امکان دسترسی به مقالات نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۹۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۹۷۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)

بررسي تاثير فشار خوراك ورودي بر خواص تراوشپذيري و انتقال گاز از غشاهاي پليمري
ارتباط صنعت و دانشگاه و الگو برداري ازجوامع پيشرفته
CFD Modelling of the Influence of Slurry Concentrations and Gas Superficial Velocity on the Hydrodynamics of Batch Bubble and Slurry Bubble Columns
بررسي آزمايشگاهي شرايط تشكيل هيدرات گاز مجتمع پالايشگاهي 099 گچساران درحضور ماده پليمري كربوكسي متيل سلولز
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت ذخيره سازي هيدرات گازي مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور ماده پليمري كربوكسي متيل سلولز
ارتقاء تجهيزات داخلي سيستم سپراتور سكوي بهرگانسر
تصفيه فاضلاب پالايشگاهي توسط بيوراكتور غشايي
مدلسازي انتقال حرارت در تقطير غشايي
تأثير شوك نفتي بر توليد و تورم از طريق واكنش سياستهاي پولي در ايران
Route to No-flaring and No CO2 emission in the Gas Refinery
بررسي ميزان رضايت كارجويان از امور اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
پيشبيني قيمت پلي اتيلن ترفتالات با استفاده از سيستم خبره مبتني بر شبكههاي عصبي
مقايسه سرعت موج برشي پيش بيني شده از روابط تجربي و نگار صوتي دوقطبي
تخمين پايداري ديواره چاه به كمك پارامترهاي مكانيك سنگي بر اساس الگوريتم خوشه بندي تفكيك پذيري چندتايي MRGC
بهينه سازي پايلوت آزمايشگاهي جذب گاز دي اكسيدكربن با جاذب آمين: AIT600
Chemical-based pretreatments of lignocellulosic wastes for enhanced bioethanol production: a review
مدلسازي رياضي انتقال كنده هاي حفاري توسط كف حين عمليات حفاري فروتعادلي درچاه هاي انحرافي
بررسي انواع روشهاي سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي و كاربرد آن در حذف آلايندهها
شبيه سازي و بهينهسازي راكتور بستر سيال اتيلن د ي كلرايد
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و متان با استفاده از غشاهاي آلياژي پلي اترسولفون/پلي اتيلن گلايكول
بررسي و پيشگيري از خوردگي در لوله هاي نفتي
مطالعه شبيه سازي تزريق گاز متان در فرآيند تزريق گاز همراه با ريزش ثقلي در يك مخزن نفت متوسط شكافدار
محاسبه حجم وزمان گاز تخليه شده در خطوط انتقال گازايران وبررسي اقتصادي كمپرسورپرتابل براي ذخيره آن
شبيه سازي پيك براي خط لوله گازبه همراه مقداري مايع در آن
مطالعه تجربي اثر افزود ني در شعله وري گازوييل
مدلسازي المان محدود فرايند شكست هيدروليكي جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي
حذف رنگ تارترازين به وسيله كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد مس 2
تحليل پايداري ديواره چاه با استفاده از نرمافزارFlac3D (مطالعه موردي يكي ازچاههاي نفت ميادين جنوب غرب ايران)
Non-destructive Testing of Fusion Joints of Polyethylene Piping by Neuro-Wavelet Method
NDT Ultrasonic Testing of Electro-Fusion Joints of Polyethylene Piping Using Digital Image Processing
بهبود كيفيت تصاويرحاصل ازتست غيرمخرب آلتراسونيك به كمك پردازش تصوير وعملگرهاي مورفولوژي
به كارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مديريت MIS در انبارهاي شركت نفت
بررسي چگونگي نم زدايي از گاز طبيعي به كمك تري اتيلن گلايكول TEG
مطالعه آزمايشگاهي بر روي انتقال حرارت جابجايي آزاد سرمايشي اطراف استوانه هاي افقي
بررسي انتقال حرارت جابجايي آزاددر آب اطراف استوانه سرد افقي
تعيين سرعت توليد و پايداري نانو ذرات كلرور نيكل و كلوخه شدن آنها در شرايط
Investigation of toluene oxidation activity of Perovskite-Type La-Sr-Ce-Cu-MnO3 Nano catalyst using artificial neural networks
Kinetics investigation of toluene oxidation on perovskite-type La1-xCexMn0.6Cu0.4O3 Nano catalysts
Estimation of thermal conductivity of pure Liquids by using artificial neural networks
شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون راديكال آزاد استايرن با استفاده از نرم افزارASPEN POLYMER PLUS
تصفيه پساب شكلات سازي و توليد بيو الكتريسيته با استقاده از پيل سوختي ميكروبي تك محفظه اي با آند حلزوني
بررسي روشهاي مدل سازي اسيدكاري چاههاي نفت
بررسي اثرات استفاده از نانوكاتاليست در فرآيند شكست كاتاليستي بابستر سيال
Studying the gas hydrate related problems during drilling in south Caspian Sea
Cross-Wavelet Analysis of Well Log Data
Detecting Wellbore Fractures Using Log Data and Drilling Parameters
مقايسه تطبيقي عملكرد سه حلال مونواتانولآمين، آمونياكسرد و پتاسيمكربنات در جذب كربن دياكسيد
مقايسه و صحت سنجي مشخصات عملكرد توپك هوشمند نشت شار مغناطيسي و بازرسي ميداني بر اساس روش انتشار خطا و توزيع گاوسي
طراحي و شبيه سازي فرايند حذف دي اكسيدكربن ازخروجي دودكش نيروگاه توليد برق بيستون كرمانشاه
مطالعه ميزان بازدهي حوضچه خورشيدي بسته
تأثير رطوبت بر نرخ سوراخكاري ليزري ديواره چاههاي نفت و گاز
به كارگيري ليزر در حفاري چاههاي نفت و گاز
تشخيص لايه هاي حاوي نفت در چاههاي اكتشافي با استفاده از سيستم نمودارگيري سطحي
كاربرد انتگراسيون حرارتي درافزايش توليد ميعانات گازي
اصلاح شبكه مبدل گرمائي و بهينه سازي فرآيند آليل كلرايد
مدلسازي راكتورهاي كاتاليستي واحد گوگردسازي با استفاده از نرم افزار متلب
بررسي بازيافت اتلاف حرارتي فرآيند توليد استايرن به روش شبيه سازي
بهينه سازي انرژي واحد FCC پالايشگاه آبادان با استفاده از طراحي شبكه تبادلگرهاي گرمايي به منظور صرفه جويي در مصرف سوخت
شبيه سازي و بهينه سازي واحد 100 فازهاي 2و 3 پارس جنوبي
شبيه سازي شبكه مبدل هاي گرمايي فرآيند مالئيك انيدريد با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
شبيه سازي مبدل هاي حرارتي پالايشگاه آبادان توسط نرم افزار ASPEN HETRAN با هدف بهينه سازي انرژي
مطالعه اثر افزايه هاي مختلف بر روي پايداري فوم جهت استفاده در عمليات ازدياد برداشت
Carbon dioxide stripping from monoethanolamine solution through polyetherimide hollow fiber membrane contactor
Development of polyetherimide hollow fiber membrane contactor for chemical CO2 absorption using MEA
بررسي آزمايشگاهي اثر افزودني كربوكسي متيل سلولز بر هيدرات گازطبيعي مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور آب دريا خليج فارس
نگهداري وتعميرات بهينه جهت رفع خوردگي خط لوله دوم سراسري انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عمليات گازي
انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي
ارايه الگوي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان در واحد توليد هواي ابزار دقيق پالايشگاه گاز زاگرس
جمع آوري تاسيسات نفت و گاز دريايي و توسعه پايدار: تئوري امحاء پايدار
Renegotiation Principles and Practices in International Oil and Gas projects
كپسوله كردن مواد تغيير فاز دهنده براي ذخيره سازي انرژي گرمايي از طريق روش سل –ژل
بهبود استحكام تراكمي سيمان بنتونايتي با استفاده از نانو لوله هاي كربني چندديواره
بررسي مشكلات ناشي از تغيير وزن گل وارتباط آن با توليد آب
بررسي زمانبندي در پروژه هاي EPC نفت و گاز بر اساس استراتژي برونسپاري اجرا و قرارداد
Hydrogen Pumping through LSF-Perovskite Membrane
CFD Modeling of forced convective heat transfer of a CNT nanofluid in a circular tube under constant flux
مروري بر خواص حرارتي آيونانوسيالات
مدل سازي واكنش سنتس كربن فعال از زغال تاير فرسوده از طريق فعال سازي با دي اكسيد كربن با بهره گيري از مدل ذره منفرد
تحليل پتانسيل هيدروكربن زايي سازندگروبا استفاده ازداده هاي مقطع چينه شناسي كوه سفيدوميدان نفتي مسجدسليمان وارزيابي تعدادي ازميادين حوضه نفتي لرستان
ركوپريتينگ كوره ريفورمينگ پتروشيمي خارگ با هدف بهينه سازي انرژي
تعيين دماي اشتعال بهصورت تجربي و مدلسازي ترموديناميكي در سيستم سه جزيي سيكلوهگزانون، متانول و دي متيل فرماميد
مدلسازي رياضي انتشار كانال هاي ايجاد شده توسط اسيد در سازند هاي كربناته بررسي فشار
مخازن گازمايع تحت فشارايمني ولزوم بازرسي دوره اي آنها
بررسي آسيب هاي سازند در حفاري UBD
بررسي مباني نظري وروندهاي تجربي در مطالعه پارادوكس نفت وتوسعه
بررسي اثرات روش ودرجه افزايش مقياس و اعمال شبكه بندي موضعي LGR برانديس چاه
آناليزوارزيابي روشهاي افزايش مقياس تراوايي درشبيه سازي مخازن
بررسي فرآيند تشكيل رسوبات معدني درتأسيسات سطحي و زير سطحي ميادين نفتي
ارزيابي كمي ريسك ناشي ازحوادث فرآيندي در ايستگاه تقويت فشار گاز شهرستان رامسر
سنتز مشتقات تترا هيدرو بنزوپيران كاتاليز شده با فروكتوز: نگرشي بر سينتيك و مكانيسم واكنش
مطالعه تاثير انتخاب معادله ترموديناميكي برروي نتايج شبيه سازي پليمريزاسيون راديكالي به روش توده اي پلي استايرن معمولي تا استفاده از نرم افزار  ASPEN PLUS
مطالعه تئوري مكانيسم و سينتيك واكنش چند جزيي ميان آنيلين، دي متيل استيلن دي كربوكسيلات و فرمالدهيد در حضور كاتاليزور ρ-تولوئن سولفونيك اسيد
اثر دما بر واكنش شكست كاتاليستي نفت كوره توسط زئوليت بهبوديافته مزومتخلخل Ti/H-MCM-41
روشهاي حذف رسوب آسفالتين
تعيين ليتولوژي و تخلخل سازند آسماري براساس خواص مخزني در ميدان نفتي كوپال
Strengthening Mechanisms & Dislocations
Influence of Alloying Elements on the Creep Behavior of the Creep Resistant Steels
سيري در قانون گذاري و قراردادهاي نفتي كشور از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي بيع متقابل كنوني
ساخت و بررسي خواص كششي و خمشي نانوكامپوزيت اپوكسي/نانوسيليكا
تحليل و شبيه سازيي تمركز تنش و خستگي بر روي اكسترنال آپست لوله حفاري در حفاري جهتدار
بررسي و تعيين پارامترهاي بهينه جذب كبالت بر زئوليت طبيعي
بررسي ژئوشيمي،ژنز وزمين شناسي اقتصادي بيتومين منطقه چم دانه شهرستان چگني
مديريت و صيانت از مخازن با نگرشي بر روش هاي ازدياد برداشت
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي كارايي تماس دهندههاي غشايي الياف ميان تهيPEI براي جداسازي دي اكسيد كربن جهت كنترل پارامترهاي ساختاري آن
سنتز و بهينه سازي غشاهاي ماتريسي آميخته حاوي نانو ذرات جهت تصفيه پساب هاي صنعتي منطقه عسلويه
سنتز نانوكامپوزيتHydroyapatite-Fe3O4-Ag و بررسي اثر آن بر كاهش COD از پساب پتروشيمي
تعيين نوع كاني هاي رسي سازند آسماري در ميدان نفتي كوپال
طراحي و بهينهسازي مبدلحرارتي پوسته و لوله بر اساس متغيرهاي استاندارد و با استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت بازيافت انرژي در پالايشگاه نفت بندرعباس
مروري بر روش هاي قراردادي تأمين مالي پروژهاي در صنعت نفت و گاز
بهينه سازي بي هنجاري گراني ساختار تاقديس يك ميدان هيدروكربني احتمالي بر اساس تباين چگالي سهموي
بررسي عملكرد و نقش يك افزودني آبدوست در ساخت غشاي پليمري جهت بكارگيري در تصفيه آب محتوي روغن
بررسي و رتبه بندي معيارهاي سيستم HSE درجهت ارزيابي پيش صلاحيت پيمانكاران با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي AHP درپالايشگاه پنجم پارس جنوبي
تحليل و شبيه سازي ترموديناميكي سيكل توربين گازي از ديدگاه انرژي
مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوذرات سيليكا بر روي گرانروي نفت سنگين
شبيهسازي جريان و تعيين دبي گاز خروجي هنگام شكست كامل لوله با درنظر گرفتن خواص گاز واقعي
بررسي معادلات مناسب جهت مدلسازي ضريب هدايت حرارتي در نانوسيالات
كاربرد روش ماتريسي هادامارد در تعيين شرايط بهينه فلوتاسيون يوني نيكل
بازيابي سوخت و انرژي از لجن فاضلاب صنعت خودروسازي
بررسي تاثيرپوشش هاي هوشمندپليمري برپايه نانوذرات پلي آنيلين ورزين اپوكسي استر برمقاومت انتقال باروظرفيت خازني پوشش
Application of Electrical Engineering in Tertiary Recovery of a Simple Black Oil Model as an Oil Reservoir; A Simulation Approach
طراحي مبدل حرارتي براي توليد بخار اب گرمايش و steam generator با استفاده ازخروجي داغ اگزاست توربين گازي dresser-rand ايستگاه تقويت فشار گاز رامسر
بررسي تغيير شرايط پايداري جوي و مدلسازي يك واقعه توسط نرم افزارALOHA درايستگاه تقويت فشار منطقه 9 انتقال گاز
بررسي فرايندي علل شكست پيگ تيل هاي خروجي ريفرمر اوليه در واحد آمونياك 2 مجتمع پتروشيمي شيراز
بررسي عملكرد سرمته حفاري ضربه اي سنگ گرانيت ريوداسيت با توجه به جنس، ساختار و سختي آن
شبيه سازي ديناميكي عملكرد خردايشي سرمته حفاري معدني ضربه اي سنگ گرانيت ريوداسيت و بهرهگيري از نتايج آن براي مهندسي معكوس سرمتههاي حفاري
بررسي رابطه بين روشهاي تبليغات رسانه اي جديد بر اساس فرهنگ بومي و مصرف بهينه گاز: مورد مطالعه استان مازندران
Efficient biomass pretreatment using ionic liquids: a review
مطالعه ي آزمايشگاهي احياي كاتاليست واحد الفين مجتمع پتروشيمي مرواريد با استفاده از روش هاي حرارتي و بخار آب
بررسي آزمايشگاهي نمك زدايي از پساب واحد سودااش مجتمع پتروشيمي شيراز با استفاده از غشاء و تعيين شرايط بهينه فرآيندي
مروري بر اقتصاد پالايش بنزين توسط نسبتهاي اكتان و محتواي اتانول
تحليل اگزرژواكونوميكي سيستم تركيبي پيل سوختي اكسيدجامد – تبريدجذبي گكس
بهينه سازي اقتصادي يك سيستم توليد همزمان توان – حرارت برپايه پيل سوختي
استخراج فلزات سنگين كادميم و سرب از آب توسط چارچوب هاي فلز- آلي نانو متخلخل Zn-BTC از طريق تبادل كاتيوني و با استفاده از تشعشعات فراصوت
بهينه سازي پارامترهاي نصب ايستگاههاي تقويت فشار گاز با استفاده از نرم افزار GAMS
اندازه گيري و پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات براي گاز مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور مواد پليمري
بررسي دلايل لزوم حفظ ايمني فرآيندي درتماس با موادساخته شده برپايه فناوري نانو
بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هاي بازيافت گوگرد با طراحي مبدلهاي گرمايي
Energy optimization in unit 103 of 2 and 3 phases of south pars of iran
بازيابي حداكثري تركيبات سنگين هگزان، هپتان، اكتان ،C6+از بالاي برج واحد stabilization فازهاي 9و 01 پارس جنوبي
طراحي كنترل كننده پيش بين تعميم يافته براي فرآيند برج تقطير نفت خام در حضور عدم قطعيت هاي مدل ديناميكي
مدلسازي رياضي توليد آب شيرين از پساب
بررسي ميزان نرخ ميعان توليد شده از شورآب
Hydroxynaphthalene formation and its application to resin preparation
مطالعه شبيه سازي عملكرد تزريق گاز و آب در شاخص مخزن ايلام ميدان جفير و مقايسه آن با توليد طبيعي
تعيين مدل ژئومكانيكي سنگ مخزن با استفاده از داده هاي پتروفيزيكي و ژئومكانيكي در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
مدل سازي ترموديناميكي يك استخر خورشيدي ساده
Feasibility Study of Extended Reach Well Drilling Technology in Iranian Reservoirs
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت ذخيره سازي هيدرات گازطبيعي مجتمع پالايشگاهي 900 گچساران در حضور كربوكسي متيل سلولز و آب دريا خليج فارس
يافتن ميزان دبي بهينه گل حفاري بر ارتعاشات مجموعه حفاري مورب درگير پديدهStick- Slip
روند تكوين حادثه و راهكارهاي كنترلي در صنعت نفت و گاز
كاربردهاي مديريت پيشگيرانه در مديريت تزريق و توليد مخازن نفتي
حل دقيق انتقال حرارت گذرا درلوله هاي انتقال دهنده نفت و گاز
تحليل و شبيه سازيي تمركز تنش و خستگي بر روي اكسترنال اينترنال آپست لوله حفاري در حفاري جهتدار
تحليل و بررسي سازوكار غشا انتقال تسهيل يافته به منظور جداسازي گازها
بررسي كارايي و تحليل رفتاري گازهاي خالص در سامانه جداسازي گازي توسط غشاهاي نانو تركيبي پلي 4-متيل- 1-پنتن/آلومينا
تعيين ميزان شكاف در مخازن و لايهها براي جلوگيري از هرزروي سيال و وقوع فوران درحين حفاري، توسط لرزهنگاري
An Investigation of Some Effective Parameters on Fluidized Bed Grain Dryers
حذف فورفورال از پساب هاي صنعتي به روش واكنش فنتون اصلاح شده
بررسي افزايش انتقال حرارت جابجائي در محفظهاي با دو پره با استفاده از نانوسيالات و با در نظر گرفتن حركت براوني نانو ذرات
Comparison between two standard method in determination water and sediment of crude oil
بررسي تجربي نيروي برشي در تراشكاري فولاد سختكاري شده AISI 444C به منظوراستفاده در شيرهاي سلونوئيدي مورد استفاده در فورانگيرهاي چاه هاي نفت و گاز
بررسي آزمايشگاهي تاثير روان كننده هاي مورد استفاده در صنعت حفاري ايران بر روي خواص شيميايي ورئولوژي گل حفاري پايه آبي
بررسي بحران در مديريت جانشين پروري و اهميت آن در صنايع تخصصي نفت و گاز
بررسي چالشهاي موجود در برداشت از منابع مشترك نفت و گاز در منطقه پارس جنوبي
جايگاه داوري در معاهده منشور انرژي
شناسايي و تفكيك ممبرهاي مختلف سازند گچساران در ميدان نفتي مارون با استفاده از تغييرات وزن، حجم مصرفي و نوع گل حفاري
تركيب شبيه سازي مونت كارلو و پويايي سيستم براي بررسي روند گازسوز شدن خودروها پيش بيني براي 1393تا1410
مخازن پي سنگي افقي جديد در اكتشاف نفت و گاز
برنامه ريزي استراتژيك جهت انتقال نفت و گاز منطقه خزر بر پايه الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات و تحليل سوات
Effect of Reservoir Heterogeneities on Reservoir Pressure Behavior
بهينه سازي بازيابي فلوتاسيون يوني روي با روش ماتريسي هادامارد
شبيه سازي CFD توليد هيدروژن از ريفرمينگ متانول با بخارآب درراكتور ميكروكانال با استفاده از نانوكاتاليست Cu/ZnO/Al2O3
انتقال حرارت در ميكروكانالها وبررسي چگونگي بهبود آن
بررسي خواص خوردگي و بازدارندگي شعله پوشش هاي پليمري حاوي نانو ذرات رس
بررسي عدد توان و عدد جريان در گونهاي از همزنهاي جريان محوري و همزنهاي جريان شعاعي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD
مقايسه توان مصرفي و ميزان جريان سيال پره راشتون، در حالت سوراخ دار و بدون سوراخ با استفاده از ديناميك سيال محاسباتي CFD
ارزيابي حوضه رسوبي سازند مخزني سروك در ميدان نفتي آزادگان و تنگ گرگدار گچساران
بررسي ويژگي ها و نحوه فرآوري شيل هاي نفتي به عنوان منابع نامتعارف نفت وگاز
ارزيابي خواص زمين شناسي و رخساره اي سازند مخزني ايلام در ميدان نفتي جفير
بررسي مديريت پسماندحفاري درچاه هاي نفت
كوچكسازي ديناميكي بلوكهاي شبيه سازي براي توصيف جبهه پيشرونده
تعيين سطح آگاهي نگرش وعملكرد كاركنان كمپهاي شركت ملي حفاري ايران درزمينه مديريت پسماند
ارائه مدل رياضي و بررسي عملكرد راكتور احياي كاتاليست در فرآيند شكست كاتاليستي بستر سيال
ارزيابي فرآيند شكست كاتاليستي با بستر سيال
بررسي تغييرات دما و شدت جريان هوا بر عملكرد راكتور احياء در فرآيند شكست كاتاليستي بستر سيال به كمك مدلسازي بيان شده
تحليل الاستو-پلاستيك ترك مايل در سطح داخلي مخزن استوانهاي تحت فشار
بررسي كارائي كربن فعال در حذف دي نيترو بوتيل فنل از آب به روش جذب سطحي
بررسي استخراج تيتانيوم باحلال آبي D2EHPA بااستفاده ازمحلول ليچينگ سنگ معدن هاي استان كرمان
توسعه روشهاي پايش فلزات سنگين بااثرات مخرب زيست محيطي درآب توليدي ميادين نفتي ايران با نمك بالا
بررسي و مدلسازي تشكيل رسوب نفتخام در مبدل حرارتي E1010A/B واحد پيشگرمكن پالايشگاه نفت بندرعباس
ارزيابي روشهاي ازدياد برداشت بازيافت نفت سنگين در مخازن شكافدار با استفاده از روش سيلابزني با مواد فعال كننده سطحي و روش حرارتي
معضلات قرارداد هاي سوآپ گاز طبيعي و راهكارهاي آن
استفاده از سيستم گل نگاري در شناسايي مخازن گازي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید