انتشار مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شادگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۷۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۶۳۰ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

اهميت و ضرورت ارزشيابي برنامه هاي درسي
بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري و گرايش به رسانه هاي غير اخلاقي در نوجوانان شهر اصفهان
بررسي رابطه ي خلاقيت و شادكامي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هاي سوم راهنمايي شهرستان آبادان در سال تحصيلي 81_82
مقايسه ميزان اثر بخشي روش تدريس اكتشافي و فراشناخت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه چهارم دبستان در درس علوم تجربي مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اهواز
مقايسه شادكامي ابراز وجود و رضايت از زندگي در زنان شاغل و خانه دار شهر دزفول
بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر عزت نفس و سبكهاي هويتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
رابطه سلامت عمومي والدين داراي كودكان عقب مانده ذهني و والدين داراي فرزندان عادي
مقايسه ميزان تمركز فكري و حل مسئله در دانش آموزان كلاس سوم مقطع دبيرستان ناحيه 2 شهرستان اهواز سال 1391
بررسي تاثير خشكسالي بر آموزش و پرورش منطقه بن رود
اثر بخشي روش تدريس پودماني و بارش مغزي در پيشرفت درس علوم تجربي دانش اموزان دختر پايه چهارم ابتدايي آغاجري
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با هوش هيجاني بين معلمان
تكنولوژي هاي نوين آموزشي در مدارس ايران
بررسي رابطه فعاليت هاي بدني و اميد به زندگي در سالمندان
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس شادكامي و خود كارامدي دانش آموزان
توانمند سازي اقشار آسيب پذير جامعه
بررسي نگرش خانواده ها به فرهنگ آپارتمان نشيني
تاثير تئوري كنترل اجنماعي و مولفه هاي آن با عوامل جمعيت شناختي مردان معتاد مراكز ترك اعتياد
ارزيابي تبيين و بازشناسي مولفه هاي نظام تعليم و تربيت رسمي كشور در تقابل با فرآيند جهاني شدن
مروري بر اهميت بهداشت روان در مديريت محيط كار
عوامل موثر بر ناباوري اهداء گامت
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي فرهنگي موثر بر سلامت اجتماعي زنان شاغل مورد مطالعه زنان شهرداري شهر اهواز
بررسي رابطه تعهد سازماني با هوش هيجاني بين معلمان
تاملي بر برنامه درسي از ديدگاه پست مدرنيسم رفتارگرايان و ايدئاليسم و نقد آنان
تاثير استفاده از كلاس هاي هوشمند بر خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي درس رياضي سواد آموزان خانم دوره ي انتقال نهضت سواد آموزي
تاثير استفاده از آموزش چند رسانه اي بر انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ي ششم دوره ابتدايي
بررسي تاثير ماهواره بر هويت اجتماعي جوانان
نقش فراسنج هاي آب و هوايي و زمان تولد تاريخ لقاح در پيش بيني ناب آوري كاركنان اقليم هاي سردسير و گرمسير كشور ايران
رابطه تاب آوري و تعهد شغلي با رضايت شغلي رضايت از زندگي و سلامت روان در زنان شاغل
تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري فردي دختران نوجوان معلول جنسي حركتي مشهد
بررسي راهكارهاي جلوگيري از مشكلات روحي رواني خانواده نوجوانان
بررسي تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار دانش آموزان در جامعه
بررسي تطبيقي اثر بخشي كلاس جبراني تابستاني و كلاس جبراني طول سال تحصيلي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي
بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و مداراي اجتماعي معلمان مطالعه موردي:معلمان شهر اصفهان
رابطه پيشينه خانوادگي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان ابتدائي شهر اصفهان
بررسي ميزان تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مربيان مهد كودك ها بر اثر بخشي تحقق اهداف مركز شغلي آن ها
مقايسه دو روش معلم محوري و كودك محوري با توجه به مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران
بررسي ارتباط تاب آوري با بهزيستي روانشناختي و كيفيت زندگي
بررسي خشونت خانوادگي هزاره سوم در ايران
رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين كاركنان سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه
طراحي اثر بخشي يادگيري الكترونيكي جهت آموزش و كارآموزي در سازمانها
بررسي رابطه بين سبك هاي يادگيري با خودكار آمدي رايانه اي در دانشجويان مقطع كارشناسي
نقش محيط در تربيت ديني كودكان
بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در پيشرفت تحصيلي
بررسي رابطه استرس پذيري و مقياس كنترل توجه در دانشجويان دختر و پسر
بررسي ميزان پرداختن به مفاهيم و پيام هاي اقتصادي در كتب فارسي دوم دبستان
Enhancing Quality of Working Life of Faculty Members
اثر بخشي آموزش تكنيك هاي شناختي_رفتاري بر كاهش اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اهواز
سنجش رضايت مشتري و تكريم ارباب رجوع مورد مطالعه ادارات دولتي شهر اهواز
بررسي مهم ترين مهارتهاي زندگي مورد نياز دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي از ديدگاه دبيران و دانش اموزان استان كهگيلويه و بوير احمد
مباني فلسفي برنامه درسي تجربه شده
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با عزت نفس كودكان پيش دبستاني
آموزش مهارتهاي زندگي از طريق بازيهاي گروهي و تاثير آن بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان
اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي به شيوه گروهي بر تنظيم شناختي هيجان خود تنظيمي هيجان در بيماران مبتلا به ام اس
انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانشجويان مطالعه شده در مورد دانشجويان واحد شادگان
بررسي رابطه افسردگي با فرسودگي تحصيلي در دبيرستان هاي دخترانه شهرستان آزادشهر استان گلستان در سال تحصيلي 91_92
ارزيابي فرايند آموزش دوره علوم پايه رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
مديريت كلاس درس و شيوه هاي نوين ياددهي و يادگيري در مدارس
بررسي تغييرات كتاب درسي قرآن پايه اول ابتدايي به لحاظ انطباق با برنامه درس ملي
بررسي عوامل محيطي ترس دانش آموزان اول ابتدايي در روز اول مدرسه
الگووهاي فكري كلامي مثبت انديشان و تاثير آن بر استرس و اضطراب امتحان
روانشناسي تربيتي

بررسي جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي رياضي جديد التاليف چاپ 93 پايه چهارم ابتدايي با روش تحليل محتوا
تحليل و بررسي تاثير درمان شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت در استان اردبيل
كار و مديريت آن از ديدگاه نهج البلاغه
بررسي ميزان رويكرد پژوهشي كتاب جديد التاليف رياضي پايه هشتم با تكنيك ويليام رومي
بررسي سهم هريك از عوامل آموزشي موثر بر انگيزه پژوهشي دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه آزاد واحد رودهن
بررسي حافظه كاري كلامي و ديداري فضايي در كودكان مبتلا به سندروم داون
بررسي تطبيقي برنامه درسي از ديدگاه ايدئاليسم افلاطوني و پراگماتيسم جان ديويي
بررسي تاثير روش تدريس ارتباطي در مقايسه با روش تدريس سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي در سال تحصيلي 93-92
مولفه هاي هشتگانه مقياس جو عاطفي خانواده در يك جمعيت دانش آموزي ايران
بررسي ميزان شيوع اضطراب و افسردگي در دانش اموزان دختر نوجوان هنرستان هاي شهرستان ايذه سال تحصيلي 94
رابطه بخشودگي و رضايت زناشويي با صميميت در بين زنان متاهل شهر دزفول
بررسي نقش تعارض كار خانواده در تبيين ميزان رضايت زناشويي معلمان زن شهرستان گاليكش
بررسي رابطه بين هوش معنوي شادكامي و رضايت زناشويي معلمان مدارس استثنايي
پرورش خلاقيت دانش آموزان دريچه اي به سوي تغيير و نوآوري برنامه درسي
مفاهيم مدلها و رويكردهاي كيفيت در برنامه درسي آموزشي عالي
بررسي تاثير بازيهاي گروهي بر افزايش ميزان عزت نفس در دانش آموزان
مقايسه بين ميزان هويت يابي پرخاشگري و شادكامي نوجوانان ورزشكار ورزشهاي فردي با ورزشهاي گروهي شهر اهواز
مديريت دانش و رابطه آن با يادگيري معنادار دانشجويان مطالعه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني مديران مدارس ابتدايي شهر كرمانشاه
تاثير آموزش شيوه هاي مطالعه و يادگيري و راهبردهاي حل مساله به همراه نرم افزار آموزشي بر حل مساله رياضي
تاثير آموزش چند رسانه اي بر كاهش اضطراب رياضي و استمرار ميزان يادگيري دانش آموزان LSD
بررسي فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي و كانت و ارائه شيوه هاي تربيتي ائمه اطهار (ع)
امكان سنجي اجراي آموزش مبتني بر يادگيري همراه سيار در دانشگاه هاي آزاد اسلامي و پيام نور منطقه شمال استان خوزستان
تاثير مشاوره ي گروهي به شيوه ي التقاطي بر بهبود نگرش انگيزش و سازكاري تحصيلي دانش آموزان
بررسي رابطه رفتار انساني با مديريت ريسك تجاري نقد بررسي و تحقيقات گذشته
اثر بخشي آموزش مبتني بر نظريه ي عصب روانشناختي بينايي رنگ ها بر بهبود نارساخواني
بررسي رابطه كمال گرايي و ابزار وجود با عملكرد تحصيلي دانشجويان شهر سوسنگرد
ارزيابي دروني ضرورتي جهت بهبود مستمر كيفيت اموزش عالي مطالعه موردي گروه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
بررسي كتاب هاي داستان الكترونيكي بر ميزان درك مطلب دانش آموزان پايه ي چهارم ابتدايي با مشكل خواندن
بررسي رابطه عبادت و سلامت روان مطالعه موردي آموزشكده سما واحد دزفول
بررسي مولفه هاي موثر در گرايش نوجوانان به رفتارهاي پر خطر جنسي در اينترنت
بررسي اثر بخشي روش تدريس فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
بررسي اهداف كلي آموزش و پرورش در كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه سوم ابتدايي
بررسي جايگاه تاريخ علم در كتاب درسي علوم تجربي پايه پنجم دوره ابتدايي
بررسي عوامل موثر بر رعايت حجاب و تاثير آن بر سرزندگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه ناحيه 1 آموزش و پرورش شهرستان اروميه
بررسي نقش هنرهاي نمايشي عروسكي بر رشد اجتماعي و سازگاري اجنماعي در دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير شهرستان اميديه
بررسي پيامدهاي تربيتي ياد مرگ در نهج البلاغه
مزايا و معايب برنامه ريزي متمركز و غير متمركز در ايران
بررسي وضعيت مولفه هاي خودكارآمدي ميان فردي دبيران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان دزفول
رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده جهت گيري گفت_شنود و همنوايي با انعطاف پذيري كنشي در دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اهواز
بررسي دوره آموزش و پرورش پيش دبستاني
نقش زنان در حفاظت از محيط زيست تبيين مفهومي و تجربي جنسيت و رفتارهاي زيست محيطي
رابطه ي خودكار آمدي تحصيلي و فراشناخت با رفتار كمك طلبي تحصيلي در دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان
مقايسه ي انگيزشي دروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان زن و مرد كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز
رويكردي استراتژيك به فرايند برنامه ريزي آموزش در سازمانهاي صنعتي
مقايسه ميزان اثر بخشي روش تدريس بارش مغزي و بحث گروهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم دبستان در درس تعليمات اجتماعي مورد مطالعه دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اهواز
بررسي تحولات برنامه درسي
اثر بخشي روش هاي آموزشي حافظه فعال و راهبردهاي مطالعه و يادگيري بر عملكرد رياضي دانش اموزان
رابطه بين خودآگاهي هيجاني با شايستگي اجتماعي در دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر انديمشك
بررسي رابطه دوزبانگي با افت تحصيلي در دانش آموزان در چند روستاي آبادان 1392-1393
رابطه عملكرد تحصيلي با پرخاشگري در دانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهر رامهرمز
رابطه بين قابليت هاي آموزشي و رضايت شغلي دبيران رياضي مورد مطالعه دبيران رياضي مقطع دوم متوسطه شهر آبادان 1392-93
ارائه مدلي جهت تعيين راهبردهاي تدريسي فراشناخت ساز ادراك شده مورد مطالعه ديدگاه دبيران دوره متوسطه شهر اصفهان
نگاهي اجمالي به راهبردهاي فراشناختي و ضرورت و كاربست آن در فرايندهاي ياددهي يادگيري
رابطه حمايت اجتماعي با افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اهواز
رابطه بين استرس با افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اهواز
رابطه سلامت روان و نگراني با رضايت زناشويي والدين كودكان در خودمانده
اثرات شناختي بازي هاي رايانه اي بر كاربران
مقايسه سبك هاي هويتي شادماني بهزيستي روانشناختي در زنان و مردان داراي عمل زيبايي با گروه شاهد
ضرورت فلسفه براي كودكان
رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري عزت نفس و افسردگي در بين نوجوانان سيگاري و غير سيگاري
رابطه بين اعتياد به اينترنت با احساس تنهايي در بين دانشجويان
بررسي رابطه رهبري معنوي با توانمندي و بهره وري مديران
بررسي عوامل موثر بر افزايش كارايي تكنولوژي آموزشي از ديدگاه مدرسان دانشگاه فرهنگيان اصفهان
بررسي رابطه سلامت روان و مهارت هاي ارتباطي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي اهواز
تاثير يادگيري مشاركتي و مهارت هاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مطالعه موردي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مرودشت
تحليلي بر چالش هاي معاصر تعليم و تربيت
رابطه بين تفكر انتقادي خودكارآمدي و انعطاف پذيري كنشي با باورهاي فراشناختي در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر آموزش و بهبود فرآيند آموزشي
آموزش از راه دور و مديريت دانش
تاثير هوشمند سازي مدارس بر رضايت معلمان شهرستان شيراز
بررسي مولفه هاي موجود در سند تحول بنيادين تفكر انتقادي،تفكر خلاق،پژوهشي محوري حل مساله،هوش معنوي در كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي از ديدگاه آموزگاران شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-93
رابطه راهبردهاي كنترل فكر با اضطراب امتحان دانشجويان
تاثير الگوي طراحي انگزيشي كلر بر يادداري دانش آموزان پسر پايه هفتم در درس مطالعات اجتماعي
رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين خلاقيت و اضطراب با رشد قضاوت اخلاقي در دانش آموزان ابتدايي شهر اهواز در سال 1392
بررسي ميزان رضايتمندي والدين از مدارس هوشمند مقاطع ابتدايي پايه ششم در شهر بيجار
رابطه بين هوش معنوي كيفيت زندگي و رضايت از زندگي با انگيزه شغلي پرسنل بيمارستان شفا شهر اهواز
بررسي اثر بازي بر يادگيري دانش آموزان پسر دوم دبستان در مفهوم جمع هاي فرايندي
بررسي اثر استفاده از فناوري نوين بر يادگيري دانش آموزان پسر پنجم دبستان در مفهوم نسبت و تناسب
بررسي تاثير تدريس مبتني بر تكنيك انيميشن تصاوير گرافيكي پويا و ايستا بر يادگيري درس علوم
تاثير اموزش هوش هيجاني بر خودكار آمدي دانشجويان دانشگاه پيام نور شادگان
تاثير آموزش هوش هيجاني بر اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور شادگان
جايگاه يادگيري سيار Mlearning و يادگيري همه جا حاضر Ulearning در فرآيندهاي آموزشي
نقش زن در رشد معنوي خانواده
نقش مادر در تربيت ديني فرزند
نقش مادر در رشد ترقي يافته فرزندان
هوشمند سازي مدارس
مباني شخصيتي زن در اسلام و غرب
بررسي رابطه استرس شغلي و فرسودگي شغلي در كاركنان اورژانس پيش بيمارستانهاي شهرستانهاي ايذه و باغملك 1391
بررسي ارتباط بين فراشناخت و خطاي بنيادي اسناد در معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ايذه
مقايسه سلامت روان راهبردهاي مقابله اي و انعطاف پذيري شناختي بين دختران و پسران مدارس استعدادهاي درخشان
رابطه سبك هاي يادگيري و انعطاف پذيري شناختي با اضطراب امتحان در دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان
محبت و علاقه بين زن و شوهر در تحكيم بنيان خانواده
تربيت شهروندي و آموزش و پرورش تحليل محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ي ابتدايي اول و دوم بر مبناي مولفه هاي تربيت شهروندي در سال تحصيلي 93-94
بررسي رابطه حمايت اجتماعي واليدن و سبك هاي فرزندپروري با هويت سلامت رواني فرزندان دختر دبيرستان شهرستان شادگان در سال تحصيلي 1393_1394
بررسي سبك تعامل والدين با فرزندان مادر_فرزند و عوامل مرتبط با آن
بررسي شادكامي در محيط آموزشگاهي و رابطه آن با سلامت روان دانش آموزان
آموزش و پرورش استثنايي
بررسي رابطه حمايت اجتماعي و عزت نفس با فرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان نفت اميديه
بررسي رابطه هوش هيجاني و تفكر خلاق با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر خضري در سال تحصيلي 91_92
بررسي ارتباط بين مهارت هاي ارتباطي با رضايتمندي زناشويي در زنان متاهل مطالعه موردي شهرستان گچساران
قانون پايستگي فكر
بررسي رابطه كمال گرايي والدين با سلامت روان فرزندان دربين دانشجويان پسرموسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي اهواز
بررسي رابطه استرس شغلي وسلامت روان دركاركنان بيمارستان علامه كرمي شهراهواز
بررسي رابطه بين هوش اخلاقي وويژگيهاي شخصيتي دربين دانشجويان دختروپسرشهراهواز
رابطه راهبردهاي كنترل فكر با كمال گرايي دانشجويان
تاثيرمهارتهاي ارتباطي و مولفه هاي جنسي بررضايتمندي زناشويي ومقايسه بين آنها درزنان متاهل مطالعه موردي شهرستان گچساران
تاثيرشبكه هاي اجتماعي برسوادورفتاراجتماعي دانش آموزان دختردوره متوسطه منطقه 4تهران
مقايسه ي افسردگي درزنان خودسوخته بيمارستان طالقاني وزنان عادي شهرستان اهواز
مقايسه تاثير ارزشيابي كيفي با كمي دركاهش اضطراب امتحان و افزايش عزت نفس دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه دواهواز
بررسي رابطه سبك فرزندپروري والدين وانگيزه پيشرفت دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان اهواز
تعيين رابطه بين توجه به اوقات فراغت و فعاليتهاي اردويي درتحول آموزش وپرورش
بررسي اثر بخشي آموزش تحليل تعاملي بر كاهش تعارض كار – خانواده در پرستاران زن شاغل در بيمارستان گلستان كلان شهر اهواز سال 91-92
بررسي تأثير تصوير ذهني از بدن بر سازگاري اجتماعي دختران مورد مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربوشهر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید