نمایه سازی مقالات دومین كنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری در مرجع دانش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین كنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.   دومین كنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری  26 تا 28 آذر 1393 توسط دبیرخانه دائمی كنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  1741 عنوان مقاله تخصصی شامل 19673 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   دومین كنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

نگرش مديران پروژه به روانشناسي بهره وري منابع انساني
Quality Standards and Specification in Construction and Risk Management in Iran
بررسي رفتار لرزه اي قاب فولادي مهاربندي شده با جداگر هسته سربي و مطالعه اقتصادي اين روش
بررسي و تحليل انواع اسكله ها ، آناليز نيروها با مطالعه موردي شناور
بررسي و تحليل خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد خاكي سيلوه
Benchmarking the Effectiveness of Project Management Knowledge Areas within the Iranian Construction Industry
بررسي و ارزيابي استاندارد هاي ميانه هاي خيابان هاي شهري و نقش آنها در كنترل ترافيك (مطالعه موردي: شهر بوشهر)

شناسايي و ارزش گذاري پارامتر هاي موثر در انتخاب جرثقيل هاي ساختماني به روش GAHP
ارايه مدل سيستماتيك مديريت سبد پروژه هاي عمراني
ارائه P.N.HR جهت مقايسه عدد بهره وري منابع انساني در شركت هاي پيمانكاري
بررسي خوردگي سازه هاي بتني در محيط هاي فاضلابي و روش هاي پيشگيري و درمان آن
پرديس خودرو با رويكرد تعامل سازه و معماري
رهيافتي بر كاربرد استفاده از كلكتورهاي خورشيدي در ساختمان در راستاري رسيدن به معماري پايدار
ارزيابي راهكارهاي طراحي معماري اكولوژيك بر مبناي حفاظت از اكوسيستم تالاب بين المللي ميانكاله
تاثير مدرنيسم بر تغييرات كالبدي محله هاي عودلاجان و سنگلج در شهر تهران (از قاجاريه تا عصرحاضر)
بررسي سيستم سازه اي قالب تونلي در ساختمان سازي صنعتي
سقفهاي پيش تنيده و كوبياكس، مقايسه تجربي، مزايا و معايب در پروژه ها
بررسي كاربردكامپوزيتهاي FRP درساز ه هاي بتن آرمه
Comprehensive Assessment of Contractor’s Financial Claims in Repair and Maitenance Projects for Iranian Public Companies’ Buildings
حكمروايي شايسته شهري گامي در جهت تحقق توسعه اقتصادي
ارائه راهكارهاي افزايش بازدهي كارگاه سنگ شكن با كاربرد مهندسي ارزش (مطالعه موردي: يك كارگاه سنگ شكن در شهرستان مسجدسليمان)
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي با روشهاي شاخص عملكردي در پيش بيني هزينه نهايي پروژه هاي ساخت
محاسبه حجم عمليات خاكي بلدوزرهاي داراي تيغه U شكل شركت كاترپيلار با استفاده از رگرسيون
بررسي و معرفي فن آوريهاي استقرار سازه در روش ساخت سريع پل (Structural Placement Methods in ABC)
بازشناسي و ارزيابي مولفه هاي حس و تعلقات مكاني در تداعي هويت معماري فضاهاي شهري پويا (بررسي موردي: خيابان مدرس كرمانشاه)
Optimal selecting and management of construction machinery
بررسي روش هاي تحليلي در تعيين نوسانات ناشي از جزر و مد
مقايسه كمي آسيب پذيري و سطوح عملكرد قاب هاي خمشي فولادي قبل و پس از بهسازي با مهار بندي زانويي
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي با روش Kalman Filter در پيش بيني زمان نهايي پروژه هاي ساخت
بررسي تاثير شاخصهاي نيروي كار (اشتغال و بيكاري) در توسعه پايدار
بررسي اركان ماندگاري باغ آبي هزارچشمه 
بررسي مطالعات امكان سنجي پروژه هاي فرودگاهي (مطالعه موردي فرودگاه وليعصر (عج) بروجرد)
ارزياي اقليم معماري شهر خرم آباد با استفاده از شاخص هاي الگي و گيوني
بررسي آزمايشگاهي اثر اندازه در تيرهاي عميق بتن مسلح تقويت شده در برش توسط ورق FRP
عوامل موثر بر كيفيت ساختمان هاي مسكوني
Web-GIS Based Fire Emergency Response System
تحليل و مقاوم سازي دال هاي تخت با استفاده از پيچ و مهره
مديريت يكپارچه سبد پروژه هاي سازمان (مطالعه موردي پروژه هاي گروه تخصصي شهيد رجايي)
شناسايي علل اختلاف طرفين پيمان (كارفرما و پيمانكار) در پروژه هاي عمراني دولتي
ارائه استراتژي مناسب جهت مديريت پسماند حفاري با رويكرد خاص روش هاي حفاري با رويكرد خاص روش هاي حفاري چاه هاي نفت
شناسايي علل تاخيردراجراي 170 پروژه درايران (لرستان،خراسان،كردستان،كرمانشاه،خوزستان و….)وراهكارهاي كاهش آن
تاثير فرهنگ بر معماري بومي
بررسي اصول پايداري در معماري مناطق گرم و خشك (نمونه موردي: استان يزد)
احيا و ساماندهي بناهاي با ارزش تاريخي نمونه موردي ( پل تاريخي شاپوري خرم آباد )
تحليل و ارزيابي كمي سنجه هاي پايداري محله هاي شهر سقز با استفاده از مدل vicor فازي (با مشاركت شهرداري سقز)
بررسي روند مديريت ريسك مالي در صنعت ساخت
سيستم جمع آوري شيرابه مدفن هاي بهداشتي (Land Fill) با استفاده از مصالح ژئوسنتتيك
مديريت ريسك پروژه با استفاده از استاندارد PMBOk مطالعه موردي برقي كردن قطار تهران مشهد
تاثير رويداد بر حيات خانه تاثير الگوي رويداد بر كيفيت رواني حيات خانه از ديدگاه انديشمندان
ارزيابي سقف هاي رايج ساختماني از ديدگاه اجرايي و اقتصادي
كاربرد تركيب ژئو ممبران و ژئو تكستيايل در ايزولاسيون لاگون هاي تصفيه فاضلاب روستاي حسن آباد
شناسايي عوامل فرسودگي و زوال در راستاي بهبود وضعيت ساختمانهاي موجود با رويكرد توسعه پايدار
تعيين ضرايب ديناميكي نيروهاي داخلي قاب هاي خمشي فولادي تحت سناريوي حذف ستون
تاثيرتجمعي ريسك هاي اقتصادي ورتبه بندي آنهابا روش AHP در پروژه هاي راه شركت گاز
مديريت ريسك هاي سياسي با روش تصميم گيري چند معياره MCDM (بين ايستگاههاي تقليل فشار گاز)
عملكرد تكنولوژي در معماري پايدار
سيستم مديريت طرح (از سيستم هاي اجراي پروژه) به همراه مطالعه موردي پروژه احداث سفارت خانه ايالات متحده در آمريكاي مركزي
بررسي بكارگيري تكنولوژي هاي پيش ساخته و صنعتي بعد از حادثه (مطالعه موردي: شهرستان شيراز)
بررسي و مثايسه ريسك هاي شناسايي شده در پروژه هاي B.O.T و نقش آن در پروژه هاي راهسازي
Estimating soil partition coefficient of organic chemicals using M5 tree decision model
بررسي كمي كابرد بتن سبك گازي در صنعت ساختمان سازي
بررسي اثر اندر كنش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي ساختمانهاي جداسازي شده
بررسي عوامل پيدايش حاشيه نشيني و تاثير آن در ايجاد بحران هويتي مكانهاي شهري
بررسي و كاربرد سنگ مصنوعي در صنعت ساختمان
مقايسه ابعاد بهينه پتوي رسي طراحي شده درسدهاي خاكي با استفاده از معادله Bennett وروش اجزاء محدود
بررسي نقش فضاهاي شهري بر شكل گيري روابط و تعاملات اجتماعي بين شهروندان
ارائه طرح مديريت بازسازي مسكن پس از زلزله (نمونه موردي: شهر خرو)
بررسي مديريت ريسك روشهاي تامين مالي در پروژه هاي BOT
Geometry And Proportion Of Conical Domes’ Plans In Iran: Reviewing Case Studies
ارزيابي تاثير تغييران ضوابط ساخت و ساز بر ميزان آسيب پذيري كالبدي قطعات مسكوني ناشي از وقوع زلزله (نمونه موردي: شهر غرق آباد)
تحليلي بر وضعيت سيستم شهري در استان هرمزگان
تحليل عددي رفتار ستونهاي سنگي در خاكهاي نرم
اثر چرخش دريچه نيم استوانه اي حول محور مركزي بر روي ضريب دبي جريان
بررسي نقش آموزش و پرورش در پيشگيري از بحران زلزله
معيارهاي كيفيت بخش ورودي شهرها
مديريت ريسك هاي ساختاري مسير هاي دسترسي بين ايستگاههاي تقليل فشارگازبا منطق فازي چانگ
تعيين مطلوبيت پارك هاي محله اي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (نمونه مورد مطالعه منطقه 1 شهرداري تبريز)
ارائه الگوي مطلوب مديريت شهري جمع آوري مواد زايد خانگي ( مطالعه موردي: شهر ياسوج)
بررسي فرآيند مديريت ريسك در پروژه هاي ساخت خرد؛ مطالعه موردي: بنياد مسكن شهرستان تكاب
مستند سازي فعاليت هاي مرمتي ساختمان شماره 2 مجموعه چرم خسروي تبريز
گرافيك محيطي باغ كودك با تمركز بر موضوع روانشناسي محيط
Effect of fire on behavior of HSC columns
پايش منابع در مديريت يكپارچه پروژه با رويكرد مدلسازي اطلاعات ساختمان
شناسايي و اولويت بندي معيارهاي موفقيت پروژه در صنعت ساخت
ارايه مدلي براي ارزيابي ريسك در پروژه هاي راهسازي شركت گازباتلفيق روش فازي FMEA
A Survey on Drivers of Motivation for Construction Workers: Expectancy Theory Approach
ظرفيت باربري ستون هاي سنگي
ابعاد محيط ايمني به عنوان معيارهاي پيش بيني كننده رفتارهاي پرخطر در پروژه هاي عمراني
ارزيابي ريسك هاي زير بنايي دراحداث مسير هاي دسترسي بين ايستگاه هاي تقليل فشار گازباروش ANP فازي
تحليل و بررسي طرح مديريت برنامه ريزي ساخت و ساز (cmp)
حاكميت پروژه هاي ساخت و امكان تطابق كاربردهاي مختلف آن در ايران، مروري بر روند اجرا و پيشرفتهاي حاصل در اين بخش
معماري حواس، رهيافتي جهت ادراك مطلوب فضاهاي زيستي انسان
مدل سازي عامل مبناي تخليه اضطراري ايستگاه مترو و بررسي چگالي مسافران در روند تخليه
معماري سبز مبتني بر مديريت پسماند و بازيافت نخاله هاي ساختماني
اثر زلزله بر آب انبارهاي نائين، نمونه موردي: آب انبار سراي نو
بررسي محصور سازي سازه هاي بتن آرمه بوسيله FRP با هدف مقاوم سازي و بهسازي سازه
بررسي توسعه فيزيكي و پويايي سيماي سرزمين شهري (مطالعه موردي: شهرستان ساري)
استفاده از انرژي باد در معماري متحرك و هوشمند به منظور نيل به اهداف معماري پايدار
تحليل و بررسي الگوي حياط مركزي در طراحي 5 ساختمان معاصر ايران (نمونه هاي موردي در تهران)
پتانسيل هاي بكارگيري فناوري مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
بررسي تغييرات پوشش گياهي باغات ،مراتع و مسارع شهرستان ملارد با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM و شاخص NDVI
ارز يابي ريسك هاي ساختاري راه سازي بين ايستگاه هاي تقليل فشارگازباروش ويكور فازي و مقايسه بامتد AHP
ارزيابي مقايسه اي مدلهاي توربولانس k-w و k-e در شبيه سازي سه بعدي انتقال رسوب مخزن سد
انرژي هاي نودر معماري
زيبايي شناسي هنري مبتني بر تجلي صفات اسماء الهي در قرآن با تاكيد بر تبليغ ديني در شهر اسلامي
بررسي ويژگي هاي مسكن بومي در اقليم گرم و خشك با رويكرد معماري پايدار (نمونه موردي بررسي معماري خانه زعيم)
مطالعه ي موردي در استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان در چرخه ي حيات پروژه هاي ساخت
طراحي سامانه كاربردي مديريت ارتباطات ذينفعان پروژه با هدف ذخيره سازي هوشمند اسناد متني
تاثير فرهنگ در زيبايي شناختي محيط بصري و تاثير سبك در اين مقوله با رويكرد معماري پايدار
تخمين نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش NTH (مطالعه موردي)
بام سبز و راهكارهاي طراحي آن
راهكارهاي طراحي بام هاي سبز
طراحي و بهسازي محور تجاري خاقاني اصفهان از منظر معماري و طراحي شهري
بررسي سيستم هاي سازه اي بناهاي بلند
آناليز احتمالاتي عملكرد قابهاي خمشي فولادي بر اساس پارامترهاي مدلسازي، بار و مقاومت و بررسي حساسيت نقطه عملكرد قابها نسبت به اين پارامترها
مقايسه مشخصات مكانيكي نمونه هاي آزمايشگاهي و درجا بتن سد سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) مطالعه موردي سد مخزني شهر بيجار
مديريت شهري و توجه به توسعه پايدار مطالعه موردي در شهر شنبه
نور در معماري نكات طراحي نورپردازي در داخل و خارج ساختمان
بررسي نقش فرهنگ در گرايش و مشاركت شهروندان در شهر الكترونيك
بررسي نقش اقليم در معماري و توسعه گردشگري
پدافند غير عامل راهكاري جهت كاهش خطرپذيري شهرها در برابر سوانح
امكان سنجي دستيابي به توسعه پايدار با تاكيد بر ژئومورفولوژي شهري ؛ نمونه پژوهي: شهر كرج
مفهوم روانشناسي محيطي در معماري شهري و بررسي تاثير آن در افزايش و كاهش خشونت
استفاده از تكنولوژي آب مغناطيسي در ساخت بتن
آسيب شناسي اجراي سازه هاي بتني
ارائه طرح اختلاط بهينه بتن جهت لاينينگ تونلهاي راه و راه آهن
بررسي فناوري بتن هاي اليافي در سبك سازي سازه ها
بررسي ويژگي ها و كاربردهاي بتن شفاف
تاثير استفاده از نانوسيليس بر روي مقاومت فشاري بتن اليافي
Effects of ground granulated blast furnace slag on the mechanical properties of pervious concrete
تاثير افزودن پوزولان كوارتز بر مقاومت بتن با الياف پليمري پلي پروپيلن
بررسي ريزساختار بتن حاوي الياف پلي پروپيلن و كوارتز توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي
تخمين مقاومت بتن حاوي ميكروسيليس و مواد فوق روان كننده در برابر نفوذ يون كلر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مقايسه الگوريتم ژنتيك با روش تاگوچي در تعيين طرح اختلاط بهينه بتن خود متراكم
احداث سد هاي نيمه بلند با استفاده از مصالح خاك سيمان
تأثير مواد پليمري ضايعاتي بر مقاومت فشاري، كارايي و چگالي بتن
رابطه بين مقاومت فشاري 7 روزه و 28 روزه بتن حاوي ذرات PET
بهينه سازي چند هدفه طرح اختلاط بتن حاوي نانوسيليس و ميكروسيليس با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي تيرهاي بتني پيش تنيده با دو مقطع I شكل و مستطيلي شكل
بررسي تاثير سيمان ونسبت آب به سيمان برمشخصه هاي جرم حجمي خشك ومقاومت فشاري بتن غلتكي روسازي راه با استفاده از روش آماري رويه پاسخ
تاثير مقاطع IPE فولادي بر روي امواج اولتراسونيك عبوري از بتن
بررسي آزمايشگاهي نانو ذرات و افزودني هاي مختلف روي خواص مكانيكي بتن و ملات خود تراكم
بهينه يابي روش هاي مقابله با خوردگي در بتن مسلح با استفاده از مفاهيم هزينه چرخه عمر
تاثير نانوسيليس بر خواص مكانيكي بتن خودتراكم در محيط سولفاته
بررسي مقاومت فشاري و انقباض براي ملات با نسبت هاي مختلف ساروج و سيمان
تاثير جايگزيني پوزولان هاي متاكائولين و زئوليت بر مشخصات سخت شده بتن خودتراكم
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك حاوي پلي استايرن منبسط شده (EPS) در محيط سولفاتي
بررسي برخي از پارامترهاي موثر ر روي ميزان عبور اشعه گاما از بتن سنگين حاوي اكسيد آهن
استفاده ازضايعات پودري به همراه نانو سيليس، و تاثير آن بر روي مقاومت فشاري بتن خود متراكم
بررسي نفوذپذيري بتن خودتراكم حاوي نانوسيليس در محيط سولفاته
بررسي تاثير الياف فولادي بر خواص بتن سبك ساخته شده با تركيب هاي مختلف ليكا و پرليت
تاثير جايگزيني پوزولان خاكستر پوسته برنج بر مشخصات مكانيكي بتن خودتراكم
بهينه سازي طرح اختلاط بتن غلتكي روسازي راه با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه بارتبه بندي نامغلوب (NSGA-II)
بررسي تاثير عملكرد عوامل انساني ومحيطي بر خواص مهندسي بتن (مطالعه موردي استان مازندران )
طراحي تيرهاي با انتهاي پلكاني (Dapped End) با استفاده از مدل خرپايي (Strut&Tie)
بررسي اثر سيكل هاي ذوب و يخبندان و جذب آب حجمي بر روي ملات با نسبت هاي مختلف ساروج و سيمان
بررسي تأثير اندازه سنگدانه برروي مقاومت سايشي جداول بتني به روش فشاري تر
بررسي دوام بتنهاي حاوي سنگدانه گرانيتي در مجاورت آب دريا و اثرات جزر و مدي آن
اثر مصالح در مقياس نانو بر خواص مقاومتي ملات خود تراكم حاوي خاكستر بادي
استفاده از تكنولوژي بتن سبك در جهت كاهش خسارات ناشي از زلزله
تاثير افزايش جرم وزنه افتان بر مقاومت ضربه اي بتن هاي تقويت شده توسط الياف فولادي با اافزودني ميكروسيليس
Effect of Different Admixture on Electrical Resistivity
تأثير نسبت آب به سيمان بر حداكثر ظرفيت رواني بتن خود تراكم
The effect of sand to cement proportion and size of sands on mechanical properties of reactive powder concrete (RPC)
بررسي مقاومت فشاري،مقاومت كششي،كارايي واثر خود تمييز كنندگي مخلوط Tio2 و Zno در بتن
بررسي آزمايشگاهي امكان دستيابي به خواص مقاومتي بالا در بتن سبك سازه اي
بررسي بتن هاي نوين و زيست سازگار
تاثير الياف فولادي بر بتن
بتن سبك: از تحقيق تا مسائل اجرايي
بررسي ميزان تاثير افزودن الياف بر مقاومت فشاري بتن خودتراكم و رابطه آن با سرعت عبور امواج اولتراسونيك
بررسي تاثير الياف فولادي بر سرعت امواج اولتراسونيك و مدول الاستيسيته ديناميكي بتن سبك ساخته شده با تركيب هاي مختلف ليكا و پرليت
عمل آوري بتن پيش ساخته با استفاده از عمل آوردن با بخار و كاغذ نفوذناپذير
اثر جايگزيني پودر سنگ آهك به جاي سنگدانه بر مقاومت فشاري 28 روزه ي بتن
تاثير عوامل موثر برروي مقاومت كربناته و مقاومت فشاري بتن سبكدانه سازه اي (SLWAC)
تاثير استفاده از دوده سيليسي و سرباره بر ابقاءپذيري بتن خودتراكم
بتن ويژه خود تراكم
بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادي (l/d) بر مقاومت برشي بتن اليافي
ارزيابي مقاومت خمشي و فشاري جداول بتني پرسي تر حاوي روباره مس ضايعاتي
تاثير روباره مس ضايعاتي بر مقاومت فشاري، جذب آب كل و مقاومت الكتريكي جداول پيش ساخته بتني
تاثير مقاومت فشاري و وزن مخصوص بر مقدار جذب آب بتن پودري واكنش پذير و بتن با مقاومت بالا
بررسي اثر نفوذ يون كلر بر خوردگي آرماتور بتن مسلح ومطالعه موردي مخازن زميني ذخيره آب در ناحيه مركزي استان گيلان
تعامل سازه هاي فلزي و بتني با عناصر اقليمي مناطق گرم و مرطوب با رويكردي به فناوري نانو
بررسي اثر ضخامت ورق انتهايي بر آسيبپذيري لرزه اي اتصالات گيردار با ورق انتهايي
Two New WRM Weight Functions based on Galerkin, Least squared, and Subdomain Methods for Solving 1D ODEs
Experimental Investigation and Modelling of Interface between CFRP and Sand
مقايسه استفاده از ماتريس سختي ديناميكي و روش اجزاي محدود در محاسبه فركانسهاي ارتعاشي تير اولر برنولي
بررسي نقش چشمه اتصال بر آسيب پذيري لرزه اي اتصالات گيردار با ورق انتهايي با استفاده از شاخص خسارت
بررسي فشار و سرعت جريان در سرريز نيلوفري سد البرز بااستفاده از مدل FLOW3D
مدلسازي خسارت پيشرونده در مواد مركب اليافي
بررسي جريان درتخليه كننده هاي تحتاني با نرم افزار FLOW3D
ارزيابي ظرفيت مقابله با خرابي پيش رونده قاب خمشي ويژه فولادي تحت بار لرزه اي
بررسي تأثير زاويه مورب دال بر جابجايي هاي طولي و عرضي در پل هاي پيوسته به كمك روش عددي
مدل سازي عددي شرايط خدمت و نهايي تيرهاي پيش تنيده داراي بتن خود تراكم مقاومت بالا و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
تحليل عملكرد الگوريتم گروه ذرات و الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي سازه هاي خرپايي
كاربرد الگوريتم كرم شب تاب در بهينه سازي سازه هاي دو بعدي به روش مينيمم رشد سازه پايه
بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله
بررسي كمانش تيرهاي جداره نازك بر پايه فرمول بندي متحد تئوري اصلاح شده
مقايسه الزامات طرح لرزه اي ستونها درمبحث دهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 92 با آيين نامه AISC 2005
اثر اندر كنش خاك و سازه با بررسي تحليل بار افزون باتغيير در ارتفاع طبقات براي قابهاي بتني مسلح
Numerical Method For Integral Abutment Bridges
بررسي تاثير زواياي منظم و نامنظم در رديف عمودي انكرها در پايدارسازي گودبرداريها با استفاده از تحليل عددي
استفاده از مدل ارتجاعي خميري چند صفحه اي در روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته براي حل مسائل توسعه ترك
آناليز غيرخطي تير هاي بتن مسلح با استفاده از مدلسازي خطي و سه بعدي آرماتور در بتن
شبيه سازي جريان رويه اي و ريزشي بر روي سرريز پلكاني به كمك نرم افزار Flow-3D
مدلسازي سرريز پلكاني با بررسي تاثير لبه بر ويژگي هاي جريان و استهلاك انرژي به كمك نرم افزار Flow-3D
بررسي عددي تاثير ژئوممبرين و cutoff در كنترل رفتار تورمي خاك ها
Prediction of shear strength of RC beams using decision tree method
تحليل خطا در تحليل ايزوژئومتريك با استفاده از روش هاي بهبودسازي
حل مسائل پيوسته دو بعدي با استفاده از تركيب روش المان مرزي و هم هندسي
مدل سازي عددي تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده در برش با GFRP
بهينه سازي توپولوژي براساس قابليت اعتماد به وسيله ي روش ريز ساختارهاي ايزوتروپيك جامد با جريمه
بررسي عددي كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت لايه اي بر اساس تئوري اصلاح شده و پيشرفته كاررا (Carrera)
Probabilistic evaluation of concrete beams strengthened with full carbon polymer fiber strip
اثر كاهش زاويه اصطكاك داخلي مصالح پوسته در تحليل پايداري شيرواني سد خاكي – مطالعه موردي سد خاكي علويان
A numerical study for Strengthening of RC Beam-column joints with CFRP materials
تحليل حساسيت پايداري فضاي زيرزميني در توده سنگ درزه دار با لحاظ اثر گسيختگي در پلهاي سنگي
صحت سنجي شتاب مبناي طرح استاندارد 2800 زلزله ايران براي منطقه اهر بعد از زلزله 21 مرداد 1391
مدلسازي نشست منطقه اي شهر و دشت كرمان با نرم افزار Modflow
بررسي عددي رفتار ستون هاي دو جداره قولادي پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاري محوري با نسبت هاي توخالي متفاوت
مدل سازي اتصال T-STUB تير به ستون در سازه هاي فلزي با تيرهاي عميق
Investigation of Different Kernels of Support Vector Regression on Resilient Modulus of Treated Pavements
يك مدل الاستو – پلاستيك جامع براي خاك هاي غير اشباع
بررسي رفتار بتن محصورشده در FRP به روش اجزا محدود
Stability Analysis of Locally Corroded Stiffened Plates distributed in both sides using Modified B3-Spline Finite Strip Method
مدلسازي به روش عددي با استفاده از زبان برنامه نويسي MATLAB با قابليت مدلسازي خودكار و بكارگيري آن در مدل كردن و آناليز المان محدود ديوار فولادي
بررسي عددي و تحليلي كمانش رو به پايين خطوط لوله دريايي در دهانه آزاد
مطالعه موردي اناليز عددي عمليات سازه نگهبان موقت پروژه تجاري – اداري دوستان شيراز به روش ميخكوبي يا Soil Nailing
تعيين ظرفيت گرهي تير عميق بتني به روش خطوط مشخصه
تعيين قابليت اطمينان قاب خمشي فولادي در برابر تحريك زلزله
Improving Travel Time Relative Formula Using Calories Burned in Activities
بررسي مهم ترين عوامل موثر در بروز تصادفات جاده اي در ايران
روش اجراي پوشش لاينينگ تونلهاي راهسازي (مطالعه موردي پروژه چهار خطه كردن محور هراز)
بررسي تاثير مشخصات ترك و مدول الاستيسيته لايه آسفالتي بر روي پاسخ روسازي ترك خورده
مقايسه ظرفيت و تاخير درميدان و تقاطع چراغدار با استفاده از مدل هاي نرم افزاري سيدرا و HCS
مطالعاتي بر اصول شهرسازي با رويكرد پياده راه ها در ايران و ساير كشورها
توجيه فني استفاده از ماشين سرند بالاست در روسازي راه آهن و ارائه مدلي بهينه در جهت افزايش كارايي ماشين
بررسي روش جديد طراحي روسازي هاي صلب براي راه هاي كم ترافيك
رفتار ديناميكي پل هاي منحني افقي داراي تيرهاي باربر I شكل تحت اثر عبور وسيله نقليه
مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي: فرودگاه امام خميني
پيش بيني فركانس آزمايش خستگي مخلوط هاي آسفالتي بر اساس تحليل ويسكوالاستيك
معضلات سيستم زيرساخت ترافيك شهري در بعد پياده روها (مطالعه موردي شهر اردبيل)
بررسي كارايي نسبي اجراي عمليات تعمير و نگهداري روسازي راه ها در طول ساعات شبانه و عادي
مقايسه عملكرد قير طبيعي و قير خالص جهت كاربرد در معابر شهري
مقايسه تفاوت مسافران فرودگاه هاي بين المللي امام خميني (ره) و مهرآباد در انتخاب خطوط هوايي
ارزيابي فني آسيب پذيري يك پل موجود بزرگراهي
بررسي راهكارهاي افزايش ظرفيت ترافيكي ميادين شهري (با رويكرد كلان شهرهاي ايران)
ارزيابي راه اندازي ترابري چندوجهي (با تمركز بر نقل و انتقال ريلي) از منظر تكنيكي و مالي در ايران (مطالعه موردي؛ محور بندرعباس-سرخس)
بررسي رابطه بين خستگي و ايمني در راههاي برون شهري و ارائه راهكارهايي براي جلوگيري يا كاهش اين عامل پرمخاطره در ايران
Investigation of Using Landfill Leachate for Soil Compaction in Earthwork Operation
بررسي كاهش نفوذ پذيري خاك (اساس و زير اساس راه) با استفاده از گيلسونايت (GILSONITE) (قير طبيعي)
بررسي مدل هاي اجزا محدود تعيين رفتار گسترش ترك هاي انعكاسي در رويه هاي آسفالتي
مقايسه روش مكانيك شكست الاستيك خطي و ناحيه شكست چسبنده در بررسي رفتار ترك خوردگي مخلوط هاي آسفالتي
كاربرد خرده شيشه بازيافتي در لايه هاي اساس و زير اساس راه هاي آسفالتي
ارائه پيشنهاد اصلاح چارچوب نظارت و چك ليست اجرايي- نظارتي با در نظر گرفتن معيارهاي ترميم در پروژه هاي روسازي
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر – تبريز)
بررسي تاثير وزن و آرايش چرخ هواپيماها در طراحي روسازي بتن غلتكي باند فرودگاه با استفاده از روش اجزا محدود
مطالعه آزمايشگاهي تاثير مسلح كننده ها بر كاهش ميزان نشست بالاست
وزن دهي پارامترهاي موثر در انتخاب سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
بررسي عددي ظرفيت باربري ، نشست و تغيير شكل ماكزيمم با تغيير در ارتفاع ستون سنگي
پتانسيل تحكيمي اوليه رس بنتونيت تركيب شده با سيمان به دو روش تر و خشك
Introduce Limit Equilibrium Methods and SMR Classification in the Rock Slope Stability Analysis
تاثير عمق نفوذ و آرايش زهكش هاي پيش ساخته قائم ژئوسينتتيكي در بستر سست
Investigation of Geo-textile behaviour on sand embankments
تحليل ويسكوالاستيك اثر سرعت وسايل نقليه بر پاسخ مخلوط آسفالت گرم تحت بارگذاري تكراري به روش المان محدود
تحليل سه بعدي خاكريز مسلح شده با ژئوتكستايل واقع بر بستر كشت
بررسي تجربي و عددي اثر اندازه و نرخ كرنش بر مقاومت كششي مستقيم سنگها
مروري بر رفتار اندكنشي بين خاك و مصالح صلب
برآورد گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در حاشيه جنوبي درياي كاسپين
تحليل سه بعدي زهكش هاي پيش ساخته قائم ژئوسينتتيكي در بستر سست
Probabilistic Investigation of Unsaturated Soil Slope Stability
بررسي اثر گودبرداري در ساختمان هاي مجاور
ارزيابي ژئوتكنيكي پي و تكيه گاه سد چمشير از ديدگاه نشت آب
Dynamic Analysis of Reinforced Soil Dams Utilizing Finite Element Method Plaxis Software”
تئوري و مطالعات تركيدگي و حفاري انفجاري در سنگ
مقايسه اثر تحليل دو بعدي و سه بعدي بر روي سيستم نگهداري تونل
تعيين ظرفيت باربري لرزه اي پي سطحي نواري با روش تعادل حدي
بررسي رفتار تغييرشكلي ديوار ديافراگمي و عوامل مؤثر بر آن
شبيه سازي عددي فرآيند اجراي ستونهاي سنگي

و…

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید