مشاهده مقالات نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مشرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۸۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۹۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

امكان سنجي استفاده از ميكروتوربين و پيل سوختي جهت تامين توان الكتريكي در يك ساختمان با شرايط اقليمي خاص
بررسي اقتصادي استفاده از سلولهاي فتوولتايك و بهكارگيري كلكتور خورشيدي جهت تامين نيازگرمايشي و سرمايشي در يك معماري و شرايط اقليم خاص
شبيهسازي ديناميكي سيستم هواگرمكن خورشيدي و تاثير معماري زاويه نصب صفحه در ساختمان براي يك شرايط اقليم خاص


تحليل يك سيكل توليد همزمان توان و تبريد بر اساس يك تقاضاي مشخص در يك ساختمان با شرايط اقليمي خاص
بررسي عوامل موثر در طراحي برج خنك كننده تر جريان مخالف
تحليل توربين بادي ساونيوس پيشرفته توسط نرم افزار FLUENT و مقايسه آن با نتايج حاصل از آزمايش در تونل باد
تاثير شكل آيروديناميكي روتور ساونيوس روي بازدهي و گشتاور توربين بادي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
بررسي تاثير هواي اضافه روي بازدهي ديگ هاي بخار
بهينه سازي راندمان حرارتي سيكل توربين گازي با استفاده از پيشگرمايش هواي ورودي
روشهاي بازيابي گازهاي معادن ذغال سنگ جهت توليد توان الكتريكي و حرارت
بررسي خطاي ايجاد شده حل تحليلي با فرض دو بعدي در مقايسه با شبيهسازي سه بعدي مبدل انرژي غشايي مايع- هوا
برآورد ميزان انرژي گرمايش و سرمايش بخش خانگي كشور در مناطق مختلف به روش پيشرو وبهرهمندي تكنولوژي
مدلسازي ديناميكي ساختمان با گرمايشغيرفعال ديوار ترومب خورشيدي در اقليم گرم و خشك
تأثير نسبت ورودي و نسبت ارتفاع به طول مبدل انرژي غشايي مايع- هوا بر كارآيي مبدل انرژي غشايي چرخشي
بررسي تاثير تغيير مبرد در سيكل تبريد يك واحد صنعتي و ارائه يك مبرد جايگزين توسط شبيه سازي سيكل تبريد با استفاده از نرم افزار هايسيس
تاثير شرايط اجرايي بر عملكرد دودكش متصل به دستگاههاي گازسوز خانگي مجهز به مشعل اتمسفريك
بهينهسازي عملكرد ديناميكي چيلر جذبي دوبستره با كنترلكنندههاي دما- فشار
بررسي سرمايش خورشيدي توسط كلكتور سهموي در يك پاسگاه مرزي در شهر جاسك
مدلسازي توربينهاي بخار تا ظرفيتMW50 با استفاده از معادله خطي ويلانLWL و بررسي كارايي بخار خروجي
بيبعدسازي پارامترهاي ورودي و عملكردي سيستمهاي سرمايشتبخيري با دسيكنت مايع ارتقا يافته به منظور ارائه راهكاري كلي براي تحليل آنها
آناليز حساسيت و تحليل مشخصههاي ترموديناميكي چرخهي برايتون معكوس در سرمايش عميق كابلهاي ابررسانا
شبيه سازي عددي تأثير گازهاي ورودي مختلف بر عملكرد برودتي دستگاه ورتكس تيوب
بهينهسازي دماي نقطه جدايش بين سيكلي و فشار ورودي گاز طبيعي در چرخه مايعساز مبرد چند جزئي با سه طبقه پيشسردكن پروپان
بررسي تجربي تأثير موانع واقع بر صفحه جاذب روي عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
بررسي آسايش حرارتي يك اتاق با سيستم سرمايش سقف تابشي براي پوششها، فعاليتها، دما و ارتفاع سقف مختلف
مدلسازي و بهينهسازي سيستم سردكننده جذبي ليتيم برومايد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تحليل پارامتري عملكرد سيستم هاي گرمايشي و تهويه مطبوع HVACبهره گيرنده از منابع انرژي تجديد پذير براي ساختمان ها
بررسي اثرات حرارتي خورشيد در انتشار آلاينده هاي ناشي از وسايل نقليه در ناحيه مجاور ساختمان ها وتاثير آن بر تهويه مطبوع ساختمان ها مطالعه موردي: شهر مشهد
بررسي تجربي و تئوري انتقال جرم و حرارت و بازده سرمايشي در يك كولر آبي تبخيري توليدي ايران
كاربرد و مزايا سيستم گرمايش از كف و انتقال حرارت و تاثير آن در بهينه سازي مصرف انرژي و روش طراحي و نكات فني در مراحل اجراء
A Study On Building Solar Absorption And Effects On External Walls
CFD Analysis of Convergent Hot Tube Effect on the Cooling Capacity of a Ranque-Hilsch Vortex Tube
حل تحليلي معادله هدايت حرارتي غيرفوريه سه بعدي ناپايا در مواد با خواص حرارتي متغير با دما
برآورد ميزان تأثيرگذاري دماي ذوب مواد تغيير فاز دهنده بكار رفته در جدار جنوبي ساختمان بر مصرف انرژي سالانه در شرايط اقليمي تهران
پيشنهاد فرايند دو اكسپاندري-نيتروژني به عنوان جايگزين مناسب فرايند اكسپاندري -نيتروژني ساده جهت استفاده در واحدهاي قله سايي
بررسي تجربي تاثير نانوسيال نقره با غلظت پايين بر انتقال حرارت در مبدل صفحه اي
شبيه سازي عددي بار حرارتي اتاق مسكوني با فن كويل با الگوريتم بهينه سازي ژنتيك
آناليز بهينه عددي انتقال حرارت هدايتي يك بعدي در فين سهموي
آناليز حرارتي اتاق مسكوني با پانل تشعشعي با الگوريتم ژنتيك
طراحي معكوس ضريب هدايت گرمايي يك اتاق مسكوني با پانل تشعشعي
طراحي معكوس ضريب جابجايي گرمايي يك اتاق مسكوني با پانل تشعشعي
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر ضريب عملكرد يك سيكل تبريد دو مرحله اي
تحليل و بهينهسازي ترموديناميكي سيستمهاي سرمازاي پروپاني دو مرحلهاي براي كاربردهاي دما پايين
بررسي سيستم سقف سرد و مطالعات هزينه چرخه دوام
طراحي و بهينه سازي سيكل دو اكسپندري با شير انبساط مايع ساز هليم با پيش سرد كن
روش مكان يابي بهينه اجكتور در سيستم تركيبي تبريد جذبي با توجه به آناليز ترموديناميكي
بررسي حساسيت پارامترهاي شبيه سازي ديناميك مولكولي در استخراج خواص ترموفيزيكي مبرد طبيعي هيلوم
توسعه سيستم هاي سرمازاي دما پايين صنعتي با استفاده از مبردهاي سازگار با محيط
آناليز انتقال حرارت در سيستم هاي پكيج هاي حرارتي با اتاقك احتراق بسته
ارزيابي معماري توزيع هواي سيستم سرمايش براي تجهيزات يك مراكز داده مخابراتي در ايران
استفاده از پنل هاي تشعشعي براي تأمين گرما، جهت كاهش اتلاف حرارت و بهينهسازي مصرف انرژي در كورههاي خشككن رنگ پودري الكترواستاتيك
بررسي ميداني اثرات استفاده از سيستم هاي سرمايش انفرادي بر شرايط آسايش حرارتي افراد و درصد نارضايتي ناشي از كوران
شناسايي عوامل موثر بر عرضه و مصرف انرژي در ايران با رويكرد اصلاح الگوي مصرف
بررسي تحليلي اقتصادي ميزان سرمايش و گرمايش ساختمان هاي خانوارهاي شهري با استفاده از اطلاعات و داده هاي مركز آمار ايران
چالشهاي نانو سيال در بهبود انتقال حرارت در سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي: بررسي تغييرات لزجت به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
آناليز اگزرژي سيستم تبريد آبشاري سه طبقهاي مورد استفاده در فرايند مايع سازي گاز طبيعي
شبيهسازي عددي اثر شكل نقاط ورودي هواي تازه بر تهويه در پاركينگ بسته
تحليل نرم افزاري و بررسي تجربي اثر تغييرات فشار هواي ورودي نازل هاي ورودي بر متغيرهاي ديناميكي وترموديناميكي لوله گردبادي دو نازله
تحليل نرم افزاري و بررسي تجربي اثر تغييرات فشار هواي ورودي نازل هاي ورودي بر متغيرهاي ترموديناميكي لوله گردبادي سه نازله
بررسي و مقايسه گرمايش جابجايي با گرمايش همزمان جابجايي- تابشي به صورت غير دائم در ساختمان براي ايجادآسايش حرارتي
تاثير دماي كندانسورها و كاربرد مبردهاي مختلف بر روي عملكرد سيكل تبريد آبشاري جذبي-تراكمي
ارائه دو راهكار كاربردي جهت كاهش ميزان تبخير آب در برجهاي خنككن مرطوب جريان مخالف
بررسي ماموريت واحد تحقيق و توسعه با استفاده استراتژيك از نظرسنجي مشتريان در شركت هاي توليد هودهاي آشپزخانه حوزه HVAC و ارائه راهكار در جهت بهبود
آناليز جريان عبوري از ميان يكي از شاخكهاي بيني انسان و بررسي پديده رسوب كردن گردبادي براي تصفيه هواي ورودي
آناليز جريان عبوري ازحفره بيني و بررسي نحوه توزيع دماي هواي تنفسي
شبيه سازي انتقال حرارت در يك لوله مارپيچ
بررسي اثرات استقرار سيستم مديريت انرژيIso 50001 بر كاهش مصرف حامل هاي انرژي ناشي از توليد حرارت وبرودت در شركت سايپاپرس
بررسي ميداني اثرات استفاده از سيستم هاي سرمايش انفرادي در محيط خواب بر شرايط آسايش حرارتي افراد و درصد نارضايتي ناشي از كوران
بهينه سازي دو مرحله اي براي مديريت انرژي ساختمان
اهميت و نقش مبرد در كيفيت و استاندارد سيستم هاي تهويه مطبوع
مطالعه اي بر كاربرد مواد تغييرفاز دهنده در كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي با استفاده منقطع
بررسي و تحليل اثر نانو سيال نقره بر مبدل حرارتي لوله اي پره دار به منظور بهبود راندمان حرارتي
بررسي و تحليل مبدل حرارتي به كمك نانو سيال ها به منظور افزايش راندمان حرارتي
مدلسازي خنككنندههاي جريان مخالف تبخيري نقطهشبنم برداشتكننده از هواي محصول با استفاده از شبكه عصبي
انتخاب چيلر در مناطق با رطوبت نسبي بالا چيلرجذبي يا چيلر تراكمي
شبيه سازي احتراق در مشعل متخلخل دولايه اي با مخلوط متان – هوا
كاهش آلاينده Noxدر مولد مقياس كوچك توليد همزمان برق و حرارت با درايورهاي دوگانه سوز (گازوئيلي و گازسوز) با استفاده از سيستمEGR
استفاده از سيكل تبريد جذبي در سيستم تهويه خودرو با استفاده از گازهاي داغ خروجي موتور بنزيني
مدلسازي سيستم پمپ زمين گرمايي و مقايسهCOPدو نوع كويل افقي و عمودي و تعيين بهترين حالت راندمان كمپرسور
خنكسازي هواي ورودي به كمپرسور به روش تبريد جذبي و تاثير آن در بهبود عملكرد توربينگازي
تحليل انرژي-اقتصادي و تعيين حالت بهينه عملكردي سيستم ميكروCHP
طراحي و بهينه سازي كوره هاي پالايشگاهي
امكان سنجي استفاده از برج هاي خنك كن خشك در واحدهاي احياء مستقيم ميدركس جهت كاهش مصرف آب
مطالعه ساختار و نقش كاتاليستهاي سه راهه در كاهش نشر آلايندههاي خروجي دودكش
آناليز اقتصادي ، بهينه سازي و مفهوم سيستم كنترل هوشمند BMS در ساختمان
بررسي و مقايسه ترموديناميكي مبردهاي جايگزين R134aدر يك سيكل تبريد تراكم بخار
امكان سنجي اقتصادي استفاده از سيستم هاي تركيبي باد-فتوولتائيك-باتري براي تامين بار مورد نياز يك خانه ي مسكوني در جزيره ي كيش
ارائه يك رابطهي وابسته به حداكثر بار حرارتي، برودتي و برق مصرفي ساختمان براي محاسبهي ظرفيتCHP با استفاده از مدلهايHomer و Equest
توسعه يك ابزار محاسباتي براي تحليل عملكرد برجهاي خنككن تر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید