کارگاه آموزشی MESOPOLIS برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/کارگاه آموزشی MESOPOLIS با همکاری مدرسه معماری Ecole Speciale d’Architecture پاریس و دانشکده معماری دانشگاه تهران و با حضور مدرسانی از کانادا، فرانسه، ایتالیا و ایران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir) به نقل از بنانیوز، کارگاه مزوپلیس یک پروژه طراحی تحقیقاتی و تجربی در مورد شهر تهران با همکاری مدرسه معماری Ecole Speciale d’Architecture فرانسه است که در جستجوی بازتوانبخشی شبکه های زیرزمینی آبرسانی (قنات-های) فراموش شده تهران در راستای پیوند مجدد آن با شهر و به عنوان نمادی بوم شناسانه برای آینده تهران است.

این کارگاه در جستجوی شناخت شهر تهران و آب های زیرزمینی آن در طی پژوهش در چهار منطقه و قنات مهم تهران خواهد بود. طراحی ها و پیشنهادهای مداخلات با در نظر گرفتن الگوها و پارادایم های همسایگی، جابجایی و تغییر مسیرها، منظرهای پویا، گیاه ها و شهر، انرژی های منفعل، گونه شناسی ساختمان های جدید و بازیابی آب های زیرزمینی ارایه خواهد شد.

به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه از سوی مدرسه معماری Ecole Speciale d’Architecture پاریس و دانشکده معماری دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

 

*26 شهریور تا 1 مهرماه 1391

(مدرسان کانادایی، فرانسوی، ایتالیایی و ایرانی)

* 19 تا 22 شهریور؛ گروه بندی، مطالعه، بررسی و پژوهش (مدرسان ایرانی)

هزینه ثبت نام در کارگاه: 350.000 تومان

مکان برگزاری: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

اطلاعات بیشتر: www.hydrocity.ca

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید