کتاب مدیریت خطرپذیری لرزه ای در سازه ها، نحوه محاسبه خسارت و خطرپذیری لرزه ای

کتاب مدیریت خطرپذیری لرزه ای در سازه ها، نحوه محاسبه خسارت و خطرپذیری لرزه ای تالیف ماسارو هوشیا و ناکامورا تاکاآکی با ترجمه افشین کلانتری منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) با وجود پیشرفتهای قابل توجه در حوزه مهندسی زلزله، خسارات ناشی از وقوع زمین‌لرزه‌ها در جهان رو به افزایش است. آگاهی و توجه به این امر از سوی کارفرمایان، مهندسان طراح و سازندگان، اتخاذ تصمیماتی بمنظور برآورد و کاهش خسارات لرزه‌ای محتمل همچون میزان و نحوه سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه بهینه برای اجرای پروژه‌های جدید مقاومتر ، تقویت لرزه‌ای سازه‌های موجود یا نحوه بکارگیری بیمه‌ها را در رده موضوعات روز جامعه مهندسی و اجرایی کشور قرار داده است.

کشور ژاپن با توجه به لرزه خیزی بالا، تجربیات ارزشمندی در این حوزه در اختیار دارد. کتاب حاضر بعنوان یکی از کتابهای پرمخاطب در زمینه مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای در این کشور توسط ماسارو هوشیا و تاکاآکی ناکامورا نگارش یافته است. محتوای غنی، لحن و گفتار ساده و نکات و مثالهای مشروح و کاربردی مندرج در آن، مشوّق مترجم در ترجمه این اثر از زبان ژاپنی به فارسی بوده است. مطالعه نسخه اصلی این اثر با توجه به ناشناختگی و پیچیدگی‌های زبان ژاپنی کتاب، بسیاری از محققان و مهندسان کشور را با دشواری مواجه می‌نمود. مترجم امیدوار است با ترجمه و معرفی این اثر، به عنوان اولین تجربه در ترجمه آثار تخصصی از زبان ژاپنی، به سهم خود گامی در جهت ارتقای مطالعات پروژه‌های مهم کشور در زمینه کاهش خطرپذیری لرزه‌ای برداشته باشد.

این کتاب نحوه دسته بندی خسارات محتمل ناشی از هر حالت آسیب، تدوین نمودارهای درخت حادثه، برآورد منحنیهای شکنندگی و آسیب پذیری لرزه‌ای، برآورد خسارات سالیانه محتمل، برآورد و بکارگیری منحنی های معرف هزینه‌های بهسازی در طی عمر مفید یک سازه، را معرفی و بر این اساس به کارفرما و طراح در انتخاب سامانه مناسب و اقتصادی مقاوم در برابر زلزله در پروژه‌های در دست طراحی یا بهسازی کمک می‌کند.

موضوعات زیر از جمله موارد مطرح شده توسط نویسندگان در فصول مختلف این کتاب می باشد.

-اصول مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای

-میزان خطرپذیری (ریسک) لرزه ای سالیانه یک مجموعه مسکونی یا صنعتی

-ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای بر مبنای خطرپذیری (ریسک) سالیانه،

-برآورد طول عمر مفید شریانهای حیاتی همچون شبکه آب شهری،

-ارزیابی اقتصادی بکارگیری فناوریهای نوین همچون جداسازی لرزه ای یا میراگرهای جاذب انرژی،

-انتخاب گزینه بیمه زلزله و برآورد هزینه های سالیانه به این منظور،

این مطالب طی بخشهای مختلف کتاب در قالب نمودار و اشکال ساده و مثالهای کاربردی متعدد تبیین شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید