دسترسی به مقالات اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

 اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت ۱۳اسفند۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرگز برگزار گردید.

http://www.callforpapers.ir/

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۱۰ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۳۳ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

روانشناسي مثبت و الگوهاي اسلامي
بررسي رابطه بين دينداري و سلامت روان نوجوانان (دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد)
رابطه باورهاي ديني و سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان
بررسي رابطه بين معنويت با اضطراب و افسردگي در زوجين شهر شيراز
سنجش ميزان معنويت دانشجويان و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي
بررسي نقش تجارب مذهبى- معنوى درپيشگيرى از آسيب هاى رفتارى اجتماعى خانواده هاي مذهبي
يادگيري از ديدگاه اسلام و مقايسه آن با مكتب رئاليسم
تأثير ذهن آگاهي بر نشخوار فكري، بدريخت انگاري و سلامت روان در نوجوانان بد سرپرست و بي سرپرست شهر گرگان
تجلي روانشناسي مثبت گرا در ادبيات فارسي
بررسي نقش تربيت ديني در سلامت اخلاقي و رفتاري كودك و نوجوان در خانواده ، مدرسه ، جامعه
نگاهي به مثبت انديشي در قرآن
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه كنترل منبع انگيزش الهي مبتني بر آموزه هاي اسلامي
بررسي رابطه ي بين بهزيستي معنوي با درد و افسردگي در افراد ضايعه نخاعي
نقش باورهاي ديني در سلامت رواني از ديدگاه معصومين
بررسي رابطه سلامت معنوي و دينداري با رضايت زناشويي در مردان متاهل 25-35 ساله شهر بندر تركمن
مباني و شاخص هاي معنويت در آموزه هاي اسلامي و نقش آن در رواندماني
معنويت و سلامت (جسمي ،رواني و اجتماعي)
بررسي و مقايسه ساختار شخصيت از ديذگاه فرويذ با ساختار شخصيت از منظر قرآن كريم
بررسي رابطه هوش معنوي و افسردگي در مراجعه كنندگان داراي خيانت زناشويي به مركس مشاوره و مددكاري فرماندهي انتظامي استان گلستان
بررسي رابطه هوش معنوي، سرسختي روان شناختي و رضايت شغلي معلمان شهرستان گرگان
تبثير آموزهاي اسلامي در سلامت رواني خانواده (مطالعه موردي خانواده هاي شهرستان زابل)
شناسايي رابطه سبك رهبري معنوي و سلامت سازماني در ادارات دولتي شهر بوشهر
روانشناسي در قرآن
نگاهي به مباني سلامت معنوي در ديوان حافظ و مثنوي مولوي
بررسي تاثير معنويت در افزايش سلامت روان دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آمل با ديگر دانشجويان اين شهرستان در پاييز 1393
بررسي نگرش مذهبي با سلامت روان معتادين
نقش بازي در تربيت ديني و سلامت جسم و روان از ديدگاه اسلام
بررسي و مقايسه ي ميزان رابطه ي همسالان بر باور هاي ديني و بهداشت روان نوجوانان متوسطه اول
بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي (دروني و بيروني) با سلامت روان و ميزان خودكارآمدي دانشجويان دانشگاه پيام نور مزكز الشتر(استان لرستان)
نقش تربيتي اميد در زندگي از ديدگاه جهان بيني توحيدي
مقايسه باورهاي غيرمنطقي در افراد مراجعه كننده به فالگيران با گروه همتا
هنجاريابي پرسشنامه شادي معنوي در دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
بررسي رابطه بين هوش معنوي با سلامت روان و رضايت زناشويي در زوجين شهر مرودشت
امام سجاد عليه السلام و تربيت فرزند
بررسي نقش فضايل اخلاقي درتأمين سلامت روان درتعليم وتربيت اسلامي
نقد و تحليل شاخصه هاي سلامت معنوي در غزليات صائب تبريزي
طراحي برنامه درسي مبتني بر مولفه هاي هوش هيجاني با رويكرد اسلامي
پيش بيني سلامت رواني بر اساس مولفه هاي معنويت و هدف در زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
تعييه رابطه استقلال و صميميت خاوواده با هويت ملي – مذهبي در افزاد مجزد 14 تا 30 سال شهز گزگان
پيش بيني ابعاد معنوي دانشجويان در ارتباط با سبكهاي سه گانه هويت روانشناختي (با تاكيد بر نظريه هويت برزونسكي)
بررسي نقش توكل درآرامش رواني وكاهش اضطراب از منظرآيات و روايات اسلامي
بررسي تحليلي رابطه ميان آموزه ي صله رحم و سلامت اجتماعي
تحليلي بر هوش معنوي كاركنان سازمان بهسيستي شهرمشهد
ارتباط نگرش مذهبي و سبكهاي هويت با سلامت روان در دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه منطقه دشتياري چابهار
بررسي نقش ياد خدا در امنيت رواني و پيشگيري از بروز اختلالات رواني از منظر قرآن
بررسي رابط سلامت روان و سلامت معنوي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان قزوين در سال تحصيلي 94-93
اهداف تربيت معنوي راهنماي بر نامه درسي ابتدايي در مباني علمي و فلسفي بر نامه درسي ملي
تاثير بخشش در سلامت روان از منظر قرآن و روايات
سلامت روان در پرتو آموزه هاي اسلام
رابطه ميان نيروهاي منش و سلامت اجتماعي براساس آموزه هاي اسلام در ميان افراد 20 تا 40 سال شهرستان سمنان
رابطه بين باورهاي ديني و سلامت رواني فرد و جامعه
مباني و شاخص هاي سلامت مشاوره از ديدگاه قرآن و اسلام
رابطه جهت گيري مذهبي با هوش معنوي با سلامت رواني در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرگرگان
بررسي رابطه نگرش مذهبي با احساس شادكامي در دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
بررسي ژنتيك اخلاق و معنويت ، تحولي نو در عرصه روان شناسي
بررسي راهكارهاي ايجاد اميد در سلامت روان از ديدگاه قرآن
مقايسه ي مباني جهان شناختي انواع رويكردهاي تربيت معنوي
بررسي رابطه اعتقاد به آموزه هاي مذهبي اسلام و هوش هيجاني دانشجويان دختر مقطع كارداني دانشگاههاي علمي كاربردي شهرستان گرگان
برسي رابطه مباني روانشناسي مثبت گرابا رويكرد اسلامي دردانشجويان دانشگاه پيام نورمركز شهركرد
بررسي نقش برنامه درسي معنوي در سلامت روان
شادماني و لذت هيجاني اس منظز روان شناسي مثبت گزا و رويكزد اسلامي
مباني اعتقادي و روانشناختي تربيت معنوي در خانواده از ديدگاه اسلام
رابطه گرايش هاي مذهبي و سبك هاي اسناد با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي فرهنگ و هنر
بخشودگي و تفاوت هاي جنسيتي
بررسي رابطه بين باورهاي مذهبي و شادكامي در ميان دانشجويان (دختر و پسر) دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) بر توجه آگاهانه به حال زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS) در شهر گرگان
رابطه دينداري و اميد به زندگي در زنان متاهل شهرستان هاي ساري، قائم شهر و بابل سال 1393
نقش آموزش گمانهاي نيك به خذاونذ در سخت رويي روانشناختي و اميذواري دختران دبيرستاني شهر شيرگاه
ارزيابي سلامت معنوي و ارتباط آن با درگيري شغلي (مطالعه موردي پرسنل بهزيستي)
بررسي رابطه ي حمايت اجتماعي و خودكارآمدي با در گيري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر
رابطه هوش هيجاني، هوش اجتماعي و هوش معنوي با مديريت خشم در دانش آموزان شهر خرم آباد
بررسي ارتباط هوش معنوي وتوان مديريت استرس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي زاهدان درسال 1393
اثر بخشي روش هاي مختلف آموزشي بر التسام عملي به اعتقادات اسلامي
نقش توكل در افزايش اعتماد به نفس از منظر قرآن كريم و آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام
مدل هاي قرآني در تبيين “زيستن معنوي”
پيش بيني دينداري بر اساس عوامل بهزيستي روانشناختي ريف
بررسي رابطه ي بهزيستي معنوي و ذهن آگاهي با رضايت زناشويي
مقايسه اثربخشي درمان شناختي رفتاري و معنويت درماني در تغيير باورهاي مرتبط با مواد
اثربخشي آموزش مهارت هاي معنوي مبتني بر قرآن بر عزت نفس مبتلايان به ام.اس
رابطه ي هوش معنوي و تاب آوري با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي چالوس
بررسي معنويت و سلامت روانشناختي در معلمان دوره تربيت معلم قرآني در سال 1393
تهيه بسته آموزشي مبتني بر معنويت وسنجش اثر بخشي آن بر افسايش معنويت و سلامت روان دانشجويان
بايسته هاي مهندسي فرهنگي ومعنويت در جامعه از منظر قرآن
رابطه بين معنويت با كاهش مشكلات رواني و اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شبستر 92-91
وجوه چندگانه ي بهشياري و مراقبه در روانشناسي و سنت هاي ديني- معنوي
بررسي رابطه هوش معنوي با شادكامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل
رابطه ذهنيت فلسفي و هويت ديني و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهرستان بهشهر
نقش زيارت امام رضا (ع) در پيش بيني احساس شادكامي با تاكيد بر سطح تحصيلات
ارتباط ساده و چند گانه بين رشد معنويت با بهزيستي روانشناختي در جوانان شهرستان چالوس
رويكردها و فعاليت هاي نظام آموزش و پرورش در زمينه ي تأمين و ارتقاء سلامت دانش آموزان
بررسي رابطه ميان رشد معنويت وچگونگي مقابله با شرايط استرس زا دربين دبيران شهرستان رشت
بررسي رابطه معنويت با سلامت رواني دانش آموزان
اثربخشي گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي و پذيرش بر رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره بهزيستي شهرستان بهشهر
نقش باورهاي مذهبي در پيش بيني خوش بيني و صميميت
رابطه سبك زندگي اسلامي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كرج
بازشناسي معنويت و سلامت معنوي در ادبيات فارسي
رابطه جهت گيري مذهبي (دروني – بيروني) و هوش معنوي با كمال گرايي
بنيادهاي بهبود كيفيت زندگي از منظر اسلام و روانشناسان مثبت گرا
رابطه راهبردهاي مقابله با استرس و هوش معنوي در زنان مطلقه
بررسي اثربخشي معنادرماني گروهي بر اميد بيماران سرطاني شهرستان اراك
نقش شاخص هاي معنويت و سلامت معنوي بر سلامت اجتماعي، رضايتمندي از زندگي و بهزيستي روان شناختي
بررسي اثربخشي آموزش گروهي معنويت درماني بر سلامت رواني سالمندان مقيم سراي سالمندان سنندج
ادراك صاحبنظران رشته علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي درباره مباني اعتقادي تربيت معنوي
بررسي تطبيقي معى يت ي ديه در تكامل رونشىاختي انسان از ديدگاه دانشمندان مسلمان و ساير اديان
اثربخشي درمان معنوي اخلاق محور (بخشايشگري) بر افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي داراي فرزند با آسيب شنوايي
بررسي رابطه هوش معنوي باميزان شادكامي دانش آموزان
اثر بخشي معنويت درماني برافزايش سلامت روان سالمنذان مقيم آسايشگاه سالمنذان
مطالعه كيفي مقابله مذهبي / معنوي در كودكان مبتلا به فيبروس كيستيك
رابطه ي تصور از خدا با افسردگي و بيگانگي اجتماعي
اثربخشي اموزش معنادرماني قراني بر سرسختي روان شناختي دختران هنرستان مقطع متوسطه شهرستان بابل

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید