نمایه سازی مقالات دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آن

دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آنمجموعه مقالات دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آن در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آن 3 اسفند 1393 تا 4 اسفند 1393 توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي ايران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 96 عنوان مقاله تخصصی شامل 787 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش كشوري سلامت شير از توليد تا مصرف و اهميت تغذيه اي آن

اولين بررسي شيوع كوكسيلا بورنتي در محصولات لبني پاستوريزه در ايران به روش واكنش زنجيره اي پلي مرازآشيانه اي
ارتباط علايم جسماني سندرم پيش از قاعدگي و مصرف شير
ارتباط مصرف روزانه شير با علايم خلقي،اختلال ملال پيش از قاعدگي


ارزيابي كيفيت شير خام دريافتي و وضعيت زير ساختها در مراكز جمع آوري شيرخام استان مازندران در سال 1392
بررسي آلودگي سرب و كادميوم شيرشتر مناطق مختلف ايران
بررسي حضور آنتيباديهاي ضد كوكسيلا بورنتي (تب كيو) در شير فله گاوداريهاي شمال غرب ايران
بررسي خواص تغذيه اي و بيولوژيكي شير شتر
بررسي عوامل موثر بر برهمكنش بين پروتئين هاي شير و پلي ساكاريدها
بررسي كيفيت و ترشيدگي شير با استفاده از ميكروفيبر طراحي شده بر اساس نانوكامپوزيت نقره-پلي پيرول
بررسي كانون هاي آلودگي شير خام از مرحله دوشش تا تحويل به كارخانه در استان هاي كرمانشاه،لرستان و فارس
بررسي ميزان باقي مانده آنتي بيوتيكي در شيرهاي پاستوريزه توزيع شده در استان لرستان با استفاده از آزمون كوپن (CMT)
بررسي و مقايسه ميزان آفلا توكسينM 1 در شير هاي پاستوريزه توليدي كارخانجات استان لرستان در چهار فصل سال 1391
تعيين بقاياي آنتي بيوتيكي تتراسايكلين و سولفوناميدها در نمونه هاي شيرپاستوريزه به روش الايزا
تعيين ميزان آلودگي فلزات سرب و كادميوم در شير هاي پاستورريزه توليدي در استان لرستان
Aflatoxin M1 in raw, pasteurized and powdered milk available in the Tehran market
اثر استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس بولگاريكوس روي باند شدن آفلاتوكسينM 1درشير،PBS و ماست
اثر بخشي آموزش مصرف شير ولبنيات دربيماران مبتلا به فشارخون با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي Health Belief Model
اثر پكتين با متوكسيل بالا بر پايداري فازي دوغ پروبيوتيك
اثرات سودمند باكتري هاي پروبيوتيك جدا شده از شير مادر
بررسي اثرات افزودن نعناع Mentha piperita به شير شتر و شير گاو بر روي فعاليت انتي اكسيداني ماست حاصل از انها
ارتباط مصرف شير و لبنيات با عملكرد شناختي
ارزيابي تيتراسيون يدومتريك در محاسبه ميزان هيپوكلريت سديم در شير
ارزيابي خصوصيات شيميايي شيرهاي خام تحويلي به كارخانه پگاه شهرستان جيرفت در دوفصل تابستان و زمستان
ارزيابي سطح ملامين و اسيد سيانوريك در نمونه هاي غذاي كودك و شير خشك جمع آوري شده از سطح داروخانه هاي تهران با روش كروماتوگرافي مايع متصل به طيف سنج جرمي LC-MS/MS
استفاده از فشار هيدرواستاتيك بالا به منظوركاهش آمين هاي بيوژنيك در پنير توليد شده از شير خام
افزايش غني سازي ويتامين D در شير 2%چربي فرآوري شده در دماي بالا و زمان كوتاه، شيركاكائو 2%چربي فرآوري شده در دماي بسيار بالا و ماست توت فرنگي كم چرب
اندازه گيري فلزات سرب و كادميوم در نمونههاي شيرخام و پاستوريزه توليد شده در شهرهاي صنعتي ايران به روش ولتامتري عاريسازي آندي و كاتدي
اندازه گيري و پيش تغليظ مقادير بسياركم تايلوسين در نمونه هاي شير به كمك غشاي فيبر توخالي اصلاح شده با نانو ذرات تيتانيوم اكسيد عامل دارشده
اهميت تهيه شير خشك از شير شتر براي كودكان
آلودگي آفلاتوكسينM 1 در محصولات لبني توزيع شده در ايران در دو فصل زمستان وتابستان
آلودگي محصولات لبني با آفلاتوكسينM1 در محصولات پنير سفيد ، كره ، بستني
بررسي اثر پكتين با متوكسيل بالا بر خواص حسي دوغ پروبيوتيك و زنده ماني باكتر هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباكتريوم لاكتيس طي نگه داري در يخچال
بررسي أثر زيره بر رشد و ماندگاري باكتريهاي سودمند لبني لاكتوباسيلوس روتري و بيفيدوباكتريم
بررسي استانداردهاي مختلف مربوط به ويژگي هاي شير خام از منظر پزشكي و طب سنتي
بررسي امكان استفاده از پودر اسپيرولينا در توليد بستني
بررسي آفلاتوكسين M1 در پنيرهاي سنتي كوزه عرضه شده در استان كردستان با روش الايزا
بررسي آلودگي بار ميكروبي كل، كليفرم و اشرشيا كلي شيرخام در استان خراسان رضوي
بررسي آلودگي ميكروبي انواع شير در ميادين و بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران در سال 1393
بررسي آلودگي ميكروبي شير خام به كلي فرم و اشريشيا كلي و شمارش كلي باكتريايي ازدامداري تا تحويل به كارخانه در استان آذربايجان غربي
بررسي آلودگي ميكروبي شيرپاستوريزه و فراورده هاي آن در زاهدان
بررسي كار آمدي تست هاي تشخيص وجود تقلب مواد خنثي كننده و دترجنت در شير خام
بررسي ميزان استافيلوكوكوس اورئوس هاي مقاوم به متي سيلين MRSA ازفراورده هاي لبني شهر مشهد
بررسي ميزان الودگي قارچي در يك نوع از دوغ هاي صنعتي عرضه شده در سطح شهر همدان درسال 93
بررسي وضعيت آلودگي شير خام به باكتريهاي استافيلوكوكوس آرئوس و اشريشيا كلي دراستان تهران
بررسي وضعيت ميكروبي و شيميايي محصولات لبني سنتي منطقه شمالغرب كشور در سال 1393
بررسي ميزان بروز بنزوات ها در شير خام
بررسي وضعيت آلودگي كادميوم در نمونه شيرهاي خام و برخي فرآورده هاي لبني در استان همدان
بهينه سازي توليد شير خشك در فرايند اسپري دراير با استفاده از نرم افزار سطح پاسخ Design Expert
بيواكتيو و اثرات آن بر سلامت بدن استخراج پپتيدهاي
پاستوريزاسيون سرد شير با استفاده از ميدان الكتريكي پالسي
تاثير افزودنMnSo4 به عنوان زيست محرك روي باكتريهاي ماست
تاثير آنزيم ترانس گلوتاميناز در ايجاد اتصالات عرضي در فرآورده هاي لبني
روش هاي نوين فن آوري در صنايع شير
كاربردهاي آب پنيردرصنايع غذايي
تغيير تركيبات شير با استفاده از حيوانات ترانس ژنيك
توليد شير خام حاوي اسيدهاي چرب ضروري اسيد آلفا لينولنيك 3ω و اسيد لينولئك مزدوجω6 با استفاده از بذر كتان اكسترود شده و دانه كامل سويا درجيره گاوهاي شيري
توليد شير سالم با استفاده از ميدان الكتريكي با شدت بالا و متمركز
شير شكلات رژيمي شيرين شده با شيرين كننده طبيعي استويا
كاربرد امولسيفايرها و استابيلايزرها در توليدات لبني با رئولوژي بالا
كاربرد پروتئينهاي شير در درونپوشاني اجزاي غذايي
تعيين ميزان باقيمانده تتراسايكلينها با روشELISA در شيرخام برخي دامداريهاي صنعتي دراطراف شهر تهران
تكوين يك روش كروماتوگرافي مايع متصل به طيف سنج جرمي LC-MS/MSجهت آناليزهمزمان ملامين و اسيد سيانوريك در شير خشك
توليد و بهينه سازي ماست پروبيوتيك همزده متناسب با ذائقه مصرف كننده ايراني و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
رديابي و تعيين مقدار هيپوكلريتسديم در شير با استفاده از روش اسپكتروفتومتريUV
روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بروسلا در شير
روند تحول بسته بندي شير تازه
شمارش كلي ميكروبي شيرهاي خام تحويلي به كارخانه پگاه شهرستان جيرفت در دو فصل تابستان و زمستان
غني سازي شير پاستوريزه كم چرب با شيره خرما
غني سازي شيرعسل با سنجد و گلاب
مروري بر وقوع آفلاتوكسين M1 در شير و فرآورده هاي لبني
كاربرد اولتراسونيك در غير فعالسازي و تشخيص ميكروارگانيسمها در شير
كاربرد روش هاي ايمنولوژيك(الايزا) در تشخيص تقلبات شير
كاربرد روش هاي غير حرارتي در پاستوريزاسيون شير
كاربرد هموژنيزاسيون در فشارهاي فوق بالا در فرايند سالم سازي شير
كاربردهاي آب پنير در صنايع غذايي
كاهش آلودگي شير از طريق جايگزيني آنتي بيوتيكها با گياهان دارويي
كلسيم و ويتامين د موجود در مواد لبني دو عامل مهم در پيشگيري از پوكي استخوان
مروري بر استراتژي هاي توليد پپتيدهاي زيست فعال از پروتئين هاي شير براي توليدمحصولات شيري و تخميري
مروري بر بهبود خواص فراسودمندي پروتئين هاي شير با تاكيد بر ويژگي هاي انحصاري آنزيم هاي پروتئوليتيك
مروري بر بهبود خواص كاربردي پروتئين هاي شير با آنزيم هاي پروتئوليتيك
مروري بر بيو فيلم ، منبع ناشناخته فساد آنزيمي در محصولات لبني
مروري بر تقلبات احتمالي در شير و روشهاي تشخيص آن
مروري بر طيف سنجي ارتعاشي همراه با آناليز كمومتريكس براي تشخيص ملامين در شير
مروري بر كاربرد روغن پالم در شير و فرآوردههاي لبني در ايران و تاثير آن برسلامتي
مطالعه اثرات اسانس زيره (Cuminum cyminum) توام با پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس 1643 PTCC روي رشد و بقاي اشريشياكلي O157 در پنير سفيد آب نمكي طي مدت زمان رسيدن
مطالعه فعاليت پريبيوتيكي عصاره و اسانس نعناع بر باكتريهاي پروبيوتيكي لاكتوباسيلوس ساليواريوس و لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 شير پاستوريزه در سطح عرضه كلان شهرتهران
اثر ضد ميكروبي سويههاي لاكتوباسيلوس جدا شده از مدفوع كودكان شير خوار بر عليه سويههاي اشريشياكلي عامل اسهال
الگوي استقرار سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بر مبناي استانداردISO 22000:2005 درمحصول كره پاستوريزه و بررسي كنترل پراكسيد در مراحل مختلف توليد
مقايسه اثر ضد باكتريوفاژي چندباكتريوسايد مختلف در صنايع فرآورده هاي لبني تين(دامداران)
مقايسه فوايد تغذيه اي و سلامت بخش بالقوه مصرف شيرخام يا حرارت ديده گونه هاي مختلف حيوانات و شير انسان
نقش كشت هاي آغازگردر جلوگيري از تجمع و عوارض نامطلوب گالاكتوز در شير و فرآورده هاي تخميري
نقش و اثر انواع بسته بندي بر زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيك در محصولات لبني
وضعيت شير از نظر آلودگي به آفلاتوكسين در كشور
هيدروليز آنزيمي پرميت
يافتههاي جديد در رابطه با تركيبات زيست فعال شير

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید