نمایه سازی مقالات هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق ۲۸بهمن۱۳۹۳تا۲۹بهمن۱۳۹۳توسط شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس ۱۲۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۹۷۱ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

كنترل جهش قيمت در بازار برق با قطع بار بهينه توسط الگوريتم تكامل تفاضلي
بررسي اثرات استفاده از لايه ICP بر عمر مفيد و وضعيت عايقي شينه هاي ژنراتور به كمك آزمون هاي پيرسازي شتاب يافته
بررسي علل افزايش دماي استاتور واحد 1 گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم

زمان بندي تعميرات پيشگيرانه نيروگاه ها و خطوط انتقال در سيستم قدرت تجديدساختارشده با درنظرگرفتن قابليت اعتماد شبكه توليد و انتقال
ارائه روشي جديد و ساده به منظور جبرانسازي كامل هارمونيك ها و نامتعادلي بار و افزايش پاسخ ديناميكي سيستم كنترلي DFIG توربين بادي در حالت مستقل از شبكه
آناليز ولتاژهاي شفت و جريان هاي عبوري از ياتاقان ها در ژنراتورها- مدلسازي و ارائه راهكار
به مدار آوردن نيروگاه ها با در نظر گرفتن قيد زيست محيطي مبتني بر الگوريتم چندهدفه جهش قورباغه
بررسي اتصال زمين روتور ژنراتور واحد 3 نيروگاه بخار بندرعباس
طراحي ، ساخت داخل و نصب شينه هاي ژنراتور هيدروژن خنك واحد 3 نيروگاه بخار بندرعباس
ساخت رتور و سيم پيچي الكتروموتور گردش آب بويلر (P.C.P (Boiler Circulating Pump
ارائه روشي جهت مانيتورينگ و تشخيص خطاي مكانيكي سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط
برنامه ريزي توسعه توليد در حضور نيروگاه بادي با درنظر گرفتن ديناميك قيمت بازار
ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقتصادي منابع پاسخگوي بار و خودروهاي برقي بر برنامه ريزي مشاركت توليد
آناليز عملكرد واحدهاي گازي هيتاچي نيروگاه شريعتي مشهد در ولتاژ خروجي كمتر از مقدار نامي
پيش بيني قيمت برق در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت با بهره گيري شبكه عصبي بيزين
يك طرح حذف بار تركيبي غير متمركز بهينه با استفاده از شاخص پايداري ولتاژ L براي خود ترميمي سيستم قدرت
محاسبه هزينه هاي مشاركت در كنترل فركانس واحدهاي گازي بلوك سيكل تركيبي نيروگاه شريعتي مشهد
ارزيابي نقش قيود حداقل زمان روشن و خاموش بودن واحدهاي نيروگاهي بر درآمد هاي استراتژيك بنگاه هاي توليد
Design of SSSC-based Stabilizer to Damp Inter-Area Oscillations Using Gray Wolf Optimization Algorithm
برنامه ريزي بهينه توليد براي واحدهاي حرارتي با در نظر گرفتن محدوديت هاي عملي نيروگاه ها مبتني بر روش بهبود يافته ABC و نظريه آشوب
برنامه ريزي توسعه توليد از ديدگاه يك شركت توليدي
تاثير استفاده از بازياب ديناميكي ولتاژ با ساختار جديد بر روي مشخصه هاي كاركردي الكتروموتور القايي سه فاز
ارزيابي برنامه ريزي توسعه ديناميك شبكه قدرت با بهره گيري از الگوريتم تركيبي تودرتوي اجتماع ذرات باينري HNIPSO
بررسي حادثه از مدار خارج شدن واحد 3 نيروگاه طوس در اثر تغييرات بار
تعديل اثر ضريب توان ژنراتور در نتايج آزمون عملكرد يك واحد نيروگاهي
قيمت گذاري توان راكتيو در بازارهاي برق با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه
ارزيابي و تعيين استراتژي بهينه برنامه ريزي تعمير و نگهداشت مقيد واحدهاي نيروگاهي در حضور منابع پاسخگوي بار
افزايش راندمان نيروگاه سيكل تركيبي طرح نيام در نقاط كاري مختلف با تعيين ست پوينت مناسب جهت حلق ه كنترل فشار توربين بخار سري E زيمنس
مدل سازي ديناميكي واحدهاي سيكل تركيبي با درنظر گرفتن كنترل اوليه فركانس
بررسي عوامل موثر بر انتقال حرارت در چگالنده ي نيروگاه حرارتي بندرعباس
افزايشراندمان و بهبود شرايط قطعات داغ با كاهش دماي ورودي توربين در نيروگاه سيكل تركيبي شيروان
بهبود عملكرد كندانسورهاي هوايي (ACC) واحدهاي سيكل تركيبي نيروگاه قم
بررسي پارامتر Flame Safety در استارت و عواقب ناشي از انتخاب ناصحيح آن در توربين V94.2
اصلاح لاجيك شيب بارگيري واحدهاي گازي فريم 9 نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي مشهد در حالت بارگيري دستي
مطالعه تاثير دماي هواي ورودي به لانگستروم به منظور جلوگيري از تشكيل اسيد و خوردگي در بسكت ها لايه هاي مختلف
بهبود بهره برداري از مخازن سوخت نيروگاهي با استفاده از سيستم فازي متضاد
پيش بيني دما و توان خروجي توربين گاز V94.2 با استفاده از سري زماني
پيش بيني توليد ناخالص نيروگاه بندرعباس در سال 49 با استفاده از مدل سري زماني (MA(13
بررسي و تحليل مصرف سالانه سوخت مازوت و اثرات آن بر پارامترهاي نيروگاه هاي بخاري كشور (انتشار آلاينده ها، راندمان، ضريب بهره برداري و ظرفيت توليد برق)
Estimating the Temperature of the Outlet Water of Cooling System of Gas Turbine V94.2 Using Fuzzy Neural Network
Fuel Oil or Fuel Gas? Efficiency & Environmental Effects on V94.2 Gas Turbines
بهبود روش هاي اعمال حفاظت الكترومغناطيسي در مركز كنترل نيروگاه هاي برق
Predict the Thermal Power Plant Generation by Regression Model
بررسي مصرف آب در نيروگاههاي حرارتي و ارائه راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف
بررسي علت شكست پره روتور كمپرسور توربينگازي 32 مگاواتي به كمك شواهد ميداني و مطالعات ميكروسكوپيك
بررسي و مقايسه گزينه هاي رقيب توليد آب شيرين در كشور با هدف تعيين استراتژي توسعه فناوري مناسب
تعيين انرژي تلف شده به وسيله احتراق ناقص و توليد مونوكسيدكربن درگازهاي خروجي از واحدهاي چهارگانه نيروگاه بندرعباس و ارائه راهكار
بررسي شرايط بهينه شيميايي و ترموديناميكي جهت افزايش راندمان رسوبزدايي لوله هاي كندانسور در نيروگاه حرارتي رامين
بازيافت ممبران هاي اسمز معكوس روشي نوين در بهسازي و استفاده مجدد از ممبران دورريز و مستعمل
بررسي علت شكست ديسك رديف دوم توربين واحد گازي 32 مگاواتي نيروگاه ري
بررسي اثربخشي سندبالست كويل هاي سوپرهيترهاي بويلر نيروگاه حراتي شازند
تاثير اعمال پوشش سد حرارتي در كاهش زوال ساختاري پرههاي متحرك رديف اول GEF9
گزارش ساخت داخل قطعات پمپ گردش آب بويلر (B.C.Pump)
افزايش راندمان زيست محيطي سيستم ديسك هاي بيولوژيك چرخان تصفيه فاضلاب بر اساس اختلاط پساب كلين و كدر (مطالعه موردي نيروگاه نيشابور)
ريخته گري دقيق نازل رديف اول توربين گازي 32 مگاواتي آسك از جنس سوپر آلياژ پايه كبالت X-45
بررسي شستشوي شيميايي لوله هاي سمت آتش بويلر بر حذف رسوبات حاصل از سوخت مازوت و نتايج حاصله از آن
تغيير طراحي و رفع عيب از چفت و بست هاي نگهدارنده لوله هاي سوپر هيت هاي بويلر نيروگاه حرارتي شازند با جوشكاري قطعه از جنس سوپر آلياژ 50ni50cr
شيرين سازي آب شور با استفاده از انرژي هاي اتلافي در نيروگاه هاي بخاري
خروج بخار گازوئيل و ورود آلودگي هاي هواي محيط از ونت مخازن رخيره گازوئيل در نيروگاهها
بررسي كارايي برج خنك كن نيروگاه طوس و ارائه راهكار جهت كاهش خوردگي و تلفات آب برج خنك كن
ساخت قطعات يدكي پمپ آب تغذيه آب شيرين كن
فيلتر هاي مكانيكي شانه اي مسير روغن توربين
كاهش اثرات زيست محيطي مواد بجا مانده ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي در نيروگاه هاي حرارتي
استفاده از نانو پوششهاي كامپوزيتي برروي تجهيزات عايقي نيروگاهي
شستشوي شيميايي لوله هاي سمت آتش بويلر نيروگاه رامين
بررسي علل شكست پره رديف آخر توربين كمفشار نيروگاه بخار
كاهش تعميرات، افزايش راندمان و كاهش NOX توربين هاي گازي با استفاده از تصفيه تركيبي سوخت
طراحي پايدارساز سيستم قدرت به روش فازي سوگنو جهت بهبود پايداري ژنراتور
طراحي كنترل كننده بهينه تطبيقي جهت تنظيم زاويه پيچ پره ها در توربين بادي سرعت متغير
تأثير فانكشن حفاظتي df/dt در جلوگيري از Over Speed شدن واحدهاي گازي V94.2 , ارائه تنظيمات بهينه براي جلوگيري از عملكرد اشتباه رله
استراتژي كنترل پيش بين مستقيم توان هاي اكتيو و راكتيو، اعمال شده بر روي مبدل AC/DC/AC، در يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه مبتني بر توربين بادي
تنطيم هوشمند بهره هاي كنترل كننده PI در حلقه هاي كنترلي نيروگاه بخاري
كنترل توليد خودكار يك سيستم قدرت دو ناحيه اي در حضور SMES و TCPS با استفاده از كنترل پيش جبران شدهي فازي مبتني بر الگوريتم GWO
مدل سازي كنترل والو آب ورودي به دي اريتور نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي مشهد توسط شبكه هاي عصبي فازي تطبيقي
ارائه يك سيستم مانيتورينگ صنعتي توسعه پذير مبتني بر لايه ميان افزار
طراحي كنترلر پيش بين براي سيستم تنظيم كننده خودكار ولتاژ ( AVR ) در ژنراتورهاي سنكرون
طراحي سيستم كنترل فازي زاويه IGV در توربين گازي ميتسوبيشي نيروگاه قم
مدلسازي سيكل حرارتي نيروگاه شهر بندرعباس با استفاده از شبكه عصبي به منظور شبيه سازي مگاوات خروجي نيروگاه براساس داده هاي تصادفي
تدوين سند راهبردي افق 1400 نيروگاه مشهد
شناسايي عوامل موثر در نگهداري منابع انساني و ماندگاري كاركنان در شركت مديريت توليد برق هرمزگان
رابطه بين زيرساخت هاي مديريت استراتژيك منابع انساني با قابليت ايجاد دانش سازماني (مطالعه موردي:شركت مديريت توليد برق استان هرمزگان)
تحليل رابطه بين گردش شغلي و رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: نيروگاه سيكل تركيبي جهرم)
بررسي فرايندها و دستاوردهاي حاصل از كار كارشناسي در بعد اجرايي HSE درشركت بهره برداري نيروگاه طرشت
مطالعه موردي ارزيابي خطر به روش ويليام فاين در شركت مديريت توليد برق ري
تدوين برنامه ريزي استراتژيك مطالعه موردي : شركت مديريت توليد برق هرمزگان
ارزيابي ريسك فعاليت هاي HGPI واحد 1 نيروگاه گازي كاشان با روش FMEA
تبلور مديريت جهادي در رفع محدوديت انتقال نيروگاه مشهد
مديريت دانش و كاربرد آن در صنعت توليد برق
شاخص هاي ارزيابي عملكرد تعميرات جاري نيروگاه سيكل تركيبي فارس
ارائه مدل مفهومي براي توانمندسازي نيروي انساني در صنعت برق با رويكرد مديريت دانش
ارائه مدلي كاربردي از نحوه پياده سازي الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در نيروگاه ها
تحليل و بازشناسي مستمر آرشيو الكترونيكي اسناد فني در مديريت توليد نيروگاههاي برق كشور
بررسي ضرورت بكارگيري انرژي تجديد پذير با رويكرد پتانسيل سنجي استحصال انرژي از زست توده فاضلاب شهري
نظام ارزيابي عملكرد نيروگاههاي برق در بخش استانداردها، بازرسي فني و كنترل كيفيت
ارزيابي مديريت زيست محيطي نيروگاه طرشت
بررسي فني و اقتصادي توليد برق از بيوگاز حاصل از پسماند شهري در شهرستان شهركرد
تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت برق مطالعه موردي، بازار برق ايران
نقش آموزش در بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت برق با معرفي رويكرد آموزش ماژولار
نقش عوامل انساني بر پياده سازي دولت الكترونيك در صنعت برق استان هرمزگان
بررسي ساختار و عملكرد بازار برق در نگاه كلان
نوآوري استراتژيك در مديريت
بررسي وتجزيه وتحليل تنگناه هاومشكلات كاربردي بين صنعت برق و دانشگاه
چگونگي تعيين و اولويت بندي برنامه هاي بهبود در صنعت برق كشور
استقرار نظام مديريت بهره وري در شركت برق منطقه اي تهران
بررسي مشكلات وتنگنا ها درمورد تجديد ساختار بازار برق
Knowledge management in the maintenance of Power Stations
بررسي ميزان آسيب هاي اسكلتي- عضلاني در پرسنل شركت مديريت توليد برق بيستون
بررسي عددي بويلرهاي نيروگاهي با هدف تعيين بهترين شرايط كاركردي
شبيه سازي و تحليل اسلاشينگ ناشي از زلزله در مخازن ذخيره مازوت نيروگاه بندرعباس
بهينه سازي گرم كردن لوله براي خمكاري لوله هاي بويلر به كمك روش اجزاي محدود و بررسي اثر تغيير پارامترها بر كيفيت خمكاري
بررسي اثرات رسوب بر عملكرد حرارتي بويلرهاي بازياب نيروگاه سيكل تركيبي فارس
مدلسازي سوپر هيتر بويلر نيروگاه بخار بندرعباس
شبيه سازي پاياي نيروگاه بخار بندر عباس وآناليز تاثير بازده تجهيزات گردان
مدلسازي تشعشعي كوره بويلر نيروگاه شهيد رجايي به روش منطقه بندي در حالت سوخت گاز طبيعي
تاثير رطوبت نسبي هوا بر پروسه احتراق گاز متان با تاكيد بر روش تعادلي
شبيه سازي عددي مشعل هاي نيروگاه شازند اراك جهت بهبود فرآيند احتراق در بويلر
بهره گيري از مهندسي معكوس،نمونه سازي سريع و ابزارسازي سريع در ريخته گري پره هاي توربين گاز
بازسازي و احياي STEM ولو HP BY PASS توربين بخار نيروگاه شازند
بررسي ومقايسه جريان اكسرژي در سه شرايط متفاوت، واحد 3 توربين گاز نيروگاه قم بر حسب درصد سوخت ورودي
بررسي تاثير افت فشار مسير دود خروجي توربين گاز بر عملكرد آن
شبيه سازي عددي بفل پليت هاي باله هاي دفلكتور مشعل هاي داكت برنر
بررسي انتخاب شيوه مناسب از روش جعبه هواي داغ در بازتواني نيروگاه هاي بخار
مانيتورينگ ارتعاشات و تشخص هوشمند خطا در بيرينگ ها با استفاده از كلاسيفاير Multi Class SVM به همراه معرفي ويژگي هاي تأثير گذار سيگنال ارتعاش
اثر برداشتن ترك ها با ماشين كاري برضريب اطمينان روتورهاي ترك دار توربين
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري نيروي فنر براش هاي ژنراتور TY10456
The effect of inlet water temperature on the amount of evaporated water in cooling towers of Shahid Mofateh power plant
راهكارهاي جلوگيري از اورهيت شدن لوله هاي سوپرهيتر يك بويلر صنعتي
بررسي علل سايش ساقه شير كنار گذر توربين فشار ضعيف نيروگاه توس و ارائه راهكار بهينه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید