انتشار دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۴۳۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۰۲۸ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

تاثير پرايمينگ بذر و آزمون انبارداري بر خصوصيات كمي لوبيا قرمز رقم گلي در آزمايشگاه
ارزيابي برخي خصوصيات جوانه زني ارقام مختلف پنبه در شرايط تنش اسمزي
ارزيابي اثرات تنش رطوبتي بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام پنبه
اثرات تنش رطوبتي بر خصوصيات گياهچه اي ارقام پنبه
تاثير آموزش و حفاظت از محيط زيست بر توسعه پايدار
بررسي خواص مكانيكي چوب گونه توس(غان)وارداتي
بررسي ويژگيهاي آناتومي چوب گردو دست كاشت در محورهاي طولي درخت
تيپ هاي پوشش گياهي منطقه اوباتو
مطالعه و تقسيم بندي اراضي بر اساس روش ماهلر مطالعه موردي:روستاي دزلي سروآباد كردستان
تيپ هاي پوشش گياهي منطقه دزلي
ارزيابي پوشش جنگلي و تيپهاي درختي و درختچه اي مطالعه موردي:روستاي دزلي سروآباد كردستان
طبقه بندي مناطق جنگلي شهرستان باغملك به روش شبكه عصبي مصنوعي و حداكثر احتمال با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
خطوط آلودگي ناشي از تاثير گردش لانگمير
مديريت مواد زائد ضامن حفظ محيط زيست شهري
بررسي و مقايسه ي تفاوتها و مواد مغذي گوشت گاوميش كوهان دار با گوشت گاو
بررسي اثر جلبك Sargassum ilicifolium بر تغييرات شاخص ايمني كمپلمان و فاكتورهاي خون در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Onchorhynchus mykiss
امكان كنترل و درمان بيماري سپتي هموراژيك باكتريايي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان و بررسي برخي فاكتورهاي خوني ماهي هاي بيمار
Effect of supplimentation with algae (Sargassum ilicifolium) on growth, survival and body composition of rainbow trout Oncorhynchus mykiss
اثر تغذيه گندم پرتودهي شده با اشعه گاما بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه راس 308
بررسي فيلترهاي رقومي برگشتي تفكيك هيدروگراف جريان در حوزه هاي جنگلي
ارزيابي اثرات تنش شوري بر روي گياهان دارويي
برآورد تبخير_تعرق واقعي نيشكر با استفاده از اطلاعات ماهواره اي Landsat8 در اراضي كشت و صنعت نيشكر اميركبير
بررسي اثرات سطوح مختلف پودر كاهو درياي Ulva rigida بر عملكرد رنگ پذيري ماهي سيچلايد دبوسي
بررسي اثرات سطوح مختلف پودر كاهو دريايي Ulva rigida بر عملكرد رشد ماهي سيچلايد دبوسي Tropheus duboisi
بررسي باسخ گل جعفري به مقادير متفاوت ازت و پتاسيم خاك
مديريت تغذيه در مزرعه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
نقش ارزنده آب بندان ها در ذخيره سازي آب مورد نياز آبياري در ماههاي كم باران در استان گيلان
روش هاي نوين ارزيابي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
آناليز اكسرژتيك يك واحد تصفيه آب شيرين كن خورشيدي تركيبي با حداكثر ظرفيت توليد 14ليتر در روز با ورودي آب خليج فارس
طراحي يك واحد تصفيه آب شيرين كن خورشيدي تركيبي با حداكثر ظرقيت توليد 14ليتر در روز با ورودي آب دريايي خليج فارس
تاثير نوع رزين زمان و دماي پرس بر خواص فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده از باگاس
بررسي اثر هيوميك اسيد و كلسيم بر گياهچه گوجه فرنگي در شرايط شوري
بررسي كاربرد هيوميك اسيد كلسيم و بور بر خصوصيات شيميايي و كيفي گوجه فرنگي
تاثير پيش تيمار بذر و محلول پاشي چهار ماده محرك رشد بر عملكرد گندم زرين
تاثير عناصر مس،روي،سلنيوم،جيوه ،كادميوم و سرب در كبد بر روي مقدار ω3 در گوشت و اشپل ماهي سفيد
اندازه گيري همزمان سموم ديازينون و تري سيكلازول در خاك شاليزارهاي غرب استان گيلان از طريق ميكرو استخراج مايع_مايع پخشي به همراه استخراج پخشي با فاز جامد و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
تعيين مناسبترين مساحت قطعه نمونه در برآورد يكنواختي گونه هاي درختي در جنگلهاي راش Fagus orientalis lipsky در شمال ايران
بررسي استفاده از عصاره ي يونجه به عنوان جايگزين مصرف آنتي بيوتيك ها در طيور گوشتي و بررسي اثر آن بر عملكرد كبد و رسيدن به وزن مطلوب در جوجه هاي گوشتي
جداسازي و شناسايي باكتري هاي موجود در دستگاه گوارش كرم خاكي بر ميزان رشد گياه گندم
برآورد فرسايش و رسوب به كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل EPM مطالعه موردي:حوزه آبخيز سد چم گردلان شهرستان ايلام
برآورد فرسايش و رسوب به كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل EPM مطالعه موردي:حوزه آبخيز ورده شمال باختري كرج
بررسي تاثير پخش سيلاب بر تغييرات كمي و پوشش گياهي و خصوصيات خاك گربايكان فسا
بررسي تاثير زمان انجام عمليات زراعي و روش هاي مختلف كنترل علف هاي هرز گاو پنبه Abutilon theophrasti Medic و تاج خروس Amaranthus retroflexus در مزرعه ذرت رقم سينگل كراس 704 در شرايط اقليمي شهرستان سر پل ذهاب
The effect of climate change on milk yield and fat percent traits in Holstein herds of Khuzestan Province, Iran
برآورد اهداف اصلاحي گوسفندان زل در سيستم پرورش غير متمركز
كاربرد كتيرا در صنعت نوشيدني
مطالعه برخي ويژگي هاي شيميايي_فيزيكي و ارزيابي تناسب اراضي خاك هاي حوزه آبخيز ميان جنگل فسا
برآورد ميزان فرسايش و رسوب كل و ويژه حوزه ميان جنگل شهرستان فسا با استفاده از مدل فرسايشي EPM
اثر مواد آلي و خاكستر حاصل از آن بر آب گريزي سه خاك آهكي با بافت مختلف
نقش ترويج كشاورزي بر توسعه پايدار با رويكرد كشاورزي دقيق
پيش بيني الگوي رويش علف هاي هرز خاكشير Descurainia sophia كيسه كشيش Capsella bursa و خاكشير تلخ Erysimum crassicaule در مزرعه ي گندم و كلزا
پيش بيني الگوي رويش تاج خروس Amaranthus retroflexus قياق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در كشت خالص و مخلوط ارقام سويا
بررسي تاثير فصل زايش توليد شير و فاصله زايش بر ميانگين سن زايش گاو هاي نژاد هلشتاين استان خراسان رضوي
طراحي ژنراتور براي توربين هاي بادي خانگي
بررسي اثر تاج پوشش درختان بلوط بر توليد و وضعيت مراتع زيراشكوب مطالعه موردي حوزه بلوران كوهدشت
بررسي اثر تاج پوشش درختان بلوط بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك زيراشكوب مطالعه موردي حوزه بلوران كوهدشت
Review of Loan Payments to Farmers Iran in the Years Between 1370-1389 and its Relationship With the Added Value of the Agricultural Sector
Usage Positive Mathematical Programming Method in the Study ofInfluence Climate Change on Selected Products of Agricultural (Case Study: City of Gorgan)
تاثير كاربرد بلند مدت 5 ساله كمپوست زباله شهري بر غلظت عناصر سنگين قابل استفاده خاك
اثر نانو ذرات كلات آهن و اكسيد روي بر ريشه زايي پايه GN15 دورگ هلو بادام در شرايط درون شيشه اي
مروري بر بسته بندي با اتمسفر تغيير يافته در هسته داران
توسعه آبزي پروري پايدار با استفاده از بيوتكنولوژي
بررسي الگوي پراكنش مكاني درختان در تيپ انجيلي آميخته و انجيلي ممرز با تابع Kرايپلي
كشاورزي و توسعه پايدار
بررسي مخاطرات خشك شدن تالاب هامون و تاثير آن بر زندگي مردم
كاربرد مدل MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب
تحليل كيفيت آب رودخانه زاينده رود مطالعه موردي ايستگاه پل ورزنه
برآورد رسوب و تحليل فرسايش با استفاده مدل EPM در اكوسيستم هاي نيمه خشك
بيابان زدايي و توسعه پايدار
تاثير محرك رشد سين بيوتيك Biomin® Imbo بر نرخ رشد ناپليوس آرتمياي اروميه Artemia urmina
بررسي مشكلات توليد كمپوست از زباله شهري در ايران
نقش لكتين هاي گياهي در مقاومت به ويروس ها
مروري بر كشاورزي و توسعه پايدار در ايران
بررسي شاخص هاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در ماكرو بنتوزهاي استخرهاي پرورش ميگو Litopenaeus vannamei در منطقه گواتر_چابهار
روند رشد ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei در استخرهاي پرورش ميگو در منطقه گواتر خليج چابهار
ارزيابي پتانسيل هاي كشاورزي كشت گندم در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356تا 1389
تاثير عوامل رويشگاهي در طراحي شبكه جاده جنگلي سري واستون
گياه پالايي:فناوري نوين در حذف آلودگي هاي محيط
بررسي و كاربرد خواص تانن موجود در برگ چاي در صنعت غذايي و بهداشتي كشور
مكانيزاسيون پايدار كشاورزي:ضرورت و بايسته ها
راهكارهاي مشاركت مردمي جهت مقابله با زوال بلوط
بررسي ويژگي هاي ارگانولپتيكي و شاخص هضم پذيري نان هاي حجيم حاوي عصاره سيب و شاهتوت
عوامل موثر بر كيفيت گوشت دام و طيور
مروري بر ماركر مولكولي SNP در مقايسه با ميكروستلايت و كاربرد آن در ژنتيك
مروري بر اثرات مادري در دام و طيور
تاثير حشره كشي اسانس پوست ميوه و گلبرگ نارنج Citrusaurantium (L.) عليه شپشه برنج Sitophilus oryzae Coleoptera Curculionidae
پتانسيل حشره كشي تماسي پوست ميوه و ريشه پودر شده ي درخت انار Punica granatum عليه سوسك زيان اور غلات Rhyzopertha dominica (F.)
تاثير بسترهاي مختلف كشت بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گل ژربرا
بحران آب و اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن در بخش كشاورزي
بررسي اثر خشك كردن مقدماتي پوشش خوراكي دما و زمان بر ميزان جذب روغن در حلقه هاي پياز
بررسي تاثير پوشش هاي هيدرو كلوئيدي بر خصوصيات فيزيكو شيميايي حلقه هاي پياز در طول فرآيند سرخ كردن
مدلسازي توزيع پراكنش پازن Capra aegagrus در پارك ملي بمو باروش حداكثر آنتروپي
بررسي امكان تجاري سازي چندين ژنوتيپ بومي قارچ خوراكي دكمه اي Agaricus bisporus منطقه خراسان رضوي
بررسي خصوصيات و عوامل مرتبط بر افزايش توليد جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطح مختلف از عوامل توليد گاوهاي هلشتاين
نقشه برداري ارتباطي:رويكردي نوين براي تشريح صفات زراعي در محصولات
كاربرد نقشه برداري لينكاژي در شناسايي QTLها
بررسي راهكارهاي بهبود ذخيره رطوبتي خاك
مروري بر مكانيسم هاي مقاومت به سفيدك پودري جو
اثر نوع بسترهاي آلي بر اسيديته ورمي كمپوست و خصوصيات رشدي كرم هاي خاكي گونه Eisenia foetida
كشاورزي ارگانيك رهيافتي براي دستيابي به زندگي سالم
اثر چاي كمپوست بر برخي صفات نشاء خيار
تاثير نانو پارتيكل هاي نقره پوشش داده شده بر زئوليت بر فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
پاسخ جميت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي به زئوليت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره
بررسي اثر افزودن سيلور نانو پارتيكل پوشش داده شده بر كلينوپتيلوليت در جيره بر آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي در دوره آغازين
برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع چمن و نياز آبي آن با استفاده از مدل كراپ وات در دشت كاشان
كاربرد روش هاي زمين آمار در مطالعات توزيع مكاني در بارش
بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي توده هاي سرو نقره اي و كاج تهران در حالت خالص و آميخته مطالعه موردي:پارك جنگلي خرگوش دره
بررسي تاثير نوع آميختگي بر ويژگي هاي كمي و كيفي توده سرو نقره اي مطالعه موردي:پارك جنگلي خرگوش دره
بررسي تاثير تخريب خاكدانه بر معدني شدن نيتروژن در يك خاك آهكي
تحليلي بر نقش كشاورزي پايدار در توسعه روستايي
بررسي اثر آللوپاتيك اكاليپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehnh بر رشد و جوانه زني دو گونه زراعي خيار Cucumis sativusوكلم Brassica rapa
مطالعه تغيير اقليم شهر كرمانشاه با آزمون نا پارامتري من_كندال به منظور توسعه پايدار كشاورزي
ارزيابي تبخير و تعرق مرجع و باران موثر در استان كرمانشاه به منظور توسعه كشاورزي
مقايسه نوع كاني هاي رسي و شكل هاي مختلف پتاسيم در اراضي شاليزاري و غير شاليزاري منطقه زيباشهر استان اصفهان
بررسي اثر كود پتاسيم بر خصوصيات گياه گشنيز در شرايط تنش شوري
بررسي اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر شاخص هاي جوانه زني ماشك گل خوشه اي تحت غلظت هاي مختلف كلريد كادميوم
بررسي روشهاي كنترل بيماري بلاست برنج با تاكيد بر كشاورزي پايدار مطالعه موردي شهرستان لنگرود
ارزيابي كيفي آب هاي زير زميني دشت شيرامين از نظر مصارف كشاورزي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي وجود ژن six1وsix7 در فوزاريوم سولاني و تاثير آن در بيماري زايي
بررسي ارتباط برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك با ويزگي هاي كمي و كيفي و رويشي پرتقال در منطقه كازرون استان فارس
بررسي اثر پلي اكريل اميد بر رواناب و نفوذ آب در اراضي شيب دار مارني با استفاده از باران ساز
مقايسه فرسايش پذيري خاك هاي حاصل از دو ماده مادري سنگ آهك و مارن در كاربري هاي مرتع و ديم در منطقه ي چشمه علي له دراز استان چهارمحال بختياري
تاثير جهت شيب بر برخي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك كيفيت و كميت هلو در منطقه سامان شهركرد
ارزيابي عوامل موثر بر اندازه ذرات نانو كپسول هاي ژلاتين صمغ عربي حاوي اسيدهاي چرب امگا 3
نانوريز پوشاني اسيدهاي چرب امگا 3 با استفاده از روش كواسرواسيون
بررسي نقش اكوتوريسمي و براورد ارزش تفرجي كمپ كويري ريكها دولي شهرستان رايگان با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
مروري بر مزايا و محدوديتهاي ازن در برخورد با پاتوژن ها تركيبات آلي و فلزات سنگين:كاربرد در علوم كشاورزي
بررسي هيستولوژي بافت معده خفاش ميوه خوار Rousettus aegyptiacus
ارزيابي اثرات منفي زيست محيطي توسعه گردشگري مورد مطالعه شهرستان خلخال
تاثير پرايمينگ بذر با باكتري هاي افزاينده رشد PGPR و مقادير نيتروژن بر سرعت پر شدن دانه و بهينه سازي مصرف كود در جو
تاثير تركيبات فرار و غير فرار جدايه هاي تريكو درما در بازدارندگي از رشد ميسيليومي قارچ Paecillomyces variotii عامل سرخشكيدگي درختان پسته
اثرات صدا و آلودگي صوتي بر روي انسان
تعيين ارزش اقتصادي نهاده ها در زراعت گندم با تاكيد بر نهاده آب: رهيافت تابع توليد مطالعه موردي:شهرستان رامهرمز
بررسي مسائل بازاريابي گوجه فرنگي در استان خوزستان مطالعه موردي شهرستان رامهرمز
بررسي اثر شدت تفرج بر كوبيدگي خاك مطالعه موردي: پارك جنگلي چيتگر
بررسي گونه سرو نقره اي با توجه به وضعيت حاكم بر واحدهاي همگن در پارك جنگلي سرخه حصار
اولين گزارش قارچ Aspergillus flavus به عنوان بيمارگر حشره سر خرطومي جاليز از ايران
بررسي طرح خروج دام از جنگل هاي شمال
تاثير دور آبياري و سيليس بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه برنج رقم طارم هاشمي
آسيب شناسي منابع آب تحت تاثير فعاليت هاي شهري مطالعه موردي شهر اراك
بررسي برخي عوامل موثر بر شوري و قليائيت خاك در حوزه آبخيز زيلبر چاي
تعيين الگوي پراكنش مكاني رقابت و اجتماع پذيري درختان در توده هاي آميخته پهن برگ مطالعه موردي:سري سيستان
بررسي اثر هيوميكس باكتري ريزوبيوم و اوره بر خصوصيات مورفولوژيكي سويا
مقايسه اثرات كودهاي نيتروژنه با منشا شيميايي آلي و بيولوژيك بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم سويا
تخمين ارزش اقتصادي پاركهاي جنگلي مطالعه موردي:پارك هاي جنگلي استان كهگيلويه و بوير احمد
بررسي كاربرد ورمي كمپوست مواد محرك رشد و كودهاي بيولوژيك بر اجراي عملكرد گياهان دارويي
بررسي شكل زيستي گياهان دارويي مراتع قوچان
بررسي پراكنش جغرافيايي گياهان دارويي مراتع قوچان
ارتباط جامعه جنگلي ممرز راشستان شرق هيركاني با خصوصيات خاك
تاثيرعوامل طبيعي ايجادآشفتگي برديناميك كربن خاكهاي جنگلي
بررسي اثرات ريزگردها برتوسعه پايدارباتاكيد برراه كارهاي پيشگيري و كنترل آن مطالعه موردي: شهراهواز
بررسي اثرات تغييراقليم برروند دما و بارندگي مطالعه موردي: شهركرمانشاه
شناسايي جدايه هاي قارچ Fusarium. Oxysporum ازميزبان گوجه فرنگي دراستان اصفهان به وسيله شناساگرمولكولي SIX1وتوالي TEF
ارزيابي و مقايسه اثرات زيست محيطي درتوليد گندم وذرت با استفاده ازتكنيك LCA منطقه موردي استان البرز
واكنش جذب تشعشع ضريب استهلاك نوروعملكرد دانه جو Hordeum vulgare L. به الگوي كشت و تراكم بوته
بررسي و اولويت بندي سدهاي زيرزميني بااستفاده ازتكنيكهاي نوين تصميم گيري فازي منطقه مطلعاتي: دشت شهركرد
بررسي روابط علت و معلولي بين معيارهاي انتخاب سدزيرزميني بااستفاده ازتكنيك DEMATEL فازي مطالعه موردي: دشت شهركرد
قاعده حيازت و كاربرد آن در اقتصاد منابع طبيعي
نگرشي بر طرح مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري، حوزه آبخيزچغا گرگ اليگودرز
فندق كاري وافزايش محصولات غيرچوبي درجنگل با استفاده ازمشاركت مردمي درراه رسيدن به توسعه پايدار مطالعه موردي جنگلهاي فندقلو اردبيل
بررسي تاثير گياه وتيور Vetiver درجلوگيري ازفرسايش خاك حوضه ي رودخانه دز شهرهفت تپه
بررسي خصوصيات كمي درختان زربين Cupressus sempervirens var. Horizontalis درجهت هاي مختلف جغرافيايي درذخيره گاه زربين سيدان، رودبار، گيلان
غربالگري ميكروارگانيسم هاي بيماري زا از مخازن پرورش صدف مرواريدساز لب سياه Pinctada margaritifera در ايستگاه تحقيقاتي نرمتنان بندرلنگه
رويكردجامعه محور درمديريت منابع طبيعي و محيط زيست گامي درجهت توسعه پايدار
بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت فومنات استان گيلان
شناسايي و جداسازي يك گونه باكتري خاكزي توليد كننده پلي هيدروكسي آلكانوآت
آناليزftir پلي هيدروكسي آلكانوآت PHA توليد شده توسط باكتري Bacillus vallismortis ازخاك
تاثيرنانوذرات نقره پوشش داده شده برزئوليت برفلورميكروبي روده جوجه گوشتي درپايان دوره آغازين
پاسخ سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده بانانوذرات نقره پوشش داده شده برزئوليت
بررسي نوسانات جمعيت بال غشائيان Hymenoptera درناحيه تاج ميوه اناردراستان قم
بررسي نوسانات جمعيت مراحل مختلف رشدي بالتوري سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) درناحيه تاج ميوه انار دراستان قم
آب پنير به عنوان يك پتانسيل سوبسترا براي زيست فناوري
استخراج وغني سازي روتنيوم ازمحلول آبي كم غلظت توسط غشاء مايع امولسيوني
بررسي اثرمتقابل محلول پاشي و غوطه وري اسيدساليسيليك درالقاي مقاومت به سرمازدگي گوجه فرنگي رقم بركا
اثرغوطه وري اسيدساليسيليك برروي صفات كمي و كيفي گوجه فرنگي رقم بركا
بررسي تاثير تغييرات دما برميزان غلظت گازهاي آلي فرار درمحل انباشت پسماندهاي يك پالايشگاه نفتي درايران
بررسي تاثيرات متقابل ميزان غلظت بنزن و تولوئن درفصول سردوگرم درمحل انباشت پسماندهاي يك پالايشگاه نفتي درايران
ارزيابي محصول بارش و رواناب ازسيستم جهاني همگون سازي داده هاي زميني gldas
خارشترAlhagi maurorum بامحصولي به نام ترنجبين همان من ذكر شده درقرآن باخواص درماني و خوراكي
كنترل آلودگي محيط زيست با ايجاد باد شكن طبيعي روي سطح زمين ديدگاه عددي
استفاده از انرژي هاي پاك جهت حفظ محيط زيست وجلوگيري از توليد آلايندگي سوخت هاي فسيلي در شهر بافق بررسي با نرم افزار RETscreen
راهكارمناسب جهت بهبود و تهويه محيط زيست ، منازل سازماني كاركنان كارخانجات تعمير لكوموتيو بافق بررسي عددي
بررسي تاثير برخي ازعوامل موثربرميزان مصرف فرآودره هاي گياهي دارويي باتاكيد برخصوصيات ظاهري و كيفيت
اثرات و شاخصهاي بهره وري نيروي كاركشاورزي قيمت موادغذايي وتوسعه پايدار
نقش ارسشگذاري اقتصادي منابع دريايي در توسعه پايدار دريا محور
برآورد ميزان تغيير توليد بخش كشاورزي براثرتغيير اقليم درايران
بررسي امكان پرورش بچه ماهي سي باس آسيايي Asian Sea bass, lates calcarifer دراستخرهاي خاكي مزارع پرورش ميگوي منطقه گواتر
نقش استاندردهاي ايزو درمديريت اثرات زيست محيطي تغيير اقليم
تاثيرومقايسه اندازه هاي مختلف ذرات چهارنوع پليمر سوپرجاذب برظرفيت نگهداشت آب درخاك
اهميت منابع طبيعي و محيط زيست دراقتصادهمگام با توسعه پايدار
بررسي اثرمديريت جنگل برتنوع زيستي گياهي مطالعه موردي: سري نوده طرح جنگل داري چوب و كاغذمازندران شهرستان ساري
تاثيرتوقف بهره برداري برويژگيهاي ساختاري جنگل مطالعه موردي: سري نوده طرح جنگل داري چوب و كاغذمازندران شهرستان ساري
تاثيرتركيب تاج پوشش درختان برروي تنوع زيستي گياهي كف درجنگل لوتچ ـ ساري
تأثير آميختگي درختان بر روي خصوصيات كمي تودههاي خالص راش وآميخته راش ممرز
بررسي تنوع زيستي پوشش علفي دردوتوده جنگل كاري نوئل Picea abies (L.) Karst و كاج جنگلي L. Pinus sylvestris مطالعه موردي ييلاق جواهرده رامسر
تاثيرسرمايه انساني برآلودگي هاي زيست محيطي FDI
استفاده ازمدل افزايشي تعميم يافته جهت تعيين رويشگاه بالقوه ي كرفس كوهي درشهرستان فريدونشهر
بررسي و مقايسه تجديد حيات طبيعي دردومنطقه قرق شده و قرق نشده جنگلهاي شمال ماسال
بررسي پارامترهاي فيزيكي كره موز بابكارگيري پكتين ونشاسته اصلاح شده به روش سطح پاسخ
بررسي پارامترهاي رنگ كره موز بابه كارگيري پكتين و نشاسته اصلاح شده به روش سطح پاسخ
برآورد دبي موثر جهت انتقال رسوبات دررودخانه هاي گرگان رود و طالقانرود
بررسي روند بااستفاده ازروش من كندال بلوكي درسريهاي داراي خودهمبستگي
بررسي روند ته نشيني رسوبات درشبكه ي آبياري كشت و صنعت سلمان فارسي
تاثير كشت گياهان پوششي چاودار Secale cereale L. و شبدربرسيم Trifolium alexandrinum L. برعملكرد لوبيا Phaseolus vulgaris L.
اندازه گيري سايه اندازگياه باعكس برداري وبرآورد رابطه آن با شاخص سطح برگ و ضريب خاموشي گندم زمستانه
بررسي آسيب پذيري به تغييرات آب وهوايي درايران
شاخص آسيب پذيزي اقليمي؛ محدوديتها در جوامع محلي
اثركاربرد سوپرجاذب برمحتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي و عملكرد علوفه سورگوم تحت تنش خشكي
اثرتنش خشكي برفعاليت پراكسيداز وبرخي خصوصيات مورفولوژيك سورگوم
بررسي جوانه زني و رشدگياهچه هاي سورگوم رقم كيميا درحضورروي، كادميوم و كروم جهت بررسي ظرفيت گياه پالايي آن
بررسي اثرات ريزگردها بعنوان يكي ازعوامل موثر درزوال جنگلهاي بلوط استان لرستان
بررسي آفات بذرخوار گياهان مرتعي منطقه زاغه دراستان لرستان
آناليز مواد خارجي نمونه هاي كودكمپوست حاصل ازپسماندهاي شهرشيراز
پيش بيني صادرات محصولات كشاورزي ايران تا افق 2018
بررسي صفات مربوط به ريشه و ارتباط آنها با تحمل به تنش خشكي انتهايي در تعدادي از ارقام گندم ايراني
ارزيابي منابع آلاينده زيست محيطي حوضه آبريزسدسبلان اردبيل
ارزيابي ريسك سوانح منجر به آلودگي سدها بااستفاده ازمدل WRASTIC مطالعه موردي سدسبلان اردبيل ايران
تخصيص بهينه آب سد وشمگيربااستفاده ازمدل برنامه ريزي رياضي مطالعه موردي: استان گلستان
تاثيرتيمارهاي مختلف برجوانه زني بذرگل گاوزبان خوزستاني درشرايط آزمايشگاهي
بررسي ميزان مصرف و مديريت آب درنظامهاي كشت چغندرقندجوين
بررسي انرژي هاي تجديد پذيروتجديد ناپذير درنظامهاي كشت چغندرقند جوين
بررسي اثر كاربرد آب مغناطيسي بر ميزان مصرف كود نيتروژن و عملكرد پنبه درشرايط خاك شور
برآورد تعداد درختان در هكتار با استفاده ازماهواره 1 – GeoEye با استفاده ازالگوريتم RF در جنگل هاي سري گردشي استان مازندران
برآورد موجودي حجم جنگل با استفاده از ماهوا ره 1 – GeoEye با استفاده ازالگوريتم RF در جنگل هاي سري گردشي استان مازندران
بررسي چندشكلي اينترون چهارم و بخشهايي ازاگزون چهارم و پنجم ژن هورمون رشد درگاو بومي گيلان با استفاده ازروش PCR-RFLP
بررسي اثرمحلول پاشي اثرنانواكسيدتيتانيوم بربرخي صفات فيزيولوژيك ارقام گلرنگ
تعيين برخي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي فلزات سنگين و باكتريهاي رودخانه شاطره جنوب غرب تهران
پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني منابع آب زيرزميني دشت كوهدشت جهت مصارف شرب و كشاورزي بااستفاده ازGIS و شاخصهاي شولر وويلكاكس
بررسي اثرغلظت هاي مختلف هورمون بنزيل آدنين برعمرپس ازبرداشت كاهو
مديريت اكوتوريسم پارك جنگلي سراوان دراستان گيلان
اثركم آبياري تنظيم شده برعملكرد كمي كنجد
بررسي اثر تغيير كاربري بر مقدار كربن آلي خاك و نقش آن در تشديد افزايش دي اكسيد كربن اتمسفر- مطالعه موردي: حوزه آبخيز درياچه زريبار مريوان- كردستان
بررسي تاثير آرد والسهاي مختلف برفعاليت آنزيم آلفاآميلاز وفاكتورهاي كيفي پروتئين
خاصيت بازدارندگي گياهان خانواده Brassicaceae جهت استفاده درمديريت كنترل نماتدهاي انگل گياهي
طراحي و ساخت كلكتور خورشيدي هواگرم سازگار بامحيط زيست
طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي هيبريدي محصولات كشاورزي
مقايسه ويژگي هاي دانه گرده گونهي Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه هاي خويشاوند آن
بررسي واكنش جوانه زني و صفات ريزريخت شناسي بذر گونه گياهيAcanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi
اثرات استفاده ازمنابع مختلف عناصرمعدني روي،منگنز ومس بركيفيت پوسته تخم مرغ درمرغان تخمگذار
بررسي پراكنش گونه هاي مختلف ماهيان و مقايسه برخي خصوصيات ريخت سنجي و ريخت شناسي قزل آلاي رنگين كمان و قزل آلاي خال قرمز دررودخانه هراز
اثرورمي كمپوست ونيتروكسين برصفات كمي گياه دارويي ريحان بنفش Ocimum basilicum var. Purpurescens درشرايط آب وهوايي مشهد
اثرورمي كمپوست ونيتروكسين برصفات كيفي گياه دارويي ريحان بنفش Ocimum basilicum var. Purpurescens درشرايط آب وهوايي مشهد
ارزيابي اثربخشي هيدرولوژيكي اقدامات مكانيكي آبخيزداري مطالعه موردي: آبخيزسدبوستان
كاربرد سيستم مدلسازي آبخيز دربررسي سناريوهاي تغيير كاربري اراضي مطالعه موردي: آبخيز سدبوستان
آلودگي خاك و راه هاي پيشگيري ازآن
بررسي كنترل بيولوژيك دوقارچ آنتوموپاتوژن برعليه شته هلو
بررسي ويژگيهاي آگرومورفولوژيكي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي
بررسي ميزان آلودگي به انگل Varroa jacobsoni درزنبورستان هاي شهرستان ايرانشهر
تحليل مقايسه آماري ونوسانات بارش بامحصولات ديم گندم، جو، عدس ونخودمطالعه موردي: بخش رومشگان ـ شهرستان كوهدشت
بررسي ميزان بيان ژن BMPR1B درتخمدانهاي گوسفندان ايران
اهميت و جايگاه ربات هادركشاورزي نوين
بررسي اثركشت مخلوط جايگزيني و افزايشي برعملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك دوگياه ماريتيغال Silybum marianum L ورازيانه Foeniculum vulgare Mill
بررسي تاثير حسابداري زيست محيطي برپيشگيري ازآلودگي خليج فارس و درياي عمان
تاثيرقرق مرتع برروي وضعيت معيشت خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: دهستان بالابند درشهرستان فريمان
مروري بر روش هاي انتخاب سيستماتيك مناطق تحت حفاظت
تاثير غلظتهاي مختلف IBA بر زندهماني نهالهاي يكساله در صنوبر كبوده
برآورد آب مورد نياز محصولات كشاورزي با روش پنمن مانتيث فائو 65 در شبكه آبياري و زهكشي مغان
ارزيابي اثرات زيست محيطي بهره برداري ازشبكه آبياري و زهكشي مغان
بررسي فعاليت ضدقارچي زرين گياه Dracocephalum kotschi برگونه هاي كانديداي جداشده ازبيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديدايي
بررسي اثركاربرد عناصرريزمغذي آهن ومحلول پاشي اسيدآمينه بربرخي صفات فيزيولوژيك وعملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني
بررسي تاثير خوراكي كلوميفن بر شاخص هاي گنادي ماهي گورامي سه خالTrichopodus trichopterus
طراحي نرم افزار تجزيه گرآماري سديا
انتخاب محيط نماينده در آزمايش هاي سازگاري اقليم سرد جوHordeum vulgare L
مطالعه سازگاري عملكرد برخي ارقام وارداتي گلابي درشرايط محيطي استان البرز
بررسي نقش مصالح سبزدرپايداري ساختمانها ورسيدن به توسعه پايدار
واكنش تعدادي ازارقام سيب به اووميست Pythium sp. درشرايط درون شيشه
مطالعه تاثير هندسه كانالها و نسبت آبگيري برروي شكل گيري هيدروليك جريان دركانالهاي انحراف جريان آب رودخانه ها توسط نرم افزار ANSYS- CFX
بررسي ميزان پاسخگويي پاركهاي شهري ايران به عنوان فضاي عمومي شهري باكاربرد تكنيك فرايند تحليل سلسله مراتبي Ahp
كاربرد مدل رياضي گامبل درتجزيه و تحليل فراواني بادهاي حداكثر درپراكنش ريزگردهاي درياچه اروميه مطالعه موردي: اروميه
برآورد تعادل بيولوژيك و تعادل اقتصادي زاينده رود و تالاب گاوخوني براي آب
ترويج بيوتكنولوژي راهبردي براي توسعه پايدارروستايي و امنيت غذايي
بررسي آزمايشگاهي برهم كنش نماتودبيمارگرحشرات Steinernema feltiae Rhabditida: Steinernematidae وزنبورپارازيتوييد hebetor (Hymenoptera: Braconidae دركنترل بيولوژيك شب پره مديترانه اي آرد Ephestia kuehniella Lepidoptera: Pyralidae
اثرات مقايسه اي سه گياه دارويي بر روي سيستم ايمني، عملكرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي در دو وضعيت بهداشتي
بررسي توزيع مكاني هدايت الكتريكي و كربنات كلسيم معادل خاك درمنطقه بختياردشت اصفهان
بررسي توزيع مكاني درصد ذرات خاك وphخاك درمنطقه بختياردشت اصفهان
بررسي نقش تيمارها و زمان هاي قطع آبياري بركارايي مصرف آب درمطالعه ي موردي سيرصورتي طارم
بررسي علل ايجادومديريت فشردگي خاك
تاثيرعمقهاي مختلف كاشت برگياه اسپرس Onobrychis viciifolia SCOP
بررسي تاثير مصرف گرايي برميزان توليد زباله
مديريت منابع آبهاي سطحي وزيرزميني بارويكرد برنامه ريزي چندهدفه مطالعه موردي: شهرستان قاين
مديريت بهره برداري تلفيقي ازمنابع آب سطحي و زيرزميني درشبكه آبياري دشت چمچمال
راهكارهاي مناسب جهت رسيدن به توسعه پايداركشاورزي چالشها و راهكارها
مفاهيم آب مجازي ونقش آن درتعديل بحران كم آبي درايران
پاستيرما:معرفي محصول، ويژگيها وچگونگي توليد
روشهاي كاهش آفلاتوكسين درپسته
بررسي دلايل حذف گاوهاي شيري در گاوداريهاي استان اردبيل
كشاورزي ارگانيك آينده محتوم كشاورزي، موانع و راهكارها
به دست آوردن الگوي جزرومدي و ترازسطح آب درتالاب شادگان با استفاده ازمدل هيدروديناميكي
مدلسازي هيدروديناميك جريانات سطحي درياي خزردرماه آگوست
مطالعه توليدمثل غيرجنسي دركرم خاكي Lumbricus terrstris به عنوان خوراك آبزيان
بررسي پتانسيل آللوپاتي چغندرقند آفتابگردان وپنبه برجوانه زني ورشدگياهچه علف هرزخرفه Portulaca oleracea
روندآبدهي هاي سيلابي وسالانه دربالا دست سدكوثرمطالعهموردي: حوزه آبريزنازمكان وسيدآباد
بررسي پتانسيل استفاده ازنواحي ساحلي به عنوان راهكاري براي توسعه پايدارآبزي پروري و تاثيرات آن برروي اكوسيستم
بررسي تغذيه ماهي كفال طلايي Liza aurata درسواحل جنوب غربي درياي خزر سواحل استان گيلان
مقايسه تركيبات مغذي ماهي قزل آلاي رنگين كمان رودخانه اي Oncorhynchus mykiss و قزل آلاي خال قرمز Salmo trutta fario دررودخانه هراز
مقايسه پروفيل اسيدچرب درشگ ماهي Alosa caspia ماهي سوف Sender lucioperca درآبهاي درياي خزر
شناسايي برخي ازپرمصرف ترين گياهان مرتعي دارويي شهرستان نور
كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP دررتبه بندي شاخصهاي گردشگري روستايي تاثيرگذاربرتوسعه كارآفريني
مطالعه مقايسه اي مقدارموسيلاژ درچهارگونه ازختمي هاي ايران
مقايسه عملكردمدلهاي هموارسازي نمايي درپيش بيني واردات محصولات كشاورزي ايران
تعيين ميزان انتشار،ضريب انتشاروهزينه هاي خارجي گازهاي خروجي ازدودكشهاي نيروگاه جنوب اصفهان
بررسي عوامل موثربرپذيرش و مصرف محصولات كشاورزي ارگانيك مطالعه موردي شهرستان زرقان
ارزيابي توان اكولوژيكي حوضه آبخيز بارزوشواربراي كاربرد كشاورزي بااستفاده ازسامانه اطلاعات جغرافيايي gis
اثرتغييرات ph برحذف يون جيوه ازپساب صنايع باتري سازبااستفاده ازنانوذرات مغناطيسي پوشش دار
بررسي خواص حسي و رئولوژيكي ماست هم زده كم چرب با آردجوانه گندم
بهبود ويژگيهاي رويشي گل حناي گينه نو (Impatiens hawkeri) با كاربرد كودهاي كندرها و اسيد هيوهيك
اثرآتش سوزي روي توليد علوفه مراتع سنندج
تحليل كمي و كيفي خشكيدگي درختان بلوط ايراني درجنگلهاي استان ايلام مطالعه موردي: پارك جنگلي چغاسبز
ارزيابي تغييرات شيميايي و الگوي پروتئيني ماهي سفيد Rutilusfirsi درشرايط انجماد
ارزيابي تغييرات بيوشيميايي و آنزيمي ماهي سفيد ( Rutilusfirsi) در شرايط انجماد
بررسي تغييرات شاخصهاي تنوع زيستي ماهيان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاييز 1393
تاثير زمان گرد افشاني برميزان تشكيل ميوه خرماي كبكاب
بررسي تاثير مقداروزمان مصرف كودنيتروژن برعملكرد دانه و كارايي مصرف كود درسويا
اثرمحلول پاشي نانواكسيدروي برعملكرد دانه برخي شاخصهاي فيزيولوژيك و سرعت پرشدن دانه گندم درشرايط كمبود آب
تحليل مقايسه اي شاخصهاي خشكسالي به منظور پهنه بندي مكاني زماني اين فراسنج نمونه موردي استانهاي قزوين همدان و زنجان
نگرشي برويژگي هاي بيابان و عوامل موثربرپديده بيابان زايي
نگاه اقتصادي به آب وتاثيرآن برارتقاء بهره وري اين نهاده دربخش كشاورزي
اثرشوري ناشي ازكلريد سديم و كلريد كلسيم برپرولين، ژل و برخي شاخصهاي رويشي درآلوئه ورا
اثر شوري ناشي از كلريدسديم و كلريدكلسيم بر ميزان ژل، كلروفيل و كارتنوئيد درآلوئه ورا
انرژي باد دراستان سمنان
ارزيابي تغييرات زماني آب زيرزميني دشت ملاير
بررسي تغييرات مكاني سطح ايستابي دشت ملاير درسال آبي 1389-90
تاثيرتيمارهاي مختلف پرايمينگ روي عملكرد جوانه زني بذريونجه درشرايط تنش خشكي
مديريت مشاركتي آب وتوسعه آن دراستان گلستان
نقش بيمه محصولات كشاورزي درتوسعه روستايي
تاثيرآفتكش هاي مصرفي دركشت پنبه گندم و جو برروي سلامت كارگران مزرعه مصرف كنندگان و آبشويي درنيشابور
بررسي تاثيرآپوميكسي برروي ژنوتيپهاي ميوه گردو Juglans regia L درسه روستاي منطقه خلخال
برآورد ارزش سايه اي دي اكسيد كربن درتوليد گندم بارويكرد تابع فاصله
شاخص بهره وري آب، ابزاري براي سنجش پايداري منابع آب مطالعه موردي بخش كشاورزي استان يزد
تاثيرجيره غذايي حاوي سطوح متفاوت پريبيوتيك اينولين برفاكتورهاي بيوشيميايي لاشه دربچه ماهي آمور Ctenopharingodon idella
تاثيرجيره غذايي حاوي سطوح متفاوت پريبيوتيك اينولين برفاكتورهاي رشد، تغذيه و بازماندگي دربچه ماهي آمور Ctenopharingodon idella
اثردوركنندگي اسانس ميخك Syzygium aromaticum روي دوگونه شپشه آرد Tribolium castaneum و T.confusum
بررسي تاثير نانوسولفات روي و آهن و تقسيط كود اوره برعملكرد ذرت دشرايط اعمال تنش خشكي درمرحله قبل ازگلدهي
بررسي چندشكلي ژن PHLDA2 درگوساله هاي ماده گاوسيستاني
بهسازي رودخانه ي باليخلوچاي اردبيل به كمك شاخصهاي زيست محيطي دررسيدن به توسعه پايدار
مدلسازي جريان هاي زيرزميني بااستفاده ازنرم افزار PMWin مطالعه موردي دشت سيرجان
اثرسطوح مختلف كبالت و نوع فراوري دانه جو برعملكرد وقابليت هضم موادمغذي دربره هاي پرواري
اثرسطوح مختلف كبالت و نوع فراوري دانه جوبرفراسنجه هاي خوني دربره هاي پرواري
راهكارهاي ساخت وسازپايدار؛درسهايي كه ازطبيعت ميتوان آموخت
تاثيرورمي كمپوست وفسفربربرخي خصوصيات گل اطلسي
توسعه بانكداري الكترونيك و استقرار محيط زيست پايدار
پيامدهاي خشكسالي برابعادزيست محيطي و فرهنگي ـ اجتماعي مطالعه موردي: خانوارهاي روستاي كوجنق درشهرستان مشكين شهر
بررسي فصول اقليمي طبيعي ايستگاه مشكين شهر بااستفاده ازروش تحليل خوشه اي
تكثيرگياه دارويي درحال انقراض مهرگياه ازطريق بذر Mandragora autumnalis
تاثيرهيوميك اسيد وورمي كمپوست برخصوصيات رشدي و اسانس گياه دارويي ريحان Ocimum basilicum
Reservoir Inflow forecasting Using Artificial Neural Networks (ANNs) in Karkheh Basin
Application of the MLR and MLP models in prediction of daily river flow
فرآوري لجن فاضلاب خودروسازي براي ميرايي صداولرزش
بررسي توان خودپالايي رودخانه ي كارون درفاصله ي بين ايستگاه هاي ملاثاني تااهواز
بررسي اثرآلومينيوم سولفات آلوم درجداسازي ذرات معلق ازپساب نمكزدايي گچساران 2
تاثيرپرتودهي بااشعه گاما بررنگيزه هاي فتوسنتزي و آنتوسيانين وفلاونوئيد درگياه گندم تحت تنش شوري خاك
بررسي كاربرد تلفيقي گياهان پوششي و بستركهنه درمديريت علفهاي هرزذرت
بررسي وضعيت آبهاي زيرزميني و آلودگي آنها مطالعه موردي : استان خوزستان
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري آب آبياري و نيتروژن روي برخي ازخصوصيات شيميايي خاك و عملكرد گندم
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري آب آبياري و فسفرروي برخي ازخصوصيات شيميايي خاك و عملكرد گندم
بررسي صفات كمي باهدف شناسايي گونه غالب نارون خانواده Ulmaceae دراستان تهران
بررسي و جداسازي گونه هاي نارون از جنس ulmaceae موجود درايران
ارزيابي نحوه ضدعفوني و ريزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره هاي زغال اخته به روش درون شيشه اي
ضرورت تدوين كتابچه جنگلداري به منظور بهره برداري پايدار از بوستانهاي جنگلي
پرورش ماهي توام با راهكارهاي پايداردرقفس
تاثيراسپري برگي نانوكودكلاته آهن و eddha برروي عملكرد بيوماس و شاخص برداشت لوبياي سفيد
اثرEDDHA و نانوكود كلاته آهن روي كيفيت و كميت محصول لوبياي قرمز درخاك قليايي
كشتهاي گلخانه اي و خطرات زيستي ناشي ازآن
تاثير آتش سوزي برويژگيهاي خاك جنگل مطالعه موردي منطقه ويسيان استان لرستان
بررسي تاثيرتناوب زراعي بركيفيت خاك
كشاورزي پايدارواثرات آن برتوسعه پايدارجوامع
بهينه سازي روش استخراج dna ازكالوس گياه كاهو
بررسي دوسناريو باشبكه عصبي جهت تخمين مقدارسديم قابل جذب رودخانه ها مطالعه موردي رودخانه بشارياسوج
جذب فلزات سنگين ازمحلولهاي آبي بااستفاده ازبيوچار حاصل ازكاه گندم و سبوس برنج
جلبكهاي سبزوعملكرد آنها درتصفيه بيولوژيكي آلاينده هاي مخاطره آميز برروي سلامتي انسان و موجودات زنده
Global Development of Farmer Water User Associations (WUA):The Top Priority For The Future Of Sustainable IrrigatIon
Green economy for sustainable development; suitability for developing countries
حذف هيدروكربن هاي نفتي سمي به روش شناورسازي باگاز cfu ومقايسه نتايج آن باروش بيوراكتورغشايي MBR مطالعه مورديك هيدروكربن هاي سمي و اثرات آن ها برروي بدن انسان و موجودات زنده
تاثيرنانولوله هاي كربني برشاخصهاي فيزيولوژيكي گندم درشرايط تنش خشكي
تاثيرنانولوله هاي كربني و تنش خشكي برگياه گندم
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي با ژنوتيپ لوبياچيتي درمرحله جوانه زني
بررسي اثرات متقابل تنش شوري با ژنوتيپ لوبيا چيتي در مرحله جوانه زني
بررسي اثرمتابوليت هاي فرارگازي جدايه هاي تريكودرما درجلوگيري ازرشدميسيليوم Rhizoctonia solaniعامل شانكررايزوكتونيايي سيب زميني
رقابت تغذيه اي وقدرت كلنيزاسيون گونه هاي تريكودرما عليه قارچ Rhizoctoniasolani عامل شانكررايزوكتونيايي سيب زميني
تاثيرعناصرNPK بركارايي قارچ trichoderma درارتفاع و تعدادغده ي گياهچه هاي سيب زميني آلوده به شانكررايزوكتونيايي
بررسي عوامل موثربرپذيرش كم آبياري درسطح مزارع برنج و سورگوم جارويي شهرستان ميانه
رابطه قرق با آفت زدگي و خشكيدگي درختان بادامك درجنگلهاي مناطق خشك مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده باغ شادي هرات ـ استان يزد
اثرمحلول پاشي زمستانه كود نيتروژن بربرخي ازخصوصيات مورفولوژيك نارنگي ژاپني
اثرمحلول پاشي زمستانه نيتروژن برميزان جذب عناصرآهن، منگنز، روي و مس دربرگ نارنگي ژاپني
اثرمحلول پاشي زمستانه اوره برميزان جذب نيتروژن ،پتاسيم كلسيم ومنيزيم درنارنگي ژاپني
تأثير بستر كشت و رقم بر برخي از شاخص هاي رشد و نومو و تشكيل ميوه گوجه فرنگي در شرايط كشت هيذروپونيك
بررسي عوامل كاهش ضايعات بذرمصرفي گندم دراراضي زراعي شهرستان ايلام مطالعه موردي روستاي ميشخاص
شناسايي و جداسازي ژن Strictosidine synthase دخيل درسنتز ايندول آلكالوئيدها درگياه خشخاش
بررسي بيان ژن Strictosidine synthase دخيل درسنتزايندول آلكالوئيدها درگياه خشخاش Papaver somniferum L
بررسي بيان نسبي ژن عامل رونويسي WRKY در گياه خشخاش Papaver somniferum L
شناسايي وجداسازي ژن محتمل عامل رونويسي wrky ازگياه خشخاش Papaver somniferum L.
شناسايي ريختي گونه هاي راسته زوانتاريا Zoantharia درمنطقه جزرومدي ساحل شرقي جزيره هرمز
بررسي كشت بساك درتعدادي ازارقام بادمجان Solanum melongena L
نقش زن درحفظ محيط زيست
ارزيابي استفاده ازبيوگاز درمناطق روستايي شمال خوزستان
برآورد سهم روانابهاي غيرشهري دردبي سيلاب شهري به منظور مديريت پايدارمنابع آب (مطالعه موردي كرج)
كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي
ارزيابي سطوح مختلف اسيد هيوميك برعملكرد و برخي خصوصيات كمي و كيفي سياهدانه (Nigella Sativa L.) تحت شرايط تنش خشكي
اثر سطح تنش كم آبي و كمپوست زباله شهري بردرصد، عملكرد اسانس و برخي تركيبات اسانس سياه دانه (Nigella Sativa L.)
بررسي مدل تلاطمي k-e درمقابل مدل جريان آرام Laminar درپيش بيني پروفيل سرعت جريان غليظ
بررسي ريخت شناسي و ريزريخت شناسي چهارگونه اززيرجنس Robertium ازخانواده شمعداني Geraniaceae درايران
تاثير سطوح مختلف كود گوسفندي و سوپر فسفات تريپل بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي پياز
تعيين الگوي بهينه كشت زراعي براساس دو ديدگاه اقتصادي و زيست محيطي در شهرستان ساري
ارزيابي كمي انتقال آب در كانالهاي بتني در حال بهره برداري
تاثيراسانس آويشن ، نعناع فلفلي برماندگاري پس ازبرداشت موز رقم دوراف كاونديش
بررسي اثرعوامل اقليمي برصفات كمي ريختي جمعيتهاي مختلف Sonchus oleraceus ازخانواده ي آفتابگردان درايران
بررسي همه جانبه عوامل موثردرتخريب محيط زيستي مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي شنده
رتبه بندي اثرات استفاده ازانرژي بادي وخورشيدي درتوسعه پايداربا استفاده ازمدل saw مطالعه موردي: شهرستان زابل
منابع طبيعي و توسعه پايذار: چالشها و راهكارها
اثرسطوح مختلف كودهاي آلي كمپوست غني شده كودگاوي وكودگوسفندي برجذب نيتروژن وآهن درگياه اسفناج خاردار Spinacea oleraceae L
بررسي اثرجهت جغرافيايي برتنوع گونه اي گياهان؛مطالعه موردي منطقه دررود نيشابور
استفاده از شاخص هاي پارامتري براي محاسبه تنوع زيستي گياهي در منطقه دررود،شهرستان نيشابور، استان خراسان رضوي
بررسي اثرات پيامدجهاني شدن برتوسعه صادرات محصولات كشاورزي درايران
واكنش فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي عدس به محلول پاشي اسيد ساليسيليك در شرايط آبي و ديم
اثرات كاربرد اسيد ساليسيليك بر رنگدانه هاي فتوسنتزي ارقام عدس در شرايط آبي وديم
اثر محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر برخي صفات فيزيولوژيك دو رقم سويا تحت تنش خشكي
اثرات محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر صفات مرفولوژيك دو رقم سويا تحت تنش خشكي
بررسي تاثير تنش زيست محيطي تنش خشكي و كاربرد متانول بر صفات زراعي گلرنگ
تغييرات اجزاي عملكرد گلرنگ تحت تأثير تنش خشكي و كاربرد نانو پتاسيم
تعديل اثرات منفي تنش زيست محيطي كم آبي بر عملكرد گياه گلرنگ از طريق محلول پاشي با متانول
تغييرات شاخص برداشت و بيومس گلرنگ در پاسخ به وقوع تنش زيست محيطي خشكي و محلول پاشي با ماده كمكي متانول
تأثير پذيري توليد گل و بيومس گلرنگ از تنش قطع آبياري
تأثيرپذيري صفات مورفوفيزيولوژيك گلرنگ از تنش خشكي و الگوي كاشت
اثرات تنش كم آبي و آرايش كاشت بر اجزاي عملكرد گلرنگ
اثرات مثبت محلول پاشي با متانول بر توليد روغن گلرنگ در شرايط وقوع پديده زيست محيطي كمبود آب
اثرات محلول پاشي اندام هاي هوايي با اسيد ساليسيليك بر عملكرد ژنوتيپ هاي عدس
ارزيابي مقادير نيتروژن دانه و ريشه لوبيا قرمز و برگ سوروف تحت تاثير رقابت و مصرف كود شيميايي
عكس العمل برخي صفات زراعي لوبيا قرمز نسبت به تداخل كانوپي سوروف در مقادير مختلف كود نيتروژن
ارزيابي تغييرات عملكرد و اجزاي عملكرد دانه لوبيا نسبت به افزايش مصرف كود اوره در شرايط مختلف رقابت با علف هرز سوروف
تاثير تداخل كانوپي سوروف و مصرف كود نيتروژن بر درصد نيتروژن برگ وساقه لوبيا قرمز در مراحل مختلف رشد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید