امکان دانلود دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین ۲۱ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۳۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۶۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي: حوضه آبريز صوفي چاي)
فوتوشكافت آب و توليد هيدروژن با استفاده از نيم رساناي نانوكامپوزيتي (Fe(2)O(3)-TiO(2: تأثير پلاتين
بررسي اثرات احتمالي تغيير اقليم بر شاخص خشكي در سطح ايران، تحت سناريوي A2
تغييرات پارامترهاي جوي در حضور فعاليت هاي خورشيدي
اندازه گيري شار پرتوهاي الكترومغناطيسي در جو در كد MCNP
From Water Oxidation Site in Photosynthesis to Hydrogen Fuel Production
بررسي روند تغييرات پوشش گياهي شهر يزد و تاثير آن بر تعديل دما با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
Climate change and its impact on water availability
مدلسازي تاثيرتغيير اقليم و گرمايش زمين بر ظرفيت توليد مزارع پرورش ماهي قزل آلا
مدلسازي و ارزيابي سري زماني متغير دماي هواي شهرستان اهواز با استفاده ازمدل اماري اريما و مقايسه با پيش بيني هاي IPCC
كاربرد مدل رياضي در پيش بيني وضعيت آبخوان دشت ابهر در شرايط اقليمي مختلف
كاربرد منابع پر فشار تخليه الكتريكي هوا در تغيير اقليم و كنترل آلاينده هاي هوا
Impacts of Climate Change on Streamflow and Reservoir Operation
محاسبه توان باد در شهرهاي استان زنجان
تأثير پتانسيل اعمالي بر عملكرد كاتدهاي زيستي در پيل هاي سوختي ميكروبي
ارزيابي هيدروشيميايي آب زيرزميني دشت زنجان با تاكيد بر آنومالي هاي سرب و روي
بررسي عوامل انسانزاد و زمين زاد در تغييرات اقليم
مروري بر آلودگي هاي زيستمحيطي ناشي از كارخانجات سرب و روي حومه شهر زنجان
ذخيره سازي هيدروژن و توليد فوتوكاتاليستي آمونياك با استفاده از نيمرساناي نانوكامپوزيتي حاوي اكسيدهاي تيتانيم و آهن
Drought Impact Monitoring of Zanjan’s Groundwater Resources, Iran
تبديل فوتوكاتاليتيكي كربن دي اكسيد به سوخت توسط نانوذرات (CuFeO(2 تحت تابش نور مرئي
برآورد صرفه جويي اقتصادي ناشي از كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با توجه به جايگزيني گاز طبيعي فشرده (CNG) با بنزين در شهر زنجان
مشاهدهي تغييرات يونسفر با استفاده از ايستگاه دائم جي پي اس در دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه ي زنجان
الگوي آب وهوايي كنوني در حوضه آبريز درياچه اروميه و مقايسه آن با شواهد آب وهوايي ديرين. نگرشي ويژه بر نقش عوامل انساني در خشكيدن درياچه اروميه
اثر تغيير اقليم بر كيفيت رواناب شهري (مسيل زرگنده)
تغييرات آب و هواي ديرينه و اكولوژي در حوضه راديولاريتي كرمانشاه از ژوراسيك تا كرتاسه
تأثير نوع آنيون هاليد بر خواص ترموديناميكي و ساختار مايعات يوني بر پايه ايميدازوليم: بررسي هاي ديناميك مولكولي
مطالعه ي شبيه سازي ديناميك مولكولي ساختار جدا شده در مقياس نانو مايعات يوني 1-اتيل- 3- متيل ايميدازوليوم تترافلوئوروبورات، 1هگزيل-3- متيل ايميدازوليوم تترافلوئوروبورات و مخلوط دوتايي آنها
مطالعه ي ترموديناميكي مايع يوني 1-هگزيل -2، 3- دي متيل ايميدازوليوم بيس- (فلوئوروسولفونيل) ايميد و مخلوط آن با استونيتريل با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
درك جزئيات ميكروسكوپي نفوذ و ذخيره سازي هيدروژن در داخل نانوحفره هاي زئوليت Li-LSX با استفاده از شبيه سازي مولكولي
پهنه بندي يخبندانهاي زودرس پاييزه، ديرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS ( مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي)
بررسي جو سياره زهره
بررسي تغيير اقليم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
تاثير احتمالي فعاليت هاي خورشيدي بر روي دماي هوا در ايستگاه هاي سينوپتيك ايران
بررسي تغييرات بارش در شمال غرب كشور در دوره زماني 1981 تا 2010
مطالعه اقليم منطقه اي ايران با استفاده از داده هاي CORDEX
رفتارسنجي تغيير اقليم طي نيم قرن اخير در شمال غرب ايران با تأكيد بر عنصر دما

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید