کتاب تشريح كامل مسائل اصول ترموديناميك 1

http://www.bananews.ir/کتاب تشريح كامل مسائل اصول ترموديناميك 1 با موضوع ترموديناميك – مسائل، تمرينها و غيره با تالیف ون وايلن، كلاوس بورگناك و زونتاگ و ترجمه علي زماني و فرشيد علم بيگي در انتشارات ناقوس منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در اين كتاب مي خوانیم- خواص ماده خالص – كار و گرما – قانون اول ترموديناميك – قانون دوم ترموديناميك – انتروپي – تحليل قوانين اول و دوم براي حجم كنترل – برگشت ناپذيري و قابليت كاردهي – آحاد SI: خواص حالت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید