لیست مقالات منتشر شده دومين كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات دومين كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران  15 مرداد 1393 توسط شركت پندار انديش رهپو با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس 48 عنوان مقاله تخصصی شامل 587 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دومين كنفرانس مصالح و سازه هاي نوين در علم مهندسي عمران

بررسي تغييرات نسبت تنش با توجه به پراكندگي مقاومت فشاري در ستون هاي بتن مسلح
استانداردها و كنترل كيفيت در صنعت سيمان
معرفي مصالح نوين تسليح كنندهFRPدر مهندسي عمران
كاربرد سازه سوپر پنل در ساخت بناي ضد زلزله
بهينه يابي زهكش هاي مايل در سدهاي خاكي با هسته رسي

پوشش هاي سقف حياط سنتي و ايجاد آسايش حرارتي مورد مطالعه : حياط خانه قاضي نسب
مدلسازي بارش-رواناب،خشكسالي در حوضه ي آبريز شهر چاي اروميه با مدلWMS
بررسي سطح عملكرد و تعيين دقيق ضريب رفتارR براي سيستم هاي كنترل غير فعالFPS در سازه هاي بتن آرمه نامنظم فاقد نيروي جانبي اضافي
ارزيابي رفتار لرزه اي و تعيين دقيق ضريب رفتارRبراي سيستم هاي كنترل غير فعالFPS درسازه هاي بلند بتن آرمه نامنظم (داراي نيروي جانبي اضافي)
طراحي ديوار حايل بتني
مقياس توابع شتاب روش زمان دوام درتحليل ديناميكي غيرخطي پل قوسي
بررسي تاثير ورقهاي تقويتي خمشي FRP در توزيع ترك در تيرهاي بتن آرمه پر فولاد توسط نرم افزار اجزاي محدود
علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني و ارائه راهكار جهت جلوگيري از آن
مروري بر تست هاي حساسيت رطوبتي و بكارگيري تعديل كننده پليمري پليدين جهت كاهش خسارت ناشي از رطوبت در آسفالت
بهسازي پتانسيل واگرايي در خاك هاي رسي ريزدانه بوسيله مواد افزودني شيميايي
سيستم دال مجوف بتن مسلح با بلوك هاي توخالي ( يوبوت)
وضعيت توپوگرافي بستر اطراف تكيه گاه پل مستطيلي در شرايط مختلف جريان در حضور المان هاي شش پايه
استفاده از كوپليمر مايع براي تثبيت خاكهاي رسي با پلاستيسيته كم
بررسي سيستم سازه اي كوبياكس و مزاياي آن
استفاده ي بتن غلطكي در روسازي راه ها به منظور غلبه بر جمع شدگي آسفالت
نانو در معماري پايدار
بررسي پاسخ لرزه اي ساختمان فولادي با استفاده ازميراگرجرمي تنظيم شده(TMD)
Fuzzy Logic Talent and Breakwater Challenge
Sediment, scour and fuzzy Logic in maritime structures
بررسي تاثير زبري سطح بتني در مقاومت برشي با و بدون عامل چسبنده
بررسي مقاومت فشاري بتن در مقاومت برشي سطح اتصال با و بدون عامل چسبنده
تحليل پايداري شيرواني با استفاده از روش هاي اجزاء محدود و تعادل حدي
بررسي جنبه هاي ايمني در ساخت پذيري با استفاده از فرايند مدلسازي اطلاعات ساختمان
مروري بر نتايج استفاده از ستون زيپي (زيپر) در قاب فولادي مهاربندي (CBF)
Fuzzy decision making in offshore structures
Fuzzy logic’s applications in offshore structures
مروري بر تحقيقات انجام شده بر روي ديوارهاي برشي بتن آرمه كوپله و بالدار
بررسي رفتار سازه اي دال مجوف بادكنكي
مقايسه مديريتي ساخت سازه هاي سوپر پانل با روش هاي متداول ساخت پانل سازه
معرفي نحوه طراحي و روشهاي اجراي بتن پيش تنيده پس كشيده سازه هاي بتن پيشرفته
راهكارهايي براي كاهش خسارات زلزله با بررسي زلزله هاي گذشته(مطالعه موردي:زلزله هاي بم و كاليفرنيا)
ارزيابي و مقايسه عملكرد لرزه اي آيين نامه هاي مختلف در طراحي و آناليز پل
بررسي و مقياس ضوابط مربوط به انتخاب شتاب نگاشت در تحليل تاريخچه زماني
اصول اجرا و طراحي ژاكت بتني
نيروي هيدروديناميكي وارد بر سدها و عوامل دخيل در مدلسازي عددي آن
بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده با نانوسيليس، ميكروسيليس و ولاستونيت
بتن پيش تنيده
ارزيابي شاخصهاي ايمني در پروژه هاي عمراني استان خراسان شمالي
ارزيابي سيستمهاي نوين اجراي ديوارغيرباربر در رويكردهاي انبوه سازي، بلندمرتبه سازي و لوكس سازي به روش تحليل سلسله مراتبيAHPگروهي
شبيه سازي رفتار اتصال تير به ستونهاي CFT با استفاده از Opensees
عمل آوري داخلي بوسيله پليمرهاي سبكدانه اشباع(ليكا)تأثير اين روش بر ريز ساختار بتن
عمل آوري داخلي بوسيله پليمرهاي سوپر جاذب آب تأثير اين روش بر ريز ساختار بتن
تاثير عمل آوري داخلي بوسيله پليمرهاي سوپر جاذب آب بر بتن هاي حاوي پودر آب بند كننده بتن مورد استفاده در سازه هاي آبي تأثير اين روش بر ريز ساختار بتن و مقاومت و نفوذ پذيري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید