کتاب آزمایش های سیمان و بتن ASTM 2010

http://www.bananews.ir/کتاب آزمایش های سیمان و بتن ASTM 2010 توسط دکتر علی‌اکبر رمضانیانپور و نگین اعرابی ترجمه و در انتشارات نگارنده دانش منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب حاضر با استفاده از آخرین ویرایش استانداردهای ASTM، در شش فصل آزمایش‌های سیمان، آزمایش‌های مصالح‌سنگی، آزمایش‌های مواد افزودنی، آزمایش‌های بتن تازه، آزمایش‌های بتن تازه خودتراکم، آزمایش‌های بتن سخت شده تدوین شده است و فصل هفتم (تفسیر و نتایج) به صلاحدید مترجمان به این کتاب افزوده شده است.

استقبال عمومی از بتن‌های خودتراکم در سال‌های اخیر، انگیزه اصلی نگارندگان این کتاب در اختصاص دادن یک بخش به آزمایش‌های استاندارد بتن خودتراکم بوده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید