دانلود مقالات همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی ۱۹ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۲۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۳۸۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

شهر دوستدار معلولين (مناسب سازي فضاي شهر براي معلولان و نابينايان) (نمونه موردي:منطقه 22 تهران )
نقد معماري معاصر ايران درعدم پيروي ازالگوي مصرف انرژي هاي تجديد پذيروپايدار (نمونه موردي برج بين المللي تهران)
پايداري درمعماري گذشته، حال، آينده
توسعه شهري پايدار؛ الزامات، چالشها و راهكارهاي آن در مديريت شهري
بررسي رفتار حرارتي نماهاي تهويه شونده
بوم شهر، الگوي شهر پايدار سيستم هاي تهويه (سرمايش گرمايش) و روشنائي در بوم شهرقزوين
بررسي و مقايسه معيارهاي مكان يابي محل دفن زباله در مناطق شهري با استفاده ازGIS
بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت كودكان بي سرپرست از محل سكونت با رويكرد مشاركتي (نمونه موردي: پرورشگاه مژدهي رشت)
بررسي تاثير رنگ در ايجاد محيطي دلخواه براي خانه كودك در مرحله سني عملكردهاي عيني نمونه موردي: پرورشگاه مژدهي رشت
رويكرد خلاقيت در فضاهاي باز شهري، نويد بخش آينده اي درخشان در شهرهاي فردا
روانشناسي فضا و معماري در رفتار كودكان با اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي
بررسي تاثير رنگ نور بر بروز هيجانات كودكان در مجموعه هاي آموزشي نمونه موردي: كانون فكري كودكان زعفرانيه (مركز فرهنگي آموزشي شماره 16 استان تهران)
معرفي روش هاي فن آوري پايين در صنعت ساخت و ساز در راستاي اهداف معماري دوستار محيط زيست
بررسي نقش نور و رنگ در طراحي داخلي فضاهاي آموزشي
تاثير اقليم بر معماري پايدار در مناطق گرم و نيمه خشك (نمونه موردي: قزوين )
مقايسه آذين و تزيين معمارانه در ارتباط با مفهوم فلسفي محاكات
طراحي ورودي براي شهرهاي ترانزيتي با تاكيد بر سكانس بندي محيطي نمونه موردي شهر اسدآباد همدان
طراحي نوارهاي ساحلي مطابق با الگوهاي پسامدرن توسعه پايدار و سبزراه: نمونه موردي رودسر
انعطاف پذيري در مجتمع هاي آموزشي
بررسي تاثيرات عناصر متحرك در فضاهاي ثابت معماري بر برانگيختگي هيجاني افراد با توجه به گروه سني و جنسيت هاي مختلف.مطالعه ي موردي (شهربازي سرزمين عجايب و پارك آب و آتش).
پيمايشي در بررسي چگونگي فضاي كالبدي مدارس در پاسخ به نيازهاي آموزشي دانش آموزان با توجه به جهان تغييرات
بررسي پديدار شناختي مفهوم فضا در معماري و شعر
پيادهرو سازي به منظور افزايشسطح تعاملات اجتماعي (نمونه موردي : پياده رو خيابان خيام قزوين)
بررسي تطبيقي فضاي ارتباطي در خانههاي تاريخي قزوين
تحليل مسجد وليعصر تهران با رويكرد پديدارشناسي يوهاني پالاسما
بررسي و تحليل عرصههاي عمومي شهرمطالعه موردي: دروازه تهرانقديم در قزوين
تاثير درختان كهنسال بر افزايش حس خاطره انگيزي در پاتوق هاي شهري مطالعه موردي: باغ ملي مشهد
بررسي تاثير تعاملات اجتماعي در معماري بازارهاي سنتي،درجهت بهبودفضاي معماري بازارهاي مدرن
برنامهريزي وسازماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر ارزشهاي انساني نمونه موردي: قزوين ، چهارراه فلسطين
ارتقاي رشد كودك در فضاهاي بازي از نظر اسلام
بررسي كاربري اراضي شهري در جهت ساماندهي فضايي شهرها
بررسي نقش كف نگاره ها در ارتقاي سرزندگي عرصه هاي عمومي شهرها نمونه موردي : فرش سنگي ميدان ايپك تبريز
طراحي عرصه هاي عمومي بوم گرا در بازآفريني مركز محلات تاريخي شهرها با تاكيد بر طراحي بوم گرا در محله ي آخوند شهر قزوين
بررسي تاثير خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي مرتبط با مديريت شهري نمونه موردي : شهرداري
طراحي سازمان بصري مطلوب خيابانهاي شهري با تكيه بر توقعات كيفي مردم ، مطالعه موردي: خيابان فرحزادي-تهران
ايجاد نماسازي پايدار و طراحي معماري مبتني بر نانو تكنولوژي و كاربرد آن در اجزاء غير سازه اي
ايجاد ساختمان هاي پايدار با استفاده از نانو تكنولوژي و كاربرد انواع نانو درصنعت ساختمان
بررسي تأثير عوامل سيماي شهري مجتمع مسكوني بر تنش هاي رواني ساكنين مطالعه موردي محلات مجيديه شمالي و خزانه در تهران
تبيين مولفه هاي تاثيرگذار بر امنيت شهري (نمونه موردي؛ خيابان لاله زار)
نقش عناصر كاركردي معماري و مديريت انرژي در معماري همساز با اقليم با توجه به معماري سنتي ايران (بادگير)
چگونه ساختمان هاي قديمي را به صورت سبز كامل ارتقا دهيم ؟
شناخت پديدارشناسي در معماري بازخواني پديدارشناختي خانه ي شريفي ها از عليرضا تقابني
تاثير ورود گردشگران بر تغييرات فرهنگي – اجتماعي روستاها مطالعه موردي روستاي ابيانه
تاثير معماري بر نشاط و شادماني فضاهاي شهري ( مطالعه موردي پل خواجو اصفهان)
روش هاي غيرفعال تعديل دما در نورگيرهاي گنبدي فضاهاي آموزشي
نگاهي كاربردي به آموزش معماري در ايران
بررسي شرايط آسايش در فضاهاي ورزشي(استان قزوين)
بررسي تاثير عناصر معماري (فرم،مصالح،بافت) بر ايجاد فضاهاي ناهنجار اجتماعي
نقش آتريوم در توزيع نور در ساختمان هاي اداري مطالعه موردي: ساختمان هاي نمونه در حوزه اقليمي تهران
تاثير سقف سبز در تعديل خرد اقليم گرم و خشك (يزد)
نقد بناي موزه ي دفاع مقدس با رويكرد پديدارشناسي از ديدگاه يوهاني پالاسما
تحليل مجموعه فرهنگي ورزشي جانبازان و معلولين منطقه 20 تهران با رويكرد پديدارشناسي از ديدگاه يوهاني پالاسما
پارادايم پديدارشناسي و درونمايه حس مكان از ديدگاه معمارانه
بررسي خوانايي در فضاي كار با استفاده از روش تحليلي نحو فضا نمونه موردي:ساختمان اداري در مرحله پيش از ساخت
تبيين اصول باغ – ورودي در برنامه ريزي و طراحي ورودي هاي شهري , بررسي مبادي ورودي شهر تاكستان
تاثير مصالح هوشمند به ويژه نانو عايق ها ( مواد حائل حرارت ؛ مواد تغيير فاز دهنده ) در معماري پايدار
معيارهاي كالبدي تاثير گذار در ايجاد خلاقيت دانش آموزان دختر دبيرستاني لاهيجان
اثرپذيري متقابل رفتار محيط آموزشي و طراحي فضاي آموزشي براي كودكان
پسابرنامه ريزي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي (مطالعه موردي: استان تهران)
بررسي انديشههاي فوكو پيرامون مفهوم قدرت وتحليل تأثير اين انديشهها بر معماري
بررسي تاثير جداره هاي شهري بر سرزندگي نمونه موردي: خيابان گلسار رشت
ارتقاي عرصه هاي عمومي شهري با رويكرد تعديل فضاهاي گمشده
بررسي ساز و كار تعاملات اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني
ارزيابي مجتمع هاي مسكوني با رويكرد انعطاف پذيري (نمونه موردي مجتمع هاي مسكوني شهيد عراقي)
بررسي حس امنيت اجتماعي كودكان در فضاهاي شهري
معماري براي شهر (نگرشي نقد گونه به نفي متن طبيعي و بي توجهي به بافت مناطق درمعماري و شهرسازي موجود و بررسي پيامدهاي حاصل) مطالعه موردي: تجريش
تأثير سبزينگي بر سلامت بيماران در فضاهاي درماني (مطالعه موردي انجمن اطلاع رساني گابريك تهران)
رابطه بين محيط فيزيكي در فضاي باز مدارس شهري و رفتار اجتماعي دانش آموزان
نقش واحد همسايگي در ايجاد تعاملات بين ساكنين يك مجتمع مسكوني (مطالعه موردي مجتمع مسكوني آسمان در قزوين)
شناسايي انواع فضاها در خانه هاي مسكوني در راستا افزايش حس تعلق به مكان ( با تاكيد بر حركت و تغيير پذيري )
تبيين شاخصهاي موثر بر سرمايه اجتماعي از منظر نوجوانان (مطالعه موردي: محله مقدم در منطقه 17 تهران)
تاثير حس مكان در فضاي داخلي مسكوني
بررسي الگوهاي رفتاري با تاكيد بر نقش ساختار فضايي (مطالعه موردي: ميدان انقلاب و ولايت فقيه در شهر اروميه)
بررسي رضايتمندي انسان در جهت ارتقاي برنامهريزي مسكن، نمونه موردي مسكن مهر ياسوج
الگوي هاي تحليل تغيير كاربري زمين شهري و ناحيه اي: رويكرد نظري و مدل سازي
كاربرد نانوتكنولوژي در عايق كاري ديوارها و سقفهاي ساختمان هاي مسكوني درراستاي اهداف معماري پايدار
بررسي انديشه هاي كريم طاهر زاده بهزاد در طراحي آرامگاه فردوسي
بررسي نقش مديريت شهري در خوانش نشانه هاي ورودي شهر
بررسي و امكان سنجي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي با استفاده از روش تخصيص خطي (مطالعه موردي شهر قزوين)
بررسي پتانسيل هاي شهري براي برگزاري هفته بازارها
مطالعه و بررسي چيدمان فضايي كاروانسراي سعد السلطنه از ديدگاه نحو فضاي معماري(اسپيس سينتكس)
ايجاد فضاهاي شهري دوستانه با تاكيد بر نياز كودكان
شناخت الگوي معماري مسكن در بافت قديم بوشهر بر مبناي معيارهاي اقليمي
بررسي مشكلات مديريت طراحي معماري درايران و تاثيرآن بر عوامل كليدي موفقيت پروژه
نمود كالبدي پايداري اجتماعي در ناحيه جديد شهري مهرگان – قزوين
پايداري اجتماعي- فرهنگي – اقتصادي و توسعه كالبدي در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي: محله هادي آباد قزوين)
تحليل ساختار فضايي و كالبدي شهر قدس (قلعه حسنخان) به منظور ارائه راهبردهايي براي توسعه آينده
بررسي علل و عوامل ريشههاي ونداليسم در شكلگيري و منظر شهري فاقد معنا درايران
تبيين پايداري چرخه در معماري بومي روستاي سرآقاسيد
بررسي كاركرد تئوري اسپيس سينتكس در حوزه معماري
شناخت پارامترهاي موثر بر قيمت مسكن در تهران و ارائه راه حل جهت بهبود آن نمونه موردي : محله بهارستان منطقه 12
مفهوم قلمرو در فضاي شهري و نقش آن در تقويت تعاملات اجتماعي شهروندان (نمونه موردي: ايلام، خيابان دانشجو)
معماري پايدار در طراحي اقليمي بناهاي منطقه سرد وخشك ( نمونه موردي شهر اردبيل)
تحليل تطبيقي مولفه هاي كيفي زندگي شهري در بافت تاريخي و جديد كلانشهر تبريز با بهره گيري از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي جايگاه و ويژگيهاي مراكز فرهنگي با ساختارهاي جديد و چند عملكردي درارتقاي فضاهاي عمومي اجتماعي و توسعه هماهنگ شهري
طراحي فضاهاي شهري ديكتاتوري- از خاورميانه تا اروپا
بررسي تطبيقي ميزان رضايت مندي و جلب مخاطب در مجموعه ورزشي خزر آباد و مجموعه ورزشي اسب سفيد(آليس) با رويكرد پايداري اجتماعي
اجراي ديوار سبز بر بدنه ساختمانها و رسيدن به نماي پايدار
بررسي اكو پارك هاي جهاني وتاثيرات اكوپاركها در شهر (نمونه موردي : پارك طبيعت پرديسان)
ساماندهي مراكز شهري با رويكرد پياده مداري (خيابان ميرزابابايي حدفاصل بزرگراه اشرفي اصفهاني و خيابان عدل)
ارزيابي ميزان موفقيت شهرها در بازسازي پس از زلزله در ايران بر اساس اصول توسعه پايدار (نمونه موردي:شهرستان رودبار)
بررسي نقش عوامل كاربري زمين در كيفيت پايداري اجتماعي شهر(نمونه موردي: شهر محمديه)
بررسي ميزان مطلوبيت فضاي هاي شهري براي معلولين و نابينايان (نمونه موردي: خيابان خيام و سپه قزوين)
بررسي عوامل موثر بر يادسازي شهري- نمونه مطالعه بافت مركزي شهر قزوين
بررسي تاثير ميزان ارتفاع سقف بر بارحرارتي ساختمان در اقليم سرد و كوهستاني (نمونه مورد بررسي: خانه ارجمند)
نحوه طراحي ورودي شهرها با رويكرد سكانس بندي عرصه ورودي شهر(نمونه موردي : ورودي قزوين از سمت تاكستان)
راهبرد توسعه منطقه اي RDS و راهبرد شبكه منطقه اي RNS:مقدمه اي بر ادغام يك دستورالعمل توسعه اي دريك پارادايم نظري
بينامعماري با نگاهي بر تبارشناسي پروژههاي عروسك روسي
ارزيابي كيفي معماري ساختمانهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه و ارايه راهكارهايي براي بهينه سازي تعامل آن با فضاي دانشگاهي
ارزيابي تطبيقي ساختار ميدان در شهرهاي دوره اسلامي
شكل كالبدي مراكز داد و ستد در شهرهاي دوره اسلامي
بازشناسي نقش متغير بندرگاهي بر ساخت و شكلگيري اوليه شهرهاي اسلامي (مطالعه موردي: جده، سيراف، المريا، مهديه، قاهره، تونس)
نقشسرمايه اجتماعي درفرايند نوسازي بافت فرسوده شهري نمونه موردي: منطقه 17 تهران (محله بلورسازي)
بررسي نقش پارك هاي حاشيه اي به عنوان دروازه ورودي شهر با تأكيد بر مكتب بيونيك؛( نمونه موردي پارك سرخه حصار)
هويت بخشي به لكه هاي باير شهري با تأكيد بر مكتب اگروتوريسم؛ نمونه موردي حاشيه غربي مسيل كن
شهرتاب آور رويكردي مثبت در كاهش آسيب پذيري شهرهادر مقابل مخاطرات طبيعي و انسان ساخت
الگوي شهر سالم رويكردي مبتني بر افزايش توسعه پايدار شهري
بررسي منشأ شكل گيري ، ويژگيها و معيارهاي مكانيابي شهرهاي ايراني در دوران باستان
بررسي شاخص هاي سرمايه اجتماعي در محلات منطقه 18 تهران
شناسايي معيارهاي زيست پذيري براي ارتقاي كيفيت زندگي (مورد پژوهش :شهرك پونك قزوين)
ارزيابي كيفيت محيط شهري در بافت مياني شهر قزوين با استفاده از مدل AHP
تعيين نقاط روستاشهري با استفاده از مدلهاي AHP و ANP
بررسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي شكل گيري گردشگري خلاق و شهر خلاق با SWOT استفاده از تكنيك نمونه موردي: شهر تبريز(خيابان تربيت)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید