امکان دسترسی مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه همایشگران مهر اشراق با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۱۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۸۲۷ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری

چگونگي توصيف مؤلفه هاي شهروندي در كتاب ها درسي تعليمات اجتماعي و بخوانيم مقطع دبستان
سنجش ميزان شيوع خشونت و ابعادآن در بين دانش آموزان (مطالعه موردي: دوره متوسطه منطقه سجاسرود)
اثربخشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر شدت درد ادراك شده و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سردرد مزمن
باورهاي معلمان از آموزش تجسم محور بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان راهنمايي شهرستان خاش
ارتباط تاب آوري و شادكامي در بين زنان متاهل شاغل و خانه دار
بررسي رابطه آموزش مهارتهاي زندگي بر اضطراب و ابزار وجود نوجوانان دختر بي سرپرست و بد سرپرست استان مازندران
بررسي مقايسه اي تعهد شغلي و رضايت شغلي در دو گروه معلمان مدارس عادي و معلمان مدارس استثنايي
مقايسه ي ميزان نقص ايگوي والدين كودكان اتيسم و عادي با استفاده از نمايه نقص ايگوي آزمون رورشاخ
بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي و ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان
جايگاه پرورش ابعاد پژوهشگري در برنامه درسي قصد شده تربيت معلم ايران (واكاوي اسناد فرادست برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان)
بررسي تاثير گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت كلي زناشويي مادران داراي فرزند معلول در شهرستان بيرجند
مقايسه ميزان واقعيت سىجي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي با افراد عادي با استفاد از آزمون رورشاخ
رابطه ميان سطح سواد، رشد اجتماعي و كنش و حركات غير متعارف نابينايان و كم بينايان
مقايسه سرسختي روان شناختي در زنان مطلقه و عادي شهرستان رامهرمز
بررسي جامعه شناختي نقش عوامل دموگرافيكي در تبيين اختلالات رواني
اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي – رفتاري بك بر ميزان خود تمايز يافتگي و سازگاري دانش آموزان دختر دبيرستاني
بررسي ديدگاه جامعه شناسي معرفت كارل مانهايم
مقايسه فرايند و محتواي خانواده بين كودكان تك فرزند و بيش از دو فرزند پيش دبستاني
رابطه بين ابعاد دينداري با كيفيت زندگي دانش آموزان دختر سال چهارم دبيرستان هاي دولتي شهر كرج
بهبود مهارتهاي اجتماعي در دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري
بررسي رابطه بين ميزان استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي و ميزان دين داري (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد)
مقايسه ميزان شيوع اختلال هاي رفتاري در دانش آموزان مبتلا و غير مبتلا به اختلال يادگيري
مقايسه ميزان نقص ايگوي والدين داراي فرزند مبتلا به اسكيزوفرني، اختلال دوقطبي و عادي با استفاده از نمايه ي نقص ايگوي 3 آزمون رورشاخ
عوامل موثر بر بهره وري معلمان
كاربرد مدل معادلات ساختاري در پيش بيني امنيت اجتماعي براساس سرمايه اجتماعي: نقش مداخله گرايانه كيفيت زندگي
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مشكلات بين شخصي دانشجويان دانشگاه پيام نور
آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر خودكارآمدي و بهزيستي فاعلي معلولين
نقش وتاثير تربيت اخلاقي در پيشرفت تحصيلي آموزان
آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت و شادكامي معلولين
اثربخشي آموزش مهارت ارتباط مؤثر و خودآگاهي بر شادكامي و تعارض هاي زوجين
رابطه ويژگي هاي شخصيتي مادر با سلامت رواني فرزندان
مشاوره و راهنمايي آموزش هاي اسلامي در بهداشت رواني كودكان و نوجوانان
بررسي مقايسه اي خودكارآمدي و رضايت شغلي در دو گروه معلمان مدارس عادي و مدارس استثنائي
بررسي عوامل مؤثر بر بزهكاري مناطق حاشيه نشين بر اساس تئوري هاي جامعه شناختي
بررسي ميزان شيوع ناتواني هاي يادگيري در دانش آموزان پايه اول ودوم مدارس ابتدايي بيرجند
رابطه حالات نفساني در رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي با احساسات مثبت نسبت به همسر
اهميت توجه به نقش والدين در شكل گيي هويت جنسي كودكان
بررسي عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعي معلمان شهرستان مريوان
نقش و جايگاه زبان در تربيت ديني و اخلاقي
نقش فعاليت هاي فرهنگي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت و خودكارآمدي معلولين
نقش تشويق در افزايش يادگيري دانش آموزان راهنمايي (مطالعه موردي: دانش آموزان شهرستان ديواندره)
آسيب شناسي ماهواره و فضاي مجازي و تأثير آن بر رفتار و سبك زندگي اسلامي خانواده
بررسي نقش خانواده در سبك زندگي از ديدگاه اسلام
آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر انگيزه پيشرفت و رضايت از زندگي معلولين
آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر خودكارآمدي و عزت نفس معلولين
بررسي عوامل جامعه شناختي مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بين زنان (مطالعه موردي: زنان شهرستان تنكابن)
بررسي تاثيرآموزش ذهن آگاهي بر اضطراب و استرس بيماران قلبي عروقي
بررسي اثر سبك هاي هويت بر پيشرفت تحصيلي
تأثير فعاليت بدني و ورزش در سلامت رواني دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران
ارائه يك مدل مفهومي در خصوص ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و عوامل مؤثر بر پذيرش و نهادينه سازي كردن آن
بررسي تطبيقي تربيت معلم در كشورهاي ايران، ژاپن و آلمان
تأثير آموزش فناوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه: نقد و نظر
اصول و اهداف تربيت ديني بر مبناي دين اسلام در قرآن و روايات
بررسي سير تحولات روش هاي تدريس در 50 سال گذشته به منظور ارائه ي يك الگوي بهينه تدريس براي دروس علوم تربيتي
بررسي و تحليل جايگاه اخلاق در سازمان از منظر مكاتب غربي و نهج البلاغه
استفاده از روش تدريس الگوي بارش مغز
جامعه شناسي تبليغات
مقايسه عزت نفس در دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه الزهرا (س)
رابطه هيجان ابزار شده خانوادگي با پرخاشگري در بيماران اسكيزوفرني
بررسي وضعيت هوش سازماني و رابطه آن با يادگيري سازماني در دستگاه هاي ستادي شهر كرمان
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك (مهارتهاي تحمل آشفتگي، توجه آگاهي و نظم بخشي هيجاني) بر اضطراب پيشرفت دانش آموزان دبيرستاني
بررسي ديدگاه هاي اميل دوركيم در رابطه با جامعه شىاسي معرفت
نقص معلم در كاهش اختلال رفتاري كمرويي در دانش آموزان
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سرقت از منازل (مطالعه ي موردي شهر زنجان)
بررسي شرايط حفظ و افزايش مخاطبان شبكه هاي راديويي (مطالعه موردي: راديو ايران)
مقايسه اخلاق و رفتار از ديدگاه جان ديويي و مكتب لذت گزايي اريستيپوس و اپيكوري
اثربخشي آموزش گروه برنامه والد گري مثبت در سلامت روان مادران داراي كودك مبتلا به اختلاف زون كنشي/نقص توجه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر قاچاق كالا (مطالعه موردي استان زنجان)
بررسي كيفي علل گرايش افراطي به مد در پسران جوان شهر تهران
بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي
اهميت پرورش هوش هيجاني در دانش آموزان
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان هاي نمونه و عادي
اخلاق و فلسفه اخلاق از ديدگاه كانت
بررسي ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبايي و فارابي و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
تأثير نماز بر آرامش رواني دانش آموزان دوم دبيرستان شهر خوي
بررسي رابطه بين دينداري با اختلالات رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور خوي
مقايسه فلسفه اخلاق از منظر مكتب كانت و مكتب سعادت گرايي (سقراط، افلاطون و ارسطو)
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر سبك زندگي جوانان شهرستان كاشمر
بررسي رابطه بين سرسختي روانشناختي و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان
بررسي رابط فلسفه تربيتي مديران با فرسودگي شغلي معلمان مقطع متوسطه شهر اردبيل
بررسي رابطه فلسفه تربيتي مديران با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبيل
بررسي رابطه ابعاد توانمندسازي كاركنان با تعهد سازماني (مطالعه موردي بيمارستان هاي پارس آباد مغان)
رابطه هيجان ابزار شده خانوادگي با پرخاشگري در بيماران دوقطبي
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي شخصيت ، خلاقيت و شادكامي
تأثير بكارگيري الگوي تدريس بديعه پردازي بر پرورش خلاقيت دانش آموزان در درس انشاء
مروري بر اهميت بهداشت روان در كودكان با تكيه بر نقش والدين
بررسي مقايسه اي عزت نفس، افسردگي و رضايت از زندگي در مردان شاغل بينا و نابينا
Borderline personality disorder(BPD) & Treatment
بررسي رابطه احساس نابرابري جنسيتي و انگيزه تحرك اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه هاي شهركرمان در سال 1391
رابطه بين احساس تنهايي و افسردگي در فرزندان طلاق
بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و مثبت انديشي دانشجويان
مقايسه كمال گرايي در بين دانشجويان داراي هراس اجتماعي بالا و پايين
مقايسه رابطه بين سازگاري اجتماعي، خودپنداره، پذيرش همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه
اندازه گيري و مقايسه تعلل ورزي هاي رفتاري، تصميم گيري و دانشجويان
بهبود كيفيت زندگي با استفاده از آيات و روايات
تا ثير دين و معنويت بر سلامت رواني و اجتماعي
بررسي رابطه ويژگي هاي تحصيلي و راهبردهاي انگيزش يادگيري منتخب دانشجويان؛ مطالعه دانشجويان دانشگاه يزد
بررسي وضعيت توانمندي كاركنان تعاوني هاي توليدي و شناسايي عوامل مؤثر بر آن
Predicting Academic Achievement of Male High School Students Using Different Statistical Methods and Path Analysis
بررسي علل گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي (شيشه)
تحليل جامعه شناختي عوامل موثر بر اعتياد در ايران
بررسي رابطه مهارت حل مسئله اجتماعي بر كاهش مشكلات تربيتي نوجوانان بزهكار
دروازه ي درماني جديد اختلال احتكار: سفري از مولكول تا رفتار
بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري با تاب آوري دختران نوجوان در طبقات اجتماعي محروم و مرفه
مطالعه جامعه شناختي فضاي بي دفاع شهري با تأكيد بر آسيب پذيري زنان
بررسي رابطه بين هوش معىوي و اعتماد اجتماعي دانشجويان
بررسي ابعاد هويت از ديدگاه نظريه هاي شخصيت
بهداشت رواني در نماز و نيايش با خداوند
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر ابعاد مختلف سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
نقش سبك هاي دلبستگي بر ادراك درد در زنان مبتلا به سرطان سينه
تأثير مبلمان منازل آپارتماني بر شيوه زندگي (نمونه موردي: شهرك بهارستان)
بررسي رابطه سبك هاي عشق و رضايتمندي زناشويي در بين معلمان مدارس
بررسي پيامدهاي ناشي از استفاده از اينترنت در جوانان شهرستان ساري
سنجش و ارزيابي هوش هيجاني كودكان 8-4 ساله توسط والدين
بررسي رابطه كيفيت زندگي با سرمايه اجتماعي و پايگاه اقتصادي – اجتماعي (مطالعه موردي : دانشجو معلمان دختر دانشگاه تربيت معلم شهر كرج)
رابطه خلاقيت و تفكر انتقادي در روانشناسي
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي، تاب آوري و با سلامت روان شناختي همسران ايثارگر و عادي
توانمندي هرم ديلتز در تبيين نظريه هاي جامعه شناختي انحراف
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با انتخاب رشته تحصيلي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)
رابطه سبك هاي يادگيري و خودكارآمدي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر
بررسي رابطه دلبستگي مكان و بهزيستي اجتماعي در دانشجويان روان شناسي دانشگاه پيام نور تهران
تأثير قصه درماني بر ميزان پذيرش دانش آموزان دبستان
بررسي رابطه بين كانون كنترل و خودآگاهي مديران دبيرستان هاي شهرستان بيرجند
بررسي نقش ساختار خانوادهف شيوه هاي فرزند پروري والدين و كنترل فرزندان در پيشگيري اوليه از سوء مصرف كننده مواد در نوجوانان شهر كرمان
تأثير زندگي در ساختمان هاي بلند مرتبه بر ناهنجاري هاي كودكان
بررسي عوامل مؤثر بر ادراك بصري و سلامت افراد در محيط
بررسي و تحليل مفهوم نظريه قابليت هاي محيط: مقاله مروري
بررسي تاريخي مفهوم روانشناسي محيط: مقاله مروري
بررسي تأثير آموزش روش هاي خلاقانه بر ارتقاء خلاقيت و سازگاري اجتماعي كودكان پيش دبستاني
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي برعزت نفس و مسئوليت پذيري دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه دلوار
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر تاب آوري و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه دلوار
بررسي نقش هويت در سبك زندگي و مصرف
نقش ناگويي خلقي و سبك هاي دلبستگي برجهت گيري زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان
تأثير آموزش با تكنيك حل مسئله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزايش تفكر خلاق در بين كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي
مروري بر مطالعات انجام گرفته در زمينه تاثير وبلاگ در تفكر و انگيزش
رابطه بين يادگيري تيمي و گرايش به سمت يادگيري سازماني
نقش ميانجي جهت گيري اهداف پيشرفت در رابطه بين سبك هاي فرزند پروري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي احساس شادكامي، ابعاد كيفيت زندگي و ارتباط بين آنها در بيماران مبتلا به تلاسمي شهرستان دزفول
رابطه سبك فرزندپروري با اختلالات رفتاري در دانش آموزان ابتدايي شهرستان استهبان
بررسي برنامه هاي آموزشي بهداشت بلوغ و تاثير آن بر ميسان رفتارهاي نابهنجار اخلاقي
كيفيت زندگي كاري كاركنان مراكز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران
كاربرد علم روانشناسي محيط در طراحي كالبدي مراكز آموزش، ويژه دانش آموزان كم توان ذهني
Relation among emotional schemas, rumination, metacognitive believes and depression
بررسي تأثير راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر خودركارآمدي دانشجويان
بررسي ميزان تمايل به مشاركت سياسي در ميان شهروندان تهران
بررسي رابطه محرك ها و مهاركنندههاي تكنواسترس در كتابداران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور و شهيد چمران اهواز
بررسي رابط بين دينداري اضطراب در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران و علوم تحقيقات تهران
Anthropological study of empowerment of women as heads of household Case study: women as heads of households supported by the Imam Khomeini Relief Committee in the city of Damavand
رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي
بررسي رابطه بين رشد معنويت و مقابله مسئله مدار در شرايط پر استرس بين پزشكان
مشاوره رويكردهاي جديد به روان درماني اختلال وسواسي- اجباري
ارتباط بين شخصيت و ماكياوليسم دبيران تربيت بدني شهرستان بيرجند
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم طرح واره هاي ناسازگار اوليه بر اضطراب اجتماعي با واسطه گري ارزيابي مجدد شناختي
استفاده از اينترنت و ماهواره و تأثير آن بر فرهنگ ساده زيستي در خانواده
رابطه شيوه هاي فرزند پروري با اهمال كاري در دانشجويان
بررسي ميزان علاقه مندي والدين به تحصيل فرزندان معلول در شهر ايلام
بررسي رابطه كمال گرايي والدين به جرأت ورزي فرزندان
بررسي رابطه كمال گرايي والدين با خودكارآمدي فرزندان
شيوه هاي تربيتي فرزند و تأثير آن بر رفتار اخلاقي با استناد به قرآن، احاديث و روايات ديني
تأثير تعليم و تربيت ائمه اطهار (ع) بر رفتار تربيتي و اجتماعي
خانواده متعالي وسبك زندگي اسلامي از منظر قرآن كريم
خاطرات ويژه كودكان استثنايي در حيطه تعليم و تربيت از زبان معلمان متخصص و توانمند
اثربخشي طرحواره درماني هيجان (EST) بر طرحواره هاي هيجاني بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
نقش كشمكش هاي والدين (پدر) در پرخاشگري فرزندان
بررسي رابطه بين كاركردهاي سبك هاي تفكر با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري، ابعاد شخصيت، شيوه واكنش به استرس و سطح سازگاري در ميان دانش آموزاندختر متوسطه شهرستان مينودشت
بررسي مقايسه سبك هاي مختلف مقابله اي در خود تنظيمي افراد با رفتار پرخطر و عادي
اهميت توجه به سلامت رواني، حلقه ي مفقود زندگي امروز و تأثير آن بر كيفيت زندگي
اثربخشي تلفيق درمان شناختي رفتاري و مكمل كليسم بر بهبود مورله هاي سلامت عمومي، سازگاري و مولفه هاي علايم در زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي
مقايسه سبك هاي اسناد ، شادكامي و رضايت از زندگي در معلمان مدارس عادي و استثنايي
بررسي عوامل مؤثر بر شيوع خشونت در بين جوانان در شهرستان بردسكن
رابطه ي شرم سالم و شادكامي در دانشجويان دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد در سال 1392
ميسان آگاهي از اثرات استعمال دخانيات بر ناباروري
مقايسه سلامت عمومي دانشجويان بيننده دو شبكه ماهواره اي فارسي زبان خارجي (GEM TV و TOI MANO) با دانشجويان غير بيننده در دانشگاه آزاد اسلامي شهر اراك
بررسي رابطه توسعه و رفاه اجتماعي
بررسي وتحليل رابط بين بي سازماني اجتماعي و يادگيري اجتماعي بزهكاري در بين نوجوانان پسر (مطالعه موردي: مدارس متوسطه شهرستان طارم)
توسعه پيچيدگي شناختي يادگيرندگان از طريق مدل تدريس مبتني بر عمق دانش
رويكردي تحليلي از سلامت روان به عنوان عاملي تأثير گذار در پيشرفت تحصيلي دانشجويان
بررسي روند انحطاط ساختاري خانواده در غرب و مقايسه آن با خانواده در دين اسلام
بررسي تاثير باورها و عوامل اعتقادي بر پيشگيري و درمان اعتياد
بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي جوانان شهر ايلام
بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و هويت ملي در بين دانشجويان
بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري و سلامت رواني دانش آموزان
اثز بخشي درمان مبتىي بر پذيرش و تعهد (ACT) در بهبود علائم بيماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي
ايجاد فرهنگ مصالحه در سازمانهاي اجتماعي از منظر فرويد
آسيب شناسي اجتماعي (نوجوانان و اعتياد)
آسيب شناسي اجتماعي آثار داستاني محمدمسعود دهاتي
آينده نگاري، آينده پژوهي و نقشه مفهومي آن در حوزه جوانان شهر اصفهان
تاثير بازي هاي رايانه اي بر رشد اجتماعي و خلاقيت كودكان پيش دبستاني
بررسي آگاهي از پيآمدهاي روانشناختي ناباروري در زنان
بررسي تأثير نحوه گذراندن اوقات فراغت، بر شادماني زنان شهر اصفهان
بررسي كاركرد و جايگاه خانواده از نگاه اسلام
بررسي تأثير اضطراب اجتماعي بر سبك هاي فرزند پروري والدين (مورد مطالعه: مادران شاغل و خانه دار شهر كرمان)
بررسي تأثير كمال گرايي بر شيوه هاي فرزند پروري والدين
بررسي رابطه مؤلفه هاي شغلي با بيگانگي كارمندان
بررسي رضايت از زندگي زناشويي در بين دانشجويان متأهل دانشگاه شهيد باهنر كرمان
بررسي عوامل مؤثر بر نحوه تقسيم كار درون خانه (با تأكيد بر مشاركت مرد)
بررسي هراس اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اثربخشي بازتواني شناختي به كمك كامپيوتر بر اختلال رياضت دانش آموزان پسر دوره ي ابتدايي
بررسي رابطه سلامت روان با بهزيستي روانشناختي والدين كودكان عادي و مرزي 7 تا 12 ساله مدارس ابتداي شهرستان ايوان سال 94-93
بررسي جايگاه برنامه درسي آموزش محيط زيست در دوره تحصيلي ابتدايي ايران و پنج كشور پيشگام جهان
شيوه هاي آموزش مفاهيم رياضي در دوره پيش دبستاني
بررسي رابطه بين ميزان مصرف رسانه هاي ارتباط جمعي و سرمايه اجتماعي؛ دانشجويان دانشگاه هرمزگان
تحليل جامعه شناختي فيلم «من مادر هستم» از منظر رويكرد بازتاب
تحليلي بر سنجش ابعادي اختلالات شخصيت در DSM-V و تأثير پذيري آن از مدل پنج عاملي
تحليل محتواي جايگاه زن در فيلم آتش بس
بررسي ومقايسه تاثير انواع روش هاي تشويق بر پيشرفت تحصيلي
بررسي تعارض شغلي- خانوادگي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شاغل دانشگاه شهيد باهنركرمان)
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي خود توانمندسازي بر اميد به زندگي و عزت نفس زنان خيانت ديده
بررسي معضلات و پيامدهاي حاشيه نشيني در ايران
فلسفه براي كودكان و نوجوانان (آموزش اخلاقيات و حقوق شهروندي)
پيش بيىي پيشرفت تحصيلي بر اساس عزت نفس، شادكامي و خودكارآمدي دانش آموزان
مقايسه رشد اجتماعي در كودكان داراي مادران شاغل و غيرشاغل
بررسي رابطه بين رشد معنويت و شادكامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران
رفتارشناسي مشتريان صنعت هتلداري بر مبناي ضميرناخودآگاه آنان
بررسي اهميت روابط مؤثر والدين و فرزندان
بررسي تأثير آموزش روايت درماني بر كاهش نارضايتي زناشويي در زوجين شهر تهران
فمنيسم و جنبش زنان در ايران
مقايسه ميزان رضايت از زندگي بين دختران نوجوان مادر شاغل و مادر غير شاغل در شهر مشهد در سال 91-92
بررسي نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر اضطراب اجتماعي با توجه به اثرات ميانجي سركوبي هيجاني
اثربخشي زوج درماني به روش گلاسر بر تعارضات زناشويي و كيفيت زندگي زوجين وابسته به مصرف مواد
مقايسه بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهري و روستايي
شيوه هاي زنذگي سالم با محوريت پيشگيري از مصرف مواد مخدر
مقايسه سخت رويي، سازگاري اجتماعي و بهزيستي روانشناختي در دانش آموزان پيش دانشگاهي مدارس نمونه و عادي
مقايسه هوش اجتماعي، تبيين هاي خوش بينانه و بهزيستي ذهني در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي تيزهوشان و عادي
اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر اضطراب امتحان دانش آموزان مدارس نمونه دولتي شبانه روزي گيلان
تعيين رابطه عوامل فردي با صميميت زناشويي زوجين شهر اصفهان
مقايسه سبكهاي فرزند پروري در بين افراد معتاد و عادي
مطالعه جامعه شناختي مؤثر بر قانون گريزي
گونه شناسي سفره هاي نذري زنان: (شهر اصفهان)
بررسي ميزان استرس شغلي در مشاغل مختلف
نقش مشاوره اي كاركنان مدرسه در اقدامات ياورانه مشاوره اي به دانش آموزان
بررسي تاثير مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور ايوان سال 94-93
مشاور وخصوصيات مشاوره از ديدگاه قرآن و اسلام
مشاوره شغلي دانش آموزان يك ضرورت فراموش شده
نقش معلم و برنامه ريزي درسي در رشد و تعالي فرهنگ اسلامي
معنويت در محيط كار، آثار و پيامدها
بررسي رابطه مولفه هاي تنظيم هيجاني با سبك هاي مقابله اي در نوجوانان
عوامل مؤثر بر ايجاد استرس شغلي در پرستاران
نقش الگوهاي رفتاري در تربيت كودكان و نوجوانان
رابطه رضايت شغلي واستفاده بهينه از زمان در كارمندان بيمارستان روانپزشكي يزد
فرهنگ از ديدگاه نظريه پردازان مكتب فرانكفورت (تحليلي بر مبناي هستي شناختي، معرفت شناختي و روش شناختي)
تأثير كاركرد خانواده و ادراكات فعاليت هاي كلاسي بر تفكر تأملي در دانش آموزان دختر دبيرساني شهرستان ساوه
رابطه سبك فرزند پروري ادراك شده و با تحول مفهوم خود با ميانجي گري گرايش به مشاغل خاص در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان زرنديه
رابطه سخت رويي با كنترل درماني در بيماران سرطاني
رابطه سخت رويي با ادراك بيماري در بيماران سرطاني
رابطه ويژگي هاي شخصيتي با التهاب گوارشي
تأثير مشاوره بر مبناي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر رضايت زناشويي زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان
بررسي رابطه چندگانه بين حمايت اجتماعي، تاب آوري و تعهد خانوادگي با تجربه استرس هاي والديني در مادران دانش آموزان عقب مانده ذهني در شهر اصفهان
بررسي رابطه بين رهبري معنوي و عوامل كليدي موفقيت خلاقيت سازماني در ميان كاركنان دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 94-93
برنامه درسي مبتني بر تفكر انتقادي در دروس تعليمات اجتماعي پايه پنجم و ششم ابتدايي
اثربخشي فراشناخت درمان در كاهش نشانه هاي عاطفي، شناختي و باورهاي فراشناختي مبتلايان به اختلال افسردگي اساسي
تأثير چندرسانه اي محقق ساخته بر يادگيري درس فيزيك سال اول دبيرستان شهرستان ايوان غرب در سال تحصيلي 90-1389
مقايسه تأثير آموزش راهبردي شناختي و فراشناختي بر ادراك شايستگي و عزت نفس تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر فامنين
رابطه سخت رويي با بازنمايي هيجان در بيماران سرطاني
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي (مهارتهاي تحمل آشفتگي،توجه آگاهي،نظم بخشي هيجاني) بر اضطراب پيشرفت، عزت نفس، و اهداف پيشرفت دختران مقطع دبيرستان
خشونت خانگي، نتايج و آثار آن
بررسي خلاقيت شغلي در بين كاركنان آموزش و پرورش ناحيه 1 و 2 شهر همدان
بررسي علل خودسوزي زنان جوان در يكي از روستاهاي خراسان رضوي
رابطه ي نقص در مهارت هاي اجتماعي با اضطراب و افسردگي كودكان 12-7 ساله
رابطه سخت رويي با رفتار مربوط به سرطان
بررسي مكاتب و نظريه هاي مختلف در روان شناسي شخصيت و بيان شخصيت سالم از ديدگاه نظريه پردازان
اثربخشي آموزش مديريت هيجان بر كاهش اضطراب اجتماعي و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه شهر لوشان
پيش بيني الگور طلاق در بين زنان عادي و مطلقه بر اساس مقايسه سبك تعارض زناشويي، تنظيم حالات هيجاني و طرحواره هاي ناسازگاري اوليه
رابطه ي اختلال شخصيت خود شيفته و ناهماهنگي شناختي با آمادگي براي اعتياد در دانشجويان
پيش بيني شادكامي و كيفيت زندگي بر اساس كودك آزاري
پيش بيني رضايت زناشويي و رضايت از زندگي بر مبناي سبك هاي دلبستگي
مطالعه مردم شناسي مقايسه مبلمان شهري در مناطق پايين شهر و بالا شهر اراك- 1393
رابطه ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد قلب
مقايسه سبك هاي حل مساله و سبك هاي تفكر در افراد معتاد و عادي
مقايسه ميزان اشتياق براي تغيير و پذيرش اجتماعي و نگرش به زندگي در معتادين خود مراجع به كلينيك ها و معتادين اجباري كمپ ها
مقايسه ميزان اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي بين افراد معلول بينايي، شنوايي و ضايعه نخايي شهرستان ساري سال 1392
بررسي كودك آزاري در بين كودكان آزار ديده طي شش ماهه اول سال 1393 در شهرستان آباده
رابطه خودشيفتگي و جنسيت در بين دانشجويان دختر و پسر
كنكاشي در نزاع هاي جمعي در بين عشاير منطقه مغان
هوش استراتژيك و ضرورت آن در مديريت
بررسي مهمترين چالش ها و فرصت هاي فرهنگي در عصر جهاني شدن فرهنگي
اثربخشي آموزش دلگرمي بر بهزيستي روانشناختي مادران كودكان كم شنوا
بررسي رابطه بين هموانيي دانشجويان دانشگاه تبريز با ويژگي هاي عزت نفس و جنسيت آنان
تأثير آزمون پيشرفت تحصيلي بر ميزان تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره متوسطه شهرستان نكا
بررسي ميزان كيفيت زندگي سالمىدان دردوره بازنشستگي (مطالعه كاركنان بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز)
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي (همدلي، حل مسئله و تركيب حل مسئله و همدلي) بر سخت رويي دانش آموزان مدارس راهنمايي شبانه روزي
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه دوم شهرستان سياهكل
تأثير روش هاي آموزش نقاشي بر افزايش خلاقيت و خودنظم بخشي كودكان
بررسي رابطه ابعاد بلوغ عاطفي و باورهاي مذهبي با افسردگي ميانسالي
بررسي عوامل پيش بين وابستگي ناسالم به جنس مخالف و تعيين سهم بيشترين عامل تأثير گذار در دانشجويان دانشگاه اصفهان
ابعاد روانشناختي توسعه پايدار در ايران با تأكيد بر توسعه انساني
بررسي تاثير رضايت شغلي بر مقايمت درمقابل تغيير با وجود متغير ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: كاركنان اداره كل امور مالياتي استان خراسان شمالي)
تأثير هوش معنوي و هويت اجتماعي با سلامت رواني
اثربخشي كيفيت زنذگي درماني بر بهزيستي ذهني نوجوانان
اثر بخشي مهارتهاي جرأت ورزي در افزايش شادكامي دانش آموزان پسر داراي پدر معتاد
رابطه بين عزت نفس و هوش هيجاني در دانشجويان
روانشناسي بازي و تسهيل تربيت در دنياي مدرن
پيش بيني آمادگي ابتلا به اعتياد به مواد مخدر بر اساس متغيرهاي تاب آوري، هيجان خواهي و هوش هيجاني در دانش آموزان پسر دوره دبيرستاني شهرستان اراك
بررسي رابطه سلامت روان وشادكامي دانشجويان دانشگاه پيام نور ايوان سال تحصيلي 94-93
آموزش تحليل رفتار متقابل در رضايت زناشوئي افرادمعتاد تحت درمان
راهكارهاي اصولي در تربيت جنسي فرزندان
بررسي ضرورت توجه به بدفهمي هاي مفاهيم در بهبود يادگيري
كاركردها و چالش هاي فضاي مجازي در ساحت تربيت ديني و اخلاقي
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري، عزت نفس نوجوانان با عقايد مذهبي
به كارگيري اصل تريز و تسهيل تفكر خلاقانه حل مسئله
نقش گروه هاي مختلف در تعيين قصد رفتاري زنان باردار نسبت به روش ختم بارداري
بررسي تأثير مدگرايي بر سلامت روان دانشجويان ورودي دانشگاه پيامنور واحد ايوان در سال تحصيلي 94-1393
رابطه ي نقص در مهارت هاي اجتماعي با اختلالات رفتاري كودكان 12-7 ساله
بررسي ورزش و تأثير آن در رشد همه جانبه كودكان
تحليلي توصيفي اجتماعي نسبت به مشاركت سياسي زنان در سطح توده و نخبه با بررسي نظرات دانشجويان (دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان)
تدوين الگوي پيشنهادي شايستگي هاي مورد انتظار مديران آموزشي مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت جام
همگرايي ايران و كشورهاي فارسي زبان همسايه (ظرفيت هاي فرهنگي و زباني- فرصت ها و چالش ها)
بررسي تأثير انگيزه موفقيت بر جهت گيري كارآفريني دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید