نمایه سازی نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای ۳۰ دی ۱۳۹۳ تا ۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۵۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۳۳۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

تحليلي بر تاثير اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) بر كاركرد حمل و نقل جاده اي- مطالعه موردي: استان بوشهر
فناوري اطلاعات و نقش آن در توسعه فناوريهاي پيشرفته سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
نقش ITS در بالابردن ايمني وسايل وكاهش تصادفات در افراد مسن
حمل و نقل هوشمند در راستاي شهر هوشمند؛ ضرورت هزاره سوم
فرصت هاي موجود فرآيند برنامه ريزي حمل ونقل و تجميع سيستم حمل و نقل هوشمند
ارائه الگويي براي بهبود در مديريت نظام حمل و نقل هوشمند كشور
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد مراكز كنترل ترافيك
اولويت بندي استقرار سيستم هاي هوشمند حمل ونقل در بهبود ايمني راه ها
برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز)
رتبه بندي تجهيزات حمل و نقل هوشمند جاده اي با رويكرد ايمني به كمك روش شباهت به گزينه ايده آل (TOPSIS)
تعاملات بين سازماني در اجراي ITS و مديريت كاهش حوادث جاده اي
مطالعات تطبيقي در كشورهاي مختلف در زمينه نحوه استفاده پليس و دستگاه هاي اجرايي از اطلاعات ItS
تحليل همكاريهاي بين سازمان (IOR) در سيستم هاي حمل ونقل هوشمند (ITS) بر پايه ي مدل CollabMM
تدوين برنامه اجرايي توسعه سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي كشور با استفاده از الگوي برنامه ريزي استراتژيك
ارائه الگوي ايمن سازي محدوده اتصال حوزه استحفاظي راهداري و شهرداري به كمك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
ارائه الگوي ارتباطات معماري ITS مديريت بحران به منظور مديريت عمليات امداد و نجات در راه هاي برون شهري كشور
مقايسه اقتصادي راهداري زمستاني تجربي و استفاده از سيستم ITS هواشناسي مطالعه موردي: محور حادثهخيز و برفگير ماهان- بم
تخمين بار آلودگي سيستم حمل و نقل شهري تهران بمنظور ارزيابي راهكارهاي كاهش آلودگي هوا
شناسايي ذينفعان اصلي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي و حوزه هاي اثرگذاري آنها
استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره ELECTRE براي تعيين اولويت نصب تجهيزات ITS در محورهاي پرتردد جاده اي كشور
مطالعات تطبيقي در كشورهاي مختلف در زمينه نحوه همكاري پليس راه با دستگاه هاي اجرايي ITS
بهبود سيستم كنترل مسافربري بين شهري با استفاده از سيستم تشخيص اثر انگشت و شبكه هاي محلي بي سيم در ايران
نقش سيستم انطباق هوشمند سرعت (ISA) در كاهش تصادفات جاده اي (مطالعه موردي: سه محور از راههاي استان گيلان)
بررسي اثر پذيري دوربين هاي كنترل سرعت ثابت در تغيير رفتار رانندگان در ارتكاب به تخلفات سرعت با استفاده از روش آماري سري هاي زماني بر روي داده هاي دستگاه هاي تردد شمار آنلاين (مطالعه موردي آزادراه زنجان-تبريز)
نيازسنجي به سيستم هاي هوشمند تشخيص و اعلام خطر در استانهاي مختلف كشور
خوشه بندي فازي نقاط شهري بر مبناي شدت حادثه خيزي (رويكردي مبتني بر ادراك رانندگان)
معرفي دستگاه سرعت گير مسطح هوشمند و بررسي مقايسه اي آن با دوربين هاي كنترل سرعت از لحاظ بازدارندگي ، ايمني و اقتصادي بودن
بررسي تاثير حمل و نقل V2V و سيستم هاي هشدار دهنده خطر CWS بر سيستم بزرگراه خودكار
تحليل و استفاده بهينه از اطلاعات حاصل از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در برنامه ريزي، كنترل، اطلاع رساني و افزايش ايمني در جاده ها
تعيين عوامل مؤثر در تغيير و يا انتخاب سرعت مجاز در راه ها و ارائه بسته پيشنهادي
مديريت بهينه تراكم ترافيك با اخذ هوشمند عوارض از معابر درون شهري (مطالعه موردي پل طبقاتي صدر)
طراحي نرم افزار مبتني بر مهندسي دانش جهت مديريت تونل در شرايط برخط
A PRACICAL SIMPLE TECHNIQUE TO DETECT ABNORMAL TRAFFIC FLOW IN FREEWAY
امكان سنجي استفاده از سامانه هوشمند كاهنده سرعت تابلوگويا (مطالعه موردي: بزرگراه يادگار امام (ره) تهران)
طراحي نرم افزار مديريت بر خط حوادث مبتني بر رديابي خودروهاي امدادرسان جادهاي
Feasibility of Congestion Detection and Queue Monitoring Using Bluetooth Technology
تحليل و استفاده بهينه از اطلاعات ترددشمارها در بومي سازي پارامترهاي ترافيكي راه هاي ايران
مدل بهينه سازي جانمايي دوربين هاي كنترل سرعت در راه هاي برون شهري به جهت پوشش بيشينه تصادفات
بررسي نقش بازدارندگي دوربين هاي كنترل سرعت در تصادفات جاده اي: (بكارگيري روش PSM با استفاده از نرم افزار STATA)
بررسي تأثير سيستم هاي حمل و نقل هوشمند بر تصادفات ترافيكي جاده اي
بررسي عوامل مؤثر بر تخلف سرعت وسايل نقليه در بزرگراه هاي ايران با استفاده از داده هاي ترددشمارهاي ثابت حلقه القايي
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك با استفاده از شبكه عصبي برگشتي-المن، مبتني بر استخراج ويژگي و آموزش عاطفي
كنترل هوشمند ماشين هاي اتوماتيك در تقاطع هاي شهري و بين شهري با استفاده از منطق فازي
روش هاي بلادرنگ تشخيص خودكار حادثه ترافيكي و مديريت آن از طريق اطلاع رساني
مدلي مؤثر براي توسعه يك سيستم تصميم يار جهت كنترل تصادفات ترافيكي جاده اي
بررسي سيستم هوشمند ارتباطي كارگران- به- زيرساخت براي افزايش ايمني نواحي كاري در آزاد راه ها
مروري در مورد سيستم هاي هشدار و اجتناب از تصادف به صورت هميار
Offering a Fuzzy adaptive traffic control method for isolated signalized intersections using Car-to-Car Communication
تعميم الگوريتم محدودسازي نسبت طول صف در سطح شبكه براي بهينه سازي زمانبندي تقاطعهاي همسطح با چراغ راهنمايي هوشمند
مدلي موثر براي پيش بيني آني تصادفات در بزرگراه
بهينه سازي محل ايستگاه دوچرخه در برنامه هاي به اشتراك گذاري دوچرخه با رويكرد نرم افزار GIS
كاربرد ITS در سيستم اتوبوس راني تندرو (BRT)
كاربرد سامانه رديابي متحرك و اطلاعات مكاني در مديريت ناوگان شركت ايسيكو
بررسي جايگاه تابلوهاي پيام متغير به عنوان يك رابط هوشمند
مطالعه تطبيقي كاربرد تابلوهاي گرافيكي اطلاعات مسير GRIP در شبكه جاده اي كشور
طراحي سيستم پيام متغيرخبري چند عامله، جهت بهبود رفتار رانندگان و انطباق بيشتر با اطلاعات انتشار يافته
ارائه يك سيستم اطلاعات ترافيكي مبتني بر خوشه بندي براي شبكه هاي خودرويي
روش اندازه گيري و محاسبه زمان سفر با فن آوري بلوتوث
دسته بندي نيازهاي مسافران و ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در صنعت حمل و نقل جاده اي با استفاده از تركيب مدل هاي SERVQUAL و KANO
تخمين مسيرهاي كاربران شبكه ترافيكي با استفاده از داده هاي ذخيره شده از شبكه سلولي در تلفن همراه
سيستم حمل و نقل پاك، ايمن و هوشمند
صورت وضعيت بر خط و صدور و كنترل حواله صورت وضعيت
معرفي سيستم راهنامه برخط
بررسي عملكرد تابلوهاي پيام متغير (VMS) در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند براي كاربران درجاده
مكانيابي بهينه تابلوهاي پيام متغير در شبكه گسترده آزادراه ها بر اساس حجم تردد و نرخ تصادفات
Documentation of Road Maintenance via Android Application
ارايه استانداردهاي بكارگيري تابلوهاي پيام متغير خبري
بررسي تأثير E-CRM در برند سازي و توسعه فضاي كسب و كار شركت هاي حمل و نقل مسافربري برون شهري
A Mobile Based Expert System to Estimate the Travel Risk Applying Imbalance Data Classification
ارائه سيستم هوشمند پيش بيني زمان سفر در حمل ونقل جاده اي مبتني بر شبكه عصبي_فازي
Optimal Routing in Traveling Salesman Problem using Artificial Bee Colony and Simulated Annealing
راننده يار: سيستم تصميم يار هوشمند سفر براي اطلاع رساني و هشداردهي صوتي با استفاده از تلفن همراه
سيستم هاي حمل و نقل هوشمند و شبكه ي حسگرهاي بي سيم
بهبود امنيت پروتكل AODV مورد استفاده در ارتباطات بين خودرويي هوشمند
بسته پايش و ارزيابي وضعيت پل ها در كنار سيستم حمل ونقل هوشمند جاده اي
سيستم اطلاعات جغرافيايي همراه زيربناي توسعه سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
مدل هوشمند براي مديريت منبع و اعتماد در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند با استفاده از گريد نظير به نظير و تئوري فازي
مكان يابي پايگاه هاي امداد و نجات جاده اي استان ايلام با استفاده از خوشه بندي وزن ثابت خاكستري
طراحي و پياده سازي سيستم مسيرياب خودروها با الگوريتم دايجسترا
بررسي برنامه هاي كاربردي آگاه به زمينه شبكه خودرو
نقش سيستم هاي دستيار پيشرفته راننده در مديريت هوشمند ترافيك
بهبود كيفيت دانلود انواع داده از واحدهاي كنار جاده اي در شبكه هاي خودرويي
سيستم مانيتور نقاط كور
استاندارد NTCIP 1203 در بكارگيري تابلوهاي پيام هتغير VMS
تشخيص تعداد سرنشين جلوي خودرو
پيشنهاد يك سامانه ي اطلاعات ترافيكي به كمك تلفن هاي هوشمند با هدف افزايش ايمني
بررسي شبكه هاي موردي خودرويي
بررسي سامانه هاي پيشرفته كمك راننده؛ سيستم هاي مبتني بر سنسور و سيستم هاي تعاملي ارتباطي
بكارگيري GIS در مديريت حوادث جاده اي
انتشار اطلاعات در شبكه هاي موردي خودرويي رويكرد اتوماتاي يادگيري
نقش سيستم موقعيت ياب خودكار وسيله نقليه (AVL) ناوگان حمل و نقل عمومي برونشهري در افزايش ايمني ترافيك وچگونگي توسعه آن در كشور
مدلي موثر براي استفاده از داده كاوي در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
آناليز عملكردي سيستم هاي هوشمند ERP در توسعه صنعت حمل و نقل
تحليل و طبقه بندي رفتار كاربران كيف پول الكترونيكي «من كارت» در مشهد مقدس
نقش دروبين هاي ثبت تخلفات سرعت در كاهش تلفات جاده اي
به روزرساني و تغذيه اطلاعات ترافيكي تابلوهاي VMS با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي
بررسي چالش هاي امنيتي شبكه هاي خودرويي و راهكارهاي رفع آن
Plate Recognition Using Fuzzy Noise Removal and Opposition-based Micro-Differential Evolution
يك ارزش افزوده بر دوربين هاي نظارت تصويري سازمان راهداري: تشخيص تعداد و سرعت وسايل نقليه
مكانيابي مجتمع هاي خدماتي-رفاهي بين راهي با كمك سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي (GIS) از ديدگاه گردشگري- مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد
اولويت بندي مكاني بر استقرار تجهيزات ITS برمبناي شاخص هاي ترافيكي زا ديدگاه ايمني و رواني حركت (نمونه موردي: استان البرز)
سيستم پايش مشخصه هاي تردد خودرو ها در نقاط دور افتاده وجاده هاي برون شهري با استفاده از فن آوري فركانس راديويي (RFID) و حسگرهاي شبكه توري براگ (FBG)
مروري بر سيستم هاي هوشمند درون- خودرويي و نقش آنها در كاهش تصادفات جاده اي
برنامه هاي كاربردي و جمعي ITS خودرو با تمركز بر مسائل مرتبط با امنيت
پايش سطح راه و كنترل ترافيك با استفاده از شبكه حسگر بي سيم متحرك
ارائه روش جديد موقعيت يابي واحدهاي كنارجاده اي جهت بهبود انتقال اطلاعات در شبكه هاي موردي خودرويي
ارزيابي توانايي هاي شبكه هاي موردي بين خودرويي جهت برآورده نمودن اهداف سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
مكانيابي حسگرهاي سيستم هاي هوشمند حمل ونقل
تشخيص اتوماتيك پلاك خودرو با استفاده از الگوريتم تركيبي در فضاي رنگ HSV مبتني بر كلاس بند SVM
سامانه تشخيص شناسه هاي پلاك خودرو در شرايط محيطي متفاوت
معرفي و جانمايي سامانه هاي هوشمند اضافه بار و راهكارهاي بهبود وضعيت توزين در كشور
قطعه بندي ويدئوي ترافيكي بر اساس هيستوگرام رنگ
ارزيابي تاثير دوربين هاي كنترل سرعت هوشمند بر كاهش سرعت (مطالعه موردي محورهاي استان خراسان رضوي)
تعيين رابطه ميزان بهره مندي محور از سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) و شاخص هاي فراواني و شدت تصادفات
كاربرد سيستم ها پشتيبان تصميم گيري در مكانيابي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
بررسي تاثير سيستم هاي مديريت و كنترل مكانيزه ناوگان بر بهبود شاخص هاي عملكردي سيستم هاي حمل و نقل عمومي (مطالعه مورد: شركت واحد اتوبوسراني اصفهان)
ارزيابي پروژه هاي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
سيستم جامع اطلاعات پايانه هاي مرزي
بارنامه بر خط و مقايسه اين اطلاعات با خروجي هاي سيستم هاي توزين حين حركت
مطالعه تحليلي ميزان نقش بازدارندگي دوربين هاي ثبت تخلفات سرعت در وقوع تصادفات شبكه جاده اي استان مركزي
ارزيابي اقتصادي سامانه هاي كنترل سرعت متوسط از ديدگاه سرمايه گذاري- مطالعه موردي استان كرمان
بررسي و ارزيابي عملكرد سيستم توزين در حال حركت بوشهر
بررسي تأثير نصب دوربين هاي كنترل سرعت در شدت تصادفات چندوسيله اي (مطالعه ي موردي آزادراه شهيد كسايي شهر تبريز)
تجربيات اجراي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل در پايانه مرزي اينچه برون
ارائه الگوريتم اولويت بندي راه هاي كشور بر اساس خدمات كاربر ترافيك و مديريت شرايط اضطراري (نمونه موردي: استان تهران)
بررسي وجود رابطه ميان ميزان تردد , تخلف فاصلي طولي ثبت شده در دستگاه هاي تردد شمار و تصادفات بوقوع پيوسته در آزاد راه زنجان – قزوين در ايام نوروزي 1392 و 1393
كاربرد سيستم هاي هوشمند حمل و نقل در تعيين سطح سرويس شبكه جاده اي كشور
سامانه اخذ الكترونيكي عوارض آزاد راه تهران- پرديس (مطالعه موردي)
بررسي منحني هاي هم تردد و هم تصادف به منظور تعيين ميزان آلودگي هاي محيطي در محورهاي شرياني شمال غرب كشور
مروري بر دستورالعمل مديريت فعاليت هاي گشت راهداري
پيش بيني سرعت جريان تردد در شبكه بزرگراهي كشور (مطالعه موردي: شبكه بزرگراهي استان مركزي)
سيستم تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس پردازش تصوير با استفاده از روش فازي
ارائه چهارچوب ارزيابي و اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
مكانيابي دوربين نظارت تصويري با استفاده از GIS (مطالعه ي موردي: محور تهران- بازرگان)
برخط سازي مراكز معاينه فني
سيستم توزين در حال حركت، آيا تكنولوژي مؤثر در ايران است؟
مكانيابي سامانه پيشگيري از وقوع يخ زدگي در آزادراه هاي برون شهري (مطالعه موردي آزادراه زنجان-تبريز)
مكانيابي بهينه تابلوهاي پيام متغير بر اساس پيام مورد نياز در شرايط متغير راه، مطالعه موردي: شبكه راههاي استان اصفهان
ارزيابي و اولويت بندي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در جهت ارتقاء حمل ونقل جاده اي كالا، (مطالعه موردي: بندر امير آباد)
مطالعه تحليلي ميزان نقش بازدارندگي دوربين هاي ثبت تخلف سرعت درجاده ها در وقوع تصادفات (مطالعات موردي: آزاد راه زنجان- تبريز)
پارامترهاي مؤثر بر خستگي رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات منجر به فوت (مطالعه موردي: جاده هاي مواصلاتي استان قزوين در سال 1392)
سامانه هاي پيشرفته هميار راننده و بررسي اجمالي اثرات آنها در بهبود رفتاري رانندگان
تاثير گاردريل بر رفتار عملكردي راننده خودروهاي سنگين در راه هاي دوخطه
بررسي نقش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در بهبود الگوهاي رفتاري رانندگان با نگرش ويژه به نقش رفتار قانونگذار و تقنين مقررات و قوانين در ارتقاي اين الگوها
بررسي اثرات تغييرات جوي بر ميزان تردد (مطالعه موردي محور بوشهر – برازجان)
تحليل عملكرد رفتار سرعت رانندگان در جاده ها
تشخيص و ارزيابي رفتار راننده مبتني بر همجوشي اطلاعات تلفن همراه
بررسي اثر استفاده از فناوري هاي حمل و نقل هوشمند بر رضايت شهروندان در شرايط بحران با تأكيد بر منطقه شش تهران
نقش سيستم هاي هوشمند حمل و نقل (ITS) در بهبود الگوهاي رفتاري رانندگان
بررسي اثر پيام تابلوهاي متغير خبري در بهبود رفتار رانندگان و ارتقاي ايمني (مطالعه موردي: آزادراه تهران – ساوه)
نقش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در تسهيل انجام وظايف و بهينه سازي الگوهاي رفتاري پليس راه و پيش نيازهاي آموزشي و فرهنگي لازم بر آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید