دریافت مقالات جشنواره علمي‌ـ فرهنگي «آموزگار ادب» گراميداشت سعدي

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات جشنواره علمي‌ـ فرهنگي «آموزگار ادب» گراميداشت سعدي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.جشنواره علمي‌ـ فرهنگي «آموزگار ادب» گراميداشت سعدي 1 ارديبهشت 1393 توسط دبيرخانه‌ي نكوداشت مفاخر ايران اسلامي با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس20 عنوان مقاله تخصصی شامل 299 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در جشنواره علمي‌ـ فرهنگي «آموزگار ادب» گراميداشت سعدي

تصوف در ترازوي انديشه ي سعدي
ساختار كلان و خرد غزليات عاشقانه ي سعدي


بررسي نمود كلامي داستان هاي اياز و محمود در گلستان و بوستان
بررسي تأثير سعدي بر شعر معاصر
خانواده و ازدواج در بوستان سعدي از ديدگاه ساختار اجتماعي
ديدگاه كلامي سعدي در باب گزاره هاي اخلاقي در گلستان
روايت پذيري موسيقايي غزل سعدي (مطالعه ي موردي چند غزل)
بررسي نقش هاي زباني ابيات عربي گلستان سعدي با تكيه بر نظريه ي ارتباط ياكوبسن و وجه غالب
مختصات موسيقايي غزليات سعدي و حافظ در اوزان دوري
از انسان تا خدا: نگاهي بر تاثيرپذيري نويسندگان سه دوره از ادبيات انگليسي از گلستان و بوستان سعدي
تبيين پيشينه و ساختار غزل ملحون سعدي(مطالعه در حوزه ي پيوند شعر و موسيقي)
ارتباط برون متني و درون متني غزليات سعدي و همام تبريزي (با تأكيد بر بلاغت ساختارهاي نحوي در غزل سعدي)
تاثير قرآن كريم بر غزليات سعدي
سعدي، سخن گويي گفتگوگرا يا نظريه پردازي گفتگوگريز؟ (بررسي مؤلفه هاي گفتگو در گلستان سعدي با تكيه بر منطق گفتگويي ميخاييل باختين)
سعدي شاعري ستايشگر يا معلمي موعظه گر؟
بررسي نقش وراثت و محيط در تعليم و تربيت از ديدگاه سعدي
آموزه هاي فقهي در آرمان شهر سعدي
بررسي تطبيقي اخلاق از ديدگاه كانت و سعدي
بررسي تطبيقي مدايح نبوي در شعر سعدي شيرازي و قصيده برده بوصيري
بررسي تطبيقي مفهوم «زهد» در آثار و تفكرات سعدي و امام محمد غزالي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید