دانلود مقالات اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي  28 آبان 1393 توسط موسسه پيشگامان فرهيختگان فرهنگ و انديشه وليعصر با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اردبيل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 307 عنوان مقاله تخصصی شامل 3550 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از برهم زدن نامزدن (وعده نكاح) در حقوق انگليس، فرانسه، مصر و ايران
بررسي رابطه ي باورهاي هوشي، با هوش هاي چندگانه ي دانش آموزان متوسطه ي دختر شهرستان نقده
بررسي رابطه فرهنگ، هنر و اقتصاد عشاير و تاثير آنها بر اقتصاد مقاومتي
بررسي علوام و راهكارهاي موثر در رشد حس مسئوليت پذيري دانش آموزان
اثر تحقيق و توسعه در افزايش نوآوري ها بررسي و تحليلي بر موانع آن
نقش و جايگاه قانون در جامعه اسلامي


تاثير فرهنگ بر آموزش معماري ايراني ميزان (بررسي نمونه موردي در دانشگاه كمال الملك نوشهر)
عوامل موثر بر فساد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
تكنولوژي غبار گرفته (انزواي مديريت ديني و فرهنگي)
نقش پژوهش در بهبود روند آموزش طراحي معماري (بررسي نمونه موردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)
جهاد اقتصادي و افزايش بهره وري
مسئوليت كميته حسابرسي در قبال حسابرسي داخلي، حسابرسي مستقل و كيفيت حسابرسي و گزارشگري مالي
شناسايي عوامل سازماني تاثيرگذار بر عملكرد نيروي انساني
ارزيابي ارتباط بين خصوصي سازي شركت هاي دولتي و ارزش افزوده اقتصادي آن ها
شناسايي عوامل كليدي و ارائه الگوي يكپارچه در جهت پياده سازي، اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري (CRM). (سازمان مورد مطالعه بانك ملت).
اصول و روش مواجهه امامان (عليهم السلام) با مخالفان
استفاده نادرست از زمان در سازمانها : دارايي فراموش شده
اصول نظارت و كنترل در سازمان با نگاهي به مديريت اسلامي
عوامل مرتبط با گرايش دانش آموزان به فضاي مجازي و ارائه راهكارهاي پيشگرانه براي مقابله با آن
الزامات و راهكارهايي پيرامون اقتصاد مقاومتي
علل استرس شغلي و تاثير آن بر عملكرد كاركنان سازمان
روند تحولات مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 0روش شناسي مطالعات تطبيقي در آموزش عالي)
جايگاه فقر در اسلام با تاكيد بر نهج البلاغه
بررسي رابطه شاخص هاي سرمايه اجتماعي در توليد ملي (مطالعه موردي پالايشگاه آبادان)
گردشگري و حقوق محيط زيست در اسلام و غرب
مديريت منابع انساني الكترونيكي
تاثير تحصيلات زنان بر تربيت فرزندان و روابط خانوادگي
تاثير اعتماد الكترونيك بر وفاداري نام تجاري مشتريان در صنعت بيمه الكترونيك (مطالعه موردي : بيمه ايران)
نمادهاي فرهنگي ايراني براي شهرهاي ايراني مورد مطالعه : كبوتر خانه ها
تاثير فرهنگ اقتصاد مقاومتي در بهره وري مطالبات غيرجاري بانك ها و موسسات اعتباري
بررسي و رتبه بندي عوامل داخلي و خارجي شركتها بر تصميم گيري سرمايه گذاران انفرادي در بازار سهام ايران
ارزيابي و بردشات عمومي مشتريان از تصوير شركت و نقش آن در فروش محصولات
مولفقه هاي بنيادي صلاحيت براي كارگزاران نهادهاي حاكميتي نظام جمهوري اسلامي در انديشه ي سياسي امام خميني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري با عملكرد سازماني كاركنان بانكهاي شهرستان خرم اباد
تاثير كيفيت خدمات بر وفاداري مشتري (در صنعت هتلداري)
مديريت مالي باز : انگيزش از طريق تقسيم اطلاعات مالي با كاركنان
تاثير شبكه هاي ماهواره اي بر عزت نفش و نقش آن در ميزان گرايش به سبك زندگي ديني و غر بي
نقش فرهنگي و اجتماعي زن در توسعه پايدار
بازاريابي صنعتي و مديريت ارتباط با مشتري
نياز حوزه مالي به تدوين استاندارد در موضوع منابع انساني در دسترس
نقش مديريت دانش در برنامه ريزي منابع سازماني
بررسي رابطه بين عوامل موثر بر اعتماد دانشجويان به خدمات اينترنتي دانشگاه ازاد اسلامي (مورد مطالعه : دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 13)
نقش عامل هاي هوشمند در حوزه سلامت
بررسي رابطه عزت نفس و تعهد سازماني
شناسايي موانع موجود در به كارگيري مديريت دانش در زنجيره تأمين و راه حل هاي آن
شيوه ها و راهكارهاي گسترش برند حلال در داخل كشور و رشد صادرات آن
تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اثربخشي فرايند آموزش و يادگيري
بررسي رابطه هوش و چابكي سازماني با توانمندسازي نيروي انساني
بررسي عامل تصميم گيري در مديريت سازمان ها
اثرات چندسطحي بر روي رفتار سبز داوطلبانه نيروي كار : تفاوت هاي فردي، رفتار رهبر و حمايت همكار
اطلاعات تبليغات مرتبط با سلامت و تاثيرات مشوق سلامت بر ارزيابي محصول
مديريت الگوي صحيح كسب و كار براساس فرهنگ اسلامي
حسابداري مسئوليت اجتماعي
اثربخشي فناوري اطلاعات بر جنبه هاي متنوع صنعت بيمه ايران و مقايسه تطبيقي صنعت بيمه ايران با كشورهاي منتخب در اين زمينه
بررسي تاثير حسابرسي بر فساد مالي و اقتصادي و راه هاي مبارزه با آن
كاربرد برنامه ريزي خطي خاكستري در تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي
بررسي قاعده نفي غرر در تبليغات بازرگاني
مديريت توسعه در ايران
بررسي مباني مديريت اسلامي در قالب مدل سه بعدي تحليل مباني فلسفي و بنيادين تئوري هاي مديريت
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت ريسك سازمان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشكي ايران
دين و فرهنگ
نماز، بازدارندگي از زشتي ها و بدي ها، به نحو تامه يا اقتضا
اخلاق پشتوانه اي حاكميت مردمي
سياست و حكومت در انديشه غزالي
ديپلماسي رسانه اي ابزاري برتر براي پيروزي بر فكر و قلب ملت ها
بررسي اجمالي حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي، هزينه و منافع اجتماعي
توانمندسازي نيروي انساني عامل تحول و پويايي سازمان ها : (فرآيند راهبردي، استراتژي ها و اقدامات عملي)
صلاحيت هاي حرفه معلمي با تاكيد بر اثربخشي آموزش و يادگيري در مدارس
نگاهي به احزاب سياسي در تركيه
توسعه مالي و توسعه اقتصادي
سرمايه اجتماعي، بسترساز تحقق جامعه ي مدني و مديريت شهروندي
بررسي اهميت فرهنگ ايثار و شهادت و ترويج آن د بين دانش آموزان كشور
حقوق بشر از ديدگاه اسلام
رهيافتي از اقتصاد مقاومتي در راستاي سبك زندگي اسلامي – ايراني
نقش رفتار سازماني معلمان در توسعه فرهنگ سازمان اجتماعي مدرسه
بررسي مدل فيليپس و منحني فيليپس مرتبه كسري در چرخه اقتصادي ايران
بررسي تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان دبيرستانهاي دختر و پسر شهر تالش
تجارت محصولات فرهنگي و نقش آن در توسعه اقتصادي و ترويج هويت ملي ايران
بررسي تحليلي تاثير بكارگيري ارزشهاي جاري و تاريخي در اندازه گيري زكات (شواهدي از كشور مالزي)
بررسي محافظه كاري در حسابداري و تأثيرات آن بر گزارشگري مالي
تبيين ارتباط بين ارزيابي عملكرد برمبناي ارزش افزوده اقتصادي و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اقتصاد سالم، در گرو الگوي مصرفي مبتني بر ارزشهاي ديني و ملي
بررسي اثرات شهر الكترونيك بر توسعه اقتصادي
آثار اقتصادي تغيير نرخ ارز بر تجارت بين المللي (توليد، صادرات و واردات)
بررسي رابطه بين سرمايه انساني با عملكرد مالي در شركت هاي بيمه ايران در استان گلستان (شهرستان گنبد)
تحليل و بررسي حقوق اختيارات و تكاليف زوجين در طلاق بائن براساس قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه
روش نقد علامه بر تفسير درالمنثور سيوطي
بررسي تاثير روش تدريس مشاركتي بر يادگيري درس رياضي دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ناحيه يك شهر كرج
بررسي نظام حقوقي حاكم بر تجارت الكترونيك در ايران با نگاهي به تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي
كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري
بررسي تاثير مهارتهاي مديريتي روساي شعب بر ميزان سودآوري آنها
فرهنگ در آيينه ادبيات فارسي و شاهنامه فردوسي
اقتصاد مقاومتي ، شاه كليد قفل تحريم هاي ايران
روستا و توسعه اقتصادي
همگرايي حسابداري مديريت و حسابداري مالي و نقش فناوري اطلاعات
رابطه ي بين مديريت اثربخش و ارتباط آن با كاركنان از نظر فرايند مديريت در مدارس آبادان
راهكارهاي توسعه مديريت دانش در مدارس براساس مدل (ا.ك.ا.س)
بررسي رابطه توانمندسازي و تعهد سازماني كاركنان شركت سرمايه گذاري استان اردبيل
بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
به دست آوردن مدل عملي براي برآورد بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران با استفاده از تحليل لجستيك
نقش قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در بحران سوريه و عراق
درباره ي فرهنگ و چال هاي فرا رو
تحليل پذيرش تكنولوژي در گمرك هاي تهران با استفاده از مدل (TAM)
اندازه گيري اثرات توسعه بازارهاي مالي بر رشد اقتصادي (مطالعه مورد كشورهاي عضو اوپك)
بررسي موانع اجراي اثربخش فعاليتهاي بازاريابي براساس رويكرد منبع محور (مطالعه موردي : شركتهاي كوچك و متوسط صنعت مواد غذايي و آشاميدني)
افشاي مسئوليت پذيري اجتماعي شركتي و متغيرهاي مالي شركت هاي فعال در بورس تهران
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان دينداري دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گرمي در سال 1392)
تاثير هوش فرهنگي در جذب مشتريان جديد صنعت بيمه استان اردبيل
بررسي تطبيقي بهداشت و ايمني محيط كار در اسلام و علم مديريت
رسيدگي به آثار مديريت دانش در حوزه بانكها به وسيله تجارت الكترونيك
توزيع درآمد و ثروت در اقتصاد اسلامي
بررسي توان بالقوه وجوهات شرعي در رفع مشكلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
رويكرد مديريت استراتژيك در توسعه كارآفريني سازماني
نگاهي به ساختار و ابعاد كارآفريني سازماني
بررسي تطبيقي اشتغال زايي بخش كشاورزي بين مناطق شهري و روستايي در استان هاي مختلف ايران
بررسي نقش زنجيره تامين در موفقيت راهبردي توليد در شركت پتروشيمي استان ايلام
بررسي امكان استفاده از بيان چهره در جهت دسته بندي مشتريان (مورد مطالعه : صنعت فروش لوازم الكترونيكي در مريوان)
بررسي تطبيقي ارزشيابي مشاغل در اسلام و علم مديريت
بررسي ايجاد مراكز تخصصي عرضه چاي در كشور
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني نيروي انساني و عملكرد مديران مطالعه موردي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
مطالعه اي در زمينه ي سير تحول و وضعيت فعلي نظام آموزش استعدادهاي درخشان در ايران با تاكيد بر رفع چالش ها
جايگاه استراتژيك جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك براي ايران
مقايسه توصيفي بين ابزارهاي حل مسأله : شش سيگما، تفكر ناب و تئوري محدوديتها
تبيين جايگاه امنيت اجتماعي از منظر اسلام و قانون اساسي
تخمين تقاضاي مواد غيرخوراكي در حالت نامقيد و مقيد به قيد همگني و متقارن (براي مناطق روستايي ايران)
بررسي موانع موجود در نظام آموزش استعدادهاي درخشان استان خوزستان از ديدگاه صاحب نظرات و عوامل اجرايي
بررسي ميزان انطباق اهداف دوره ابتدايي با اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
طلاي سياه يا نفرين سياه
تحليل رفتار پوياي مصرفي مناطق شهري استان مازندران
Value added Intellectual coefficient and its elements influence on theeconomic development of Iranian food industries
اقتصاد بيمار (بيماري هلندي)
تحليل روش مديريتي امامان شيعه (عليهم السلام) در دوره هاي مختلف تاريخي
ارتباط بين ابعاد سرمايه فكري و فرآيندهاي دانشي سازمان در شركتهاي توزيعي
اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي ايران
واكاوي حقوقي مبناي مسئوليت مدني كارفرما در حقوق ايران
پديده پولشويي و اثرات آن بر اقتصاد كلان
تبيين ارتباط بين توانمندي شناختي كاركنان و تعهد سازماني در شركتهاي صنعتي
جايگاه عدالت در اسلام با تأكيد بر نهج البلاغه
بررسي رابطه هموارسازي سود با اطلاعات حسابداري و حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آسيب شناسي فرايند ياددهي – يادگيري رياضي مقطع متوسطه ناحيه 1 اروميه 93-92
بررسي و ارزيابي رابطه بين سبك مديريت مشاركتي، رضايت شغلي و انگيزش كاركنان وزارت آموزش و پرورش
اقتصاد مقاومتي و الزامات حقوقي رشد بهره وري در نيروي كار
بررسي تأثير فعاليتهاي بازارشناسي در وفاداري مشتريان بانك كشاورزي (مطالعه موردي استان اردبيل)
Investingating the effect of intelle ctual capita and its elements on the return on stock of Iranian food inddustrial companies listed in Tehran stock exchange
درآمدي بر ماليات هاي اسلامي – ايراني (مطالعه موردي زكات)
بررسي رابطه بين نگرش كاركنان با عملكرد آنان در سازمان (مطالعه موردي دانشگاه هاي آبادان و خرمشهر)
نقش صنايع دستي در افزايش درآمد اقتصادي روستاييان ماسوله
بررسي نقش و اهميت فرآيند ارتباطات سازماني در تسهيم دانش
بررسي تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي : معلمين شهر تهران)
تاثير ديپلماسي فرهنگي نخبگان در پيشبرد برنامه هسته اي ايران (مطالعه موردي ديپلماسي دكتر ظريف)
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نابرابري جنسيتي
سازمانهاي هوشمند و چالشهاي دستيابي به كارآيي بهتر
بررسي ميزان اثربخشي برونسپاري در شركتهاي آبفاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي
بررسي تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي بر اخلاق حرفه اي كاركنان دستگاه هاي اجرايي در اردبيل (مطالعه موردي كاركنان بهزيستي اردبيل)
An overview of the theory of organizational silence
بررسي مقايسه اي مديريت اسلامي و غيراسلامي
تاثير فرهنگ سازماني نظام بانكي بر فرهنگ اقتصادي جامعه
Analyzing the income smoothing relationship with accounting data andthe stockholders, rights of the companies listed in Tehran Stock Exchange
چالش هاي حسابداري مديريت و روشهاي جديد جهاني
نقش سبكهاي فرزندپروري در هويت يابي و از خودبيگانگي دانش آموزان مدارس دولتي و غيردولتي
نقش اشتغال و تحصيلات مادر در پيشرفت تحصيلي فرزندان (مطالعه موردي ، آموزش و پرورش منطقه 2 تهران)
بررسي تاثير حاكميت شركتي در رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
روابط بين الملل اسلامي از منظر انديشمندان ايراني
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي با استفاده از تكنيك MCDM
جايگاه اقليت هاي ديني در اسناد بين المللي حقوق بشري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بررسي رابطه بين سبك رهبري و بهره وري دبيران آموزش و پرورش (مطالعه موردي: آموزش و پرورش منطقه 3 تهران)
بررسي ميزان گرايش به تيم محوري در سازمان هاي دولتي استان آذربايجان غربي مطالعه ي موردي : شهرداري اروميه
بررسي اثرات بكارگيري روشهاي كنترل اينترنتي بر شاخص هاي فرهنگي و آموزشي دانش آموزان
اثر درآمدهاي نفتي بر توليد و نوسانات آن در ايران
نگاهي چند جانبه به روابط بين الملل از ديدگاه اسلام
Gender Pay Gap in Work Environment
بررسي تأثير مديريت متمركز جابجايي مواد بر كاهش هزينه هاي توليد محصول مطالعه موردي : شركت خودروسازي سايپا
بررسي نقش تحريم هاي بين المللي بر پيوند ماليات كل – پس انداز خارجي : مطالعه ي موردي ايران
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سبك هاي يادگيري (مدل كلب) در مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان
بررسي تاثير پاداش دهي و مديريت تخصيص منابع اضافي بر عملكرد مالي بانك صادرات استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي با حمايت از توليد ملي (زراعت و باغباني، دامپروري، شيلات و خدمات)
نقش حذف ربا بر روي تورم و اشتغال
تاثير متغيرهاي فردي و شخصيتي بر رويكردهاي يادگيري دانشجويان حسابداري
سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري
مجازات هاي جايگزين حبس و تحولات كنوني آن در مقررات ايران، گامي در توسعه حقوق بشر اطفال و نوجوانان بزهكار
تحريم ربا در آموزه هاي اسلامي با نگرشي اجتمالي بر بينش فقهي امام خميني (ره)، شاخصه توسعه اقتصادي تمدن اسلامي
شناسايي شايستگي هاي اساسي و محوري مديريتي و طراحي الگوي شايستگي مديران براي دانشگاه اسلامي
بررسي پيامدهاي مخرب اقتصادي – فرهنگي قاچاق و مصرف كالاهاي خارجي با استفاده از مدل AGIL
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رابطه تعهد و جو اخلاقي
Evaluation of brand identity in Banking
تكنيكهاي نوين حسابداري مديريتف ابزار مديريت در فضاي كسب و كار رقابتي
بررسي آسيب شناسي سازماني دانشگاه آزاد با استفاده از مدل وايزبورد (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار)
اقتصاد مقاومتي با حمايت از توليد ملي (بخش شيلات، مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد)
تحليل همگرايي اقتصادي ايران و كشورهاي اسلامي مطالعه موردي : كشورهاي گروه d8
نقش حقوق مالكيت فكري در حمايت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تاثير آن بررشد و توسعه اقتصادي
عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش صنعت (با تأكيد بر نرخ ارز واقعي و نااطميناني آن)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در اداره گمرك شهرستان استارا
بررسي رابطه ي استراتژي هاي توسعه ي منابع انساني با رفتار نوآورانه (مورد مطالعه : كاركنان كميته ي امداد امام خميني (ره) استان اردبيل)
بررسي مدل استقرار مديريت دانش در پالايشگاه تبريز
تعيين ويژگي هاي كليدي خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بررسي تاثير آنها بر توسعه ارزش ويژه برند و تمايل به خريد مشتريان مطالعه موردي : كاربران تلفن همراه در استان همدان)
بررسي نقش ميانجي كيفيت ارتباط بر رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و نگرش مشتريان (مطالعه موردي : شعب بانك سپه شهرستان تهران)
بسترسازي، راهبرد اوليه استقرار و پياده سازي دولت الكترونيك
رابطه دوره هاي آموزش ضمن خدمت و بهره وري منابع انساني در شهرداري اروميه
تاملي بر مديريت فرهنگ در سازمان ها در راستاي اصلاح الگوي مصرف
تاثير كنترل فساد از طريق هدايت نقدينگي بر توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
طلاق رجعي و حقوق متقابل زوجين در فقه اماميه
بررسي تاثير مهارتهاي مديريتي بر اخلاق حرفه اي كاركنان 0مطالعه موردي ادارات و شعب بانك تجارت شهرستان سنندج)
بررسي عوامل انساني حياتي در موفقيت سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در صنعت فولاد
Atomic Edict, in Comparison with N.P.T
تاثير ساختار سازماني بر روي رضايت شغلي كاركنان در شعب بانك صادرات گيلان
سيماي جهاد اقتصادي در قرآن، سنت و احاديث
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و اهرم مالي با تاكيد بر هموارسازي سود
ارزيابي نقش سرمايه فكري در نوآوري سازماني
توجيه اقتصادي ايجاد منطقه ازاد تجاري (مطالعه موردي: سيستان)
مهارت هاي زندگي در مثنوي معنوي مولوي
بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و ريسك سيستماتيك با بازده سهام با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك
مديريت مصرف و پرهيز از اسراف در ديدگاه اهل بيت (ع)
مديريت و انتقال تكنولوژي
اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در يادگيري سازماني
بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر در بزهكاري زنان
بررسي تاثير مهارتهاي مديريتي بر فرهنگ سازماني كاركنان
پژوهشي در مباحث نوين فقهي اقتصاد : احكام شرعي جوايز
سبك زندگي در جامعه اسلامي از ديدگاه قرآني
اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در تسهيم دانش
آسيب شناسي خانواده سالم و پايدار
Investigate the relationship between Intellectual Capital And Returnon Assets and Return on Equity of the companies accepted in thetehran stock exchange
بررسي رفتار و هويت كاركنان و سهامداران شركت در موفقيت علامت تجاري (مطالعه موردي : شهرك هاي صنعتي استان مازندران)
توسعه كارآفريني سازماني و تاثيرپذيري از ابعاد ساختار سازماني (پيچيدگي ، رسميت و تمركز) (مورد مطالعه : ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران)
بررسي تاثير ضريب ارزش افزود فكري و عناصر آن بر سودآوري شركتهاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آيا ركود در اقتصاد ايران پايان خوهد پذيرفت؟
بررسي موانع محتوايي تكنولوژيكي موجود در نظام آموزش استعدادهاي درخشان استان خوزستان از ديدگاه صاحب نظرات و عوامل اجرايي
راهكارهاي عملياتي جهت گرايش دانش آموزان به رشته هاي فني – حرفه اي و كاردانش
بررسي رابطه خودكارآمدي جمعي و توانمندسازي با الگوهاي تدريس دبيران
تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي : رهيافت داده هاي تابلويي
بررسي نقش رسانه ها در تحقق چشم انداز و ماموريت استراتژي اقتصاد مقاومتي
رتبه بندي تامين كنندگان و تخصيص منابع به آنان با روش تصميم گيري چندمعياره
تبيين نقش هوش هيجاني در تمايل به كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان رشته مديريت
منطقه گرايي از نگاه نظريه ها
بررسي و ارزيابي تاثير فاكتورهاي جمعيت شناختي و درك از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوكس در بين مصرف كنندگان
ايرادات شكلي وارده به تحريم هاي اقتصادي عليه ايران
بررسي عوامل موثر در افزايش اعتماد ادراك شده و مشاركت كاركنان و اساتيد دانشگاه در فعاليت هاي 0مطالعه موردي : دانشگاههاي آبادان و خرمشهر)
جستاري اقتصادي پيرامون مباني و مزاياي الزام فروشنده به تعمير و تعويض كالاي معيوب در حقوق ايران
بررسي رابطه استرس شغلي و تعارض شغلي با رضايت شغلي
ضرورت ها، اهداف و موانع تشكيل اتحاديه اسلامي
بررسي نقش منابع انساني در مديريت بحران در شركت آيفاي خراسان رضوي
بررسي رابطه بيگانگي سازمان با كيفيت زندگي كاري معلمان مقطع ابتدائي شهر اردبيل
بررسي جايگاه رهبري و انديشه سياسي حضر آيت الله خامنه اي در مردم سالاري ديني
Investigating Factors Affecting the Online Repurchasing Intention
نقش اعضاي هيئت مديره در مديريت ريسك بنگاه
تاثير راهكارهاي تامين مالي بر ارزش افزوده اقتصادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از مدل سنتي هزينه يابي برمبناي فعاليت تا مدل هزينه يابي برمبناي فعاليت عملگرا
رابطه بين حاكميت شركتي و جريان هاي نقدين با هزينه هاي تحقيق و توسعه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي عوامل موثر بر جرايم و تخلفات پولي و بانكي در بانك هاي خصوصي و دولتي استان آذربايجاني شرقي و راهكارهاي مقابله با آن در جهت بهبود فضاي كسب و كار
سكوت سازماني، بايدها و نبايدها (Organizational silence, do’s and don’ts)
مطالعه تطبيقي مسئله انتخاب تأمين كننده
سنجش هوش فرهنگي مديران و بررسي رابطه آن با سبك رهبري در شركت تراكتورسازي تبريز
بررسي رابطه ميان به اشتراك گذاري دانش مشتري بين خريدار و ارائه دهنده خدمات بر رضايت خريدار (مورد مطالعه : كاركنان بانك ملي شهر اراك)
جهت دهي نگرش نسبت به محصولات چرمي بوسيله اجزاي اصلي نگرش
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با بهره وري نيروي انساني در ستاد مركزي و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
بررسي ديگاه هاي كاركنان در مورد عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در ارائه پيشنهادات (مورد مطالعه : سطوح كارگري)
بررسي رابطه بين تحول سازماني و اثربخشي عملكرد كاركنان سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي : آموزش و پرورش شهر تهران)
بررسي رابطه بين سكوت سازماني و هويت سازماني كاركنان فرمانداري دامغان
تاثير مخارج دولت، تورم و تجارت بر رشد اقتصادي كشورهاي نفتي در حال توسعه
بررسي رابطه ي بين برخي ويژگي هاي فردي – شغلي و تهد سازماني با بهره وري كاركنان
بررسي رابطه ميان يادگيري الكترونيكي و توانمندسازي معلمان دوره متوسطه شهرستان سوادكوه
بررسي رابطه بين بي تفاوتي سازماني با استقلال شغلي كاركنان گمرك مهران
بررسي تطبيقي عوامل موثر بر فقر خانوارهاي داراي سرپرست شاغل و غيرشاغل شهري كشور
بررسي نقش استفاده از تكاليف الكترونيكي در انگيزه و پيشرفت رياضي دبيرستانهاي دخترانه شهرستان ميامي
داده كاوي و كاربردي آن در مديريت
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد تكانه اي (ناگهاني) مصرف كنندگان ايراني (مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران)
بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت گروههاي كالايي در خانوارهاي روستايي كشور
رتبه بندي كيفي، شعب منتخب بانك صادرات شهر بيرجند از ديدگاه مشتريان
رابطه ي حسابداري مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : كاركنان بانك هاي تجارت استان لرستان)
بررسي تاثير رفتار فروش اخلاقي بر وفاداري مشتريان
بررسي رابطه بين فراشناخت با باورهاي هوشي دانشجويان دانشگاه پيام نور نقده
منطقه آزاد تجاري مغان در راستاي توسعه كشور
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطت (ICT) بر كيفيت محيط زيست كشورهاي عضو منا
بررسي عوامل موثر بر گرايش دانشجويان دختر به مد و آرايش، (مطالعه موردي: دانشگاه هاي شهر تالش)
بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي مصرف كنندگان جوان و تاثيرات گروههاي مرجع در تصميم به خريد كالاها
سبك هاي مديريت و رهبري از ديدگاه اسلام
بررسي تاثير حمايت از استقلال و اثر بخشي آن در بين كاركنان
بررسي رابطه ابعاد چابكي سازماني و رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: شركت بيمه دانا در استان آذربايجان شرقي)
بررسي تاثير روش تدريس بارش مغزي بر خلاقيت دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرستان اردكان سال تحصيلي 93-92
Studying the Political – management Barriers of the Internationalization of Curriculum in Higher Education
بازنگري مفاهيم بازاريابي با رويكرد اسلامي
بررسي تاثير استراتژي هاي توسعه ي منابع انساني بر رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: كاركنان كميته ي امداد امام خميني (ره) استان اردبيل)
بررسي مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي شهرستان تايباد و تربت جام
مطالعه مربوط بودن شاخص هاي سود و چريان هاي نقدي در تشريح بازده بلند مدت اوراق بهادار
بررسي رابطه تعهد سازماني و كيفيت سرپرستي با ميل به ماندن در بين كاركنان اداري سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
Customer-orientation Development Modeling on (Satisfaction, Commitment, Customer Retention)
بررسي تعامل رفتاري مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) شهر اردبيل با مددكاران در استفاده از خدمات حمايتي
تاثير اصول تفكر ناب در بهبود كيفيت خدمات رساني سازمان (مطالعه موردي : سازمان امور آب مغان)
بررسي تاثير عمليات منابع انساني استراتژيك (SHR) بر عملكرد نوآورانه كاركنان (با مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
شناسايي عوامل تاثيرگذار روي عملكرد مالي در صنعت بيمارستان هاي خصوصي با تاكيد بر عوامل حقوقي
بودجه ريزي عملياتي، ابزاري براي شفاف سازي رابطه بين «منابع» مصرف شده و «نتايج» بدست آمده در سازمان
جايگاه كارآفريني در نظام ارزشي اسلام و تأثير آن بر توسعه ي منطقه اي
اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در يادگيري سازماني و تسهيم دانش
الگوهاي مبتني بر سيره ي اهل بيت (ع) و بزرگان ديني در ارتقاي اقتصادي نيازمندان
بررسي عوامل اثرگذار بر رفتار كارآفرينانه فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور
A model of retail job characteristics, employee role ambiguity, externalcustomer outlook, and sales performance
بررسي امكان سنجي اجراي سيستم بهايابي هدف فازي در صنعت توليد و چاپ پلاستيك (مطالعه موردي : شركت صنايع پلاستيك ائل ايستر استان اردبيل)
بررسي عوامل اقتصادي موثر بر توانمندي زنان سرپرست خانوادر
بررسي فلسفي ديدگاه قرآن درباره اخلاق اقتصادي در كار و توليد
بررسي رابطه پردازش اطلاعات بازار با عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط استان كرمانشاه
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت اجتماعي شهروندان اردبيل
بررسي رابطه يادگيري سازماني و تسهيم دانش
Nuclear Fatwa, Legal Status and its Credibility
بررسي ميزان اعتماد مددجويان كميته امداد شهر اردبيل نسبت به مدد جويان در استفاده از خدمات حمايتي
نقش و جايگاه زن در سبك زندگي ديني
سبك زندگي اسلامي در روابط خانوادگي
تاثير مديريت دانش بر كارايي منابع انساني شركت هاي توليدي صنايع پلاستيك

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید