انتشار مقالات همايش ملي مديريت و آموزش

همايش ملي مديريت و آموزشمجموعه مقالات  همايش ملي مديريت و آموزش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همايش ملي مديريت و آموزش 17 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه ملاير با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ملایر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 148 عنوان مقاله تخصصی شامل 1608 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همايش ملي مديريت و آموزش

تاثير پاداش غيرنقدي بر عملكرد كاركنان امور مالياتي
توسعه منابع انساني با رويكرد مبتني بر مديريت اسلامي
جهت دهي سبك هاي تفكر دانش آموزان و دانشجويان براي افزايش خلاقيت
سنجش وضعيت خودكارآمدي شغلي كاركنان دانشگاه بوعلي سينا
بررسي و ارزيابي موانع اجراي مديريت استراتژيك درشركتهاي توليدي (مطالعه ي موردي شركت توليدي ماشين هاي الكترونيكي جمكو)

بررسي موانع فرهنگي پياده سازي مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط فعال در شهرك هاي صنعتي استان همدان
بررسي تأثير الگوي مديريت آموزش بر نگرش دانشجويان به درس تئوري هاي مديريت
بررسي ضرورت خلاقيت در نظام آموزشي
سازمان هاي حريص
بكارگيري الگوريتم Kohonen در خوشه بندي تامين كنندگان خودرو ساز
حسابداري و حسابرسي منابع انساني
برنامه ريزي استراتژيك اداره كل آموزش وپرورش سيستان وبلوچستان
بررسي تاثير رضايت شغلي بر كيفيت خدمات كاركنان دانشگاه گيلان
مقايسه ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس هوشمند و غيرهوشمند دوره ي ابتدايي ناحيه ي يك شهرستان كرمانشاه
بررسي رابطه ساده و چندگانه مولفه هاي سرمايه روان شناختي با عملكرد شغلي مديران مدارس شهرستان دزفول
بررسي نقش تعاملي جهت گيري هدفي دانش آموزان در رابطه بين روش تدريس الگوي مديريت بر آموزش بهرنگي و اضطراب امتحان دانش آموزان
شناخت و بررسي نقش يادگيري سازماني در ساير مؤلفه هاي سازماني
تأثير فعاليت هاي مديريت منابع انساني بر عملكرد سازمان تبليغات اسلامي در حوزه معاونت توسعه و پشتيباني
تحليل كيفيت آموزشي مركز آموزش عالي امام خميني (ره)
نقش هوش معنوي در عملكرد شغلي كاركنان آموزش و پرورش كرمانشاه
بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه فرهنگيان نسبت به تاثير الگوي مديريت آموزش بهرنگي بر فرايند آموزش و يادگيري از ابعاد مختلف
تركيب زنجيره عرضه ناب و چابك
بررسي رابطه فرايند تبديل مديريت دانش با عملكرد سازماني (مطالعه موردي اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه)
تبيين رابطه بين احساس عدالت سازماني و استفاده از تاكتيك هاي سياسي در ميان كاركنان دانشگاه اروميه
بررسي رابطه بين روش تدريس يادگيري مشاركتي و سرمايه اجتماعي با خودكارآمدي دانش آموزان دوم متوسطه شهر اروميه
بررسي رابطه مولفه هاي اعتماد سازماني و توسعه كاركنان درميان دبيران زن مقطع متوسطه مدارس شهر اروميه
بررسي كيفيت خدمات آموزشي از نظر اولياي مدارس در نظام دوره اي دوره ي ابتدايي شهر زاهدان با استفاده از مدل سروكوال
انطباق و كاربرد مدل راهبردي سركوال در آموزش عالي به منظور بررسي شكاف بين ادراكات و انتظارات دانشجويان از وضعيت كيفيتخدمات آموزشي
تبيين ابعاد شناختي توانمند سازي بر اساس مولفه هاي كيفيت زندگي كاري(مطالعه موردي اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه)
خلاقيت در طراحي مدرسه ابتدايي
بررسي تاثير كيفيت خدمات دانشگاه بر ارتباطات دهان به دهان با ميانجي گري رضايت دانشجويان
كارآفريني و ويژگي هاي كلاس درس كارآفرينانه
جايگاه فناوري اطلاعات در آموزش
الگوي مديريت سياسي- اجتماعي امام باقر عليه السلام
تاثير الگوي سنجش يادگيري (تكويني و تراكمي) بر ميزان پيشرفت آمادگي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي
مطالعه ي تأثير فناوري اطلاعات بر كيفيت آموزش و يادگيري از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي ناحيه 7 شهر مشهد
تقواي سياسي و پيامدهاي آن در انديشه امام علي (ع)
رابطه اعتماد سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان آموزش و پرورش مرودشت
رابطه اخلاق سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان آموزش و پرورش مرودشت
اخلاق سياسي حاكمان در نهج البلاغه
چارچوبي تلفيقي براي تدوين استراتژي سازمان با استفاده از MADM, SWOT, QFD, EFQM, BSC
رابطه انگيزش تحصيلي دانشجويان با انتظارات آنان از برنامه هاي آموزش عالي
تحولات قرن بيست و يكم و ويژگيهاي سازمانها در قرن بيست ويكم
بررسي رابطه استاندارد سازي با توسعه صادرات محصولات صنايع غذايي استان همدان
بررسي سطح سواد طلاعاتي در ميان دانشجويان دانشگاه ملاير
تبيين نقش فرهنگ سازماني بر مديريت دانش
بررسي قابليت پيش بيني سود هر سهم توسط مدل سري هاي زماني ARIMA
اهميت و ضرورت مديريت دانش
ارزيابي راهبردي مراكز آموزش عالي بر اساس مدل BSC مطالعه موردي – دانشگاه ملاير
ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل كارت امتيازدهي متوازن
دستاورد اجراي كارت امتيازي متوازن
شايسته سالاري و تأثير آ ن بر امنيت شغلي كاركنان
بررسي رابطه انگيزه پيشرفت با كارآفريني از ديدگاه كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان
استعاره بمثابه روش(رويكردي نوين در نظام آموزشي)
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش از ديدگاه كاركنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان بندرعباس
بررسي تأثيرخودكارآمدي بر نوآوري سازماني از ديدگاه كاركنانشاغل در آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان بندرعباس
بررسي رابطه ي هوش اخلاقي با مديريت دانش از ديدگاه كاركنان شاغل در آموزش و پرورش ناحيه دو شهرستان بندرعباس
مديريت از راه دور(شيوه نوين مديريت )
فراموشي سازماني عاملي استراتژيك در تحول كسب و كار هاي كوچك و متوسط (SMEs)
مقايسه عملكرد روش هاي معاملاتي ميانگين متحرك و خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي پاسخ مشتريان بر رفتار غير مسئولانه شركتي
صلاحيت هاي حرفه اي مورد نياز معلمان براي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش
ارزشيابي و تحليل محتواي كتابهاي درسي عربي دوره متوسطه بر اساس نظريه هوشهاي چندگانه گاردنر
بررسي تاثير رفتار مصرف كننده بر خريد آنلاين (مطالعه موردي :مشتريان لوازم خانگي كلان شهر اهواز )
بررسي رابطه ساده و چندگانه مهارت و نياز دبيران به فاوا بر كاربست آن در مدارس هوشمند
بررسي رابطه ساده و چندگانه مولفه هاي نگرش دبيران به فاوا بر كاربست فناوري در مدارس هوشمند
آموزش كارآفريني و اقتصاد مقاومتي
بررسي رفتار غير مسئولانه شركتي بر احساسات اخلاقي
موانع و راهكارهاي استقرار مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
بررسي تاثير عوامل منتخب خريد سبز بر رفتار خريد سبز (مطالعه موردي: مرغ سبز)
آموزش وكارآفريني با تاكيد برنقش دانشگاه كارآفرين
يادگيري سازماني و مديريت دانش
مطالعه زير ساخت هاي استقرار مديريت دانش در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
بررسي رابطه بين تبليغات و ارزش ويژه برند (مورد مطالعه، مشتريان بانك مسكن خرم آباد)
تأثير توانمندسازي روانشناختي بر بهره وري منابع انساني (مطالعه مورد سازمان بيمه تأمين اجتماعي شهرستان مريوان)
تدوين استراتژي كسب و كار شركت صدف سفيد صنعت بر اساس مدل سوات SWOT
بررسي رابطه فرهنگ كارآفرينانه با كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان
رابطه بين گرايش به كارآفريني و تسهيم دانش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مستقر در استان اصفهان
مديريت دانش در نظام آموزشي
برنامه ريزي و جايگاه آن در مديريت اسلامي
بررسي اثر بخشي وكيفيت آموزش مجازي(يادگيري الكترونيكي)
تاثير آموزش ابراز وجود بر پذيرش اجتماعي و كاهش كمرويي
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي تخصصي در افزايش خلاقيت كاركنان مديريت جهادكشاورزي شهرستان مياندوآب
مديريت دانش و مديريت منابع انساني
ارزيابي بلوغ مديريت دانش ومدل ( PCMM ) بر اساس مدل تلفيقي بلوغ قابليت هاي كاركنان فرآيندهاي دانش مطالعه موردي : شهرداري اصفهان
بررسي ضرورت ها و چالش هاي فرآيند خود ارزشيابي دانش آموزان
اهداف، ضرورت ها و محاسن ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت
تحليل استراتژي مديريت و آموزش در برنامه ريزي و تاثير آن در سازمان ها
آيا آموزشهاي فني و حرفه اي در كاهش بيكاري موثر است؟
تحليلي بر مديريت در اسلام: تأملي بر نگاه مديريتي نهج البلاغه
مروري بر بازاريابي سبز
بررسي رابطه بين تجربه رايانه اي با خودكارآمدي رايانه اي در دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران
بررسي رابطه بين عوامل آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند (مورد مطالعه :محصولات شويندگي تاژ در سطح شهر همدان)
نقش جهت گيري هاي برنامه درسي در ارزشيابي آن
بررسي اثر مديريت مشاركتي بر عدالت سازماني ، بهره وري ، رضايت شغلي و خلاقيت كاركنان در درمانگاه خاتم الانبياء شهرستانعلي آباد كتول
طراحي آموزشي شناختي در محيط هاي يادگيري چند رسانه اي با استفاده از مدل طراحي آموزشي عناصر چهارگانه
كاربست سيستم هاي خبره و قواعد منطق فازي در ارزشيابي كيفيت برنامه درسي بر مبناي الگوي كلاين(دو عنصر هدف و محتوا)
رفتار شهروندي سازماني(تعاريف، تاريخچه، ابعاد، عوامل موثر برآن)
عوامل مؤثر بر تصميم خريد مصرف كنندگان
نظام مديريت مدرسه محوري، حلقه مفقوده در بسترجهاني شدن و آموزش
ارزيابي ميزان آگاهي زنان و مردان تحصيل كرده از جمعيت و تنظيم خانواده
موانع و چالش هاي كارآفريني در دانشگاه
زير سيستم هاي موثر بر ارتقاي كارايي منابع انساني سازمان ها
نقش نظام هاي آموزشي و برنامه هاي درسي در تكوين هويت ملي در عرصه جهاني شدن
تبيين عوامل مؤثر بر اجرايي شدن طرح مديريت مدرسه محوري در نظام آموزش و پرورش
راهكارهاي افزايش اثربخشي آموزش هاي قرآني در مدارس
بررسي رابطه رهبري تحول گرا با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
بررسي نقش اعتماد در فرايند خريد اينترنتي
بررسي هيجانات مثبت و منفي در مشتريان
مروري بر مفاهيم كنترل فرآيند و اثر بخشي واحد فروش
اثرات خشكسالي بر مراتع و استراتژيهاي مقابله با آن
مروري بر ادبيات عدالت ادراك شده و عدالت تعاملي
كارآفريني از ديدگاه روانشناسي
بررسي عدالت رويهاي
كاربرد بازاريابي عصبي؛ رويكردي نوين در گسترش بازار مصرف (مطالعه موردي كنسرو انواع غذاهاي ايراني با قارچ)
بررسي تاثير برون سپاري سازماني بر چابكي سازماني مطالعه موردي (شركت مخابرات و سازمان صنعت ومعدن وتجارت شهر همدان)
سياست پژوهي؛ پلي بين سازندگان دانش و سياستگذاران
مهندسي مجدد فرايندهاي آموزشي راهبردي براي همگرايي نظام آموزش با استراتژي سازمان
بررسي رابطه ي بار كاري ذهني و فرسودگي شغلي (مطالعه ي موردي: شعب بانك ملي شهرستان همدان)
بررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان شعب بانك ملي شهرستان همدان
بررسي وضعيت مزيت رقابتي شعب بانك سيناي شهرستان همدان
بررسي رابطه ي بين كيفيت خدمات اتوماتيك بانكي و كسب مزيت رقابتي در شعب بانك سيناي شهرستان همدان
بررسي چالش هاي پيش روي صادرات فرش دستباف بر سودآوري و سرمايه گذاري
بررسي دلايل كاهش صادرات فرش دستباف بر اشتغال زايي و سرمايه گذاري
سيستم هاي اطلاعات راهبردي (SIS) در سازمان
مطالعه بررسي تاثير توانمندسازي بر تعلق سازماني كاركنان آموزش و پرورش
بررسي مهارت گوش دادن در سازمان (مورد مطالعه: مديريت امور مالي دانشگاه علامه طباطبايي)
مديريت خلاقيت در دوره ابتدايي تحصيلي
اثر مسئوليت تضامني در اسناد تجاري
تاثير بازاريابي الكترونيك در گسترش فرهنگ بيمه و افزايش پوشش بيمه اي (مطالعه موردي: بيمه سينا استان كرمانشاه)
بررسي اثر محيط فيزيكي بر مدت زمان ماندگاري مشتري از طريق رضايتمندي در محيط رستوران
شناسايي و طبقه بندي نيازهاي معلمان تازهكار در مديريت كلاس درس بر اساس مدل طراحي عمومي آموزش (ADDIE)
بكارگيري فناوري RFID در مديريت زنجيره تأمين Using RFID Technology in Supply Chain Management
بررسي رابطه خود اتكايي دانش آموزانبا خلاقيت آنان
تاثير جهاني شدن در فرايند آموزش
درس پ ژوهي فرايندي براي آموزش همزمان معلم و دانش آموز با تكيه بر روشهاي نوين
بررسي رابطه آميخته بازاريابي خدمات با وفاداري مشتري (مطالعه موردي شركت اپراتور همراه اول – ملاير)
شكاف بين علم و عمل: نگرشي خردگرايانه به شيوه آموزش مديريت در دانشگاه ها
برندينگ سازي، استراتژي مبارزه با بازارهاي خاكستري
Women Entrepreneurship in Oman
تاثيرعوامل مديريتي و آموزشي بر عدم موفقيت شركت هاي تعاوني احياء و بهره برداري محصولات فرعي مرتعي و جنگلي لرستان
رابطه ي جوسازماني و خلاقيت سازماني با رضايت شغلي معلمان ابتدايي شهرستان ملاير
بررسي رابطه بين خودكارآمدي و ميزان خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور
رابطه سبك هاي تدريس معلمان با انگيزش رياضي دانش آموزان پايه اول دبيرستان
آموزش و توسعه كاركنان
مديريت دانش، نياز ضروري سازمان هاي هزاره سوم
بررسي عملكرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران زن مدارس متوسطه
بررسي استفاده از سيستمهاي اطلاعات مديريت و رابطه آن با هزينه يابي بر مبناي هدف در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بروجرد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید