دانلود مقالات دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی برق ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

دومین همایش ملی مهندسی برق ایران ۱۰ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندر گز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۱۰۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۴۵ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

Classification of chaotic ferroresonant oscillations in voltage transformer with applying nonlinearmodel for core loss
اثرات توليدات پراكنده بر كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
شبه سازي يك مبدل BOOST PFC با فيلتر تداخل الكترومغناطيس به منظور بهبود ضريب توان
پايدارسازي و رديابي سيستم آشوبي لورنس با استفاده از طراحي Backstepping
مكان يابي و اندازه بهينه نيروگاه هاي توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات توان و بهبود پروفيل ولتاژ در شبكه هاي توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
Effect of Superconducting Fault Current Limiters on successful Interruption of Circuit Breakers and Voltage Sag in presence of Fixed Speed Wind Turbine
كنترل توان قابل استفاده سيستم انتقال قدرت با استفاده از ادوات FACTS
همزمان سازي چايدار دو سيستم آشوبي نيوتن- ليپنيك كوپل شده ي انتشاري بر مبناي تئوري لياپانف
پيش بيني توان با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه با مقدار واقعي
بهينه سازي عملكرد محدود كننده جريان خطا با هوشمند سازي (FCL By Smart)
ارائه راهكاري براي تشخيص نفور در شبكه با رويكرد الگوريتم ژنتيك
سيستم تغذيه پنج فاز دوگانه با استفاده از اتصال ترانسفورماتور سه فاز به ده فاز
همزمان سازي پايدار سيستم آشوبي نيوتن- ليپنيك كوپل شده ي انتشاري با ضرايب متغيربا زمان بر مبناي تئوري لياپانف
بهبود تنظيم سرعت سيستم PMSM با استفاده از تركيب روش كنترل مد لغزشي ترمينال و الگوريتم ژنتيك
بررسي مقايسه اي تكنيك هاي كاهش ابعاد از نظر كارايي
كنترل بيماري ايدز به روش معادله ريكاتي وابسته به حالت
ارائه ي روش جديد براي تخمين فركانس سيگنال ها در سيستم هاي قدرت الكتريكي
بررسي عملكرد كنترلرهاي فازي، PID و LQR براي كنترل زاويه ي پيچ هواپيما
بررسي و طبقه بندي روشهاي مقابله با حمله كرمچاله بر عليه پروتكل هاي مسيريابي Reactive در شبكه هاي Ad-hoc بي سيم
هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان بادرنظرگرفتن تغيير ساختار شبكه به كمك يك الگوريتم ژنتيك تركيبي
Artificial Neural Network Topology Optimization Using Bees Algorithm For Classification Of Melanoma
Improved performance of a Doubly-fed Induction Generator using a Observer based controller
بهينه كردن همزمان سازي پايدار سيستم آشوبي نيوتن- ليپنيك كوپل شده ي انتشاري با ضرايب متغيربازمان بر مبناي تئوري لياپانف
پايداري حالتهاي سيستم آشوبي LU و همزماني دو سيستم به وسيله كنترل كننده فيدبك تطبيقي ساده
استفاده از الگوريتم ژنتيك موازي براي تجزيه تانسور در سيستم هاي پيشنهاد دهنده
Performance Improvement of a Two-phase AC Motor by Using Non-Orthogonal Armature Windings
طراحي و پياده سازي گره حسگر بيسيم قابل پيكره بندي مجدد و تست سيستم عامل TinyOS بر آن
بررسي احراز هويت در پروتكل هاي پرداخت موبايل و پيشنهاد يك پروتكل پرداخت موبايل كارا و امن تحت سازوكار امن WTLS Class3
خطايابي فيدرهاي 33 كيلوولت با استفاده از تكنيك هاي هوشمند در شبكه توزيع نيروي برق خوزستان
Control of Induction Motor Using FOC and DTC Methods in Discrete Time Analysis
اندازه گيري قابليت نگهداري نرم افزارهاي جنبه گرا با استفاده از سيستم استنتاج فازي ممداني
Design of a Three-phase Induction Motor RPM Controller Using Neural estimator-Fuzzy Controller in the absence of speed sensor
تعيين اندازه و مكان بهينه توليدهاي پراكنده بر اساس شاخص چند هدفه با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
روشي نوين جهت توليد برق از طريق سرعتگيرهاي خياباني
برش دهنده پايه گوتاپركا در مرحله عصب كشي دندان
پخش بار بهينه با درنظر گرفتن توابع هزينه ناصاف جهت نيروگاه هاي گازي پتروشيمي فجر با استفاده از تركيب الگوريتم هاي تكامل يافته
مدل سازي يك مبدل چوك سنكرون ايزوله براي سيستم فتوولتائيك
Parameter Estimation of Induction Motors by PSO Algorithm
انتخاب ويزگي هاي مؤثر در تشخيص خودكار ضايعات رنگدانه اي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
استفاده از خوشه بندي در داده هاي سه بعدي كاربر- قلم- زمان براي سيستم هاي پيشنهاد دهنده
بهينه سازي تخمين نيمه كور كانال و آشكارسازي ML همزمان ديتا در سيستم هاي مخابراتي چند ورودي- چند خروجي با فيدينگ انتخاب فركانسي
كنترل فعال سازه ها با كنترل نظارتي الگوريتم ژنتيك روي سستم حلقه بسته مجموعه فازي
حفاظت ريزشبكه توزيع با ژنراتورهاي سنكرون از طريق استفاده از محدود كننده جريان خطا
كنترل ولتاژ توان راكتيو چند هدفه روزانه شبكه هاي توزيع درحضور منابع پراكنده و ادوات DFACTS
مدل سازي جذب اتانول در سطح حسگر گاز مقاومتي تجاري بر پايه اكسيد قلع
طراحي كنترل كننده ي بهينه پاندول معكوس به روش معادلات ريكاتي وابسته به حالت
تحليل كاربري و طراحي الگوريتم ساختار امنيتي زيرساختهاي مخابرات سلولي به منظور ايجاد شبكه هاي برق هوشمند
طراحي كنترل كننده تناسبي- انتگرالي- مشتق گير مرتبه كسري بر روي حلقه جريان موتور سنكرون مغناطيس دائمي
محاسبه و تجزيه و تحليل مشخصه هاي پيچشي توربين- ژنراتور در نيروگاه حرارتي تبريز
Scattering of Multilayer Infinite Random Rough Surface Covered by Fresh Snow Using FDTD
امكان سنجي حذف برقگير در مجاورت ساختمان هاي بلند در شبكه هاي توزيع به كمك نرم افزار EMTP_RV (مطالعه موردي در شبكه توزيع برق فريدونكنار)
كنترل توان راكتيو به منظور كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم CPSO
High Resolution Microwave Imaging for Point Targets in Continuous Random Media Using TRMUSIC
مقايسه كنترل وضعيت بازوي روبات انعطاف پذير با استفاده از تئوري آشفتگي تكين و روش هاي فازي و خطي سازي ورودي- حالت
مقايسه تأثير انواع محدود كننده هاي جريان خطا نوع ابررسانا بر عملكرد نيروگاه بادي سرعت متغير مجهز به ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه
طراحي كنترل كننده فازي جهت مدريت حالت شارژ باطري در سيستم هاي تركيبي بادي/ خورشيدي
روشي نوين در تخمين كوركانال مبتني بر زيرمجموعه هاي فضايي جهت سيستم هاي MIMO-OFDM كد شده متعامد
تخمين پارامترهاي آيروديناميكي موشك
نهان نگاري مطمئن و وفقي سيگنال هاي صوتي با استفاده از شبكه عصبي شعاع مبنا
طراحي كنترلر كلاسيك PID و سيستم افزاينده پايداري براي ارتفاع هواپيما
سيستم بادي- ديزلي بدون استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي
ارتقاي هوشمندي تشخيص اسكناس با بهينه سازي پارامترهاي اندازه، حاشيه و كاهش نويز
بهبود كيفيت توان در شبكه هاي متصل به توربين هاي بادي به كمك ذخيره سازهاي انرژي
طراحي، مدلسازي و شبيه سازي يك فيلتر اكتيو قدرت تكفاز جهت جبرانسازي هارمونيك و توان راكتيو
بررسي و بهبود توليد قواعد فازي و تنظيم تالي قواعد با يادگيري تقويتي
طراحي كنترل كننده بهينه PI براي سيستم هاي توليد توان پيل سوختي بر اساس روش اجتماع ذرات PSO
درج امن و بلادرنگ اطلاعات محرمانه در سيگنال هاي صوتي با استفاده از نهان نگاري مبتني بر RNS
ارزيابي عملكرد محدودكننده جريان خطا بر كيفيت توان شبكه هاي شعاعي و حلقوي
آشكارسازي اهداف دريايي در رادارهاي پلاريمتريك دريچه مجازي PolSAR
يك روش جديد براي تشخيص نودهاي مهاجم كرمچاله در شبكه هاي حسگر بيسيم
طراحي سخت افزار و ارائه يك روش جديد براي موقعيت يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
انتخاب بهينه ويژگي ها در سيستم تشخيص چهره بر اساس مجموعه سخت و الگوريتم رقابت استعماري
ارائه يك روش تركيبي پنهان نگاري تصوير در حوزه فركانس با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
ارائه روشي ابتكاري در تعيين اندازه بهينه STATCOM به منظور بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ در سيستم هاي قدرت
شناسايي چهره با استفاده از آناليز اجزاي مستقل تمايزي
Optimization of Hybrid PV/Wind/FC System Considering Reliability Indices Using Cuckoo Search Algorithm
طراحي كنترل كننده به منظور رديابي حداكثر توان در سيستم هاي توليد توان بادي
تشخيص اشياء با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش هاي مبتني بر توصيفگر ويژگي و كاربرد آن در ربات امدادگر
Nonideal Multispeed Resolver Signals and Their Effect on Position Accuracy
توزيع اقتصادي باربا درنظر گرفتن محدوديت هاي ژنراتور با استفاده از تركيب الگوريتم هاي تكامل يافته
كنترل لغزش كابل آسانسور با استفاده از معادله ريكاتي وابسته به حالت
تأثير محدود كننده جريان خطا ابررسانا مقاومتي بر عملكرد نيروگاه بادي
تحليل و پردازش موازي بزرگ داده به منظور بهينه سازي كارايي در ابرهاي فدراسيوني
تشخيص ضربان هاي ايسكمي با استفاده از تحليل باي اسپكتروم حوادث ايسكمي در سيگنال تغييرات ضربان قلب
سناريو پيش بيني براي نيروگاه مجازي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
شناسايي گوينده به كمك تكنيكهاي پردازش تصوير طيف سيگنال (اسپكتوگرام)
پتانسيل سنجي انرژي تشعشعي خورشيد بر روي سطح شيب دار و بررسي زواياي بهينه براي نصب پانل فتوولتائيك در استان كرمان
مدل سازي نويز سنسورهاي اينرسي MEMS از واحد اندازه گيري لخت (IMU) با روش آلان واريانس
كنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از روش خطي سازي فيدبك
افزايش دقت تشخيص خودكار زبان با استفاده از ويژگي هاي طيفي و شبكه عصبي WRBF
پخش بار مناسب در شبكه به منظور مديريت توان راكتيو با حضور STATCOM
تشخيص چهره با استفاده از قانون جهاني گرانش نيوتن و شبكه عصبي
مسيرهاي تركيبي و انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي
كلاس بندي تشخيص اسكناس با استفاده از تركيب روشهاي ساختار و شبكه هاي عصبي
بررسي تكنيك هاي اكتساب دانش
همزمان سازي مود لغزشي فازي دو سيستم آشوبي متفاوت درجه كسري نامعين
امنيت و حريم شخصي براي ذخيره سازي و محاسبه در محاسبه ابر
مسيرهاي پيوستگي و پراكنش اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي
بهبود خوشه بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيك با درنظر گرفتن نرخ عملگر جهش
كلاسه بندي آريتمي هاي قلبي با تركيب ويژگي هاي خطي و غيرخطي سيگنال الكتروكارديوگرام با استفاده از شبكه عصبي احتمالي
ارائه رويكردي جهت گزينش و انتخاب مديران شايسته در دستگاه هاي اجرايي با استفاده از رويكرد سلسله مراتبي فازي
بكارگيري كنترلر PID فازي و افزايش راندمان در توربين هاي بادي
طراحي مدارات ديجيتال توان پايي با معرفي تكنيك GDI و تكنيك هاي رفع معايب آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید