مشاهده مقالات دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي

دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازيمجموعه مقالات دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي 5 اسفند 1393 توسط انجمن علمي پدافند غيرعامل ايران و شركت پنام خط نوين با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قم برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 139 عنوان مقاله تخصصی شامل 1903 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرسازي

نقش محيط زيست در توسعه پايدار شهرها
بررسي انرژي خورشيدي با نگاهي به نقش رطوبت در آسايش حرارتي و طراحي مجتمع مسكوني در بوشهر
نقش تعليمات دين زرتشت در شكل گيري معماري سبز در ايران باستان
رهيافتي بر شاخص هاي توسعه پايدار در بافتهاي فرسوده شهري (مطالعه ي موردي: شهرهشترود)
فرهنگ، اجتماع و هويت در آموزش معماري پايدار


تحليلي بر عملكرد مديريت شهري در گسترش فيزيكي شهر (مطالعه موردي: مديريت شهري زابل)
ويژگي هاي شهرسازي اسلامي راهكاري مناسب در پاسخگويي به نياز هاي شهر دوم و سوم
بررسي ويژگيهاي شاغلان در بخش اقتصاد غيررسمي شهر دهگلان
تحليلي بر فضاهاي شهري از منظر كاربري براي معلولين جسمي و حركتي (مورد مطالعه: پارك ملت زابل)
نقش روانشناسي اجتماعي در پيشگيرى از جرم از طريق طراحى محيطى
معماري فرا حسي
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي برودتي مسكن روستايي معتدل و مرطوب، شهرستان بابل
خانه سنتي پايدار ديروز ، الگويي براي طراحي مسكن پايدار امروز (نمونه موردي برسي خانه هاي ناحيه اقليمي گرم و خشك)
بهره گيري ازمصالح هوشمند ونماهاي دوپوسته بارويكرد اقليمي پايدار (نمونه موردي : شهرفرخ شهر ،چهارمحال و بختياري)
بررسي عوامل اقليمي پايدار معماري بومي در منطقه سرد و خشك (نمونه موردي : شهرفرخ شهر ،چهارمحال و بختياري)
بررسي و آسيب شناسي مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان (ايمني در كارگاه ساختماني) (نمونه موردي: ناحيه 2 شهرداري منطقه 8 شهر مشهد مقدس)
تحليل و آسيب شناسي شبكه معابرشهري در بافت مركزي كلانشهر مشهد ازمنظر پدافند غير عامل (نمونه موردي: ناحيه يك شهرداري منطقه 8 مشهد)
تحليل ملاحظات دفاعي امنيتي درمراكزحياتي و حساس درماني با – رويكرد پدافند غيرعامل (مطالعه موردي ناحيه يك شهرداري منطقه هشت شهرمقدس مشهد)
بررسي بعد زيست محيطي توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: كلانشهر تهران
بررسي تأثير نما در معماري پايدار با تأكيد بر شرايط شهرهاي كويري مطالعه موردي : شهر سيرجان
بررسي دلايل عدم پاسخگويي مناسب فضاهاي شهري به لحاظ كالبدي عملكردي در موقعيت بحران نمونه موردي : منطقه هفت شهرمشهد
بررسي نقش پدافند غير عامل در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با استفاده از مدل ارزيابي كمي و كيفي (نمونه موردي : هسته مركزي شهر قم)
تاثير طراحي محيطي بر افزايش فرصت جرم و مديريت فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردي: پارك فجر تبريز)
تاثير بهسازي و بازسازي بناهاي يادماني فرسوده بر هويت و تعلقات شهروندان در راستاي توسعه پايدار شهري نمونه موردي: خيابان طبرسي مشهد
حاشيه نشيني، ناهنجاري شهري در راه توسعه پايدار (نمونه مورد بررسي شهر كرمان)
زمينه گرايي و نقش آن در توانمندسازي محلات شهري (نمونه موردي: محله آفخراي رشت)
بررسي نمونه هاي موردي مشاركت شهروندان در توانمندسازي محلات شهري
شناسايي زمينه گرايي كالبدي و تاثير آن در مداخلات بافت فرسوده
بررسي تاثير روش هاي غيرفعال در كاهش مصرف انرژي مجتمع هاي مسكوني (نمونه موردي اقليم لارستان)
جايگاه اقتصاد شهردر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با تاكيد بر مورد ايران
شهر مرزي زابل و لزوم پدافند غير عامل؛ تضميني براي پايداري تنگه احد ايران در شرق كشور
حيات اجتماعي عرصه هاي ميان كالبدي مجتمع هاي مسكوني و ارتباط آن با معماري ورودي خانه ها در شهر كرمان
جايگزين سوخت هاي فسيلي در زندگي روزمره با ديدگاه توسعه پايدارالگوهاياجرايي براي معماران و شهرسازان
تجلي معماري پايدار در معماري بومي مناطق سرد كوهستاني (نمونه موردي: روستاي اورامان تخت)
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيد در مركز تخصصي جوش شهركرد
توسعه گردشگري شهري راهكاري در جهت توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرايلام)
بررسي و مقايسه معماري پايدار، ارگانيك و اكوتك
مناسب سازي فضاي شهري براي كودكان (نمونه موردي منطقه 10 تهران)
ارزيابي انواع نماهاي ساختماني از منظرپدافند غيرعامل با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP (نمونه موردي: شهر تهران)
بررسي تأثير استفاده از فناوري نانو در معماري پايدار و تاثير آن بر محيط زيست
بررسي نقش ارتفاع در ميزان مصرف انرژي (گاز) در ساختمان با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي: حوزه استحفاظي شهرداري منطقه 6 شيراز (خيابان معالي آباد)
معماري دفاعي در شهرهاي تاريخي ايران (قلعه شهر اروميه)
تا ثيرات نظريه زمينه گرايي برتوسعه فرودگاه ها (نمونه موردي فرودگاه اروميه)
بررسي جريانهاي فضايي مؤثر بر توسعه شهرهاي علمي- دانشگاهي (بررسي تطبيقي شهر قم و شهر كمبريج)
ساماندهي محورهاي پياده با تاكيد بر اصول توسعه پايدار شهري (نمونه موردي : محور پياده تربيت)
ضرورت توجه به ((توريسم درماني)) جهت احياء و تقويت صنعت گردشگردي (نمونه موردي: شهر توريستي رامسر)
ارائه راهكارهايي براي توسعه پايداردر فضاي سبز شهر شيراز با استفاده از مدل swot
بررسي و ارزيابي چگونگي تاثير پياده مداري در ارتقا تعاملات اجتماعي
بررسي ميزان ايمني نحوه شهرسازي كنوني در هنگام بحران در بافت هاي شهري بوم گرا نمونه موردي: خيابان هنرستان (ديباج) همدان
شاخص هاي موثر در مكانيابي شهرك سلامت با رويكرد دفاع غير عامل (نمونه موردي: شهرك سلامت اصفهان)
مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين با رويكرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي:خيابان چهارباغ بالاي اصفهان)
بررسي جايگاه شهرهاي جديد در آمايش سرزمين مطالعه موردي شهر جديد بينالود
تاب آوري محله هاي مسكوني در برابر تغييرات اقليمي و خرد اقليمي با توجه به ضميمه بومي
محصوريت در ميادين شهري (نمونه موردي: ميدان نقش جهان اصفهان)
بررسي مفاهيم،چالش ها و راهبردها در معماري سكونتگاه هاي موقت پس از سانحه
بررسي و تحليل طراحي مجتمع تجاري در مقياس ناحيه شهري بر مبناي معماري هزاره سوم
تاثير فرم و ارتفاع در مصرف انرژي بناهاي بلند مرتبه
هويت بخشي به مبادي ورودي شهرها نمونه موردي:ورودي مشهد از سمت جاده سرخس (رضويه)
كامپوزيت هاي زيست تجزيه پذير، مصالحي نوين در معماري پايدار
آثار طرحهاي تفصيلي بر ساختار كالبد بافتهاي فرسوده (نمونه موردي: برسي طرح تفصيلي شهر كرمانشاه و تاثير آن بر روند بهسازي بافت فرسوده شهر كرمانشاه)
نقش مصالح كاربردي در طراحي محوطه ها با رويكرد پدافندغير عامل مورد كاوي: محوطه استانداري كردستان
بررسي مولفه هاي موثر در طراحي فضاهاي عمومي شهري بر اساس ملاحظات پدافند غيرعامل (نمونه موردي:سبزه ميدان قزوين)
بررسي نقش اقليم و محيط زيست در چگونگي شكل گيري مسكن روستايي (نمونه موردي روستاهاي شهرستان رفسنجان)
تحليل بيوكليماتيكي معماري شهر كاشان و ارائه راهكارهاي همساز با اقليم
بهينه سازي عملكرد بادگيرها و مديريت مصرف انرژي پايدار
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از شبكه هوشمند
اصول و مباني معماري پنجره با رويكرد طراحي پدافند غير عامل
ارزيابي نقش عوامل مؤثر در كاهش آسيب پذيري ناشي از مخاطرات در محيط هاي شهري
معيارهاي مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني (نمونه موردي: شهر رودسر)
مقايسه هزينه تعميرات و نگهداري خطوط تأسيساتي و هزينه احداث تونل مشترك تأسيسات با استفاده از روشهاي فازي
بررسي و مقايسه سيستم هاي ذخيره سازي انرژي در ساختمانها با رويكرد پدافند غير عامل
نقش الگوي حياط مركزي در پايداري خانه هاي بومي مناطق گرم و مرطوب (نمونه موردي: شهر بوشهر)
تاثير خاطره سازي دوره زنديه در معماري
مكانيابي بهينه پايگاه پشتيباني مديريت بحران و بهره گيري از پتانسيل طراحي شهري پارك جنگلي چيتگر در دفاع غيرعامل
اصول ومباني معماري پنجره با ملاك عمل طراحي پدافند غير عامل
اردوگاه موقت اسكان
بررسي و تحليل طراحي هتل با رويكرد روانشناسي گردشگري (نمونه موردي شهرستان سرعين)
مكانيابي شهر خودرو با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) با توجه به رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي : شهر قم)
نقش آفريني سنت در معماري معاصر ايران
بررسي تأثير پدافند غير عامل در شكل گيري و توسعه ي بندر لافت
پيامدهاي ساخت جزاير مصنوعي بركشورجمهوري اسلامي ايران ازمنظر پدافند غير عامل
سنجش آسيب پذيري شهرها در برابر حملات هوايي و ارائه راهكارهاي شهرسازانه كلان جهت كاهش آسيب هاي پيش رو(مورد پژوهي: ناحيه 6 منطقه 3 تهران)
استراتژي هاي پايدار اقتصادي در باز زنده سازي بافت هاي فرسوده شهراهواز (نمونه موردي محله لشگر آباد)
بررسي عوامل ايجاد كننده ي حس مكان و حس تعلق به عنوان شاخصي براي پايداري اجتماعي در خيابان طبرسي مشهد
آسيب شناسي كالبدي مناطق حاشيه نشين جهت نيل به توسعه پايدارشهري (نمونه مورد مطالعه: محله احمدآباد تبريز)
ارزيابي ميزان آسيب پذيري زيرساخت هاي شهر جديد صدرا با رويكرد پدافند غيرعامل
نقش تزيينات معماري بر فرهنگ و تاثير آن در ساماندهي بافت هاي فرسوده تاريخي (نمونه موردي: تزيينات سردر خانه هاي تاريخي محله دل دل شوشتر)
ضرورت توجه به اهميت و جايگاه پدافند غيرعامل در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
بررسي تاثير بهره گيري از طبيعت در خلق فضاي معمارانه
امكان سنجي توسعه شهرك هاي پايدار با محيط زيست با الگو پذيري از معماري سنتي ايران (مطالعه موردي شهرهاي جديد در تهران و قم)
بررسي ارتقاء كيفيت زندگي ساكنين در بافت فرسوده تاريخي (نمونه موردي: محله دل دل شوشتر)
بررسي و شناخت عوامل پايدار با رويكرد معماري بومي شهر كويري سمنان
بررسي شهر و شهروندي در شهرهاي ايراني اسلامي معاصر
معماري و تاثيرات متقابل آن بر توسعه ارزش هاي فرهنگي شهرها (نمونه موردي: موزه گوگنهايم در شهر بيلبائو اسپانيا)
ارزيابي كارآيي فضاهاي باز محلي در راستاي ايجاد محله ي خودامداد (مطالعه ي موردي: محلهي يوسف آباد، تهران)
بررسي تحليلي فروش تراكم ساختماني و تاثير آن بر توسعه پايدار شهري مطالعه موردي (شهر بابلسر)
رستوران باغ هاي روستا در پيرامون شهرها؛ فرصت يا تهديد براي روستا و امر گردشگري. مطالعهي موردي: روستاهاي كهنه آب و ابارش بخش مركزي شهرستان سبزوار
بازشناسي اصول پدافند غيرعامل در منطقه تاريخي كاپادوكيه تركيه
روش هاي بكارگيري اصول معماري اسلامي در طراحي داخلي پناهگاه ها
طراحي مجموعه مسكوني پايدار (بررسي نمونه موردي در شهر شاهرود)
ارائه شاخص هاي مكانيابي بنادر نفتي با رويكرد پدافند غيرعامل
طراحي فضاي امن مديريت بحران با نگرش دفاع غيرعامل (نمونه موردي پايگاه مديريت بحران حكيميه)
بررسي معماري شهر عقدا با رويكرد اقليمي
مطالعه ي سيماي شهر قزوين در سده هاي متاخر اسلامي
موردپژوهي نمونه هايي از تجربيات شهرسازي ايران و جهان درحوزه ي پدافند غيرعامل
مكان يابي بيمارستان ها با رويكردپدافند غيرعامل مطالعه موردي، شهر قم
ارزيابي رعايت اصول پدافند غيرعامل در معماري ساختمان هاي با اهميت نمونه موردي: ساختمان هلال احمر مركز بوشهر
بررسي اصول و مباني معماري پايدار در خانه هاي سنتي گرگان (ارائه راهكارهايي در جهت عملي كردن آن)
دستورالعمل طراحي پايدار ديوار سبز(Green wall)، راهبردي به سوي معماري و شهرسازي پايدار
نقش انعطاف پذيري كاربري اراضي شهري در پدافند غيرعامل
نقش معماري زمينه گرا در حفظ و انتقال هويت معماري بومي
توسعه شهري پايدار با رويكرد ايمن سازي و حفاظت از فضاهاي بدون دفاع بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي بافت فرسوده شهر سمنان)
سامانه هاي فتوولتاييك؛ مبدل انرژي پاك
ارزيابي وضعيت طراحي و برنامه ريزي شهري از منظر پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: منطقه يك شهر كرمان)
ارزيابي نقش صوت در ارتقاء كيفيت محيط و نحوه استفاده شهروندان از فضا
بررسي سيستم هاي هوشمند در مراكز خريد، راهكاري براي آگاهي مردم در توسعه ي شهري پايدار و هوشمند
استفاده از انرژي هاي نو در طراحي فضاهاي درماني شهر اصفهان با رويكرد پدافند غيرعامل
تحليل مولفه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در توسعه پايدار بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: بافت فرسوده محله بريانك تهران)
آغاز شهرنشيني در مركز فلات ايران و عوامل آن
بازشناخت اصول و الگوهاي معماري بومي و سنتي ايران و ضرورت بهره گيري از آنها در ساختمان هاي نوين
بهبود شاخص هاي محيطي پدافند غير عامل در مجموعه هاي اداري احداث شده (نمونه موردي مجموعه اداري استانداري گلستان)
ارائه راهكارهاي پدافند غيرعامل در معماري بيمارستان
اولويت بندي اقدامات پدافند غيرعامل در پروژه هاي عمراني به روش لكسيكوگراف بر اساس رتبه ريسك معيارهاي ژئواستراتژيك محل احداث پروژه
ملاحظات معمارانه در روند طراحي شعبه مركزي بانك هوشمند با رويكرد پدافند غيرعامل
امكان سنجي طراحي خانه انرژي صفر در شهر تهران با تأكيد بر انرژي خورشيدي
بررسي تاريخانه ، مسجدي كهن در شهر كويري ، شهر دامغان
تأثير بارهاي ديناميكي انفجارات سطحي بر پايداري سازه هاي زيرزميني تأثير بارهاي ديناميكي انفجارات سطحي بر پايداري سازه هاي زيرزمينيبا توجه به خواص ژئومكانيكي توده سنگ
تحليل بارگذاري انفجاري بر روي مخزن بتني
تقويت بازار به عنوان ركن اصلي ساختار شهر تاريخي با رويكرد پدافند غير عامل (نمونه موردي: شهركرمان)
طراحي ساختمان هاي اداري مبتني بر اصول پدافند غيرعامل
نقش نماد و نشانه ها در شهرسازي و معماري ايران
بررسي اصول طراحي و تجهيز فضاهاي باز شهري بر اساس اصول پدافند غير عامل (نمونه مورد مطالعه محله عودلاجان تهران)
ضرورت جايگاه ويژه سازه هاي چوبي در پدافند غير عامل
مكان يابي مراكز اسكان موقت پس از زلزله با استفاده از روش هاي فازي (مطالعه موردي : ناحيه يك شهرداري قاين)
ميزان توسعه يافتگي اقتصادي استان هاي كشور با رويكرد ملاحظات دفاعي – امنيتي
ارزيابي انواع سيستم درب هاي ضد انفجار
اصول و ملاحظات طراحي ورودي ها مقاوم در برابر انفجار از منظر دفاع (پدافند) غيرعامل
ارائه انواع الگو هاي ورودي به فضا هاي امن زيرزميني
نماي شيشه اي ساختمانهاي مقاوم در برابر موج انفجار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید