امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت سپیدار طبیعت الوند با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۲۷۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۴۲۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

احياي گردشگري با هدف پياده روي در مسيرفرحزادتا امامزاده داوود (ع) گامي درجهت توسعه فعاليت هاي گردشگري
تحليل فضايي امكانات و جاذبه هاي تاريخي- طبيعي گردشگري شهرهاي استان قم با مدل تاپسيس
توسعه پايدار صنعت گردشگري در چين با عنوان اقتصاد بدون كربن
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي غرب گيلان با استفاده از مدل استراتژيك SWOT
تحليل عوامل موثر بر توسعه گردشگري استان چهارمحال بختياري مطالعه موردي شهرستان كوهرنگ با استفاده از مدل سوات
طراحي يك سيستم خبره مبتني بر دانش فازي، به عنوان دستيار هوشمند راهنماي گردشگري در ايران
تعيين غلظت فلزات سنگين سرب و نيكل در منابع آب زيرزميني محدوده شهرك صنعتي بوعلي همدان
ارائه راهكارهايي جهت توسعه پايدارگردشگري شهركاخك با استفاده ازمدل Swot
بررسي و ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان دالاهو با استفاده از شاخص TCI
توسعه پايدار ، گردشگري پايدار
توسعه پايدار گردشگري
بررسي نوع انگيزش گردشگري ناصر خسرو در سفرنامه از ديدگاه روانشناسانه جامعه شناسانه كرامپتون
بررسي وضعيت گردشگري مذهبي در لارستان
شكل گيري هويت اجتماعي در گذراندن اوقات فراغت
پايداري گردشگري شهري و توسعه اگرواكوتوريسم روستايي
ارائه راهكارهايي پيرامون مديريت منابع آب در كشور ايران
ژئوتوريسم و اهميت آن در ايران
نقش جاذبه هاي گردشگري شهرستان پاوه در توسعه گردشگري منطقه
اثرات طبيعت گردي بر محيط زيست؛ فرصت ها و تهديدها
گردشگري و توسعه پايدار
تاثير گردشگري بر شاخصهاي توسعه پايدار شهري در شهرستان اروميه، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اروميه
بررسي آلودگي هاي آب زيرزميني مناطق پايين دست لندفيل شهر سنندج از لحاظ وجود عناصر آمونياك و نيترات
مدفن مهندسي- بهداشتي
مكان يابي و انتخاب محل مدفن زباله
تحليل عوامل موثر بر توانمندي ها و ظرفيت هاي گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان)
ارزيابي مديريت مخاطرات طبيعي (زلزله) درمناطق روستايي با تاكيد برمشاركت روستاييان (نمونه موردي : روستاهاي شهرستان ورزقان)
ارزيابي عملكرد دهياري ها درتوسعه پايدارروستايي (نمونه موردي : دهستان مرحمت شمالي ، شهرستان مياندوآب)
نقش اعتبارات بهسازي مسكن دربهبود وضعيت زندگي اجتماعي درنواحي روستايي (مطالعه موردي : دهستان روضه چاي ، اروميه)
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي با تاكيد بر ژئوتوريسم پايدار مطالعه موردي: شهرستان آبدانان
بررسي نقش صنايع كوچك وصنايع دستي در توسعه روستايي (روستاي سراباغ)
بررسي علل مهاجرت روستا- شهري روستاهاي (دهستان كلات مورموري)
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار اقتصادي (مطالعه موردي: روستاي شيت، شهرستان طارم، استان زنجان)
تاثير گردشگري مذهبي بر روابط بين ايران و عراق
بررسي آثار مخرب زيست محيطي جنگ افزارهاي حاوي اورانيوم ضعيف شده (DU) به كار برده شده در جنگ هاي اخير (مطالعه موردي: منطقه خاورميانه)
بررسي كاربري و برنامه ريزي زمين در بازار ميوه وتره بار (نمونه موردي ؛ بازار ميوه وتره بار كرج)
تحليل و ارزيابي تغييرات كاربري اراضي طي سه دهه و نقش آن در توسعه فضايي با استفاده از (GIS) (مطالعه موردي بخش مركزي شهر كنگاور)
بازنمايي هاي فضايي عناصر مبلمان شهري و نقش آنها در كيفيت زندگي و ميزان رضايت شهروندان (مطالعه موردي؛ شهر ملاير)
تحليل و بررسي صنعت توريسم و جهانگردي با تاكيد بر نقش شهرداري و بررسي ميزان رضايت گردشگران در بهره برداري از خدمات (مطالعه موردي استان همدان)
توريسم تاريخي و فرهنگي و تأثير آن بر توسعه صنعت گردشگري و جذب توريست و گردشگر (مطالعه موردي؛ استان همدان)
مبلمان شهري و نقش آن در هويت و زيباسازي فضاي شهري (مطالعه موردي؛ شهر كنگاور)
كمبود آب
بررسي تاثير ليتولوژي بر خصوصيات مورفومتري حوضه آبريز مرگ
بررسي تاثير تراكم گسل بر خصوصيات موفومتري آبراهه هاي حوضه آبريز مرگ
بررسي پراكندگي و تعيين منشا آلودگي فلز سنگين سرب در خاكهاي اطراف كارخانه فراوري كالسمين شهر دندي استان زنجان با استفاده ازGIS و EF
ارزيابي ميكروبي كيفيت آب زيرزميني اطراف لندفيل شهر سنندج
بررسي تخمين ميزان نشر شيرابه توليدي در مدفن زباله
ويژگي هاي كاني شناسي، بافتي و رفتار ژئوشيميايي عناصر در سنگ هاي آذرين و دگرگوني معدن سرب وروي انگوران، جنوب غرب استان زنجان
ارائه دو شاخص سنجش زيست محيطي جهت رسيدن به توسعه پايدار
اكوتوريسم و مديريت منابع طبيعي
اهميت توجه به توريسم پايدار
بررسي نقش صنايع كوچك روستايي در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي (دهستان بكشلوي چاي اروميه)
نقش گردشگري پزشكي در توسعه اقتصاد استان آذربايجان غربي
نقش ظرفيت سازي در كاهش مخاطرات طبيعي (زلزله) در مناطق روستايي مطالعه موردي (دهستان روضه چاي، اروميه)
سنجش ميزان آسيب پذيري مساكن روستايي دربرابرمخاطرات طبيعي (زلزله) مطالعه موردي (روستاي آغداش ، مياندوآب)
گردشگري ، گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي مطالعه موردي (تپه حسنلو شهرستان نقده)
تنوع بخشي به اقتصادروستاها جهت تحقق توسعه پايدار (نمونه موردي : دهستان مرحمت مياني، مياندوآب)
بررسي رابطه گردشگري وتوسعه پايدار (مطالعه موردي منطقه 1شهر اروميه)
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وتوسعه پايدار محله بررسي فعالان اقتصادي منطقه 3 شهر اروميه
تحليلي بر جاذبه گردشگري شهري ونقش آن در اقتصادمنطقه (شهراروميه)
فعال سازي وگسترش صنايع در روستا و تاثير آنها بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اروميه)
توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
ضرورت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي
پياده سازي گردشگري الكترونيك در جهت توسعه گردشگري روستايي (بررسي تطبيقي و ارائه مدل پيشنهادي با توجه به شرايط معاصر ايران)
ارزيابي عملكردساختمان هاي نواحي روستايي دربرابر مخاطرات طبيعي (زلزله) نمونه موردي :روستاي يورقانلو،دهستان روضه چاي ، اروميه
بررسي نقش شوراهاي اسلامي و دهياري ها در توسعه پايدارروستايي مطالعه موردي (روستاي زينالو، دهستان روضه چاي، اروميه)
طراحي منطقه گردشگري كمره، با رويكرد ايجاد انگيزه محافظت از ارزش هاي تاريخي- فرهنگي موجود در محدوده طرح
درآمدي بر پارامترها و فرآيندهاي توسعه صنعت توريسم وگردشگري در شهرها
جايگاه صنعت گردشگري در توليد ناخالص داخلي ايران
گردشگري الكترونيكي
نقش مخاطرات طبيعي (زلزله) درروند منفي توسعه روستايي (نمونه موردي : زلزله شهرستان ورزقان)
اثرات گردشگري روستايي بر محيط زيست روستا
مكان يابي شهرك صنعتي دربخش صفايئه شهرستان خوي بااستفاده ازمدل GiS
نقش توان ها و قابليت هاي محيط طبيعي در توسعه گردشگري روستايي
اهميت رابطه بين محيط زيست سالم و بازيافت زباله ها با جاذبه گردشگري از طريق ايجاد اكوپارك
ارزيابي توسعه گردشگري روستايي با تاكيد بر درآمد پايدار
گردشگري و توسعه پايدار
توان هاي گردشگري مذهبي در شهر قم
امكان سنجي توانمندي هاي جذب توريسم شهرستان پيرانشهر به روش SwoT
بررسي پتانسيل هاي گردشگري منطقه ي كويري بياضه براساس مدل استراتژي SWOT,TOPSIS در راستاي توسعه پايدار
درآمدي بر شناخت پتانسيل هاي گردشگري مذهبي و فرهنگي شهر اردبيل
ارزيابي و پهنه بندي اقليم گردشگري با استفاده از شاخص (TCI) (مطالعه موردي: بلوچستان)
تحليل جغرافيايي بر جريانات متقابل روستايي شهري شهرچهاربرج وروستاي پيراموني آن
بررسي اثرات گردشگري خانه ها ي دوم (ويلاسازي) در توسعه پايدار روستايي
سياست هاي تشويقي و توسعه ي بخش خصوصي، بهترين راهكار علمي براي امنيت محيط زيست ايران (مطالعه ي موردي: طرح تكثير و پرورش ميش و قوچ كوهي محيط بان بوانات)
برنامه ريزي و توسعه گردشگري ساحلي (مطالعه موردي : بندر چابهار)
توران دومين زيستكره جهان – تهديدات و راههاي حفاظتي
پهنه بندي قلمرو يخ شكافتگي به وسيله ي منحني هم دماي صفردرجه مورد مطالعه: ارتفاعات استان لرستان
برآورد سطح ريسك و مخاطرات طبيعي به وسيله ارزيابي مدلها (مورد مطالعه: پنج حوضه آبخيز كشور)
بررسي صنعت گردشگري و توسعه پايدارروستايي به روش پويايي سيستم
پهنه بندي اقليم آسايش انسان در استان خوزستان بارويكرد مقايسه اي
معرفي آسبادهاي شرق ايران به منظور توسعه گردشگري فرهنگي و روستايي
نقش اكوتوريسم بر ايجاد همبستگي بين فرهنگ ها و اقوام در مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاي بند شهرستان اروميه)
تاثير گردشگري بر مكان يابي و توسعه باغات توليد كننده محصولات ارگانيك در شهرستان اروميه
بررسي نقش و اثرات گردشگري شهري بر توسعه پايدار شهري
تحليل و بررسي معيارهاي تعيين كننده توسعه پايدار گردشگري شهري
بررسي اثرات آلودگي محيط زيست بر گردشگري دراستان خوزستان
بررسي زمين پزشكي عنصر يد در شهرستان اروميه
كاربرد فن آوري اطلاعات در توسعه ي گردشگري روستايي
تأملي بر گردشگري شهري در ايران و ارائه راهكارهايي در جهت پايداري اين صنعت شهري
نقش كشاورزي درتوسعه اقتصادي مناطق روستايي مطالعه موردي (دهستان نازلوچاي، اروميه)
بررسي شرح وظايف شوراي عالي حفاظت محيط زيست (ارزيابي عملكرد شورا)
ژئوتوريسم رسوبي (با تأكيد بر اشكال رسوبي مناطق بياباني ايران)
بررسي مسائل و مشكلات مناطق كارستي از ديدگاه هيدرولوژي و ژئومورفولوژي
گردشگري ، فن آوري نوين (فرصتها و چالشها)
بررسي ژنوتيپ هاي گندم از نظر مقاومت به بلايت فوزاريوم سنبله
مطالعه اشكال تراكمي حاصله از فرسايش باد در منطقه سبزوار (مطالعه موردي كلاته مير علي)
تحليل سينوپتيك امواج گردوغبار استان كرمانشاه (به عنوان پديده ي مخرب محيط زيست)
تاثير گردشگري بر توسعه اماكن مذهبي و زيارتي در شهرستان اروميه، از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اروميه
تاثير گردشگري بر مكان يابي روستاهاي داراي جاذبه گردشگري در شهرستان اروميه
تاثير گردشگري در ايجاد همبستگي بين فرهنگ ها و اقوام مختلف در شهرستان اروميه
بررسي عناصر اقليمي بر ارزيابي آسايش انسان و گردشگري شهرستان فريدن با استفاده از شاخص TCI و بيكر
شناخت پتانسيل هاي اكوتوريسمي شهرستان فريدن در راستاي توسعه پايدار
ارزيابي توانمندي هاي اكوتوريسم در توسعهي پايدار مناطق روستايي با استفاده مدل SWOT منطقه مورد مطالعه: شهرستان دزفول بخش شهيون
بررسي حوادث طبيعي در روستاي برجله درراستاي توسعه ي پايدار
مطالعه توانهاي ژئومورفوتوريستي كوير سيرجان با استفاده از مدل پرالونگ
شناسايي الگوي بارشهاي فراگير در ايران واثرات آن در گردشگري
بررسي نقش دماي حدي در نابودي جاذبه هاي گردشگري جنگل هاي استان كرمانشاه
ارتباطات غير كلامي در معماري و گردشگري
تبيين نقش شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در آمايش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختياري (با استفاده از مدل TOPSIS)
ارزشيابي اقتصادي و اجتماعي شبكه راه روستايي در منطقه انزل شمالي شهرستان اروميه
نقش سرمايه اجتماعي در كاهش اثرات مخاطرات طبيعي (زلزله) نمونه موردي : روستاي لله لواز توابع شهرستان ورزقان
نقش حمل و نقل در توسعه كشاورزي
چالش هاي توسعه صنايع روستايي در ايران
بررسي تغييرات مكاني هدايت الكتريكي و سختي آب زيرزميني حوضه آبخيز ششتمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
گرگان ، در منابع جغرافيايي اسلامي
اولويت بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي صنعت هتلداري به روش PHA (مطالعه موردي: استان همدان)
بررسي گردشگري سلامت در ايران
تحليل موانع بكارگيري انرژي خورشيدي در دهستان هكمتانه
بررسي و تعيين پتانسيل هاي گردشگري منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاكيد بر حفظ تنوع زيستي آن
تحليلي بر اثرات فعاليت هاي گردشگري درمحيط زيست (مطالعه موردي: روستاي دره مراد بيگ)
نقش پاركهاي جنگلي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: جنگل گيسوم شهرستان تالش استان گيلان)
بررسي و شناسايي جاذبه هاي گردشگري روستاي زنوزق استان آذربايجان شرقي
اثرات ريزگردها و توفان هاي گردوخاك بر لايه تروپوسفر شهري ؛ مطالعه موردي شهرهاي جنوبي استان همدان
بررسي تأثيرات صحيح قيمت گذاري بر مبناي مؤلفه هاي استاندارد جهاني بر كالا و خدمات گردشگري در جذب گردشگران
؛«ايجاد دهكده گردشگري عشايري» راهكاري مناسب براي حفظ آثار و فرهنگ عشاير كرمانج و توسعه گردشگري(مطالعه موردي: خراسان شمالي) – (دامنه جنوبي كوه بيگان)
نقش گردشگري در اقتصاد
بررسي سوات گردشگري شهري ،شهرهاي مشهد و نيشابور
گردشگردي و توسعه پايدار
بررسي سيلخيزي و عوامل موثر بر سيلاب رودخانه شلمانرود
پيش يابي اثر گرمايش جهاني بر جريان رواناب حوضه پلرود
اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي حدي دمايي (مطالعه موردي ايستگاه رودسر)
زوال روسازي جادههاي جنگلي و پيامدهاي زيست محيطي و گردشگري
تخريب مناطق اكوتوريستي در اثر جاده سازي (مطالعه موردي: منطقه بازفت استان چهارمحال و بختياري)
گردشگري و محيط زيست
تاثيرتعهد مديران برعملكرد شاغلان بخش گردشگري در راستاي توسعه گردشگري (مطالعه موردي:استان مازندران)
بررسي و تحليل چالش ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي سيستان)
بررسي و تحليل آثار اقتصادي گردشگري با رويكرد توسعه پايدار
نقش سواد زيست محيطي گردشگري در حفاظت از محيط زيست و جذب گردشگر (مطالعه موردي : شهرستان داراب)
تحليلي بر گردشگري روستايي پايدار در رابطه با مديريت گردشگري و نقش آن در توسعه روستا (نمونه مورد مطالعه: روستاي زيارت گرگان)
ارزيابي تأثير توسعه صنعت گردشگري بر فاكتورهاي اجتماعي فرهنگي جامعه روستايي با استفاده از مدل SWOT (نمونه مورد مطالعه: روستاي زيارت گرگان)
بررسي پتانسيل هاي گردشگري روستايي به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي : روستاي اسفهران از توابع دهستان اشترجان
ارائه راهكارهايي جهت توسعه پايدار گردشگري شهر مياندوآب با استفاده از مدل SWOT
برنامه ريزي توسعه راهبردي گردشگري براساس تحليل SOWT (مورد مطالعه :شهرشيراز)
جايگاه صنعت گردشگري در توسعه بافت تاريخي شهر تبريز
تحليلي بر تاثير صنعت گردشگري بر اقتصاد آذربايجان شرقي (نمونه موردي:شهر تبريز)
اكوتوريسم پايدار و نقش آن در توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي شهر همدان)
سيماي كارستي سازند قم در منطقه وفس، استان مركزي
گردشگري و قابليت هاي اكوتوريسم در استان همدان
بررسي اثرات احداث شهرك هاي صنعتي بر توسعه نواحي روستايي
گردشگري وحفاظت از محيط زيست
مقدمه اي بر توسعه پايدار گردشگري با تاكيد بر مفهوم ظرفيت برد تفرجي
راهبردهاي توسعه مقاصد گردشگري ؛ مطالعه موردي روستاهاي حاشيه درياچه زريبارشهرستان مريوان
بررسي برند سازي شهري و عوامل هويت مند آن در راستاي ارتقاي گردشگري پايدار در زنجان، پايتخت شور حسيني
گردشگري روستايي با تأكيد بر گردشگري پايدار (مطالعه موردي: روستاي افجه؛ دهستان لواسان كوچك، بخش لواسانات)
شهر در شب (مطالعه موردي در شهر همدان)
مكانيابي نقاط گردشگري روستايي مورد مطالعه : استان اردبيل
بررسي نقش فناوري اطلاعات در موزه ها و مراكز علوم در توسعه گردشگري
نگرش روستاييان به جايگاه زنان روستايي در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي روستا (مطالعه موردي: روستاي شهنيا ؛ بخش بردخون)
بررسي محدوديت هاوقابليت هاي روستاي نيسيان به منظورتوسعه گردشگري
بررسي احياء و باز زنده سازي بافت قديم همدان در فرآيند توسعه شهري و صنعت گردشگري
بررسي شعارهاي تبليغاتي گردشگري استان هاي ايران
توانمندي هاي ايجاد ژئوپارك در پل دختر منطقه دره شهر
قنات و تاثير آن در صنعت توريسم شهرستان خور و بيابانك
سطح بندي حوزه هاي گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي حاشيه زاينده رود، شهرستان سامان)
بررسي اثرات گردشگري روستايي در پايداري مناطق روستايي (مورد مطالعه: روستاي خوئين)
تاثير گسترش فيزيكي شهر سلطانيه بر روستاهاي پيراموني
اثر كاربري اراضي در رخدادو گسترش فرسايش خندقي (مطالعه موردي: شهرستان ثلاث باباجاني)
نقش آيين مذهبي بر توسعه گردشگري فرهنگي با تاكيد بر آيين تعزيه خواني روستاي سلطانيه شهر ملاير
نقش گردشگري روستايي در توسعه روستاهاي استان همدان
پهنه بندي منطقه شكار ممنوع كهندان جهت توسعه اكوتوريسم مديريت شده
ارزيابي اثرات اجتماعي اقتصادي وكالبدي گسترش خانه هاي دوم برروستاها (نمونه موردي شهرستان همدان)
اكوتوريسم؛ راهكاري به سوي توسعه پايدار مناطق روستايي نمونه موردي: روستاي كندوان
ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان خاتم براساس شاخص اقليمي tci (مطالعه موردي : ايستگاه هرات ، مروست ، خوانسار)
بررسي نقش معماري در توانمندسازي زنان روستايي در جهت توسعه گردشگري (مطالعه موردي: روستاهاي استان گيلان)
بررسي اثرات زيست محيطي گردشگري و مديريت اثرات منفي آن
بررسي تاثير فعاليت هاي گردشگري بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاي مصر)
شهر خلاق و گردشگري خلاق: بررسي نظريه اي
تاثير متقابل آثارموزهاي در رونق گردشگري؛ مطالعه موردي بخش جيرفت موزه منطقه اي جنوب شرق ايران
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري منطقه حفاظت شده باغ شادي استان يزد با استفاده از TCI و سيستم اطلاعات جغرافيايي
گردشگري مذهبي وتوسعه شهري نمونه مورد مطالعه (شهر مشهد)
برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي شهري با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط مطالعه موردي: شهرستانهاي غرب استان مازندران
جايگاه گردشگري مشاركت محور در توسعه پايدار گردشگري
درآمدي بر مفهوم توسعه پايدارگردشگري
بررسي اكوسيستم آبي درياچه زريبار و جغرافياي اطراف آن
گردشگري روستايي،اثرات،پيامدها و رويكردهاي توسعه ي آن
تاثير ويژگي هاي فيزيوگرافي در تشديدسيلاب درحوضه ي كن
ترسيم نقشه تناسب گردشگري با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردي: جنگل خيرود نوشهر)
نقش دهياري ها در توسعه اجتماعي روستاها (مطالعه موردي دهستان كوهسار، شهرستان ساوجبلاغ)
تحليلي بر نقش ICT (فن آوري اطلاعات) در توسعه پايدار اكوتوريسم روستايي
نقش مديريت در توسعه صنعت گردشگري
الگوها و جاذبه ها در گردشگري مذهبي، مورد پژوهي: زرتشتيان يزد
گردشگري و جهاني شدن
طراحي مجتمع توريستي- اقامتي در راستاي توسعه گردشگري با رويكرد معماري پايدار (نمونه موردي سد حوضيان اليگودرز- استان لرستان)
برنامه ريزي استراتژيك توسعه ي پايدار گردشگري (مطالعه ي موردي: بخش نياسر)
بررسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي شهرستان جويبار در جذب گردشگر در مقوله توريسم شهري
شناسايي ضعف ها و محدوديت هاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي دهستان اورمان تخت از ديدگاه صاحب نظران
اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري استان مازندران (مطالعه موردي شهرستان نور)
بررسي عوامل تاثيرگذار بر امنيت فردي و اجتماعي گردشگران در پارك هاي جنگلي شهري نمونه ي موردي: گردشگران پارك جنگلي چيتگر شهر تهران
اكوتوريسم ورزشي و نقش آن درتوسعه اقتصادي و اجتماعي سواحل درياي خزر مطالعه موردي: شهر نور
تحليلي بر عوامل موثر بر پايداري صنعت گردشگري
شناسايي مؤلفه هاي مؤثردر طراحي اقامتگاه گردشگري با روي كرد ارتقاء اكوتوريسم (نمونه موردي : منطقه كلوت هاي شهداد)
بررسي نگرش روستاييان و عشاير بر توريسم و تاثير آن بر توسعه روستايي در شهرستان كوهرنگ
نقش گردشگري روستايي درتوسعه اجتماعي واقتصادي شهرستان پاوه
معماري و گردشگري
تحليلي بر اهميت گردشگري در رونق اقتصادي
بررسي توانمندي هاي گردشكري منطقه حفاظت شده پروند ومناطق بياباني مجاور آن
تغييرات مكاني و انتخاب بهترين توزيع آماري برازش دوره هاي خشك (مطالعه موردي: استان سمنان)
پهنه بندي مخاطرات طبيعي بر بستر كاركردهاي نظام سكونتگاهي شهرهاي مركزي مازندران (مطالعه موردي: بابلسرتا نور)
بررسي توان هاي معماري شهر تهران در جذب گردشگري
بررسي نوسانات سطح آب زير زميني محدوده بابل- بابلسر
بررسي ميزان احتمال بروز و تاثير پديده روانگرايي در نوار ساحلي شهر بابلسر
راهبردهاي صرفه جويي در مصرف آب با تاكيد بر پرسش مهر رئيس جمهور در رابطه با بحران مصرف آب
شناخت و تحليل وضع موجود بخش ديشموك در راستاي مديريت كارآمد با رويكرد آمايش سرزمين
گردشگري مذهبي در مشهد با تاكيد بر گردشگران خارجي
نقش ژئوفرم دره شرقي كرمان بر توسعه گردشگري طبيعي ژئوتوريسم شهر كرمان
تعيين ميزان نقش عوامل اقتصادي در مشاركت مردمي در حفظ،احياء،توسعه و بهره برداري از مراتع و جنگلهاي شهرستان باغملك
تعيين ميزان نقش عوامل اجتماعي_فرهنگي و روانشناختي در مشاركت مردمي در حفظ،احياء،توسعه و بهره برداري از مراتع و جنگلهاي شهرستان باغملك
بررسي توانمندي هاي زيست محيطي استان هاي همجوار درياي كاسپين
بررسي پايداري گردشگري و ديدگاه گردشگران مطالعه موردي روستاهاي كردكلا و گل محله استان مازندران
توسعه گردشگري و امكانات روستاها (مطالعه موردي مقايسه دو روستاي كردكلا و گل محله استان مازندران)
گردشگري و محيط زيست
گردشگري و اكورتوريسم
بررسي پهنه بندي در افزايش ميزان ظرفيت توسعه گردشگري در كلانشهرها با استفاده از مدل AHP و ماتريس swot (مطالعه ي موردي: شهر مشهد)
بررسي سيستم مديريت پسماند منطقه گردشگر پذير ثامن در شهر مشهد
آسيب شناسي جايگاه گردشگري در اقتصاد ايران
بررسي محور هاي اكوتوريسم پايدار در روستاي وركانه
گردشگري و آيين هاي باستاني در ايران
عوامل تاثيرگذار بر محيط زيست روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
ارزيابي قابليت ژئومورفوتوريستي لندفرم ها بر اساس روش پرالونگ (مطالعه موردي: منطقه اورامانات كردستان)
تحليل فضايي تمايل ساكنين محلات شهر خورموج به گردشگري
شاخصه هاي كيفي طراحي معماري مجموعه هاي تفريحي- اقامتي با هدف جذب گردشگر
بررسي توانمندي ها و قابليت هاي گردشگري شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل (Sowt)
نقش بازاريابي الكترونيك در توسعه گردشگري با تأكيد بر دفاتر خدمات مسافرتي وگردشگري (محدوده مورد مطالعه :استان همدان)
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم در استان كرمانشاه
گردشگري روستايي، راهبرد توسعه پايدار (با تاكيد بر روستاي سيمين ابرو همدان)
بررسي اثرات محيط زيستي ناشي از رشد كالبدي با تاكيد بر آلودگي آب و خاك (مطالعه موردي : شهر زاهدان)
بررسي آثار مثبت و منفي توسعه صنعت گردشگري
بررسي صنعت توريسم از ديدگاه فقه اماميه
بررسي صنعتي شدن ساختمان و تاثير آن بر محيط زيست ومصرف انرژي
استفاده از مواد پلاستيكي بازيافتي به عنوان مواد پر كننده در بتن در جهت حفاظت از محيط زيست
تكنولوژي و ضرورت توجه به حقوق محيط زيست
حقوق جهانگردان غيرمسلمان در سرزمين هاي اسلامي
راهكارهاي حقوقي تسهيل گردشگري سلامت با نگاهي به مقررات اتحاديه اروپايي
تاثير رفتارهاي زيست محيطي بر گردشگري با تاكيد بر حقوق گردشگران خارجي
نقش سازمان هاي مردم نهاد در توسعه پايدار گردشگري
بي هنجاري در عرصه گردشگري (با تاكيد بر نظريه آنومي اميل دوركيم)
توريسم و تعارض فرهنگي ((با تاكيد بر نظريه تعارض فرهنگي سلين))
ارزيابي كيفيت آب هاي زيرزميني مناطق بالا دست لندفيل شهر سنندج از نظر وجود كلرور و نيترات جهت مصرف شرب با استفاده از دياگرام شولر
بررسي عملكرد بخش گردشگري در برنامه هاي توسعه كشور و پيشنهاد راهبردهاي مناسب براي تدوين برنامه پنج ساله ششم توسعه
بررسي نقش توسعه گردشگري و اثرات آن بر محيط زيست
بررسي ملاحظات زيست محيطي توسعه گردشگري در چشمه هاي آبگرم منطقه شمالغرب آتشفشان سبلان
بررسي قابليت هاي زمين گردشگري چشمه هاي آبگرم نير در جنوب شرق سبلان
نقش گردشگري در اقتصاد شهري، مطالعه موردي شهر سرعين استان اردبيل
امكان سنجي توانمنديهاي اكوتوريسم (مطالعه موردي: منطقه طرقبه، خراسان رضوي)
بررسي اثرات توسعه گردشگري برمحيط زيست (نمونه موردي :لبه ساحلي شهر رامسر)
تراكم جمعيت جمعيت مناطق (8 و 7) اهواز و مقايسه خدمات شهري آنها
بررسي فرصتها و چالشهاي گردشگري روستايي (روستاي موچنان)
برآورد شدت فرسايش بادي به منظور مديريت بهينه اراضي با استفاده از روش IRIFR.E.A (مطالعه موردي: پيوشك، شهرستان جاسك)
گردشگري و توسعه پايدار روستايي دهستان شيرين سو، شهرستان مانه و سملقان
نقش صنايع كوچك وتبديلي وتكميلي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي مطالعه موردي (شهرستان ملاير)
علل عدم پايداري ساختمان هاي مسكوني نواحي روستايي در برابر مخاطرات طبيعي (زلزله) نمونه موردي : لله لو ، شهرستان ورزقان
بررسي روند كيفيت هواي شهر ياسوج بر اساس شاخص AQI در دوره 3 ساله 1392-1390
بررسي پتانسيل هاي گردشگري با تأكيد بر ژئوتوريسم در غار عليصدر همدان
بررسي رابطه گردشگري و توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاي وركانه شهرستان همدان)
انتظارات زنان روستايي از دهياري (روستاهاي شهرستان همدان)
بررسي منطقه گردشگري حيدره (روستاي امامزاده كوه) به روش SWOT

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید