزيابي تاثير آموزش هاي ايمني بر كودكان مدارس در كاهش تصادفات در محدوده ورودي مدارس
مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت سرعت آزادراه قم-تهران
واكاوي نتايج روشهاي هيدرولوژيكي مختلف روند سيلاب در آبراهه هاي طبيعي
بررسي خصوصيات سنگدانه بازيافتي و استفاده آن در لايه هاي روسازي فرودگاه
بررسي ساختار معماري خانه هاي سنتي شهرهاي ايران نمونه موردي: شهر خرم آباد
تبيين مفهوم مكان در الگوي بازارهاي سنتي
توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي با تاكيد بر مشاركت اجتماعي (مطالعه موردي شهر شوش كوي وهب)
تحليل ديناميكي غيرخطي قاب هاي فولادي باميراگر اصطكاكي پال
ترويج معماري پايدار براي بقاء محيط زيست با ديدگاهي نو در بكارگيري مصالح هوشمند در ساختمان ها
شهر مجازي و تاثير اطلاعات، ارتباطات و تكنولوژي بر مديريت شهري
بررسي تغييرات شكل مقاطع رودخانه كرخه پس از حداث سد كرخه با استفاده از نرم افزار Fluvial-12
بررسي شاخص آسايش حرارتي ساختمان در منطقه ايستگاه هواشناسي شميران با استفاده از روش دمارتن،آمبرژه،كوپن،اولگي،اوانز و ماهاني
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات تير فولادي و ستون بتني (RCS)
بررسي پوشش دامنه هاي سدهاي خاكي و كاربرد مصالح ژئوسنتتيك
چگونگي تشكيل بازار ها و تاثير آن بر روند تشكيل شهر
پايداري، مقدمه اي بر استفاده بهينه از منابع و نقش آن در معماري
اثرعمق پاياب حوضچه استغراق بر فشار ديناميكي ناشي از برخورد جت آب با استفاده از مدل عددي (مطالعه موردي سد بالا رود)
بررسي مكان يابي مراكز خدمات پستي با استفاده از روش AHP در محيط GIS مطالعه موردي : شهرستان كوهدشت
تأثير حمل و نقل چند وجهي در افزايش بهره وري و كاهش هزينه حمل كالاها در بندر امام خميني
بررسي معماري همساز با اقليم منطقه شميرانات استان تهران با استفاده از شاخص هاي ماهاني و اوانز
بررسي تأثير عدم قطعيت مشخصات ميلگرد مصرفي بر روي قابليت اعتماد سازه هاي بتني
قابليت هاي مختلف خاك در مقابل شرايط جوي
الگوي مسكن بومي روستايي در شهرستان هامون
ارزابي پايداري شهري در بافت هاي روستايي مياندوآب
ايجاد حس تعلق خاطر كودكان به فضاي بازي در محله و تأثير آن در توسعه پايدار شهري
بررسي و تحليل حكمروايي خوب روستايي در توسعه مديريت روستايي
روند شكل گيري هسته اوليه و رشد كالبدي شهر خرم آباد
بازبيني مشخصات معماري دوره ايلخانيان قرن ششم در بناي امام زاده قاسم (ع) در شهرستان ازنا
ارزيابي بيشترين عمق آبشستگي در پايين دست دهانه خروجي كالورت با استفاده از مدل توسعه يافته NF-GMDH-PS
مقاوم سازي و تحليل خطي و غير خطي ساختمانهاي بنايي
مساله مكان يابي در شبكه حمل و نقل شهري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان در جهت افزايش پايايي سيستم حمل و نقل (مطالعه موردي: شهر تهران)
بررسي نقش مشاركت كودكان در اداره امور شهري
شبيه سازي عددي جريان متلاطم اطراف سه آبشكن 90 درجه
امنيت و ايمني و پيشگيري از جرم با استفاده از طراحي محيطي در فضاهاي شهري
بررسي تأثير اقتصاد بر عوامل كالبدي مسكن بافت سنتي شهرستان اليگودرز در عهد قاجاريه
نقش فرهنگ در پژوهش هاي معماري
بررسي كيفيت فضاي سبز شهري با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر بروجرد)
بررسي پايداري يك شيب خاكي با استفاده ازمدلسازي ژئوسنتتيك ها با برنامه slope/w در Geostudio
فناوري نوين در تبديل لجن فاضلاب به مواد ساختماني
توسعه پايداردرارتباط با انسان و محيط زيست در راستاي حفاظت از منابع
واسنجي نتايج روشهاي مختلف عددي روند سيل در رودخانه كر
ساخت چك و بررسي آب مغناطيسي توليدي روي خواص بتن سبك خود تراكم
نقش تعليمات دين زرتشت در شكل گيري معماري سبز در ايران باستان
طراحي وساخت مهاربند هاي كمانش تاب
نقش پياده محوري در احيا بافت هاي تاريخي؛ نمونه موردي: تحليل ارزش هاي كالبدي و بصري گذر امامزاده يحيي جهت تبديل به محور پياده
ارائه روش هايي براي بيشتر شدن تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي تجاري مدرن درراستاي پايداري اجتماعي
بررسي و ارزيابي «فناوري» سيستم منوريل و سيستم هاي ريلي رايج در جهان
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل فازي- عصبي در پيش بيني شوري آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت زرينه رود)
نگرشي بر معماري پايدار با توجه به رويكرد معماري سبز
تبيين شكل محله پايدار با رويكرد پدافند غير عامل
توسعه بام سبز در ايران با رويكرد پايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
بررسي و تحليل پيادهراه با توجه به ابعاد توسعه پايدار نمونه موردي خيابان علامه مجلسي اصفهان
طراحي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست بر اساس نيازها و تأثير آن بر اصلاح الگوي رفتاري اين كودكان
مكان يابي بهينه دفن مواد زائد شهري با استفاده از روش هاي تاكسونومي عددي و تحليل عاملي (مطالعه موردي: شهرستان گرگان)
بررسي توسعه پايدار در معماري مسكوني اقليم معتدل و مرطوب (نمونه موردي روستاي حسن سرا)
بافت فرسوده شهري، نحوه برخورد و روش هاي مداخله آن دردنيا
بررسي عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري با رويكرد پايداري شهري (مطالعه موردي :شهر اهواز)
بررسي نقش شاخص هاي آسايش حرارتي در معماري شهر ساري
ارزيابي وضعيت چيدمان عناصر تسهيلات ترافيكي مجاور معابر شرياني شهري در تسهيل تخليه و انتقال جمعيت (مطالعه موردي: محور كريمخان -كشاورز)
مدلسازي ترك در تير خمشي (Fly ash Concrete) با بارگذاري سه نقطه اي توسط نرم افزار Ansys
هرمنوتيك و خوانش آن در معماري
تجلي ذكر و رمزپردازي مسجد در معماري ايراني- اسلامي
تحليل خطر شهر بابل به روش تعيني و احتمالاتي
شهري كه مردم مي سازند
ارائه ي الگوي بهينه پاركينگ (نمونه موردي: منطقه 3 شهرداري مشهد)
بررسي مشكلات اجرايي،حقوقي و مديريتي تغيير در مقادير كار در شرايط عمومي قرادادهاي طرح وساخت در پروژه هاي صنعتي EPC
طبقه بندي روش هاي طراحي معماري برگرفته از طبيعت با مقايسه طبقه بندي هاي موجود
سير تكوين سكونتگاهي خانه در باغشهر تفت با تاكيد بر الگوي خانه زرتشتيان نمونه موردي خانه اهورايي
انواع تكنولوژي و ابزار تراكم هوشمند خاك و آسفالت
بررسي جامعه شناختي كاركرد و نقش هيات ها و اجتماعات مذهبي در توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر كوهدشت
توسعه متوازن زندگي جمعي با تعريف مجدد شبكه هاي راه يابي به عنوان ابزاري براي احياي ميدان خان يزد
بررسي نمادها، نشانه ها و هويت اسلامي در معماري و شهرسازي ايران
كتابخانه ي عمومي با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي بين فرد و مكان
هنر نور و رنگ در اثر بخشي كيفيت فضاهاي معماري
تحليل غيرخطي پيش تنيدگي ستون از روش المان محدود با استفاده از ABAQUS نرم افزار
بررسي تحليلي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از برنامه المان محدود ATENA
بررسي تغييرات فشار آب منفذي و تحليل عددي تنش سد خاكي شيرين دره با انجام تحليل هاي برگشتي (توسط نرم افزارهاي ABAQUS و FLAC)
توسعه فيزيكي شهر با تاكيد برتوسعه پايدار شهري (نمونه موردي شهر شوش دانيال)
بررسي عوامل محيطي و شاخصه هاي درماني در افزايش بهره وري و بهبود عملكرد بيمارستان ها
اصول طراحي ساختمان هاي هوشمند و نقش آن در صرفه جويي انرژي
چيستي و چرايي توجه به توسعه پايدار روستايي
بررسي انطباق معماري با اقليم با رويكرد توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي ايستگاه مهرآباد)
ملاحظات طراحي فضاي سبز محلات از منظر پدافندغيرعامل
ارزيابي الگوي بهينه سازي شده يك نيمكت چند كاربري براي بكارگيري در پارك
بررسي تأثير افزايش ارتفاع بر روي قابليت اعتماد قاب هاي فولادي
تاثير فرهنگ ، رفتار اجتماعي و معماري بر تحقق توسعه پايدار شهري
بررسي نقش و عملكرد پدافند غير عامل و مديريت دانش زمان اجراي پروژه هاي عمراني
موزه و نمايشگاه خودرو گامي به سوي صنعت و توسعه
پايداري محيط وبهره برداري از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني (مورد مطالعه شهر كوهدشت)
مدل شبكه عصبي مصنوعي جهت پيش بيني كوتاه مدت تردد آزادراه قم-تهران
عوامل موثر بر مطلوبيت فضاي آموزشي (مطالعه موردي: سه دبيرستان دخترانه و سه دبيرستان پسرانه در منطقه شش تهران)
بررسي نقش نور طبيعي در فضاي آموزشي
بررسي تئوري هاي طراحي ايمن و پيشگيري از جرم از طريق طراحي ساختمان ومجموعه هاي فرهنگي
بررسي راهكارهاي توسعه ي گردشگري پايدار در روستاهاي باستاني لرستان (نمونه موردي روستاي بابا بزرگ امام زاده ابراهيم نورآباد)
مقايسه بادبندهاي ضربدري همگرا و كمانش ناپذير و ميراگر اصطكاكي در ميزان جذب انرژي و شتاب وارده به طبقات با استفاده از آناليز غيرخطي تاريخچه زماني
تبين ساختاري كاركردي شهر هاي اسلامي- ايراني
برسي جايگاه دانش بومي كشاورزي در توسعه روستايي شهرستان زيركوه
آسايش اقليمي در بنا بر اساس شاخص هاي اولگي،گيوني، ماهاني (نمونه موردي:گرگان)
تعيين تغييرات محدوده سيلاب دشت رودخانه كرخه در پايين دست سد كرخه به دليل احداث سد
زيبايي شناسي بصري در طراحي شهري و ميزان اميد به زندگي شهروندان
سير تحول عملكرد مناره در معماري مساجد ايراني اسلامي
شناسايي سكونتگا ههاي غيررسمي با استفاده از شاخص هاي كالبدي و ارايه راهبردهاي ساماندهي آنها ( نمونه موردي شهر كوهدشت در استان لرستان)
شناخت الگوهاي معماري خانه هاي تاريخي نهبندان مطالعه موردي: خانه تقوي
ارزيابي تغييرات فشار آب منفذي هسته ي سد خاكي شيرين دره (طي دوران بهره برداري)
مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله تحت تاثير كاهش جرم سازه
عناصر و اجزاي اصلي در شهر هاي سنتي ايران (نمونه موردي:شهرعقدا)
نسبت حوض به حياط در چهار اقليم مختلف كشور
مكان يابي فضاي سبز شهري، جهت ارتقاء سطوح اجتماعي، كالبدي و اكولوژي انسان و محيط با استفاده از روشهاي تحليل عاملي و تاكسونومي(مطالعه موردي شهر گرگان)
طراحي اتاق امن در ساختمان هاي مسكوني (تبيين جانمايي معماري و سازه)
امكان سنجي طراحي فضاها با تاكيد بر فضاهاي خلاق پياده مدار . نمونه موردي : خيابان احمدآباد
الويت بخشي عوامل دروني و بيروني در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري مطالعه موردي: شهر كوهدشت
تاثيرات توسعه گردشگري در ارتقا توسعه پايدار شهري (با رويكردي به شاخصهاي گردشگري پايدار)
بررسي اثرات وقوع زمين لرزه و چگونگي مديريت بحران پس از آن در معماري شهر تهران (نمونه موردي: شهرتهران)
بررسي تاثير شمع در پايدارسازي يك شيب خاكي با استفاده از نرم افزار Geostudio
انواع تكنولوژي و روشهاي بازيافت سرد آسفالت
بررسي اثرات زيست محيطي توسعه فضايي شهر (مطالعه موردي شهر شوش)
تدوين مدلي براي بهينه سازي و بهبود چيدمان كارگاه با در نظر گرفتن ايمني
باززنده سازي بافت هاي تاريخي با تاكيد بر خاطره جمعي (نمونه موردي: بازارآصف و سنندجي در شهر سنندج)
آسيب شناسي محله بريم در آبادان
تبين شاخص هاي آمادگي در مديريت بحران در مديريت شهري (نمونه موردي شهر پاوه)
بازتاب خصلت سلسله مراتب در الگوي بازارهاي سنتي نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان
نقش حياط در خانه هاي دوره ي صفويه در شهر اصفهان
مقايسه روش هاي ساخت منوريل از نقطه نظر مديريت ساخت با استفاده از روش swot (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
مطالعه عددي شكل پذيري ستون هاي كوتاه فولادي پرشده با بتن
بررسي و مطالعه پتانسيل گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: دهستان زهان)
شناسايي مقوله اشتغال و بررسي ارتباط ان با سرمايه گذاري در حمل ونقل در رشد اقتصادي منطقه با استفاده از نظريه رهيافت پويايي تقاضاي نيروي كار
معرفي منطقه گرايي در معماري و شناسايي رويكردهاي متفاوت وابسته به آن
عملكرد طوق دايرهاي در كاهش آبشستگي پيرامون تكيه گاه پل ها
مروري اجمالي بر مباني نظري معماري پايدار و شاخص هاي آن
چالشهاي پيشروي شهرسازي ايراني اسلامي
برنامه راهبرد توسعه شهري تلاشي در جهت توسعه پايدار نمونه موردي : منطقه 22 شهرداري شهر تهران
بررسي تفاوت بناها در دوره اول و دوم عصر پهلوي در شهر تهران
بررسي سفال و ظروف هاي سفالي دره تاريخي سيمره
مقايسه تعاملات اجتماعي در بازارهاي قديمي و بازارهاي جديد امروزي
بررسي تاثير معماري بر فرهنگ
بررسي تاثير استفاده از ستون سنگي روكش دار بر عملكرد پي هاي سطحي
ارزيابي حس تعلق به مكان وجايگاه مولفه تجربه درايجادحس تعلق به مكان در مراكز درماني (نمونه موردي كلينيك مطهري شيراز)
راهكارهاي افزايش مشاركت و تعاملات اجتماعي در توسعه هاي جديد شهري نمونه موردي :محله ملاصدراي شهر قزوين
افزايش حضور شهروندان در امور محله اي از طريق ارتقاء كيفيت فضاهاي عمومي و زندگي شهري
نقش مجتمع هاي تجاري نوين در ساختار معماري و شهرسازي معاصر (با رويكردي به شاخص هاي گردشگري و اقتصاد)
بررسي ساخت بنا با استفاده از مصالح ساختماني طبيعي و مواد و مصالح بازيافتي در راستاي ترويج بناهاي سازگارتر با زيست محيط
بازخواني الگو در معماري سنتي
بررسي جايگاه معماري و توسعه پايدار در شهر اسلامي
ارتقاي سطح ايمني و زيست محيطي در بهينه سازي جانمايي تسهيلات موقتي كارگاه هاي ساختماني
بررسي تاثير الياف سيس نخل خرما بر مقاومت كششي بتن
بررسي مطالعه اي بر روي تاثيرات پليمر اصلاح شده (SBS) بر روي خواص مختلف قير
بررسي اقليم و معماري عمارت هشت بهشت اصفهان
نقش مديريت بحران در كاهش پيامدهاي ناشي از بلاياي طبيعي (مطالعه موردي شهر دهدشت)
مصالح هوشمند و نقش آن در معماري خانه هاي سالمندان
دلايل توسعه و گسترش سيستم هاي ريلي در هزاره جديد
بررسي روابط متقابل شهر و روستا در توسعه روستاهاي شهرستان بناب
اقليم منطقه سردسير ايران و چگونگي تاثير آن در شكل گيري نماي ساختمان
نقش گياهان و فضاي سبز در كيفيت تحصيلي در محيط هاي آموزشي (تحليل كاركردي نظريه قابليت هاي محيطي در معماري منظر)
بررسي و تحليل عملكرد شوراها در مديريت شهري (نمونه موردي؛ شهر ايذه)
توسعه شهرهاي مذهبي ايران،همگام بادرك مفاهيم فرهنگ و سنت
بررسي آثاري از معماري مجتمع هاي فرهنگي قرن بيستم
ارزيابي و مقايسه تست اولتراسونيك و آزمايش مقاومت فشاري بتن
مقايسه بين قطار سبك شهري، مترو و منوريل
افزايش آلودگي ناش از اتومبيل در شهر تبريز و افزايش استفاده بيشتر از انرژي (برگرفته از پايان نامه)
بهسازي لرزه اي شيرواني هاي خاكي غير همگن و تقويت شده با شمع با استفاده از آناليز المان محدود
مروري بر معضل تقليد ناآگاهانه در معماري معاصرِ ايران
تبيين و بررسي روش مينياتور جهت متبلور ساختن معماري سنتي اسلامي (مطالعه موردي: حسن فتحي)
نقش طراحي معماري مراكز درماني كودكان در كاهش ميزان ترس كودك و تسريع روند بهبودي
جايگاه فناوري مدرن در نارسايي كالبدي ابنيه معاصرتجاري از منظر معماري: (مطالعه موردي ابنيه تجاري مناطق 1 و 3 تهران)
تحليل و بررسي بهره وري در صنعت حمل ونقل
نورپردازي و ايجاد امنيت رواني در محيط هاي يادگيري
بررسي فرآيندتوسعه مسكن سازي با لحاظ كردن بعد رفتاراجتماعي و فرهنگي درسنجش ميزان رضايت مندي افراد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید