دسترسی به مقالات همايش الكترونيكي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همايش الكترونيكي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همايش الكترونيكي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري 25 اسفند 1393 توسط شركت علم محوران آسمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الكترونيكي برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 140 عنوان مقاله تخصصی شامل 807 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همايش الكترونيكي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

بررسي و نقد احوال شاه نعمت الله ولي در كتاب مجالس المومنين
انرژي هيدراسيون به عنوان يك توصيف كننده مهم جهت پيش بيني سميت كتون هاي آليفاتيك
يك مدل جديد براي پيش بيني سميت آلدهيدهاي آليفاتيك
نقش فن آوري هاي هوشمند در باغباني
بررسي و تحليل اخلاق مداري با رضايت كاري و كاهش فشارهاي روحي رواني در بين كاركنان سازمان نيروي زميني ارتش


تجزيه و تحليل رابطه سرمايه فكري و ابعاد آن با چابكي سازماني در شهرك علمي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان
روش جديد براساس تلفات براي جايابي و تعيين اندازه منابع توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش تحليلي
مسائل حقوقي تجارت الكترونيك
حل تحليلي معادله هاي ميدان متوسط بزاي مدل شبكه اي جامد روي جامد محدود شده
بررسي اثرات استفاده از تخته هاي هوشمند در يادگيري دروس رشته تجربي از ديدگاه دانش آموزان
توليد پودر سيليكون از پودر سيليكا به روش سنتز احتراقي
روش ها و رهيافتهاي ايجاد و توسعه صنايع روستايي
آناليز پايداري سيستم هاي قدرت توسط دو عنصر svc و pss در نرم افزار مطلب
آنتولوژي (هستي شناسي) دانش ICT پايدار
تحليل ساختاري گسل لكر كوه از ديدگاه مورفولوژي
پژوهش هاي نوين مديريت فناوري اطلاعات
مديريت كوانتومي در آموزش و پرورش
امكان سنجي كاربرد حفاري زيرتعادل در ميدان نفتي پارسي با توجه به هرزروي گل حفاري
مديريت آب و هوا با هدف توليد باران و حذف ذرات معلق به وسيله فن مولد يون منفي
نقش فنون بازاريابي رابطه مند در اعتمادسازي مشتريان بيمه (ديدگاه مديران نمايندگي هاي بيمه ايران در شهر مشهد)
مقايسه مؤلفه هاي اضطراب بين شركت كننده و غير شركت كننده در طرح سباح
مقايسه مهارتهاي رواني بازيكنان شطرنج زن و مرد نخبه،روشندل و آماتور ايران
تكنولوژي سيستم تشخيص نفوذ و جلوگيري از حمله (IDPS) – سيستم آناليز رفتار شبكه (NBAS)
به كارگيري معماري ديجيتالي در طراحي پارامتريك مركز نجوم
آداب تربيت اسلامي
آينده نگري جمعيت روستايي ايران
سيستم تشخيص ابعاد طولي و عرضي يك قطعه در فرآيند توليد با استفاده از تكنيك بينايي ماشين
تشخيص پارامترهاي فيزيكي رينگ فنري به كمك پردازش تصوير
ترسيم منحني برش حركت تيغه هاي تيلر دوار به كمك نرم افزار MATLAB
رابطه بين جهت گيري مذهبي و سازگاري پس از طلاق در زنان مطلقه ي شهرستان كاشان
سرم مغناطيسي (انقلابي در عرصه پزشكي)
بررسي آثار اجراي حدود در عصر غيبت از منظر فقه و مباني حقوق
بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان استان سيستان و بلوچستان
صلاحيت مراجع كيفري در رسيدگي به جرايم رايانه اي
بررسي آسيب شناسانه قتل هاي قبيله اي در استان سيستان و بلوچستان
بيوفيلم هاي باكتريايي
كاربردهاي تكنيك DGGE
بهبود عملكرد سيستم اعتماد در مسيريابي شبكه هاي مش بيسيم در قبال تغيير رفتار گره متخاصم
عملكرد اپراتور مستقل بازار برق وتأثير آن بر شركت هاي توزيع
درونيابي قضيه پوليا و لوينسون
آناليز فعال سازي نوتروني
توليد پراكنده و نيروگاههاي برق مجازي
داده كاوي در شبكه اجتماعي
بدست آوردن تلفات هيسترزيس براي موتور سوئيچ رلوكتانس با در نظر گرفتن اثر فشار مكانيكي
بررسي ميدان مغناطيسي در موتور سوئيچ رلوكتانس با در نظر گرفتن اثر فشار هاي مكانيكي
بررسي تأثيرفناوري هاي نوين آموزشي ICT بر روند سرعت يادگيري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان اسلام آبادغرباز ديدگاه دبيران در سال تحصيلي 94-1393
ارائه روشي جديد جهت ارزيابي قابليت استفاده مجدد مولفه هاي نرم افزاري
تركيب توربواكسپندر با پيل سوختي اكسيد جامد در ايستگاه تقليل گاز
رابطه بين اعتماد درون سازماني و تعهد شغلي مديران دبيرستان هاي شهر اصفهان
تأثير ميزان آگلومراسيون نانوذرات اكسيد آهن بر افزايش ضريب انتقال حرارت در فروسيال بر پايه نفت
تاثير فرآيند سنتز بر مغناطش اشباع نانو ذرات اكسيد آهن
بررسي تأثير سبك هاي رهبري، در كاهش مشاجرات گروهي و افزايش اراده و جديت اعضاي گروه در اجراي تصميمات متخذه
طراحي ساختار يك جمع كننده مقاوم در برابر خطاي بهبود يافته با قابليت خودپيكربندي
بررسي و مقايسه ميزان تراوش پذيري و گزينش پذيري در غشاهاي خالص پلي سولفون (PSF) و پلي آكريلونيتريل (PAN)
بررسي و مقايسه خواص نفوذ گازهاي (O(2), CO(2 و (CH(4 در غشاهاي آلياژي (PSF/PEG4000) و (PAN/PSF)
تحليل پروتكل هاي احراز هويت در سيستم هاي RFID
شرايط تمدن موثر دراستراتژيك قاره ها
خواص نانوساختاري گيت دي الكتريك (La, Sr)C0O(3
بررسي سيستم هاي اطفاي حريق به همراه ارائه ي آناليز ايمني شغلي
كنترل فازي حركت ديناميكي يك ربات زنجيري و هوشمند سازي آن به منظور استفاده در شرايط واقعي
كنترل خطي سازي پسخورد حركت ديناميكي يك ربات زنجيري و هوشمند سازي آن به منظور استفاده در شرايط واقعي
بررسي رابطه سبكهاي اتخاذ تصميمات استراتژيك با توانمندسازي روانشناختي كاركنان در استانداري كرماان
بررسي سبكهاي اتخاد تصميمات استراتژيك توسط مديران در استانداري كرمان و ارائه راهكار در جهت مشاركت منابع انساني
شركت دادن توان بادي در ارزيابي قابليت اطمينان ظرفيت توليد با استفاده از مدلهاي مختلف
تاثيرات سيستم هاي كنترلي اتوماتيك بر قابليت اطمينان پست
پخش بار بهينه با استفاده از منطق فازي
شبكه ي هوشمند و مفهوم آن در سيستم توزيع الكتريكي
بهينه سازي تكنولوژي بيورزونانس با استفاده ازايزولاسيون الكترومغناطيس مطالعه موردي فاكتورهاي خوني با محدوده فركانسي Hz100-1
بررسي تأثير جو اخلاقي سازمان بر اعتماد سازماني و تعهد سازماني (مورد مطالعه، دبيران مقطع متوسطه اول و دوم (راهنمايي و دبيرستان) شهرستان ايلام)
مطالعه رابطه هوش هيجاني و يادگيري سازماني (مورد مطالعه،كاركنان آموزش و پرورش شهرستان ايلام)
بررسي رابطه سرمايه نمادين با فرهنگ سازماني و تعلق سازماني (مورد مطالعه،كاركنان آموزش و پرورش شهرستان ايلام)
مطالعه رابطه بين هوش و پايگاه هويت (دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (دبيرستان) در شهرستان ايلام)
بررسي رابطه ساختار سازماني و بهره وري نيروي شاغل (مورد مطالعه، كاركنان فني و حرفه اي شهرستان ايلام)
بررسي رابطه سبك مديريت و رضايت شغلي (مورد مطالعه، دبيران دوره متوسطه دوم (دبيرستان) شهرستان ايلام)
بررسي رابطه استفاده از اينترنت و هويت ديني دانشجويان كاربر (دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و مشاركت در تصميم گيري (كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش (اعضاء هيأت علمي دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي رابطه هوش هيجاني با نگرش هاي فرهنگي سازماني (كاركنان دانشگاه دولتي ايلام)
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر افزايش قبولي دختران در رشته مديريت (مطالعه موردي، دانشجويان رشته مديريت دانشگاه دولتي ايلام)
طراحي كنترلر فازي براي پرنده عمود پرواز بدون سرنشين (داكت فن)
بررسي تغيير نموداري در طراحي ساختمانهاي پايدار واستفاده ازمصالح هوشمند درجهت كاهش مصرف انرژي
بررسي سهم جنگل در درآمد جنگل نشينان (مطالعه موردي: شهرستان سلسله، منطقه شينه)
افزايش بهره سلول هاي خورشيدي با نانو سيم هاي پلاسمونيكي
پژوهش هاي نوين در مطالعات ترجمه؛ فناوري، رايانه و ترجمه
بررسي فرايندهاي نابودي دمولكولي در ديودليزرهاي ارگانيك با تحريك الكتريكي
طراحي و مدل سازي يك كنترل پيش بين اينورتر سه فاز
تأملي بر مفهوم سوء استفاده از اختيارات در حقوق اداري
تاملي بر مفهوم شهروند جهاني
نظارت ديوان عدالت اداري بر تفكيك قوا
كمينه سازي هزينه ها و افزايش راندمان در سيستم هاي هيبريدي بادي- خورشيدي با استفاده از الگوريتم PSO
بررسي اثر تزريق محلول اسيد ساليسيليك به منظور كاهش عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه در درختان خرماي رقم مضافتي بم
استفاده از روشهاي كنترلي كارآمد نوين به صورت پيش بين در شبكه قدرت
شناسايي جزيره در منابع توليد پراكنده با وجود چند منبع توليد پراكنده با روش نوسان ساز دافينگ
بررسي و شناسايي نوسان ساز دافينگ با روش هاي حفاظت منابع توليد پراكنده در مقابل جزيره شدن
علل شكست پروژه هاي نرم افزاري
بررسي تأثير فرآيند فشار تحت كانالهاي زاويه اي با مقاطع يكسان ECAP بر روي ريزساختار مس خالص
بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام تريتيكاله در شرايط اهواز
مطالعه فرهنگي توصيفي پيرامون هنر و صنعت شعربافي در شهر كاشان
استحكام بخشيدن به مواد الكتروليت كريستال پلاستيكي جهت استفاده در باتري ليتيومي
مروري بر سيستم هاي توصيه گر
آناليز و كاربرد روش WKB براي كمانش يك سيلندر استوانه اي پشت و رو شده از جنس ماده الاستيكي وارگا تحت فشار خارجي
بهينه سازي خازنها در شبكه توزيع شعاعي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل بهبود يافته
بررسي رابطه بين حسابداري و فناوري اطلاعات
سنتز نانوذرات اكسيد روي آلاييده شده با آلومينيوم به روش رسوب دهي همزمان و بررسي خواص نورتابي و ساختاري آنها
ارائه ي طرح كسب و كار الكترونيك (مطالعه موردي: سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان)
احكام فقهي مترتب بر ايجاد ويروس در فضاي مجازي بر اساس قاعده لاضرر
پژوهش فقهي ايجاد ويروس در فضاي مجازي بر اساس قاعده اتلاف
بررسي ماهيت جزايي ايجاد ويروس در فضاي مجازي با تمركز بر رويكرد فقه اسلامي
راهكارها و مباني فقهي/حقوقي اثبات جرم اشاعه ويروس در فضاي مجازي
طبقه بندي سلول هاي سرطاني بر اساس شبكه عصبي پايه اي شعاعي با نظارت الگوريتم هاي تكاملي
طبقه بندي عوارض آنژيوگرافي در بيماران آنژيوگرافي شده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي با نظارت فراابتكاري
تأثير قدرت يوني بر روي ثابت پروتون دار شدن بنزوهيدروكساميك اسيد
پيش بيني ميزان چربي خون و سكته قلبي با استفاده از مدل عصبي تكاملي
بررسي اشتغال زنان بر كاركرد خانواده ها در شهرستان دهاقان
بررسي عوامل موثر بر شيوع خشونت در بين جوانان در شهرستان دهاقان
بررسي مقايس اي پايدار كىىد سيستم قدرت با استفاد از بهينه سازي مبتىي بر تدريس يادگيري و الگوريتم كلوني زنبورعسل مصنوعي
بهينه سازي مبتني بر تدريس- يادگيري براي يافتن اندازه و مكان بهينه توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع
اثر تعميرات و بهينه سازي تارگت FDG بر روي بازده توليد راديوداروي FDG
طراحي و مدل سازي ميكروفون خازني MEMS و عملكرد آن به همراه مدارهاي واسط
استفاده از مدل رگرسيون در پيش بيني نمونه هاي بعدي حسگرها در شبكه هاي حسگر بي سيم
سيستم تشخيص هويت عنبيه با استفاده ازمنطق فازي
پياده سازي عملي سيستم مخابرات امن آشوبي ديجيتال با استفاده از كارت صوتي
اثر ضريب شكست بر رفتار طول موج گزيني فيلتر نوري مبتني بر كريستال فوتونيكي
مطالعه عددي اثرات شيب يك كانال بر روي ميزان بازگشت ناپذيري جريان در جريان هاي جابجايي تركيبي آزاد و اجباري
تعيين ضخامت پوسته با استفاده از داده هاي گراني براي ايران مركزي
بررسي و شبيه سازي الگوريتم پردازشي RDA در رادار دهانه تركيبي SAR
رابط ايزوله شده پورت USART ميكروكنترلر به RS-422
شبكه هاي اجتماعي
طراحي سيستم هاي مبتني بر تعامل انسان كامپيوتر
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر اعتماد براي شبكه هاي تحمل پذير تأخير
تخصيص كانال مبتني بر تقاضا در شبكه هاي مش بيسيم چندراديويي – چندكانالي
معماري تجارت الكترونيك
استفاده از سورفكتانت ها در كامپوزيت هاي پلي آنيلين/گرافن
بررسي پوشش هاي پلي آنيلين براي محافظت خوردگي
استفاده از الگوريتم كامبت با رابط موازي سازي Open Mp براي مطابقت در رشته هاي DNA
تجارت الكترونيك در بستر محاسبات ابري
شبيه سازي زمان گسسته مبدل DC/DC BUCK با استفاده از تجزيه مودال
تمايز قائل شدن مابين امواج دريافتي در مراكز لرزه نگاري در فواصل دور لرزه اي: زلزله طبيعي يا آزمايشات هسته اي، با رويكرد بزرگي موج حجمي- پيچيدگي
تعيين ماهيت چشمه زمين لرزه با استفاده از رويكرد دامنه موج سطحي و موج حجمي P: زلزله طبيعي و يا مصنوعي
اكتشاف نقطه بهينه حفر چاه آب به روش ژئوفيزيك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید