امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 

 مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس ۵۴۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۶۶۶ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

آشكوب بندي گونه هاي درختي در مرحله مياني توالي اكولوژيك جنگل هاي شمال كشور (مطالعه موردي: بخش گرازبن ، جنگل خيرود نوشهر)
مطالعه فراواني زادآوري گونه هاي درختي در مرحله مياني از توالي اكولوژيك(مطالعه موردي : بخش گرازبن ، جنگل خيرود نوشهر)
بررسي كلاسه هاي ارتفاعي گونه هاي درختي حاضر در مرحله مياني توالي توده اي (مطالعه موردي: بخش گرازبن، جنگل خيرود نوشهر)
برآورد جريان نقدينگي و سود گروه هاي مختلف سني گاوهاي شيري شمال غرب كشور با شبيه سازي رايانه اي
نقش آموزه ها و ايدئولوژي در محيط زيست شهري
نقش محصولات كشاورزي در توسعه گردشگري نمونه موردي زعفران در شهرستان گناباد
برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليد و تركيبات شيرشتر استان گلستان
معرفي كفشدوزك هاي شكارگر شته ي رز Macrosiphum (Homoptera, Aphididae) rosae (L. در شهر مشهد و معرفي گونه ها ي غالب
سميت تنفسي اسانس پنج گونه گياه دارويي روي لارو و حشرات كامل سوسك شيره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus)
بررسي حساسيت كرم ميوه خوار بادمجان Leucinodes orbonalis (Lep: Pyralidae) به حشره كشهاي مختلف
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري دبي و حجم آب عبوري از پارشال فلوم
تعيين بهترين روش ميان يابي جهت ارزيابي مكاني سختي آب دشت نيشابور
تاثير باكتري هاي محرك رشد (PGPR) بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
بررسي تاثير تاريخ هاي مختلف كاشت بر برخي صفات زايشي گل لاله رقم يوكوهاما و اسپرينگ
بررسي تاثير تاريخ هاي مختلف كاشت بر برخي صفات مورفلوژيك گل لاله رقم Ad Rem و Spyryng230
مطالعه قطر برابر سينه و سطح مقطع با وضعيت شادابي گونه ي جنگلكاري شده زربين در جنگلهاي شمال ايران (مطالعه موردي: طرح جنگلداري مزرعه آموزشي زوات -چالوس)
بررسي وضعيت زادآوري گونه ي گيلاس وحشي در جنگل هاي شمال ايران( مطالعه موردي: سري 10 جنگل لاليس- گلبند )
مروري بر روش هاي نمونه برداري از بنتوزها
مروري بر روش هاي نمونه برداري از فيتوپلانكتون ها
اثرات زيركشندگي آفتكشها روي آفات و دشمنان طبيعي
بررسي اجمالي مزايا و معايب فن آوري هاي پالايش آب توازن شناورها
مروري بر ترميم گياهي Phytoremidatio در مقابل فلزات سنگين و استفاده از فرآورده هاي جانبي
تاثير كشت مخلوط در توسعه كشاورزي پايدار
تنوع گونه هاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي (ارتفاع سطح دريا) در منطقه حفاظت شده بدر و پريشان
مروري برسرنوشت علف كشها در گياه و خاك
كاربرد زئوليت بر حاصلخيزي خاك در جهت كشاورزي پايدار
بررسي جذب فلز كادميوم توسط جلبك پلي سيفونيا در محيط هاي آبي
بررسي فعاليت آنتي اكسيدانتي عصاره اتانولي جلبك Cladophora coelothrix
بررسي وضعيت قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار همراه برنج در شهرستان درگز
بررسي خصوصيات چند نژاد دامي سيستان نسبت به ساير نژادهاي دامي ايران
بررسي روشهاي انجماد و ذخيره سازي رويان گاو
تحليل پوياي بهره برداري بهينه از جنگل هاي شمال (سري 16 حوزه شفارود)
ريزگردها و طوفان هاي گرد و غبار، مشكلات و چالشهاي فراسوي آن
مقدمه اي بر اكولوژي چشم انداز واهميت پيوستگي در چشم انداز
بررسي جايگاه فرهنگ و آموزش زيست محيطي در پاسداشت از منابع طبيعي
آسيب هاي زيست محيطي ناشي از فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي
تاثير آتش سوزي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي جنگل هاي زاگرس
بررسي فلزات سنگين در اكوسيستم هاي دريايي و روش هاي حذف آن (مطالعه موردي آب هاي خليج فارس)
ارزيابي استراتژيك قابليت هاي توسعه گردشگري پايدار(نمونه موردي: چشمه آبگرم ورتون)
امكان سنجي توسعه كشاورزي پايدار در شرايط كم آبي
مطالعه اثر نانولوله هاي كربني چند جداره (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زني و تغييرات مورفولوژيكي دو گونه گياه مريم گلي، مريم گلي كبير (Salvia sclarea) و مريم گلي لوله اي (Salvia macrosiphon)
Energy Consumption in Hot Air Drying of Soybean
بررسي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي توليد روستايي منتخب استان آذربايجان شرقي
اولويتبندي قابليتها و تنگناهاي مناطق نمونه گردشگري در شهرستان كليبر با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
ارزيابي رنگيزه هاي فتوسنتزي تحت تاثير تنش خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ در شرايط آب و هوايي سيستان (Carthamus tinctorius L.)
سنجش نيازهاي حرفه اي شركت هاي خدمات مشاوره اي ، فني و مهندسي كشاورزي استان زنجان
بررسي اثرات سطوح مختلف سولفات آمونيوم و سولفات منگنز بر عملكرد جو
بررسي اثرات سطوح مختلف سولفات آمونيوم و سولفات منگنز بر اجزاي عملكرد جو
بررسي اثرات بر گزاري دوره هاي آموزش شهروندي در برخي از ميادين سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران در سال 1392
اثر تريپتوفان بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اثر تريپتوفان بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي درگير شده با سويه متوسط واكسن گامبورو
ارزيابي ريسك زيست محيطي فعاليتهاي شركت كيمياي فارس
تأثير كود گوگرد و تيوباسيلوس بر عملكرد دانه، درصد و عملكرد روغن آفتابگردان
برآورد تايع تقاضاي واردات گندم در ايران با استفاده از مدل ARDL
بررسي تصفيه فاضلاب هاي حاصل از كاربرد سموم آزيدي كشاورزي به روش اكسيداسيون بر پايه ازن
برآورد منحني سنجه در بازه هاي جزر و مدي
بررسي تاثير دسته بندي داده ها در تخمين تراز سطح آب در شرايط سيلاب جزر و مدي
براورد هيدروگراف رواناب مستقيم در حوضه هاي فاقد آمار با استفاده از هيدروگراف واحد بدون بعد SCS
بررسي روند تغييرات بلند مدت حداكثر تراز سطح آب سالانه در بازه جزر و مدي (مطالعه موردي: ايستگاه دارخوين)
ارزيابي تابع چگالي احتمال كرنل در تحليل داده هاي حداكثر تراز سطح آب سالانه
كاربرد واكسن هاي DNA در ماهي
اهميت آنتي بادي هاي منوكلونال در ماهي
كاربرد كيتوزان به عنوان محرك ايمني و ادجوانت در ماهي
روش كم آبياري به عنوان روشي نوين و موثر در مقابله با بحران كم آبي
راهكارهاي مناسب جهت افزايش راندمان و بهره وري آب در بخش كشاورزي
معرفي گياهان دارويي مراتع ييلاقي قرخود، استان خراسان شمالي
اهميت تنوع گونه اي در پايداري فضاهاي سبز شهري
بررسي اثرات منابع طبيعي در اشتغالزايي استان لرستان
بررسي تنوع گونه اي در دو تيپ ممرز، راش همراه با بلوط و راش – ممرز در بخش گرازبن
تعيين بار ميكروبي كشك زرد سيستان
بررسي عوامل موثر بر كاربري اراضي كشاورزي در كلانشهر تبريز
پيش بيني غلظت سرب در برنج با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
بررسي شيوع گونه هاي انگل آيمريا در گوسفندان از لحاظ مكاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان گرمسار)
اثر اندازه بذر بر خصوصيات جوانه زني چهار رقم گندم تحت تنش شوري
مكان يابي ژن هاي كنترل كننده صفت فيزيولوژيك ميزان كلروفيل A در گندم نان با استفاده از نشانگر هاي ريزماهواره
Energy and water use indexes for lettuce production under different irrigation systems in Iran
ارزيابي پاسخ فيزيولوژيكي برگ جو بدون پوشينه در همزيستي با مايكوريزا (Glomus intraradices) در تنش خشكي
بررسي تاثير همزيستي با مايكوريزا (Glomus intraradices) در شرايط تنش خشكي روي پاسخ فيزيولوژيكي ريشه جو بدون پوشينه
روش شناسي تعيين حريم زيست محيطي مناطق تالابي (مطالعه موردي تالاب ميقان)
اثر تنظيم كننده رشد 28- هموبراسينوليد در شرايط تنش خشكي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گياه بادرشبي (Dracocephalum moldavica L.)
اثر برهمكنش آرسنيك و ساليسيليك اسيد بر شاخص هاي جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيك گياه زنيان (Carum copticum L.)
مطالعه اثر كودهاي شيميايي و بيولوژيك بر درصد اسانس و عملكرد اسانس گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.) در طي دو چين
پاسخ رفتاري شب پره كرم گلوگاه انار به تركيبات فرار عصاره ها ي گل و پرچم انار در تونل پرواز
تاثير پسابهاي صنعتي بر آلودگي دريا
بررسي وضعيت پرورش آبزيان در قفس در ايران
تهيه نقشه پهنه بندي بارندگي با استفاده از كريجينگ معمولي كروي و دايره اي
بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اكسايشي به تيمارتاريكي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum)
بررسي برخي خصوصيات رشدي ، فنل و فلاونوئيدهاي گياه دارويي خرفه جمع آوري شده از عرصه هاي طبيعي و مزروعي
بررسي تعادل اكسيداني و آنتي اكسيداني در گياه خرفه تحت تنش فلزات سنگين
بررسي اثر سطوح مختلف كروم بر خصوصيات جوانه زني گياه خرفه
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف كروم بر شاخص هاي فتوسنتزي و كارايي مصرف آب در گياه خرفه
توسعه تجارت بين الملل و چالش هاي زيست محيطي جهان چين يك عامل كليدي در تغييرات اقليمي جهان
روند تحولات حقوق بين الملل محيط زيست : حقوق نرم يا الزام آور؟
مطالعه شبكيه چشم خفاش ميوه خوار مصري (Rossetus aegyptiacus)
مطالعه آناتوميكي قلب خفاش ميوه خوار مصري (Rossetus aegyptiacus)
مروري بر برخي روش هاي كميت سنجي موجودات اصلاح شده ژنتيكي
ارزيابي يكانهاي مديريتي جنگلهاي شهرستان كامياران با استفاده ازالگوهاي مديريت راهبردي
اثر تاريخ كشت و دور آبياري بر ميزان نيتروژن و اجزاي عملكرد دو رقم يونجه در منطقه بويراحمد
اثر تاريخ كشت و دور آبياري بر غلظت فسفر ،غلظت سديم و غلظت پتاسيم دردو رقم يونجه در منطقه بويراحمد
شناسايي مواد موثره روغن اسانس گياه مريم نخودي (Teucrium polium L) در مركز استان مازندران
شناسايي مواد موثره روغن اسانس گياه مريم نخودي (Teucrium polium L) در غرب استان مازندران
بررسي كيفيت اسانس گياه مريم نخودي (Teucrium polium L) در شرق و مركز استان مازندران
تاثيرحقوق همبستگي بشر در حقوق محيط زيست
شهر خلاق رويكردي نو در ارتقاء ظرفيت تحمل محيطي شهر
ارزيابي اثرات ضد قارچي چند گياه دارويي عليه قارچ Fusarium Oxysporum
شناسايي و طبقه بندي مواد شيميايي مصرفي شركت بهره برداري نفت و گاز در جنوب خوزستان براساس قانون حفاظت و بازيافت منابع(RCRA)
بررسي لانه گزيني لاك پشت منقار عقابي (Eretmochelys imbricata) در سواحل جزيره كيش
اندازه گيري كارايي واحدهاي كنسانتره در استان آذربايجان غربي (روش تحليل پوششي داده ها)
بررسي تاثير تنشهاي شوري و دمايي و اثرات توام آنها بر ويژگيهاي جوانه زني بذرگياه شنبليله (Trigonella foenum graecum)
كنترل جمعيت كنه هاي نرم خانواده آرگازيده (Ixodida: Argasidae) با تركيب حشره كش هاي فلومترين و لمبداسيهالوترين در شركت سايپا
فناوريهاي نوين و نانوتكنولوژي در صنعت بسته بندي مواد غذايي
Nanotechnology applications in food industry
Comparative study of selected wheat species’ chemical composition
Development of several pasta formulations with spices and gluten free flours
بررسي اثر نانو خاك رس و نانو دي اكسيد سيليس بر نفوذپذيري و خواص فيزيكوشيمايي فيلم تجديد پذير SSPS
پردازش لجن فاضلاب صنعت خودروسازي براي توليد سيلر مورد استفاده در خودرو
ارزيابي نقش طرح هاي هادي توسعه روستاها با استفاده از مدل AHP مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان نيمروز
بررسي غلظت فلز سرب در رسوبات رودخانه با استفاده از شاخص انباشت ژئوشيميايي و فاكتور آلودگي( مطالعه موردي: رودخانه بشار ياسوج)
بررسي غلظت فلز كادميوم در رسوب رودخانه با استفاده از شاخص هاي آلودگي(مطالعه موردي: رودخانه بشار ياسوج)
پيشبيني تجمع آهك در خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي، مدل رقومي زمين و دستگاه القاگر الكترومغناطيس (مطالعه موردي دشت يزد – اردكان)
بررسي و تعيين وزن عوامل موثر بر تخريب مراتع استان زنجان
اثر دگرآسيبي عصاره علف هرز Sinapis arvensis و Avena fatua
تاثير عصاره اندام هوايي علف هرز Sinapis arvensis بر گندم
مقايسه تاثير نانوذرات اكسيد آهن با كلات آهن بر پارامترهاي رشد، رنگيزه هاي فتوسنتزي و محتواي آب نسبي برگ نعناع فلفلي (Mentha piperita L)
مزيت بكار گيري سلول بنيادي مغز استخوان در درمان شكستگي صناعي بز
تاثيرات فناوري نانو بر محيط زيست
بررسي عوامل موثر بر توليد خرماي ارگانيك در استان بوشهر
مطالعه سينوپتيكي اثرات وزش بادهاي دره طائمه نهاوند بر كشاورزي منطقه
تاثيرمقايسه اي روشهاي مختلف پخت( سرخ كردن ، كبابي روي زغال ،آب پز، ماكروويو ) بر تركيب اسيدهاي چرب ماهي سفيد (Rutilus kutum) و ماهي قزل آلا ي رنگين كمان پرورشي(oncorhynchus mykiss)
بررسي وجود ژن هاي SIX1 و SIX7 در شناسايي جدايه هاي قارچ Fusarium. Oxysporum ازميزبان گوجه فرنگي دراستان اصفهان
بررسي تاثير استفاده از پودر خون و گلي اكسال در ليگنين ليكور بر خواص فيزيكي تخته فيبر با دانسيته متوسط
پتانسيل استفاده از پودر خون در ليگنين ليكور بر ويژگيهاي مكانيكي تخته فيبر با دانسيته متوسط
اثر تنش خشكي و سطوح مختلف ماسه بادي بر ويژگيهاي كلزاي پاييزه در منطقه سيستان
ارزيابي تنش خشكي و سطوح مختلف ماسه بادي بر عملكرد كمي و كيفي كلزاي پاييزه در سيستان
فن آوري توليد ورمي كمپوست در بسترهاي مناسب حهت پرورش كرم كمپوست ساز به منظور حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
كرمهاي مولد ورمي كمپوست در بسترهاي مختلف صنعتي و كشاورزي در جهت جلوگيري از گسترش آلودگي محيط زيست
پهنه بندي كاربري هاي اراضي مناطق خشك با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شرق اصفهان)
بررسي صفات مهم پومولوژيك در برخي ارقام گلابي (Pyrus spp) با استفاده از روش GGEbiplot
بررسي خاصيت آنتي اكسيداني عصاره متانولي بادرنجبويه ( Melissa officinalis L.) در پايداري روغن سويا
اثر عصاره آبي كاكوتي بر افزايش عمر پس ازبرداشت گل نرگس (Narcissus tazetta)
بررسي افزايش عمر پس از برداشت گل نرگس تحت تاثير عصاره ي آبي زيره سبز (Narcissus tazetta)
باكتريوسينهاي توليد شده توسط باكتريهاي اسيد لاكتيكي و استفاده ايمن از آنها در مواد غذايي
بررسي كلي نگهداري مواد غذايي
تاثيركودهاي زيستي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام گندم در منطقه سيستان
برآورد مكاني مولفه هاي كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش زمين آمار(مطالعه موردي: دشت كهير)
بررسي تاثير روشهاي استخراج بر بازده و خواص فيزيكوشيميايي روغن دانه بادام ناحيه قزوين
كنترل مگس هاي مينوز بر گ سبزي (Liriomyza spp.) با مگس شكارگر Coenosia attenuata در گلخانه خيار
مقايسه حساسيت ارقام گوجه فرنگي به بيد گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) از جنبه هاي دموگرافيك
نقش مديريت مواد زائد جامد در پايداري زيست محيطي شهري نمونه موردي : منطقه 17 تهران
كاهش آلودگي هوا با بررسي و مديريت حمل و نقل شهري
ارزيابي تاثير باكتري Bacillus thuringiensis var. kurstaki در اختلاط با عصاره حنا و اسپينوزاد روي لاروهاي پروانه سفيده بزرگ كلم (Pieris brassicae L.)
بررسي تنوع زيستي و گونه هاي همراه سرده دارويي Alhagi Adans و ارتباط آن با خصوصيات بافت خاك در منطقه بش قارداش ، بجنورد، خراسان شمالي، ايران
تعيين و مدلسازي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي سيب رقم گلدن دليشز
بررسي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي گردو
محاسبه تخلخل دو محصول گنذم و شلتوك با استفاده از چگالي سنج مقايسه اي و مقايسه آن با مقادير بدست آمذه از روش چگالي توده و چگالي ذره
بررسي ميزان آلودگي با Haemoproteus columbae در كبوترهاي شهرستان ايرانشهر
كاربرد پساب كارخانه ماكاروني به عنوان محيط كشت در توليد صنعتي آنزيم آلفا آميلاز
جداسازي و تعيين خصوصيات باكتري هاي شديدا نمك دوست (هايپرهالوفيل) از درياچه نمك حوض سلطان
توسعه روشي كمي براي ارزيابي سختي بذر ميوه انار و ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي نرم دانه انار توسط اين روش
تكنيك DDRT-PCR و تغييرات جديد در آن براي مطالعات بيان ژن
غني سازي كشك مايع با آرد دانه تاج خروس كرونتوس و بررسي خواص حسي و شيميايي آن
توسعه اكوتوريسم و ديدگاه ساكنان بومي (نمونه موردي: روستاهاي بخش برزك- كاشان)
اثر حفاظتي كود كلات روي در دور شكل نانو و غير نانو بر سيستم فتوسنتزي گياه نخود در برابر تنش شوري
بررسي اثر آللوپاتيك عصاره علف هرز فرفيون (Euphorbia helioscopia) بر تركيبات آنتي اكسيداني گياه سويا
بررسي تاثير تلقيح قارچ ميكوريز آربسكولار و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك بر عملكرد رويشي و توليد محصول خيار گلخانه اي (cucumis sativus) تحت تنش هاي مختلف شوري
ترسيب كربن از طريق احياي جنگل ها در معادن متروكه
اثر تيمار نيكل بر روي ميزان جذب عناصر كلسيم و پتاسيم در گياه گشنيز (Coriandrum Sativum)
اثر تركيبي پوشش زهكش مصنوعي و ماسه بادي در كنترل سطح ايستابي در مقايسه با دو پوشش ديگر
مقايسه اثر سه نوع پوشش زهكش در كنترل سطح ايستابي، در شرايط مختلف ضريب زهكشي
بررسي حذف پارامترهاي BOD,COD,TSS ازپساب سيستم تصفيه فاضلاب شهر مرودشت به روش لاگون هوادهي و ارتقاي كيفي سيستم با استفاده از فيلتر قلوه سنگي
استفاده از روش آماري تحليل خوشهاي جهت ارزيابي كيفي آب زيرزميني دشت مهران و دهلران
بررسي تغييرات توسعه شهري شهرستان بهبهان با استفاده از تصاوير ماهواره لندست طي سال هاي 1378 تا 1392
بررسي تئوري تاثير شرايط مختلف در فرايند انتقال حرارت حين خشك شدن دانه ي سويا
بررسي اثر عصاره برگ و ساقه گياه آوندول Smyrnium cordifolium Boiss در پيشگيري از سنگهاي كلسيمي ناشي از اتيلن گليكول در مدل حيواني رت
مروري بر اثرات استفاده از بيوديزل ها در وسايل نقليه
تأثير پربيوتيك ديواره سلولي مخمر بر روي برخي از شاخص هاي ايمني بچه ماهيان كپور معمولي (Cyprinus carpio)
مديريت آتش سوزي و اثرات آن بر تاج پوشش گياهان مراتعي سنندج
اثر آتش سوزي بر شاخص يكنواختي گياهان در مراتع سنندج
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي براي گندم ، جو و ذرت دانه اي در خداآفرين، دشت مغان
بررسي رابطه بام سبز و توسعه پايدار شهري با تاكيد بر فوايد بام سبز
بررسي وضعيت زيستي وحفاظتي گونه سمندر خال زرد كردستاني درايران
بررسي چالش ها و وضعيت مديريت جنگل هاي زاگرس
بررسي اثرات شيرابه بر كيفيت شيميايي آبهاي زيرزميني در مراكز دفن زباله شهري
تعيين ارزش غذايي بخش هاي پروتئين دانه گندم عمل آوري شده با سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنل
Effect of zinc ion on osteocalcin protein expression in osteogenic differentiated adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
Selected some hemo-biochemical changes as indicators for diagnosis of ketosis in postpartum periods of cattle
بررسي امكان سنجي تاثير توريسم سلامت در جذب گردشگر از ديدگاه گردشگران نمونه موردي چشمه معدني جوشان سيرچ
تاثير پودر سير بر برخي فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
بررسي خاصيت حشره كشي جلبك كارا
آناليز بيان ژن فاكتور رونويسي Zpt2-1 در سه ژنوتيپ يونجه يكساله در پاسخ به تنش شوري
بررسي خسارت اكسيداتيو ناشي از تنش شوري در يونجه هاي يكساله
تعيين گونه هاي گياهي مناسب جهت كنترل فرسايش آبكندي در منطقه ي چهل چشمه ي دشت ارژن استان فارس
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي با ژنوتيپ گياه زراعي عدس در مرحله جوانه زني
بررسي اثرات متقابل تنش شوري با ژنوتيپ گياه زراعي عدس در مرحله جوانه زني
بررسي مشخصه هاي كمي و كيفي توده دست كاشت سپيدار (Populus. Alba ) در خرم آباد
برآورد توليد و هزينه قطع درختان مسير راه با اره موتوري(مطالعه موردي: جنگل سري لياشي سرا از حوزه 27 املش)
استفاده از ماشين كارنده مجهز به موزع مركب با آرايش كشت نردباني در مزارع نيشكر
مطالعه عملكرد و برخي از صفات زراعي 57 ژنوتيپ و لاين اميد بخش گندم نان از طريق تجزيه به مولفه هاي اصلي
بررسي اثرات سطوح مختلف كلريد كلسيم و گوگرد بر بيوماس اندام هوايي و ميزان اسيديته توت فرنگي در شرايط گلخانه اي
بررسي اثرات سطوح مختلف كلريد كلسيم و گوگرد بر عملكرد و كيفيت ميوه توت فرنگي در شرايط گلخانه اي
راهبردهاي تخصيص بهينه آب آبياري و زمين هاي پاياب سد ملاصدرا در استان فارس
بهبود ويژگيهاي كمي و كيفي چمن اسپورت با كاربرد هيوميك اسيد
بررسي تاثير رژيم هاي مختلف رطوبتي در مراحل مختلف فنولوژيكي برمنحني پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد گندم زمستانه
حذف فنل از محلول هاي آبي توسط كربن فعال تهيه شده از شركت شيمي پژوهان ايران
بررسي تغييرات اقليمي، شوري خاك و خشكسالي درياچه هاي بختگان و طشك با استفاده از سنجش از دور
استفاده از روشهاي آماري در بررسي كيفي آب زيرزميني در دشت ميان جنگل، شهرستان فسا
كدورت (توربيديتي) در آبهاي زيرزميني
مقايسه مديريت هاي مختلف مبارزه با علف هاي هرز با استفاده از علفكش ها و وجين بر برخي مولفه هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي فنل كل سويا
ارزيابي تاثير علفكش هاي خاك مصرف و وجين برعملكرد و اجزاي عملكرد سويا
اثر عصاره آبي گياهان دارويي Boragoofficinalis ، Althaeaofficinalis ، Salvia officinalis و Taraxacum officinal بر گياه حساس شاهي ( Lepidium sativum)
بررسي اثر پيش تيمار بذر بر خصوصيات جوانه زني و كيفيت فيزيولوژيك بذر و گياهچه عدس
مطالعه اثرات پرايمينگ بذر بر برخي خصوصيات رويشي گياهچه عدس
بررسي رضايت مندي اعضا از عملكرد تعاوني هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره در اجراي طرح هاي مهندسي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
تحليل عوامل عوامل فني،اقتصادي و اجتماعي موثر در طراحي و ساخت پروژه هاي مهندسي منابع آب
بررسي ضرايب حمايتي توليد توت فرنگي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي
محاسبه شاخص هاي مزيت نسبي توليد توت فرنگي در شهرستان بابلسر
تحليل همديدي خسارت امواج گرمايي زمستانه بر محصولات درختان ميوه دردشت مشهد
ارزيابي تحمل به تنش شوري اكوتيپ هاي مختلف رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرايط كنترل شده
ارزيابي خصوصيات رويشي و زايشي ارقام انگور تركمنستان تحت شرايط آب و هوايي زرقان
تاثير غلظتهاي مختلف شير نارگيل بر ريشه زايي گل حناي گينه نو ( Impatiens hawkeri)
استفاده از پانلهاي ساندويچي ژئوممبران جهت كاهش نشت در كانالهاي آبياري دشت مغان
مدلسازي نشت كانالهاي آبياري با استفاده از نرم افزار SEEP/W
همسانه سازي و بيان ژن LicBM2 كد كننده آنزيم بتاگلوكاناز در باكتري اشرشياي كلي
مقايسه انرژي هاي ورودي و خروجي در توليد چغندر قند تحت روش هاي مختلف خاك ورزي
اثر خاك ورزي حفاظتي بر شاخص نفوذ پذيري خاك
بررسي پوسيدگي باكتريايي پياز
بررسي برخي از خصوصيات خاك، فراواني و زيتوده كرم خاكي در تيپ هاي جنگلي جنگل هاي مازندران (مطالعه موردي: جنگل هاي لاجيم مازندران)
بررسي اثر ذرات نانواكسيد روي بر خواص عبوردهي نور و بخار آب در فيلم ژلاتين ماهي
اولين پرورش توام كپور سياه (Mylopharyngodon piceus ) با كپور ماهيان چيني در ايران
Using vibration mechanical tools for plum harvesting
Vibration characteristic of trees during cutting operation
Reducing the vibration of operator seat in U-650 tractor
تثبيت آنزيم: روش و تكنيكهاي تثبيت آنزيم
اولويت بندي معيار هاي گردشگري در منطقه چاه ماري (شهرستان بهبهان)، جهت توسعه پايدار گردشگري
شناسايي خصوصيات مورفولوژيكي و پراكنش گونه هاي گياهي دارويي مريم نخودي طناز و مريم نخودي شرقي بي كرك در استان قزوين
شناسايي ، جمع آوري و نگهداري ذخاير ژنتيكي و برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي گونه پسته كوهي (Pistacia atlantica) در استان قزوين
تعيين حد بهره برداري مجاز گونه مرتعي Agropyron intermedium در مراتع كوهستاني استان قزوين
مقايسه برخي شاخص هاي عملكردي هميشه بهار در كشت مخلوط با انيسون و سياهدانه
ارزيابي عملكرد هميشه بهار در كشت مخلوط با سير و شنبليله در شرايط آب و هوايي خوزستان
بررسي اثر تيمارهاي آماده سازي خمير خرما به منظور افزايش عمر ماندگاري محصول
شناسايي و تحليل مولفه هاي موثر در ضرورت توجه به كشت گلخانه اي با تاكيد بر مديريت خرده مالكي اراضي كشاورزي ايران
شناسايي مولفه هاي موثر در ضرورت توجه به كشت گياهان دارويي در ايران
مطالعه و بررسي تأثيرات تخليه آب از لايه تحتاني مخزن سد ايلام بر كيفيت آب مخزن سد
بررسي آزمايشگاهي اثر چيدمانهاي مختلف ساقه هاي مصنوعي بر مقاومت هيدروليكي جريان در كانال ماهي قايقرو
نگاهي جامع بر پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ناشي از انتقال آب بين حوضه اي (مطالعه موردي: حوضه كارون)
بررسي تغييرات پتانسيل توليدي با محدوديت منابع آب در ساختار توزيعي مردم نهاد (مطالعه موردي: اراضي آبخور رودخانه كرخه نور)
بررسي مديريت پسماند در استان گيلان با تاكيد بر پسماندهاي كشاورزي
حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده ايران ، مطالعه موردي منطقه حفاظت شده سرولات و جواهردشت
تهيه نقشه فرسايش خاك با كمك داده هاي سنجش از دور
كوهريگ و ارزيابي طرح منظر پايدار(ارزيابي فرصت ها و تهديدهاي كوهريگ شهرستان مهريز استان يزد)
بررسي كارايي فني واحدهاي پرورش مرغ گوشتي در شهرستان زنجان
بررسي اثر تنش شوري بر رشد و خصوصيات جوانه زني بذر گونه ي مرتعي Agropyron riparium
وكسيناسيون و پيشگيري از بيماري استرپتوكوكوزيس در ماهي قزل آلا
نقش مديريت مناطق حفاظت شده در پايداري محيط زيست
بررسي ضرورت هاي بكارگيري انرژي هاي نو در مناطق روستايي
ارزيابي بوم گردي روستايي در ايران
ارزيابي خانه هاي بهداشت روستاييان از منظر توسعه و عمران روستايي
مطالعه برخي خواص بيوفيزيكي 2 رقم پسته (شاهپسند ، خنجري) شهرستان دامغان
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك بر صفات مورفولوژيك و ارتباط آنها با عملكرد ارقام سير
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سير
بررسي ميزان افت آبخوان دشت اردستان، استان اصفهان
بررسي خصوصيات تغذيه اي و ضد ميكروبي گياه تاج خروس گونه ي كرونتوس (AMARANTHUS CRUENTUS)
پهنه بندي مناطق مستعد كشت جو ديم متناسب با شرايط اقليمي استان لرستان
بررسي شرايط اقليمي و منحني هاي آمبروترميك ايستگاه هاي منتخب استان چهار محال و بختياري از نظر توان اكولوژيك
تحليل رفتار زماني – مكاني اقليم در ايستگاه هاي منتخب استان چهار محال و بختياري طي دوره زماني مشترك (2013-1995)
بررسي و پايش خشكسالي استان مازندران با استفاده از شاخص هاي خشكسالي
مقايسه اثر كم آبياري تنظيم شده و كم آبياري ناقص ريشه بر كارايي مصرف آب و عملكرد كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum L.)
تحليل اثر شدت هاي مختلف چرا بر شاخص هاي تنوع و غناي گياهي درمراتع خشك و نيمه خشك ايران
اثرقرق بر برخي شاخصهاي ساختاري پوشش گياهي در مناطق مختلف آب و هوايي ايران
بهبود رنگ شربت آلبالو با آنتوسيانين خالص با استفاده از تست panel
تحليل كارايي فني توليد نيشكر با تاكيد بر سن و رقم مطالعه موردي: كشت و صنعت ميان آب
بررسي ساختار تشريحي ساقه ي چهارگونه از جنس زبان در قفا (Delphinium L) در استان هاي خراسان
بررسي زمين شناسي زيست محيطي ومعرفي مناطق پرپتانسيل آلودگي عنصرآرسنيك در محدوده سلطان آنوچ براساس مطالعه نمونه هاي ژئوشيميايي
تحليل تاثير عناصر اقليمي و گرد و غبارها بر آسم و بيماري هاي ريوي در استان ايلام (مطالعه موردي شهرستان دهلران)
ا Aquaponic راهكاري براي بحران آب
ارزيابي اثر ادامه برداشت از آبخوان در روند خشك شدگي چاههاي بهره برداري دشت قزوين
بررسي كاربرد گلسنگ بر ساختار و حفاظت از خاك و پايش آلاينده هاي هوا
بررسي كاربرد فرآيند گياه پالايي در جذب و پايش فلزات سنگين خاك
مطالعه اثر كلشي سين بر فاكتورهاي سبزشدن و جوانه زني در گل هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
تحليل سينوپتيكي رخداد بارش شديد 9 فروردين 1376 در استان خوزستان و پهنه بندي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي شرايط سينوپتيكي الگوي بارش شديد پاييزه استان خوزستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: 20 آذر 1379
بررسي تغييرات كمي و كيفي تركيبات شيميايي اسانس گياه سنبل بياباني ( Ermostachys macrophylla ) در دو مرحله رويشي و گلدهي
بررسي تأثير برخي تيمار هاي خواب شكني برشاخص هاي جوانه زني و بنيه بذر دو گونه دارويي Synarascolymes officinalis و Echinaceae purpurea
لزوم توجه به ابعاد تنوع زيستي در توسعه صنعت ژئوتوريسم
واكاوي نقش انرژيهاي تجديدپذير به عنوان ابزار تقويت قدرت ملي (تئوري تطبيقي ايران، آمريكا و عربستان سعودي)
آثار روند تاريخي تغييرات كاربري اراضي بر كيفيت آب سطحي و زير زميني مطالعه موردي: (حوزه آبخيز طالقان)
ارزيابي اثر روش هاي مديريت پسماند بر سلامت انسان
بررسي نقش بيمه محصولات كشاورزي در توسعه پايدار روستايي و عوامل موثر بر پذيرش آن( مطالعه موردي: شهرستان ممسني)
بررسي كارايي روش انعقاد الكتريكي در تصفيه پساب ناشي از فرايند بازيافت وجوهرزدايي از كاغذ
بررسي رفتارهاي حفاظتي چغندركاران در جهت حفظ محيط زيست(مطالعه موردي: شهرستان تربت جام)
بررسي تغيير رنگ چوب پلاستيك اصلاح شده با فورفوريل الكل در اثر هوازدگي
بررسي اثر فورفوريلاسيون بر تغييرات شيميايي سطح چوب پلاستيك در اثر هوازدگي
بررسي آناتوميكي برگ و دمبرگ جمعيتهاي دو گونه Rhamnus cathartica L. , Rhamnus pallasii Fisch. et. Mey از تيره Rhamnaceae در شمال ايران
ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام و ژنوتيپ هاي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از نشانگرهاي SSR و EST-SSR
بررسي خواص آنتي اكسيدان عصاره آبي آويشن، نعنا ، حنا و مورد و قدرت مهارگنندگي آنها در هموليز گلبولهاي قرمز
اثرات ۱- آلفا هيدروكسي كوله كلسيفرول و دو فيتاز ميكروبي و قارچي بر شاخصهاي استخواني جوجه هاي گوشتي
مديريت حفاظت محيط زيست از ديدگاه اسلام
بررسي ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط زيست
مروري بر روشهاي ارزشگذاري بر محيط زيست
بررسي ماهيت حقوقي جرائم عليه محيط زيست
نقش فناوري اطلاعات در ارتقاء سطح كيفيت محيط زيست
بررسي اهداف و كنوانسيون هاي سازمان بين المللي دريانوردي
توليد و بررسي برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي كنسرو لوبياچيتي، گوشت و قارچ
رشد كشاورزي و تخريب زيست محيطي، كاربردي ديگر از منحني زيست محيطي كوزنتس
بررسي و سنجش فلزات سنگين در آب و رسوبات سطحي پاياب رودخانه يامچي (استان اردبيل)
بررسي روند تغييرات آب سد مخزني گلابر و تعيين تركيبات موثر در احتمال بروز اتريفيكاسيون(استان زنجان)
بهينه سازي سطح زير كشت پايين دست سد خسرو آباد با استفاده از برنامه ريزي خطي
نقش عصاره اتانولي Coriandrum sativum L. در كاهش درد مزمن در موش هاي صحرايي
پهنه بندي عوامل آلودگي رسوبات رودخانه رحيم آباد به فلزات سنگين با استفاده از GIS
اثر امواج فراصوت بر رشد و متابوليت هاي ثانويه گندم
بررسي و شناخت معيارهاي پايداري محيط زيست شهري با رويكردي به برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران
بررسي خصوصيات زراعي و عملكرد دانه لاينهاي جو در شرايط ديم مناطق سردسير
سنبل الطيب (Valeriana officinalis) موثر بر سيستم اعصاب مركزي (CNS)
مروري بر گياه مرتعي دارويي خوشاريزه (Echinophora platyloba)
استفاده از قارچ ها دركنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي
تخريب محيط زيست و تاثير آن بر كيفيت و كميت منابع آب
روشهاي مبارزه با علفهاي هرز مزارع
نقش امنيت در پدافند غيرعامل با تأكيد بر امنيت غذايي ساكنين شهرها
نقش قارچ هاي ميكوريزا بر افزايش عملكرد گياهان زراعي
بررسي رشد و پويايي جمعيت بارناكل Balanus improvisus (Crustacea: Cirripedia) در سواحل جنوبي درياي خزر
بررسي تاثير پيش تيمار اپي براسينوليدي بر شاخص هاي جوانه زني، رشد اوليه و تجمع آنتوسيانين در گياه گندم تحت تنش شوري ناشي از كلريد سديم
بررسي اثر اسيديفاير گلوباسيد و گرين كب بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
بررسي روشهاي مختلف جمع آوري اووسيت از فوليكولهاي گاو
تبيين عوامل ناشي از كاركرد دفاتر آي سي تي روستايي(نمونه موردي بخش سامان استان چهارمحال و بختياري)
مروري بركاربرد تكنيك هسته اي رديابي علف كشهاي نشان دار در بررسي نحوه عمل علف كشها
بررسي تأثير سطوح مختلف كود ورميكمپوست و مايكوريزا بر عملكرد كمي و كيفي بابونه آلماني (Matricariaspp) در منطقه ي ياسوج
تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن و ورميكمپوست بر عملكرد و اجزاي عملكرد سير
بررسي فضاي سبز اهواز با استفاده از تصاوير ماهوارهاي با كبفيت مكاني بالا (ساحلي محله كيان پارس)
تغييرات جوانه زني فستوكا تحت تاثير آب و بذر مغناطيس شده
جوانه زني يونجه تحت تاثير آب شور مغناطيس
تعيين حداقل نياز آبي تالاب ميقان با استفاده از روش جامع تلفيقي اصلاح شده
بررسي تأثير جذب گردشگران خارجي بر توزيع درآمد در ايران
بررسي اثر غلظتهاي متفاوت سيليكون در تخفيف صدمات اكسيداتيو ناشي از تنش خشكي در گياه رازيانه
عوامل موثر بر پذيرش رقم ذرت KSC705؛ مطالعه موردي: ذرت كاران استان كرمانشاه
تعيين ارزش اقتصادي زمين و نيروي كار خانوادگي با استفاده از تابع سود
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيتهاي بادام وحشي گونه Prunus haussknechtii تحت تأثير ارتفاع و شيب جغرافيايي با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RNA-seq SSR
بررسي تنوع ژنتيكي بادام وحشي گونه Prunus haussknechtii با بهره گيري از نشانگر مولكولي RNA-seq SSR
بررسي اثر پليمر سوپر جاذب بر عملكرد كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.) در شرايط دورهاي مختلف آبياري در منطقه ياسوج
بررسي اثر پليمر سوپر جاذب بر ويژگي هاي زراعي كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.) در شرايط دورهاي مختلف آبياري در منطقه ياسوج .
بررسي نقش مسكن در توسعه روستاي مطالعه موردي روستاي اسماعيل قنبر
بررسي فعاليت ضد ميكروبي عصاره هاي گياهان رزماري و مرزه در برابر باكتري هاي بيماري زاي انسان
توان آللوپاتيك عصاره آبي علف هرز Sinapis arvensis بر جو رقم -ماهور
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك فسفره و ورمي كمپوست بر رشد و عملكرد گياه دارويي بادرنجبويه (Mellisa officinalis) در شرايط آب و هوايي استان تهران( دماوند)
بررسي اثرات اقتصادي نقش گردشگري در كيفيت زندگي روستائيان مطالعه موردي دهستان محمد آباد در شهرستان هامون
تراكم وفشرده سازي زباله وكمپكتور زباله مدل كيسه اي
بررسي پارامترهاي فرآيند خشك كردن بر خواص كيفي روغن سويا
اگروتروريسم: زنگ خطري براي تهديد امنيت غذايي در جهان
مطالعه مكان يابي ژني كنترل كننده صفات كمي و عملكرد برنج در شرايط تنش كمبود آب
نگرشي بر اصول و راهكارهايي موثر در بهره وري بهينه از منابع آبي در بخش خانگي و كشاورزي مطالعه موردي : شهرستان هامون
بررسي عوامل موثر بر كاهش مصرف سموم شيميايي از ديدگاه گوجه فرنگي كاران در استان بوشهر
بررسي نقش شاخص هاي اقليمي در معماري سنتي شهركاشان
تأثيرات كم آبياري بر ارتقاء بهره وري آب
مديريت آب و الگوي كشت با رويكرد آب مجازي در شبكه هاي آبياري
تاثيرسطوح مختلف عصاره جلبك قهوه اي و عصاره ورميكمپوست بر عملكرد و ويتامين ث گوجه فرنگي گيلاسي در كشت هيدروپونيك
طبقه بندي كاربري/پوشش زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اي (IKONOS) (محله كيانپارس اهواز)
ارزيابي بازده آبياري جويچه اي با نرم افزار WINSRFR
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي زالزالك
كاربرد بيوفلوك در آبزي پروري به عنوان يك روش مديريتي جديد براي حمايت از محيط زيست
اثر تراكم كاشت بر رشد و عملكرد ارقام نخود ديم در شرايط كاشت بهاره و پاييزه در ايلام
اثر تركيبات مختلف كشت مخلوط گلرنگ و نخود بر شاخص هاي فيزيولوژيك رشد
بيوتروريسم: تهديدي براي همه
Survey and summary study of Lr10 gene sequences in different genomes of bread wheat by using genome-informatics
بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي اعضاي تعاونيهاي آببران با تمايل به پذيرش مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي سد گلابر
بررسي اثر اسانس مريم گلي ( Salvia officinalis ) در پيشگيري از سنگ كليه اگزالات كلسيم ناشي از اتيلن گليكول درمدل حيواني رت نژاد ويستار
تاثير محلول پاشي عناصر آهن،روي و سلنيوم بر صفات كيفي و ارزش غذايي علوفه يونجه در شرايط ديم
ارزيابي اراضي كشاورزي و باغي (نمونه موردي: روستاي زيارت در گرگان)
بررسي تأثير سياستها و متغيرهاي كلان اقتصادي بر رفتار قيمتي بازار مسكن در ايران
بررسي تأثير سياستها و متغيرهاي كلان اقتصادي بر رفتار قيمتي بازار طلا در ايران
نگرشي نو به علف هاي هرز
بسته بندي به روش اسپتيك
بررسي افزودني هاي خوراكي مفيد در مواد غذايي
بسته بندي موادغذايي با ظروف IML
بسته بندي تتراپك
تاثير تراكم بوته و وجين علفهاي هرز بر عملكرد سورگوم علوفه اي Sorghum bicolor L و وزن خشك علفهاي هرز
نقش شخم حفاظتي در كاهش تغيير اقليم
كاربردهاي فناوري سنجش از دور در ارزيابي و مديريت محيط زيست
كاربرد دورسنجي( RS ) در ارزيابي، پايش و مديريت سوانح طبيعي
ويژگيهاي زيستي شته برگ برنج روي ارقام مختلف گندم
برآورد تبخير و تعرق واقعي محصولات زراعي دشت سيلاخور با استفاده از سيستم توازن انرژي سطح (SEBS)
ارزيابي سيستم هاي آبياري باراني كلاسيك ثابت شهرستان كوهدشت و مقايسه الگو پاشش با استفاده از نرم افزار surfer
صنايع روستايي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي شهرستان خوي
بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوز چهار رقم گندم نسبت به شته برگ برنج
مقايسه دو جدايه از قارچ Beauveria bassiana روي مراحل رشدي زنبور Habrobracon hebetor
اهميت و حفاظت از محيط زيست راهي براي رسيدن به توسعه پايدار نمونه موردي شهرستان زابل
توان سنجي توسعه كارآفريني و كسب وكار در نواحي روستايي با استفاده از مدل SWOT مورد مطالعه بخش زهان در شهرستان زير كوه
مطالعه فلوريستيك منطقه راژان در استان آذربايجان غربي
بررسي ماهيت اسانس ها،روشهاي اسانس گيري وفعاليت تركيبات شيميايي اسانس جنس كاكوتي (Ziziphora)
بررسي اثر تلقيح كودهاي حاوي ميكوريزا، تيوباسيلوس و ازتوباكتر بر بيوماس تر و خشك ريشه و ساقه گوجه فرنگي Solanum Lycopersicum
بررسي اثر تلقيح كودهاي حاوي ميكوريزا، تيوباسيلوس و ازتوباكتر بر عملكرد و صفات مورفولوژيكي گوجه فرنگي Solanum Lycopersicum
بررسي نقش پوشش هاي خوراكي در افزايش زمان ماندگاري مواد غذايي
بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي ، بازشناسي و اهميت اماكن تاريخي مطالعه موردي شهرستان ايرانشهر
بررسي اثرات تنش يخ زدگي در خرزهره تحت شرايط كنترل شده
Microbial Contamination of Traditional Ice Cream in Behbahan-Iran in Comparison to Irainain Food Codex.
بررسي اثر شرايط دمايي در جدايه قارچهاي Beauvaria bassiana و Metarhizium anisopliae روي سن مادري گندم
توسعه راهبردي گردشگري در نواحي روستايي(مطالعه موردي: روستاهاي منطقه بازفت)
نقش فعاليت هاي كشاورزي در توسعه نواحي روستايي(مورد: روستاهاي بخش سامان، شهرستان شهركرد)
التراسونيك و كاربرد آن در صنايع غذايي
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي اسفناج ايراني (Spinacia oleracea L.) توسط نشانگرهاي ريزماهواره
اثر رطوبت بر خواص فيزيكي سه رقم بادام زميني( هندي ريز ؛متوسط و چيني)
بررسي روشهاي بهره برداري بهينه از منابع آبي
ارزيابي پتانسيل كاهش گرمايش جهاني با استفاده از كشاورزي حفاظتي در توليد گندم
فرهنگ سازي آموزش محيط زيست در پرتو توسعه پايدار
موانع و انگيزه هاي موثر بر نگرش مصرف كنندگان محصولات كشاورزي ارگانيك
مديريت توليد ونقش آن در كاهش ضايعات كشاورزي
نگرشي نو به مديريت روستايي در ايران و بررسي نقش دهياريها در توسعه روستايي
نقش شوراي حل اختلاف روستايي درعملكرد مديريت روستا
بررسي تاثيرات مديريت روستايي در توسعه پايدارروستايي
مكان يابي ژن هاي كنترل كننده صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله در گندم نان با استفاده از نشانگر هاي ريزماهواره
نقش كشاورزي پايدار در توسعه روستايي وتامين امنيت غذايي
تنوع زيستي، پراكنش و تركيب گونه اي دوكفه ايهاي سواحل شمالي خليج فارس: مطالعه موردي در سواحل صخره اي جزر و مدي بندر لنگه
بررسي بهره وري زنان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان، با تكيه بر برخي از عوامل مؤثر
كابرد غلظت هاي مختلف ورمي واش (عصاره ورمي كمپوست) و ماده محرك رشد گياهي (عصاره جلبك ) بر برخي اجزاي عملكرد گوجه فرنگي چري (گيلاسي)
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر گرايش به ونداليسم در شبكه هاي آبياري و زهكشي (مطالعه موردي ناحيه 2 عمراني شبكه آبياري و زهكشي سد گلابر)
بررسي عوامل موثر بر گسترش تهديدات محيط زيست و بحران هاي ناشي از آن
صنعت توريسم، گردشگري ،طبيعت گردي در ايتاليا
فناوري نانو و اثرات و كاربردهاي آن در محيط زيست
مشكلات و زيانهاي ناشي از فناوري نانو
Studies on phytopathogenic fungus and root – knot nematode on Sesamum indicum
اثر جايگزيني تريتيكاله با و بدون مكمل آنزيمي در جيره بر عملكرد بلدرچين ژاپني (Coturnix coturnix japonica)
بررسي اثرات تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام برنج درشرايط اقليمي استان چهارمحال و بختياري
تعيين ميزان پراكنش سفيد شدگي در باغات انار ساوه
تاثير عصاره الكلي بره موم و اريترومايسين بر روي فلور ميكروبي دستگاه گوارش و صفات بيولوژيكي زنبور عسل
بررسي عملكرد محصول گندم (به عنوان كشت دوم) در اثر تأخير در مراحل توليد ذرت در شهرستان فيروزآباد فارس
مروري بر جيره غذايي ماهيان و نقش ويتامين B1
اثر پودر برگ رزماري بر عملكرد و متابوليتهاي خوني بلدرچين ژاپني
پيش بيني ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از مدل رگرسيوني و آناليز مولفه هاي اصلي(مطالعه موردي: دشت يزد-اردكان )
مقايسه روشهاي برآوردي رواناب جاستين و ICAR (مطالعه موردي شهرستان سرايان)
بررسي منابع آبي سدهاي زنجان ( قارختلو) جهت بهره برداري شيلاتي
مقايسه خصوصيات باد در منطقه طبس و بشرويه
تدوين مديريت اكوتوريسم در پناهگاه حيات وحش دودانگه ساري با استفاده از روش (SWOT)
پالايش فاضلاب لايمينگ
تلفيق مطالعات بيولوژيكي با نظرات مردم و مسئولين در حوزه آبخيز رزين كرمانشاه با استفاده از روش PRA
بررسي اثر تراكم گياهي و روشهاي مديريت علف هاي هرز بر شاخص سطح برگ و درصد سديم،پتاسم،نيتروژن و الكاليت هاي چغندرقند در منطقه مياندوآب
بررسي تركيبات تشكيل دهنده عصاره و خاصيت ضد ميكروبي گونه شب بوي معمولي ( Matthiola incana )
سنجش برخي مولفه هاي توسعه روستايي در مناطق مرزي استان كردستان
بررسي اثرات اقتصادي واجتماعي تسهيلات بخش كشاورزي بر بخش دامپروري در شهرستان شيروان چرداول ايلام
نقش گياهان در آلرژي زايي و راهكارهايي براي پيشگيري يا كاهش شيوع اين آلرژيها
بررسي برخي مشكلات فضاي سبز از لحاظ آلرژي زايي گياهي
بررسي اثر برخي از اسانس هاي گياهي بر پوسيدگي انباري انگور
تحليل عملكرد استانهاي كشور در كشت و توليد گياهان صنعتي
مديريت منابع آلوده كننده و مواد زايد توليد شده توسط كشتيها
تأثير استعمال آهن در شرايط تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و آسكوربات پراكسيداز در خربزه
مدلسازي شاخص نسبت جذب سديم با استفاده از شبكه عصبي با توابع پايه اي شعاعي و روش رگرسيون خطي گام به گام
آناليز حساسيت و تعيين مدلي مناسب به منظور تخمين نسبت جذب سديم در خاكهاي خشك رسوبي منطقه زهك، سيستان
تعيين وروديهاي مناسب براي مدلسازي شاخص سديمي بودن در خاكهاي خشك رسوبي منطقه زهك، سيستان
آمايش سرزمين بستري براي توسعه پايدار
ارزيابي استانهاي كشور در حوزه زيست محيطي با تاكيد بر سنجش عملكرد سازمانهاي مردم نهاد
بررسي اثر تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه هيبريد جديد ذرت در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
بررسي اثر تراكم بر عملكرد، روند ذخيره سازي و انتقال مواد فتوسنتزي و الگوي تجمع ماده خشك سه هيبريد جديد ذرت در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
Identifying of Barriers of the Public Sector in Providing Agricultural Services to Producers in Agricultural Sector in Khuzestan Proviance in Iran, Application of Factor Analysis
ارائه ي خدمات الكترونيك اداره منابع طبيعي در قالب BPMS
شناسايي عوامل پوسيدگي نرم باكتريايي سيردر استان همدان
فعاليت هاي حسابداري مديريت زيست محيطي و پذيرش مسئوليت اجتماعي شركت هاي اسلامي: مورد مطالعه شركت هاي استفاده كننده ISO 14001
تاثير تنش خشكي و سطوح مصرف نيتروژن بر روي شاخص كلروفيل برگ و فلورسانس كلروفيل و برخي صفات موروفولوژيكي در مرحله زايشي ذرت دانه اي رقم سنگل كراس 704
تاثير سطوح مختلف نيتروژن و محدوديت آب در مراحل زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704
مطالعات ريزساختاري گونه هاي silene شمال شرقي ايران
بررسي چند شكلي ژن OVAR-DRB1 نژاد گوسفند لري- رومانوف با استفاده از روش PCR-RFLP
بررسي اثر اسيد هيوميك بر روي وزن خشك و وزن تر گلبرگ گل مريم Polianthes tuberosa
تبين و تحليل بازارهاي مرزي در توسعه اقتصادي روستاهاي حاشيه مطالعه موردي شهرستان هيرمند
بررسي اثر ورمي كمپوست بر ميزان كلسيم و آهن گلبرگ گل مريم Polianthes tuberosa
ارزيابي توان تفرجگاهي پارك جنگلي شهيد زارع برمبناي استفاده بهينه با بكارگيري GIS
بارور كردن ابرها و ايجاد باران مصنوعي
واكاري اثرات ماهواره در تغيير ساختار اجتماعي و اقتصادي نواحي روستايي مورد مطالعه بخش مركزي شهرستان نيمروز
نقش مشاركت زنان در مديريت و توسعه روستايي مطالعه موردي شهرستان نيكشهر
بررسي برخي متابوليتهاي ثانويه پوست و بذر سه رقم انار در شهرستان محمودآباد
بررسي اثر شوري روي فعاليت آسكوربات پراكسيداز و گاياكول پراكسيداز در خربزه
توانمندسازي روستاييان در مناطق محروم با تاكيد بر عدالت توزيعي
واكنش تعدادي از ارقام سيب به اووميست Pythium sp. در شرايط درون شيشه
ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپهاي زغال اخته
سياست جىايي تقنيني ايران در قبال حفاظت از محيط زيست
بررسي تأثير كاربرد پساب و آبهاي برگشتي بر كشاورزي
ساختار و عملكرد سوسپانسور در تك لپه ايها
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگيهاي شيميايي(چربي و ماده خشك و اسيديته وازت آزاد)و ليپوليز پنير خامه اي
تاثير سويه پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي به عنوان آغازگر الحاقي بر ويژگيهاي شيميايي (نمك، pH ورطوبت وانديس صابوني)وميكروبي و ارگانولپتيكي پنير خامه اي
روشهاي بهينه استفاده از آب در باغداري و كشاورزي
بررسي امكان كاشت پاييزه نخود در شرايط آب و هوايي ايرانشهر
ارزيابي كيفيت منابع آب حوضه دهن قلعه شهرستان بردسكن، خراسان رضوي
مقايسه طبقه بندي موجودات از منظر قرآن كريم و تورات
تحليل اثرات خشكسالي هاي هيدرولوژيكي بر كيفيت آب رودخانه بتوند
ارزيابي روشهاي تجربي برآورد رواناب در حوزه آبخيز جمال بيگ در استان فارس
مطالعه اثر نوع بذر بر كميت و كيفيت جوانه زني در ژنوتيپ هاي گل هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
پيشرفت هاي اخير در زمينه ظهور ريشه جانبي
بررسي كيفي و كمي تناسب اراضي خداآفرين دشت مغان براي كشت گياهان علوفه اي
تعيين تركيبات تشكيل دهنده اسانس آنغوزه توده ياسوج
خشكسالي و بحران كم آبي
مخاطرات كاهش تنوع زيستي با نگاه ويژه به منطقه مند (استان بوشهر)
بررسي اثر تيمار اسمزي به كمك فراصوت روي برخي خصوصيات فيزيكي پودر ژل آلوئه ورا
تاثير نسبت سنگي زمين بر عمليات خاكي جاده هاي جنگلي
مقايسه برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي آلوئه وراي خشك شده با پيش تيمار اسمز و فراصوت با خشك كردن انجمادي
بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر كيفيت و ضايعات نان(مطالعه موردي استان مازندران)
بررسي تجربه هدفمندي يارانه ها در ايران و ساير كشورها (با اولويت كالاي استراتژيك نان)
بررسي ميزان ضايعات نان و ارتباط آن با مصرف گندم و آرد بعد از هدفمندي يارانه ها(مطالعه موردي استان مازندران)
مطالعه عدد كروموزومي دو گونه تمشك (Rubus L.) در ايران
بررسي خصوصيات كروموزومي و كاريوتيپ گونه دارويي تمشك Rubus sanctus Schreber در ايران
بررسي تشريحي ساقه و دمبرگ گونه هاي Rubus زيرجنس Rubus در ايران
مقايسه تركيبات تشكيل دهنده آنغوزه شيرين طبس و آنغوزه تلخ لار
اثر تراكم بوته و ميزان تداخل علفهاي هرز برعملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704
Correlation coefficient analysis (path analysis) and the direct and indirect effects of studied traits on alfalfa yield under normal and salinity stress conditions
نقش نظام آموزشي در كاهش آسيب هاي اجتماعي و توسعه روستا مطالعه موردي :مدارس مجتمع علي اكبر
بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليك اسيد در شرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه شاهدانه (Cannabis sativa L)
اثر صمغ هاي بومي بر ارزيابي رنگ( پوسته و مغز) و ميزان تخلخل كيك روغني با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
بكارگيري برخي عوامل منظريابي در طراحي مسير جاده جنگلي
بررسي اثر درجه استخراج بر رنگ آرد گندم با استفاده از تكنيك Image J
بررسي اثر ريز ساختار آرد (ميكرواكستراكچر) بر رنگ آن با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
آموزش نانوايان و منابع انساني نانوايي ها به عنوان راهكاري جهت بهبود كيفيت نان
معرفي لاين هاي حساس تريتي پايرم به فرسودگي بذر
نقش بسته بندي مواد غذايي در بازاريابي
فناوري هاي نوين در توليد و فرآوري مواد غذايي
اهميت سازمان هاي نظارتي در كنترل و تضمين كيفيت فراورده هاي غذايي
استفاده از سيستم ماشين بينايي در ارزيابي ناخالصي ها، افت مفيد و غير مفيد گندم
غذا و امنيت غذايي از ديدگاه قرآن و احاديث
مروري بر مطالعات انجام شده در مورد جايگزين هاي چربي در فرآورده هاي غذايي
معرفي شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 به عنوان متولي تامين گندم، آرد و نان و وضعيت گندم، آرد و نان استان مازندران
تركيبات ضد ميكروبي و آنتي بيوتيك هاي طبيعي در مواد غذايي
تكثير گل داوودي در محيط درون شيشه
متابوليتهاي ثانويه در گياهان دارويي
بررسي ارزش غذايي زيره پارسي و زيره سبز
خواص عملكردي ژل آلوئه ورا تحت اثر پيش تيمار اسمزي به كمك فراصوت در مقايسه با خشك كردن انجمادي
توليد گل داوودي مقاوم به شته با استفاده از اگروباكتريوم
توسعه مدل شبيه سازي توليد انرژي برق آبي مخزن سد ابوالعباس در محيط نرم افزار MATLAB
واكنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بيماري پاخوره (Take-all)
بررسي تنش هاي اعمال شده بر جداره و كف سيلوهاي فلزي و نقش قيد ها در كاهش تنش ها
جايگزين هاي گياهي در فرآورده هاي گوشتي
بسته بندي ضد ميكروبي در گوشت و فرآروده هاي گوشتي
مهندسي متابوليك در گياهان دارويي
بررسي اثر هورمونهاي تنظيم كننده رشد بر ميزان القاء كالوس و باززايي زيره سبز (Cuminum cyminum)
جداسازي و شناسايي سويه باكتريايي Brevundimonas diminuta جديد با قابليت تجزيه تركيبات گوگردي
مقاومت به شته در گل داوودي با استفاده از تكنيك انتقال ژن
گل داوودي مقاوم به شته با القاي افزايش بيان اكوستاتين شقايق دريايي
اندام زايي در گياه پيرتروم ( Pyrethrum cinerariaefolium ) در محيط درون شيشه
تأثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي بابونه شفاف
تحليل آزمايشگاهي ضريب انتشار و طول پيشرونده هسته جت در آبهاي كم عمق
تأثير باكتريهاي محرك رشد بر خصوصيات برگ سياهدانه تحت تنش شوري كلريد سديم
تاثير سوپر فسفات تريپل بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا تحت تنش خشكي
تاثير باكتري هاي محرك رشدي و كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود
بررسي تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاء عملكرد هيبريدهاي نخود
نقش اعتبارات خرد كشاورزي در توسعه پايدار روستايي
انواع قندهاي مايع، روش هاي توليد، شاخص ها و كاربرد آنها
غذاهاي فراسودمند و باكتريهاي پروبيوتيك در صنايع لبني
بررسي عوامل موثر بر هزينه هاي ساخت سيلو و عوارض تاخير ساخت بر افزايش هزينه ساخت آنها
تعاريف، كاركردها و روش اجراي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
مديريت استراتژيك منابع انساني در طرح استراتژي توسعه شهري ؛( CDS ) رويكردي راهبردي و نوين در مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
تعهد سازماني، عوامل موثر در آن و نقش آن بر عملكرد كاركنان بانك كشاورزي به عنوان حامي محيط زيست و كشاورزي
نقش پدافند غير عامل در امنيت غذايي
مطالعه و ارائه مدل توليد و ذخيره سازي نان در مواقع بحران
كاربرد اولتراسونيك در تكنولوژي فرآورده هاي لبني
تدوين، نظارت و اجراي استراتژي هاي نوين واحد منابع انساني
تعهد سازماني، عوامل موثر در آن و نقش آن بر عملكرد كاركنان بانك ملت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید