چقدر به مقالات محققان ايراني استناد مي شود؟

http://www.callforpapers.ir/رييس مرکز منطقه‌يي اطلاع رسانی علوم و فناوری از ثبت 120 هزار و350 مدرک علمي محققان ايراني در پايگاه اسكوپوس بين سال هاي 1886 تا 2010 ميلادي خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر جعفر مهراد در گفت وگو با خبرنگار علمي ايسنا با بيان اينكه براساس آمار توليد علم ايران در پايگاه استنادی اسکوپوس پژوهشگران ايراني در فاصله زمانی سال های 1996 تا 2010 ميلادی در تمام رشته های موضوعی 120 هزار و350 مدرک توليد کرده اند، گفت: از اين ميان تنها به 117 هزار و 469 مقاله، 499 هزار و 322 بار استناد شده است. وي با بيان اينكه از بين تعداد كل استنادهاي صورت گرفته،204 هزار و 982 بار خوداستنادي بوده است، افزود: در اين ميان به 106 مقاله، 106 بار(H-Index) استناد شده است. همچنين نسبت تعداد استناد به مقاله 4.15 است.

رييس مرکز منطقه‌يي اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: آمار بالا نشان می دهد که تعداد استنادهای دريافتی قابل قبول است و نشان دهنده توجه جامعه علمی به انتشاراتی است که از سوی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در سطح بين المللی منتشر می‌شوند. نکته با اهميت ديگر در اين آمار مربوط است به نسبت تعداد استناد به مقاله که اين نيز به سهم خود در خور توجه است و در مقايسه با سال های قبل رشد محسوسی را نشان می دهد.

مهراد با بيان اينکه رشته پزشکی يکی از رشته هايي است که توليدات علمی متخصصان اين حوزه اثربخشی خود را در سال های اخير به اثبات رسانده است، خاطر نشان كرد: در اين رشته هر روز بر تعداد نشريات علمی به زبان انگليسی در داخل افزوده شده و در سطح بين المللی نيز دانشمندان و متخصصان علوم پزشکی در رشته های وابسته، پيوسته حضوری پربار و مثمر ثمر دارند.

سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بيان اينكه تعداد مدارکی که در رشته پزشکی در بازه زمانی 1996 تا 2010 ميلادی در اسکوپوس به ثبت رسيده، 23 هزار و 189 مدرک است، گفت: از اين ميان به 21 هزار و 587 مقاله، 78 هزار و 508 بار استناد شده است كه 23 هزار و 937 بار آن خوداستنادي بوده است.

مهراد با بيان اينكه نسبت استناد به مقاله 3.39 است، ادامه داد:همچنين در ميان مقالات به 68 مقاله، 68 بار(H-Index) استناد شده است.

وی خاطرنشان كرد: در ثبت اطلاعات، تقسيم بندی هايي وجود دارد که بر اساس آن اطلاعات توليد علم درباره پرستاری، بهداشت حرفه‌يي، دندانپزشکی، بيوشيمی، ژنتيک و زيست ملکولی، ايمونولوژی و ميکروبيولوژی، دانش اعصاب و داروسازی به صورت جداگانه ثبت می شود و آمار توليد علم اين رشته ها در آماری که در پزشکی در اين بازه ارائه شده، محاسبه نشده است؛ بنابراين چنانچه بخواهيم آمار اين رشته را نيز مدنظر قرار دهيم در اين رشته ها در همان فاصله زمانی به ترتيب 438، 530، 418، 9 هزار و 367، سه هزار و 710، يك‌هزار و 114، و سه هزار و 532 مدرک توليد شده است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید