امکان دانلود دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۸ خرداد ۱۳۹۴ توسط موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهرازشهر با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۳۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۲۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

بام سبز از ديدگاه معماري منظر پايدار
تحليل پايداري خانه هاي بياباني، در اقليم گرم و خشك ايران
بررسي ميزان تمايل مردم شهر خورموج به فعاليت هاي گردشگري
معماري ايران: گذشته- حال- آينده
تأثير ويژگي هاي محيطي بر ساختار باغ هاي ايراني
فضاي سبز شهري و نقش آن در توسعه پايدار
بررسي جايگاه و نقش مؤلفه هاي كالبدي در منظر شهرهاي اسلامي ايران (سده چهارم ه.ق- به روايت شهرنامه ها)
جايگاه فرهنگ شهري و رفتارهاي اجتماعي زنان در چديد آمدن معماري پايدار، از منظر بعد اجتماعي
نشانه هاي تاريخي عوامل هويتي منظر شهري (نمونه موردي ابنيه تاريخي شهر سبزوار)
نگرشي بر فناوري هاي ايجاد كننده معماري سبز در يك مجموعه تفريحي ساحلي شامل هتل 5 ستاره
سناريوي فضاي با ديدگاه كل گرايانه در معماري و شهرسازي
آثار سنجي و كاربرد بامهاي سبز در توسعه پايدار شهري
بررسي الگوگيري از محيط زيست طبيعي در معماري شهري و استفاده از نظريه بيوفيليكا (شهر در باغ) و مقايسه آن با رويكرد شهرسازي در مكتب اصفهان
الگو برداري از معماري بومي با هدف توسعه معماري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
طراحي ساختمان پايدار با مدل معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي: شهر رشت)
تأثير فرهنگ بر شاكله فضاهاي معماري بومي نمونه موردي: ساختار كالبدي بناهاي بومي مشكين شهر
آينده شهرسازي و معماري پايدار شهرهاي اسلامي ايراني (راهبردها وچالشها) نمونه مورد مطالعه كلان شهر زاهدان
بررسي سرزندگي خيابان هاي شهري (مطالعه خيابان امام خميني اردبيل حد فاصل چهارراه امام خميني و ميدان شريعتي)
مفاهيم و شاخص ها و اقدامات مرتبط با توسعه پايدار شهري
بررسي نقش قابليت هاي گردشگري در توسعه پايدار (مطالعه موردي: منطقه سيستان)
باز طراحي منظر تقاطع دستغيب زنجان با استفاده از تكنيك ترجيح بصري (VPT)
بررسي تأثيرات اقليمي بر طراحي معماري و شهري
جايگاه مفاهيم و آداب سنتي آييني و طبيعت در آثار تادائوآندو
جستاري در شناخت نماد، نشانه و علم نشانه شناسي
جايگاه نور طبيعي و نحوه تعامل آن با ابنيه پايدار در اقليم گرم و خشك
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از مصالح هوشمند، گامي جهت نيل به معماري پايدار
تعيين مورفولوژي ساختمان هاي بلند مرتبه با الهام از فرم هاي طبيعي
شناخت و تبيين عناصر منظر شهري
نقش مشاركت شهروندان در ايجاد ورودي هاي مناسب وتاثير آن درتوسعه ي پايدار شهري (مورد مطالعه : شهر زابل)
شاخص هاي توسعه شهري پايدار
بهسازي و مقاوم سازي سازه هاي بتوني بر محور توسعه پايدار
مسكن ايراني- اسلامي
چگونگي الگوپذيري و نيروهاي سازماندهنده ي مجموعه هاي مسكوني در بافت محله ي كلپا همدان و تأثير آن بر منظر شهري بافت محله
تحليل پايداري نواحي شهري از نظر شاخص هاي خدماتي و رفاهي (مطالعه موردي: منطقه 2 شهرداري تهران)
هويت در معماري امروز و جستجوي آن در ميراث معماري گذشته
الگوهاي كالبدي معماري گذشته ايران مطالعه خانه هاي قاجاري اصفهان به منظو ارائه الگوهاي كالبدي معماري مسكوني
نقش اقليم در شكل گيري انواع حياط در خانه هاي سنتي در مناطق گرم و خشك
بررسي تأثير نماي سبز بر تأمين نياز سرمايشي ساختمان هاي مناطق گرم و خشك
موانع و محدوديت هاي بازار به عنوان بستري براي سياست گذاري هاي انرژي هاي پاك
منابع محيطي
اينرسي مصرف كننده براي صرفه جويي انرژي
سايت ها و منابع
تأمين مالي خانه هاي داراي بهره وري انرژي
آسيب شناسي مسير هاي دوچرخه در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار (نمونه موردي خيابان ملك آباد مشهد)
حمل و نقل پايدار و تأثير آن بر قابليت دسترسي؛ مطالعه موردي محله معالي آباد و ملاصدرا شيراز
بهبود منظر معابر مسكوني با رويكرد پهنه امن خانگي
بررسي جايگاه حياط در سازماندهي خانه ايران (نمونه موردي خانه هاي دوره قاجاريه يزد)
بررسي معماري پايدار و ساختمان هوشمند
بررسي و تحليل طراحي شهري
بررسي جايگاه حقوقي تراكم درساخت و ساز
خاطره انگيزي در منظر ساحلي (با تأكيد بر افزايش حس تعلق خاطر شهروندان)
منظر به مثابه مكان
بررسي نقش فضاي باز (حياط) و پوشيده در ساختار خانه ايراني
بررسي اصول طراحي محيط بر خلاقيت كودكان
معماري معمار پرور، بررسي آموزش سنتي معماري ايران با آموزش آكادميك امروز
بررسي اقليمي گنبدهاي دوپوسته در مناطق گرم وخشك ايران (نمونه موردي مسجد جامع يزد)
پيش بيني عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي خمشي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
سير تحول نماي بافت شهري حوزه اداري- تجاري شهرستان بابل با رويكرد شكلي (بناهاي مربوط به دوره پهلوي اول،پهلوي دوم و معاصرمحدوده خيابان مدرس)
تأثير عناصر طبيعي بر زيبايي منظر شهري
تأثير مجتمع هاي مسكوني در مقياس بلند مرتبه برحس رضايت شهروندان از منظر شهري (با رويكرد حس دلبستگي به مكان)
نقش ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار شهري
اهميت و نقش مكان يابي جغرافيايي مناسب در ساخت شهر پايدار و تاثير آن بر پايداري چشم انداز شهري در مقابله با بحرانها و سوانح طبيعي و انساني
چالش هاي پيش روي بحث هويت منظر شهرهاي قديم ايران، در توسعه ي شهري
نقش معماري يادماني مونومنتال در فضاهاي شهري (با تأكيد بر تنديس ها و بناهاي آرامگاهي)
نظم در مباني نظري اسلامي و ويزگي هاي معماري و شهرسازي تأمين كننده آن
شهر اسلامي و رشد فرهنگي پايدار
بافت و شناسه و رابطه آن با فضاي معماري شهري
بررسي ديدگاه استفاده كنندگان از فضا در ارتباط با نماي خيابان (نمونه موردي: خيابان شريعتي جنوبي تبريز)
ارزيابي قابليت پياده ماري با بررسي تجارب داخلي وخارجي
معماري پايدار با رويكرد بر معماري بادگيرهاي خانه هاي يزد (ارزش هاي از يادرفته معماري ايران در بهينه سازي مصرف انرژي)
معماري پايدار در قلب كوير (بادگير)
استفاده از شاخص هاي اقليمي براي رسيدن به معماري پايدار (نمونه موردي: همدان)
راهكارهاي طراحي مسكن همساز با اقليم در شوشتر
شهرك هاي امدادي با رويكرد معماري پايدار
پدافند غيرعامل در مديريت زلزله تهران با استفاده از شهرك هاي امدادي
مطالعه رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي آلومينيومي بر اساس نتايج آزمايشگاهي
مقايسه لرزه اي بين ديوارهاي برشي آلومينيومي و فولادي
بررسي نتايج آزمايشات چرخه اي و اجزاي محدود پانل هاي برشي آلومينيومي
بررسي سيستم هاي پايدار در معماري كويري با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي و تحليل مديريت مىابع پايدار در شهرستان فومن از ديدگاه برنامه ريزي منطقه اي
تأثير حاشيه نشيني بر آسيب هاي اجتماعي
تحليل فضايي پايداري نقاط شهري استان آذربايجان غربي
بررسي تاثيرات حمل و نقل ريلي (مترو) بر كيفيت محيطي (مطالعه موردي: ايستگاه هاي نواب و تجريش)
بررسي اصول و مباني معماري در راستاي توسعه پايدار
نقش فضاي عمومي و منظر شهري در ارتقاء تعاملات اجتماعي شهروندان
بررسي مؤلفه هاي كيفيت محيطي تأثير گذار در طراحي منظر شهري پايدار
رويكردي نو در معماري پايدار با تكيه بر حس مكان
طراحي پايدار در محوطه هاي دانشگاهي مطالعه موردي پرديس جديد دانشگاه زابل
گونه شناسي منظر در محوطه هاي دانشگاهي مطالعه موردي پرديس جديد دانشگاه زابل
ميزان دسترسي خدمات و امكانات شهري بر كاهش ترافيك شهر بجنورد
گردشگري شهري و تأثير آن در توسعه شهرها
شناخت فضاي شهري مطلوب، به عنوان بستري
نقش سرمايه اجتماعي محلات در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: منطقه 5 شهرداري تهران)
نقش راهبردي پياده راه در پايداري شهر بجنورد
تبيين نقش راسته هاي تجاري- سنتي در شكل گيري سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: سبزه ميدان بجنورد)
تأثير نوسازي بافت فرسوده ساربان محله بر كيفيت زندگي در شهر بجنورد
تبيين نقش فضاي شهري در ايجاد هويت در شهر (نمونه موردي: ميدان انقلاب شهر شيروان)
بررسي نقش دهي زايشي، فضايي و كالبدي شهرهاي ايران در توسعه پايدار منظر شهري معاصر
بررسي نقش فضاهاي سبز در ايجاد مؤلفه اي امنيت در ساختار شهري
نقش فضاي سبز در زيبايي شناسي ساختمان هاي مسكوني در مراكز شهرها
عوامل تأثير گذار بر زيبايي نماي ساختمانها و چشم اندازهاي شهري
تأثير جداره بيروني ساختمان ها در شكل دهي به بافت شهري
ارزيابي تحليلي شهر ياسوج در جهت توسعه پايدار گردشگري
ارزيابي عناصر تأثير گذار در ميزان مشاركت شهروندان در مديريت مطلوب شهري (نمونه موردي: شهر سي سخت)
شهر و جهاني شدن
تحليلي بر پتانسيل هاي استان گهگيلويه و بويراحمد در توريسم مذهبي و نقش آن در توسعه پايدار گردشگري
تحليلي بر ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ساختمان هاي بلند با رويكرد پايدار
بررسي و تبيين ابعاد گردشگري حلال در راستاي توسعه پايدار
تأثير تغييرات سبك زندگي بر كالبد شهر (مطالعه موردي: شهر تهران)
برنامه ريزي پدافند غير عامل شهري (مطالعه موردي: ناحيه سه شهر زابل)
بررسي علل اغتشاش بصري در نماهاي ساختماني
نقش دانش روانشناسي محيط در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه با رويكرد معماري پايدار
بررسي اشكال ماسه هاي بادي دشت سيستان
مديريت بهره برداري آب هاي زيرزميني و كاهش پيامدهاي زيست محيطي (مطالعه موردي: بخش جلكه رخ تربت حيدريه)
تأملي بر ارتقاء معناي مكان مبتني بر احساس تعلق مكاني با رويكرد پديدار شناسانه محيطي
رازهاي معماري روستايي
ارزيابي توسعه پايدار شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: مناطق نه گانه شهر شيراز)
بررسي عامل جنسيت در آسيب شناسي فضاي سبز شهري (مورد مطالعه شهر تهران)
تجلي سبك زندگي اسلامي در معماري مسكوني ايراني با تأكيد بر نقش سلسله مراتب فضايي و عرصه بندي در معماري خانه ايراني
جايگاه الگوهاي پايدار در شكل دهي معماري بومي گيلان
نقش فرهنگ و فعاليت هاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار (بررسي موردي خانه هاي بومي گيلان)
مقايسه فني و سازه هاي سنتي شيكيلي و جديد در اقليم گيلان از منظر سبك سازي
بررسي دو نمونه روش ساخت سازه هاي چوبي در معماري بومي شمال ايران
مقايسه سازه هاي سنتي جوبي شيكيلي گيلان و كل به كل و لاردهي مازندران
تاثير اقليم در معماري زمينه گرا
نقص و جايگاه بازار در سيما و منظر شهرهاي اسلامي (مطالعه موردي: بازار تبريز)
ارتباط دو سويه منظر شهري و هويت شهرهاي جديد
طراحي شهري و تأثير آن بر بازسازي طبيعي رودخانه ها و كنترل سيلابهاي شهري
هلاحظات به كارگيري پوشش هاي گياهي در بازسازي و كنترل فرسايش رودخانه هاي شهري
بررسي موانع تحقق پذيري مديريت يكپارچه شهري با تأكيد بر تفرق سياسي
مباني انديشه اسلامي الگوي توسعه پايدار در شهر اسلامي
صنعتي سازي سقف هاي مدرن بوسيله اجراي سقف هاي دال پشت بنددار
نقش منظر در طراحي هتل
تأثير معماري سنتي و فرهنگ بومي بر گردشگري در جهت توسعه پايدار
نگاهي كلي به مباني طراحي مجموعه هاي فرهنگي
بررسي اهميت استفاده از نور روز براي بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي جنبه هاي كاركردي آب در معماري ايران
بررسي جايگاه آب در باغ ايراني
بررسي نقش معماري در صنعت گردشگري (مطالعه موردي: معماري ايران)
نانوفناوري در بتن
بررسي تأثير طبيعت گرايي در مجتمع هاي مسكوني بر ايجاد حس تعلق ساكنين (مطالعه ي موردي: ساختمان هاي مسكوني جهاد منطقه 7 شهر كرج و ساختمانهاي مسكوني بانك مسكن منطقه 2 شهر قزوين)
امكانسنجي توسعه پايدار گردشگري در نورآباد دلفان با استفاده از مدل Rayman
بررسي تأثير تعداد لايه الياف سيستم GFRP و CFRP به روش سطحي با مهار انتهايي و بدون مهار انتهايي بر مقاومت خمشي و شكل پذيري تيرهاي بتن آرمه
الگوريتم هاي بهينه سازي پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شونده جهت مقاوم سازي و كاهش پاسخ سازه در برابر با زلزله
بررسي نقش مادي و معنايي عوامل اقليمي (آب و گياه) در حياط مركزي خانه هاي بومي و پايدار حاشيه كوير
مناسب سازي فضاي معماري و شهري با اولويت نقش معلول در جامعه (بررسي موردي شهر سمنان)
بازنگري مفهوم پايداري اقتصادي و اكولوژيكي در مسكن (نمونه موردي: بافت قديم بوشهر)
انطباق طراحي مجموعه هاي فرهنگي متناسب با اقليم و معماري سنتي نمونه موردي مجموعه فرهنگي فرشچيان
بررسي جايگاه سازه هاي چوبي در معماري پايدار
بررسي تأثير اقليم بر معماري بومي پايدار
تأثير نظم فرم هاي بصري نماهاي ساختمان هاي مسكوني بر آرامش دروني روان انسان
بررسي توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاي آشورآباد)
مباني پايداري عرصه هاي معماري و شهرسازي
تدوين راهكارهاي طراحي در مجموعه پايدار پارك تحقيقات بوم شناسي جزيره هرمز
معرفي و ارزيابي شاخص هاي توسعه شهري پايدار
رويكردهاي زيستي تقليدي در زمينه طراحي معماري به منظور افزايش مقاومت
بررسي كاربردهاي معماري زيستي اقتصادي بر طراحي مقاومتي و روند ساختاري
شناخت الگوهاي معماري پايدار در بناهاي مسكوني (نمونه موردي: روستاي كندر)
نقش برنامه ريزي فضايي (تفكيك قطعه و طرح پلان) كاربري هاي آموزشي در مصرف انرژي
بررسي علل مرمت و تزئينات وابسته به معماري با نگاهي به تزئينات كاشيكاري در گنبدها
عوامل تاريخي شكل گيري بادگير در معماري ايراني و ريشه يابي چگونگي اثر بخشي ان در برودت دماي محيط
مدولار وپيش ساختگي در معماري و توليد انبوه مسكن
بررسي تاثيرهنر موسيقي در طراحي بناهاي معماري (نمونه موردي : طراحي ساختمان هاي موسيقي)
Landscape Development in the City of Toronto, Canada: Sugar Beach Park (Case Study of Landscape Design)
بررسي و تحليل اصول طراحي اقليمي در معماري سنتي و كنوني خانه هاي كاشان با رويكرد حفظ منابع انرژي و ارائه الگويي براي سكونتگاه پايدار
ارزيابي ويژگي هاي كالبدي پايانه هاي درون شهري مشهد با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
تأثير تفكر اسلامي- عرفاني بر كالبد شهر اسلامي
بررسي وتبيين شاخص هاي توسعه پايدار در محلات پراكنده روي شهري (نمونه موردي: شادآباد تهران)
بازآفريني بافت فرسوده شهر با رويكرد توسعه پايدار و مشاركت مردمي (نمونه مورد مطالعه: محله سيروس)
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي براي تبيين بهترين جهت گيري بنا در اقليم هاي مختلف
بررسي انواع پوسته ها و تأثيز آنها در راندمان انرژي
بررسي نقش جمعيت شهري در عوامل محيطي
بررسي تطبيقي آموزه هاي مكتب اسلام و شاخصه هاي معماري سبز در حفظ محيط زيست
بررسي ابعاد اجتماعي توسعه پايدار محلي شهر (مطالعه موردي: محله هفت حوض)
مدلسازي توسع شهري با استفاده از مدل خودكاره سلولي (منطقه مورد مطالعه: شهر شيراز)
بررسي تأثير اقليم بر معماري بومي پايدار
بررسي رابطه محيط زيست و توسعه پايدار شهري
بررسي بافت هاي فرسوده شهري و ارائه راهكارهاي جهت حل مشكلات آن
بررسي نقش مشاركت مردمي در توسعه مديريت شهري
اسكان غيررسمي چالشي براي رسيدن به توسعه پايدار شهري و ارائه راهكارهايي جهت ساماندهي آن
ارائه مدلي به منظور سنجش پايداري محلات شهري
بررسي اثر ارتقاي كيفي خيابان در خلق فضاي شهري مطلوب
نگاهي تحليلي بر چالش هاي بافت فرسوده در شهر اردبيل
بررسي جغرافيايي شكل، سيما و منظر شهري (مطالعه موردي: محله ولنجك شهر تهران)
بررسي نقش ورودي مترو در منظر شهري با توجه به زمينه قرارگيري آن
معماري همساز با اقليم، (نمونه موردي: شهر سنندج)
ارزيابي توسعه پايدار مسكن مهرشهر گيلانغرب
جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار (نمونه موردي: امامزاده اسماعيل (ع) ميانه و نقش آن در هويت بخشي بافت پيرامون)
منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي (مطالعه موردي: محله امامزاده اسماعيل (ع) ميانه)
تأثير هويت بر منظر شهرهاي ايراني- اسلامي (گذار از سنت به مدرنيته)
لزوم بازطراحي پل هاي عابر پياده در جهت بهبود منظر شهري (با الگوگيري از نمونه هاي موفق ايران و جهان)
نوسازي مبتني بر فرهنگ، مروري بر تجارب آن
بررسي هنرهاي تجسمي در منظر شهر و مبلمان شهري در جهت پايداري شهر و زيبايي آن
نقش فرهنگ، محيط و معماري بومي بر معماري پايدار شهري
بررسي روند شكل گيري و توسعه شهر سمنان با محوريت آب
تأثير استفاده از بتن خود متراكم (SCC) به عنوان تكنيكي نوين در ساخت و سازهاي پايدار شهري
بررسي تأثير پياده راه به عنوان يكي از مناظر شهري در تعاملات اجتماعي (مطالعه موردي: تبديل خيابان امام شهر سمنان به پياده راه)
هندسه خورشيدي و سايبان
منابع محيطي
جريان گرما
كيفيت هواي داخلي
رويكرد معماري پايدار در طراحي يك مجتمع تجاري- تفريحي
بررسي عناصر مؤثر در طراحي پايدار يك مجتمع تجاري- تفريحي (مطالعه موردي: شهر گرگان)
بررسي ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقليمي در طراحي يك مجتمع تجاري- تفريحي (مطالعه موردي: شهر گرگان
تركيب اصول معماري بومي و سنتي با معماري مدرن در طراحي يك مجتمع تجاري- تفريحي (مطالعه موردي: شهر گرگان)
بررسي نقش باغ هاي عمودي در فضاهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
بررسي الگوهاي بومي روستايي به منظور توسعه پايدار (مطالعه موردي: روستاي دهچشمه)
بررسي هوشمندسازي در ساختمان (BMS)
نمونه معماري سبز: از اتوپيا (آرمانشهر) شهري به روش هاي كيفيت ارزيابي مدرن
فرآيند طراحي
تحليل SWOT منظر شهري مدل مفهومي شهر زيرابي با تأكيد بر گردشگري فضانوردي پايدار
بررسي مالكيت عرصه و اعيان
هويت بخشي به فضاي شهري براي رسيدن به حس تعلق مكاني
بررسي عناصر خوانايي در منظر شهري بافت هاي فرسوده (نمونه موردي: بخش مركزي شهري ايلام)
تبيين نقش امنيت ارتباطي در پايداري فضاي شهري
بررسي و نقش نهادهاي مديريت شهري، در توسعه شهر پارس آباد
تأثير عناصر مبلمان شهري در هويت بخشي به سيماي شهر (نمونه موردي: شهرستان رامسر)
بررسي تأثير جهاني شدن شهرها بر كيفيت زندگي شهروندان (مورد پژوهش: شهرستان رامسر)
بررسي جايگاه نمادها و نشانه ها در هويت شهري و رابطه آن در معماري و شهرسازي
تقش عناصر هويت ساز در معماري مسكوني معاصر ايران (نمونه موردي: بافت مسكوني تاريخي (خيابان حصار) اراك)
طراحي مجموعه اقامتي توريستي با رويكرد معماري پايدار در راستاي توسعه گردشگري
اكوتوريسم و توسعه پايدار روستايي
تدوين مدلي ساختاري جهت كاهش آسيب هاي پراكنش همدان بر چشم اندازهاي روستايي جنوب شهر در راستاي توسعه پايدار شهري
بررسي مفهوم كيفيت زندگي و شناسايي شاخص هاي آن
بررسي مشكلات سكونت گاه هاي غيررسمي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود وضعيت آن
بام سبز و توسعه پايدار شهري
تأثير مصالح ساختماني بر معماري پايدار و نقش انرژي هاي پاك در آن
معماري پايدار و نقش مصالح پايدار در آن
رابطه فرهنگ، هويت و منظر شهري در معماري
بافت قديم شوشتر سازگار با اقليم گرم و خشك
تأثير هويت و فرهنگ در شكل گيري معماري بومي محله هاي تاريخي (مطالعه موردي: بافت مسكوني تاريخي يزد)
هويت در معماري بومي چالش ها و تنگناهاي آن در اقليم معتدل و مرطوب مازندران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید