نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت پژوهشی طرود شمال با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مازندران – بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۶۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۷۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

WASTE MANAGEMENT EFFECTIVNESS EVALUATION FROM THE VIEW OF THE PERSONNEL OF WASTE MANAGEMENT ORGANIZETION OF KARAJ MUNICIPALITY
نقش زنان درتوسعه فعاليت هاي اقتصادي استان لرستان
مدل بهينه سازي دو هدفه هزينه و كربن دي اكسيد در زنجيره تأمين يكپارچه (مستقيم و معكوس) در حالت چند محصولي و چند دوره اي
نقش سيستم برنامه ريزي پيشرفته (APS) در مديريت زنجيره تأمين
برآورد ارزش اقتصادي آب در اكوسيستم هاي طبيعي با استفاده از روش هزينه جايگزين
The Co -production in Marine Protected Areas for Sustainable Management
تأثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب
بررسي اثر گردشگري و بيثباتي سياسي بر رشد اقتصادي
Application of Interval Type-2 Fuzzy DEMATEL for Evaluation of Environmental Good Governance components
بررسي عوامل موثر بر تمايل خريد محصول سبز (مطالعه موردي: مصرف كنندگان دو محصول لامپ كم مصرف و مرغ سبز در سطح شهر رشت)
analyzing the obstacles and solutions of green growth using computable general equilibrium model
قوانين كاربردي و تاثيرگذار براي ايجاد رويكرد مديريت سبز در سازمان ها
بهبود اثربخشي سيستم مالياتي كشورهاي در حال توسعه
بررسي اثر مولفه هاي نوآوري بر توليد دانش (مطالعه موردي برخي از كشورهاي منتخب OECD)
بررسي تاثير فناوري در صنعت فولاد با استفاده از مدل UNIDO
تاثير مولفه هاي منتخب اقتصاد دانش محور بر تعداد مقالات ISI (مطالعه موردي برخي از كشورهاي منتخب درحال توسعه)
بررسي تحليلي روند تحولات مربوط به بكارگيري حسابداري محيط زيست در سيستم حساب هاي ملي
توسعه پايدار
شناسايي فرصت ها و چالش هاي بازار محصولات ارگانيك در ايران
بررسي رابطه علي نرخ بهره و تورم در ايران
تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان خوزستان در بخش ارتباطات
رتبه بندي شهرستانهاي استان خوزستان در بخش ارتباطات
بررسي رابطه ي بين مصرف انرژي هاي تجديدپذير و تجديدناپذير بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي ايران
بررسي تاثير پوشش بيمه نامه هاي اعتباري بر ميزان صادرات محصولات كشاورزي
بررسي نقش نيروگاه هاي هسته اي در توسعه پايدار و ارزيابي هزينه ريسك آنها
بررسي رابطه ي بين مصرف برق، محيط زيست و توليد ناخالص داخلي در ايران با استفاده از الگوي خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي
همگراي توسعه سرمايه انساني ،مديريت دانش ونوآوري سازماني به منظور توسعه مزيت رقابتي پايدار در شركت هاي صنعتي دراستان مركزي
تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم در ايران رهيافت داده هاي تلفيقي
راهكارهاي طراحي در روستاهاي هدف گردشگري روستايي
مديريت بهينه منابع با رويكرد اصلاح الگوي مصرف
FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN AGRICULTURE AND FOOD SECTOR IN
بررسي نحوهي اثرگذاري بلندمدت مصرف انرژي و رشد اقتصادي بر آلودگي آب در ايران
جايگاه كشت راتون برنج در افزايش محصول و بهره وري زمين به منظور بهبود درآمد شاليكاران (مطالعه موردي: دهستان فيضيه شهرستان بابل)
مقايسه مدل هاي مختلف اقتصادسنجي و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني قيمت گندم در ايران
بررسي نحوه ي اثرگذاري بخش مالي بر ماليات بر درآمد در ايران
اشتغال سبز گامي موثر به سوي كاهش تهديدات زيست محيطي
بررسي تأثير نوآوري ها بر آلودگي زيست محيطي: يك الگوي پويا
بازاريابي برق سبز
بررسي تاثير واحد تحقيق و توسعه در صنعت فولاد كشور و نقش آن در ايجاد صنعت سبز
تعيين ميزان دسترسي پذيري زيستي دو عنصر سنگين سرب و كادميوم با تيمار كمپوست مخلوط توسط گونه تربچه وحشي
ويژگي هاي سطحي، كاني شناسي و رفتار رهاسازي كادميوم، سرب و نيكل از لجن فاضلاب جامد شهري
مدلسازي و جايابي منابع مجازي مديريت سمت تقاضا به منظور بهبود قابليت اطمينان و كاهش هزينه بهره برداري با استفاده از روش الكتر
ترويج واحدهاي توليد انرژي اكتريكي مبتني بر منابع انرژي پذير: راهي به سوي اقتصاد سبز و توسعه پايدار
بررسي مزيت هاي فني و اقتصادي استفاده از پسابهاي معدني در توليد محصولات كشاورزي (مطالعه موردي: معدن مس سونگون)
بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه پايدار و گسترش اقتصاد سبز
كامپوزيت چوب پلاستيك، دوستدار محيط زيست
محيط زيست سالم با استفاده از رنگهاي طبيعي
بررسي اثرات مؤلف هاي زيست محيطي بر توسعه پايدار
نقش غني و زيباي فضاي سبز در جامعه سنتي
تأثير نااطميناني نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردي ايران
مديريت سبز در تصفيه ي پساب هاي نساجي
بهينه سازي الگوي كشت محصولات زراعي در شرايط ريسك با رويكرد نظريه بازي (مطالعه موردي)
ماليات سبز و ماليات پيگويي، چرايي و چگونگي
بررسي تاثير لاشبرگ و مازاد مقطوعات در كاهش توليد رسوب از ديواره ها جاده هاي جنگلي
اهميت انتخاب تامين كننده سبز بر اساس مديريت زنجيره تامين سبز
نقش فضاي سبز شهري در توسعه پايدار شهر ها با رويكرد حفظ محيط زيست (مطالعه موردي: شهركرد)
روش پيشنهادي براي تشخيص آتش سوزي در جنگل با استفاده از پروتكل مسيريابي براساس تقاضاي موقت در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي رابطه ي آميخته بازاريابي سبز بر رفتار مصرف كنندگان سبز (مورد مطالعه شهروندان شهر اصفهان)
بررسي رابطه اعتماد سازماني با بهروزي سازماني براي ايجاد محيط سازماني سبز و پويا (مورد مطالعه، كاركنان بيمارستان امام حسين مهران)
بازاريابي سبز و سبك زندگي مصرفي سبز
پيشنهاد يك سازوكار اجرايي براي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي خليج فارس در قالب كنوانسيون كويت
بررسي تأثير نظام مالي خرد بر فقرزدايي
كنكاشي پيرامون نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي منتخبي از كشورهاي D8)
GREEN Management: the role of Green Management, Green Supply Chain Management and Green Building in Shazand Petrochemical Company
صنعت گردشگري و تاثير آن بر توسعه اقتصادي
تهيه نقشه تراكم تاج پوشش با استفاده از تصاوير سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردي: مگران، استان خوزستان)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید