انتشار مقالات اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

http://www.callforpapers.ir

اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه 29 آبان 1393  توسطمركز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  269 عنوان مقاله تخصصی شامل 3003  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه

بررسي ساختاري شبكه هاي حسگر بي سيم زير زميني و مرور تحقيقات انجام شده
زمان بندي وظايف درسيستمهاي چندهسته اي
طراحي سيستم خبره فازي مبتني بر رفع عيب سيستم مخابراتي
بررسي اجمالي متريك هاي نرم افزاري و خودكارسازي تست
تعيين ميزان كارايي دو متدولوژي توسعه يافته پركاربرد در حيطه مهندسي نرم افزار عاملگرا
مقايسه محاسبات ابري و محاسبات مشبك
بررسي زمان بندي كارها در محاسبات ابري
حل مسائل بهينه سازي به وسيله ي يكي از الگوريتم هاي هوش ازدحامي Swarm Intelligence
ارائه روشي براي بهبود حل مسئله زمانبندي دروس دانشگاه با الگوريتم ژنتيك با روش تغيير هوشمند ضريب جهش
ارائه پروتكل كنترل ازدحام با قابليت اطمينان بالا براي شبكه هاي حسگر بيسيم
ارائه راهكاري براي بهبود سيستم توصيه گر با ساخت پروفايل كاربر و بهينه سازي معيار ارزيابي


كاهش ابعاد با استفاده از نگاشت خطي و ايجاد مرز تصميم غيركروي براي الگوريتم نزديكترين همسايه
تنظيم وزن ويژگي ها در رديابي اشياء متحرك به كمك ضريب همبستگي
بررسي نقش مديريت و رهبري در سازمان هاي مجازي
ارايه روشي موثر براي ذخيره سازي آنتولوژي در پايگاه داده رابطه اي و بازيابي آن
بهينه سازي انتقال تمام خودكار آنتولوژي به پايگاه داده رابطه اي
مقايسه تطبيقي و اولويت بندي سيستمهاي مديريت منابع سازماني براي سازمانهاي توليدي و صنعتي
مقايسه تطبيقي و اولويت بندي سيستم هاي مديريت منابع سازماني براي سازمانهاي خدماتي
مقايسه تطبيقي و اولويت بندي سيستم هاي مديريت منابع سازماني براي سازمانهاي فروشگاهي و بازرگاني
مقايسه تطبيقي و اولويت بندي سيستمهاي مديريت منابع سازماني بر اساس خصوصيات غيركاركردي
مروري بر روشهاي تشخيص تروجان هاي سخت افزاري مبتني بر سمت كانال
تشخيص ارقام دستنويس فارسي با استفاده از ويژگيهاي ساختاري با دقت بالا
تشخيص ارقام دستنويس فارسي با استفاده از ويژگيهاي ساختاري و طبقه بند KNN با دقت بالا
ارائه يك رهيافت جديد براي مدلسازي گردش كار زماني
امكان سنجي و انتخاب بهترين بايومتريك جهت استفاده در تجارت سيار امن
مروري بر روش هاي شناسايي تقلب در تراكنش كارت هاي اعتباري با استفاد از الگوريتم ژنتيك و جستجوي پراكنده
ارائه يك الگوريتم مبتني بر منطق فازي براي انتخاب سرخوشه ها و بهينه سازي تعداد خوشه مناسب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
كاربرد انتگرال گيرهاي گروه لي براي شبيه سازي كنترل وسايل نقليه هولونوميك
طراحي يك الگوريتم هوشمند براي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بيسيم
نهان نگاري مقاوم تصوير مبتني بر روش تركيبيDWT-DCTبا انتخاب بهينه زير باند فركانسي
بررسي تحمل پذيري خطا در رايانش ابري
پياده سازي، ارزيابي و مقايسه سه الگوريتم AQT.KD-TREEو H-TRIE در طبقه بندي بسته هايIP با استفاده از ClassBench Benchmark
گسسته سازي الگوريتم مبتني بر اجتماع جهت حل مسائل گسسته
خوشه بندي بر اساس انرژي براي بهينه سازي طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم
معرفي رايانش ابري: امنيت و تهديدات
بهينه سازيFPGA موجود دردستگاه اكوكارديوگرافي قلب با استفاده از روش مسيريابي آگاه از دما
كاربرد وتاثير فن آوري اطلاعات در مديريت دانش
مديريت دانش شهروندان و ارتباط آن با بهبود عملكرد در شهرداري ها
ارائه مدلي برپايه ي شبكه هاي پتري جهت ارزيابي مديريت منابع در زمان بندي سيستم هاي بلادرنگ
تكنيك هاي تست در راستاي تضمين كيفيت نرم افزار
طراحي وبسايت براي افراد معلول مطالعه ي موردي: وبسايت بهزيستي پنج استان ايران
بررسي راه كارها و طرق مختلف كاهش مصرف انرژي در WSN
برنامه نويسي جنبه گراAOP(Aspect Oriented Programming)
اهميت و نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان ها
راهكار توسعه سيستم هاي كاربردي مبتني بر داده هاي بزرگ پويا DBDBAS
استفاده از OpenFlow براي حفظ امنيت LAN از حملات intra-LAN
رويكردي بر روشهاي تست امنيت نرم افزار
سيستم هاي اطلاعاتي و انواع آن در امور مالي شهرداري مشهد
ارائه مدلي در مديريت كشاورزي بر بستر رايانش ابري
پياده سازي يك سيستم VOIP براي سازمان با استفاده از VLANوFirewall
مروري بر نمايه سازي موتورهاي جستجو معنايي
بهينه سازي توليد داده هاي آزمون نرم افرار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
Introducing a Web-based Multi-agent System Architecture using RFID for Electronic Data Exchange in Information Systems
پيش بيني ميزان مصرف آب و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي استان يزد
راهيابي ربات در يك محيط ناشناخته با استفاده از الگوريتم ژنتيك پيوسته ياCGA
شبكه هاي كامپيوتري شبكه هاي بي سيم و موبايل
استفاده ازتصميم گيري فازي جهت افزايش قابليت اطمينان درمحاسبات گريد
مشاهده اثر افزايش نودها و بار در packet switching
مروري بر ابعاد مختلف پيشبيني وقوع خطا در محيط هاي محاسبات ابري
ارزيابي نمرات دانشجويان به شيوهاي عادلانه تر با استفاده از استنتاج فازي
استفاده از تكنيك كلاس بندي ماشين بردار پشتيبان در تشخيص ناهنجاري سيستم تشخيص نفوذ
بررسي و مقايسه چندين پروتكل كنترل همروندي در محيط هاي مختلف سيار
معرفي فناوري بي سيم ZigBee چالش هاي امنيتي و كاربردهاي آن
بازنگري بر الگوريتم هاي الهام گرفته شده طبيعي : الگوريتم كرم شب تاب ، الگوريتم خفاش و الگوريتم جستجوي فاخته
بررسي تركيب واحد هاي دانشجو جهت ارائه درس توسط مديرگروه با استفاده از قوانين انجمني
اهميت و نقش فناوري اطلاعات در نحوه عملكرد مديريت منابع انساني
تاثير و نقش فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع
بررسي و سنجش موفقيت برنامه ريزي فناوري اطلاعات
ايجاد يك مدل نرم افزاري براي استفاده از فناوري RFID در صنايع غذايي
ارائه يك پروتكل مسيريابي مبتني بر پشتيبان گيري مسير و اگاه از كيفيت سرويس براي شبكه هاي سيار موردي
طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزشي و تخصصي بيماري هاي مغز و اعصاب
بينايي ماشين
طراحي معماري تركيبي نظير به نظير و شبكه توزيع محتوا براي جريان سازي ويدئو
بهينهسازي الگوريتم كلوني مورچگان با هدف افزايش قابليت اطمينان در گريدهاي محاسباتيMACO
محاسبه به صورت ابري و مسائل امنيتي در ابر
تشخيص پلاك خودرو با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي
حريم خصوصي كاربران و دغدغه هاي امنيتي در استفاده از شبكه هاي اجتماعي
كنترل رديابي خروجي سيستم هاي شبكه اي و بهينه سازي شبكه هايWAN
Distriputed Real Time Systems And Output Tracking Control Systems
خوشه بندي بهينه با كمك الگوريتم هاي تكاملي وخوشه بندي ميانگين فازي درشبكه حسگر بيسيم
مقايسه اندازه و عملكرد انواع داده هاي عددي در SQL Server 2014 MicrosoFT
بررسي عوامل موثر بر تمايل افراد به خريد مجدد از اينترنت
يك مدل تركيبي براي پيشبيني گاز مصرفي، براساس شبكه رگرسيون عصبي تعميم يافته و الگوريتم بهينه سازي مگس ميوه
مروري بر شبكه هاي حسگر بيسيم
واكشي داده ها با استفاده از يك الگوريتم فازي تركيبي جديد ژنتيك گرانشي
تخصيص هوشمندانه سرويس دهنده مناسب در سيستم هاي توزيع شده گريد
بررسي عوامل موثر در پذيرش تكنولوژيهاي جديد با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي TAM
روشي هندسي براي تشخيص هويت با استفاده از شكل لاله گوش
رايانش ابري سبز و تكنيك هاي كاهش مصرف انرژي در مراكز داده
بررسي و مقايسه روشهاي تشخيص و رديابي چشم مبتني بر بينايي ماشين
ارائه رويكردي ساختارمند براي پياده سازي رزمايش هاي سايبري
بررسي روش تشخيص سرقت علمي ادبي اثرانگشت و مبتني بر هش
كاربرد انواع مدلهاي الگوريتمي در تخمين تلاش پروژه هاي نرم افزاري
تاثير فناوري اطلاعات در شهرداري الكترونيك
The Study OGSA-DAI and OGSA-DQP Architectures in Grid Computing for Integration of Heterogeneous Database
بررسي نيازمنديهاي كيفيت نرم افزار و عوامل موثر بر تضمين كيفيت نرم افزار
مدلي براي كنترل دسترسي داده هاي ذخيره شده در بستر رايانش ابري
تحمل پذيري خرابي الگوريتم مسيريابي كاملاً انطباقي بااستفاده از كانال هاي مجازي براي شبكه هاي بر روي تراشه سه بعدي
بررسي راهبردهاي استفاده از معماري NDN جهت بهبود انتشار داده ها در شبكه هاي VANET
طراحي سيستم خبره براي تشخيص بيماري هپاتيت با استفاده از ابزارclips
طراحي سيستم دستيار پزشك جهت تشخيص بيماري هاي چشمي
تاكسي نت: رزرو تاكسي بي سيم تحت وب با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني
توليد آنتولوژي كاربر براساس فيلتر هرزنامه دانشمحور
ارائه يك الگوريتم جديد براي خوشه بندي در شبكههاي سيار موردي بر استفاده ازاتوماتاي يادگيرو الگوريتم ژنتيك
افزايش امنيت در ابر با استفاده از مكانيزم تست نفوذ
بررسي و مقايسه مدلهاي نرمافزار سبز سازگار با محيط زيست در محاسبات ابري سبز
حل دو مسله تركيبي تطبيق و رنگ زني گرافها با الگوريتم موازي با استفاده از حدس و تكرار
مقايسه، بررسي عملكرد و عناصر پروتكل هاي مسيريابي چندگانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
حفظ حريم خصوصي در انتشار داده
اهميت انتخاب ويژگي در تشخيص تقلب كارت اعتباري
واقعيت افزوده در تلفن هاي هوشمند اپليكيشن ها ،چالش ها و مسير آينده
روش حداقل مربعات خطاي وزن دار براي بهبود تخمين درصد فراواني موادپايه در تصاوير ابرطيفي
مدلي امن و پويا جهت جستجوي كتاب با رايانش ابري به عنوان واقعيت افزوده تلفن همراه
بررسي نقش مديريت زنجيره تامينscm در اجراي كسب و كار الكترونيكي
ارائه يك راه كار تركيبي منطق فازي و الگوريتم ژنتيك براي تشخيص نفوذ در شبكه
بررسي عملكرد نرم افزاري و معماري سخت افزاري سيستم هاي چند پردازشي متقارن SMP درسيستم هاي پردازش موازي
دادهكاوي گذشته، حال و آينده يك بازنگري تخصصي از جريانهاي دادهاي
طراحي يك سيستم خبره براي تشخيص سرطان معده
نظارت بر محيط داخلي توسط دادهكاوي و كاهش انرژي گرههاي حسگر با پيشبيني دادهها
ارزيابي ريسك هاي امنيتي و مديريت آن در رايانش ابري
حل مساله رنگآميزي گراف از طريق بهبود الگوريتم بهينهسازي فاخته به كمك توابع آشوب
استفاده از روش حركت روي گراف كوتاه ترين مسير، كنترل فازي و الگوريتم Q-learning در هدايت ربات مسيرياب و مينياب
مرور و ارزيابي روش هاي بخش بندي تصوير
يك روش جديد براي ريشه يابي كلمات با استفاده از مجموعه داده هاي استاندارد و جايگزيني كلمات با تصحيح كمتر
ارائه روشي جهت طراحي كپچاي مقاوم فارسي
نقش مديريت دانش در موفقيت سيستم برنامهريزي منابع سازماني
بررسي يك مدل موثر براي فرايند مهندسي نيازمنديها جهت توسعه نرم افزار و مديريت نيازمنديها
بررسي و تحليل امنيتي فضاي رايانش ابري با استفاده از نظريه آشوب و ارائه راهكار بهبود
بالا بردن قابليت اطمينان در شبكه هاي گريد با استفاده از شبكه هاي پتري
مدلي براي تطبيق معماري نرم افزار در زمان اجرا
يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي سيستم هاي توزيع شده ناهمگن براساس پروتكل هاي وب سرويس مبتني بر معماري سرويس گرا
بررسي و ارزيابي چند روش تشخيص تحمل پذيري خطا نرم افزاري و سخت افزاري
سيستم ايمني مصنوعي با الهام از تشخيص نفوذ با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
اتوماتون گرافي Δ منظم
روش جديد رمزنگاري تصوير بر اساس تركيب تبديل موجك، توابع آشوب و كليد فراكتال
الگوريتمي براي كاهش حافظه مصرفي با در نظر گرفتن كران بالا و پايين سرعت جستجو در طبقه بندي درختي بستهها
مهندسي نيازمندي ها در معماري هاي شيئ گرا و سرويس گرا
بررسي ومطالعه زير ساخت لازم جهت راه اندازي شبكه واينترنت پرسرعت
تجزيه و تحليل الگوريتمهاي مسيريابي بيولوژيك در شبكه هاي حسگر بيسيم
شناسايي مشكلات فرآيندهاي توسعه نرم افزاربا استفاده از شبكه هاي بيزي
مطالعهاي بر روشهاي ارائه شده براي تشخيص و كنترل حملههاي حفره كرمي در شبكه سيار موردي
پروتكل توزيع كليد كوانتومي براي تشخيص حضور شنودكننده در كانالهاي كوانتومي
ارزيابي كيفيت تصاوير بدون مرجع از طريق اندازه گيري فضايي و طيفي ميزان تيزي تصاوير چهره به صورت محلي براي تخريب محو شدگي گوسي
ارائه الگوريتم استفاده بهينه از راديوهاي هوشمند در تبديل ويولت بسته اي
ارائه يك روش مبتني برويژگي SIFTبراي تشخيص هويت از طريق بيومتريك گوش
پياده سازي الگوريتم كلوني مورچگان به صورت موازي و تكامل مسيريابي گره ها در شبكه
جستجوي سرويس دهنده مناسب در سيستم هاي توزيع شده گريد با استفاده از اتوماتاي يادگير
تجزيه و تحليل پروتكلLEACH در شبكه هاي حسگر بيسيم
مسير يابي در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از الگويتم ژنتيك
بكارگيري تكنيك تعاملي با راهحلهاي مجازي براي مسيريابي در آندوسكوپي
بررسي يك سيستم خدمات درماني فراگير با استفاده از شبكه هاي بيسيم اطراف بدن مبتني بررايانش ابري
ارئه روشي جهت تخمين هزينه نرم افزار با استفاده از كلاسترينگ و بر پايه محاسبات فازي
ارائه يك الگوريتم تركيبي بر پايه الگوريتم ژنتيك و جاذبه گرانشي باينري در زمانبندي محاسبات گريد
ارائه مدلي براي كارگزار پويا
ارائه الگوريتمي تركيبي براي تشخيص بيماري ديابت
امنيت ذخيره سازي داده ها در محاسبات ابري
ارائه راهكاري جديد جهت برقراري امنيت درفناوري رايانش ابري
ارائه راهكارهاي جديد و الگوريتمي جهت بهبود ميزان صحت و امنيت در شبكه هاي اقتضايي
شبيهسازي پيشبيني واكنش مغز انسان به مصرف ماده محرك برحسب نوع شخصيت افراد
تشخيص هويت بر اساس الگوي رگهاي پشت دست با استفاده از تركيب فيلتر گابور و هيستوگرام گراديان جهت دار
بهينه سازي زمان بندي وظايف و توازن بار در محيط ابر با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
مقايسه الگوريتمهاي تحملپذيري خطا در شبكههاي حسگر بيسيم
استفاده از الگوريتم رقابت استعماري در زمانبندي منابع محاسبات ابري مبتني بر عامل ارتجاعي
بررسي روشهاي كاربردي در مرحله تجميع پردازش پرسوجوها در شبكههاي حسگر بيسيم
تكنولوژي ذخيرهسازي مجازي در شبكههاي ذخيرهسازيSAN
بررسي امنيت در رايانش ابري
استفاده از روش مبتني بر شباهت جهت نگاشت متن به واج زبان فارسي
ارائه يك مدل مفهومي براي ارزيابي محبوبيت محتوي تبليغات برند هاي تجاري در رسانه هاي اجتماعي آنلاين
ارائه يك روش كد گذاري ماتريس تصوير و مقايسه آن باJPEG
بررسي تكنيك هاي طبقه بندي داده كاوي در برنامه هاي كاربردي : مرور
حل عددي مسئله كنترل اپتيمال توزيعي معادله موج با استفاده از الگوريتم موازي
روشي غير متمركز براي كاوش روابط رويداد، در نظارت بر سيستم توزيع شده
شبيه سازي يك الگوريتم واترمارك و اضافه كردن كليد براي امنيت بيشتر آن
يك روش انتخاب ويژگي تركيبي براساس بهينهسازي كلوني مورچهها با استفاده از جستجوي محلي و بهروزرساني جديد در طبقهبندي دادهها
بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربهاي با استفاده از قوانين فازي
الگوريتم جستجوي فاخته ي تركيبي و كاربرد آن در مسائل ارضاي محدوديت
ارائه الگوريتمي مبتني بر قوانين انجمني وزندار و اطلاعات پيمايشي كاربران براي پيشنهاد صفحات وب
ارايه روش جديدي در خوشه بندي خودكار تصاوير رنگي ربات هاي فوتباليست با استفاده ازالگوريتم تركيبي تقسيم و ادغام هيستوگرام ومنطق فازي
بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي فشرده سازي و فرمت هاي رايج تصاوير مورد استفاده درصفحات وب
روش جديد تركيبي قطعه بندي چند مقياسي گلبول هاي سفيد خون و دسته بندي انواع آن
پژوهشي جامع در زمينه كاربرد كاوي وب
بهينه سازي روش جست وجوي اطلاعات در وب
تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري به كمك الگوريتم ژنتيك
بررسي امنيت و حريم خصوصي درRFID
مطالعه موردي درباره مطالعات تجربي در مورد توسعه پروژه هاي نرم افزاري
چالشها در تشخيص فعاليت انسان با استفاده از سنسورهاي پوشيدني
خواندن خودكار كدهاي پستي با استفاده از ويژگيهاي ساختاري با دقت بالا
قطعه بندي تصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم اصلاح شده بهينه سازي ازدحام ذرات و منطق فازي
ارائه روشي اتوماتيك براي تشخيص دسته هاي بيماري بر اساس شمارش و تشخيص اتوماتيك گلبول هاي سفيد خون
راهكاري جديد براي كاهش نويز فلفل نمكي از تصاوير ديجيتال
توسعه پذيري چارچوب هاي معماري سازماني توسط چارچوبTOGAF
كاهش احتمال قطع سرويس در شبكه هاي هيبريدي بي سيم سلولي توسط رله هاي ثابت با تقسيم پهناي باند
پايگاه داده هاي NOSQL و تاثير آن بر پايگاه داده هاي رابطه اي
بهبود الگوريتم بهينهسازي انبوه ذرات با استفاده از اكتشاف بهينه فضاي جستجو
چالشها و تهديدات امنيتي درCloud Computingو راهكار مقابله با آن
يك الگوريتم تركيبي بر پايه حذف پس زمينه براي رديابي اهداف متحرك
استفاده از PSO براي تنظيم وزن ويژگيها در شباهتسنجي اشياء تحت رديابي ويدئويي
بازشناسي كنشهاي انساني بر پايه ويژگيهاي مكاني زماني و شبح تصوير
ارائه روشي جديد جهت بهبود بازدهي مكانيزم احراز هويت سيستم هاي توزيع شده مبتني بر برنامه نويسي جنبه گرا
بررسي مسائل امنيتي در مدل هاي ارائه سرويس محاسبات ابري
سيستمتشخيص نفوذ مبتني بر الگوريتم ژنتيك
معرفي سبك هاي پايه معماري از خودتطبيقي غيرمتمركز در sos
معرفي ايده افزايش پهناي باند و ويژگي هاي ساختمان هوشمند به وسيله ي اتصال فيزيكي استانداردIEEE 802.15.4 ZigBeeبه استانداردIEEE 802.11 n Wi-Fiبراي انتقال سيگنال ها بر پايهIPv6و در زمان هاي اضطرار
نقش فناوري اطلاعات در مديريت ارتباط با مشتري
مروري بر الگوريتمهاي فرامكاشفهاي پنهانسازي قواعد انجمني
ايجاد كردن محيطي امن براي اطلاعات و داده ها فضاي در سايبري
ارائه يك روش جديد براي مخفينگاري در فايل متني فارسي
فشرده سازي داده راهي براي انتقال سريع داده در شبكه هاي وسيعWAN
ارزيابي كيفيت تصاويرچهره با الگوريتم بدون مرجع: روش آماره هاي طبيعي و توصيفگرهاي بافت مبتني بر هيستوگرام
اهميت استفاده از الگوريتمها در لبهيابي تصاوير
بررسي PDL بعنوان منطق راهبردي چندعاملي و ارائه يك روش حسابي براي استدلال در زمينه دسته هاي طبيعي نظريه بازي در هستان شناسي
بررسي شبكه هايMANET
بهينه سازي كلوني مورچگان با استفاده از پياده سازي چند عاملي
الگوريتم يادگيري تقويتي طرح ريزي اكتشافي اعمال شده به سيستم هاي تصميم گيري استراتژي بازي role-playing: Dyna- H
رويكردي نوين در داده كاوي براي پيش بيني قيمت فلزات پايه بر مبناي الگوريتم تركيبي كرم شب تاب و شبكه عصبي
ارائه يك مدل براي توسعه رجيستري توزيع شده در كشف وب سرويسها
مروري بر روشهاي طراحي باتنتها موبايل مبتني بر سيستم عامل اندرويد
بررسي چند روش انتخاب ويژگي در بازشناسي حروف و ارقام دستنويس با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي الگوريتمهاي بهينهسازي شبكههايhandoff
بررسي ويژگي ها و مقايسه نرم افزارهاي مورد استفاده در راستاي نقشه ذهني
معرفي روش بهبود يافتهي نهان نگاري اطلاعات در تصاوير رمز شده
تشريح عملكرد معماري پردازنده قدرتمندWISENEPدر ايستگاه هاي پايهWSNs
مانيتورينگ در رايانش ابري مبتني برSNMP
معماري پردازنده شبكه مبتني بر جريان كنترل پهناي باند
مكانيابي خودكار خطاهاي معنايي نرم افزار با استخراج پيشگوهاي خطا و بكارگيري تحليل قواعد پيوندي
ارائه يك تكنيك نوين هوشمند جهت پيش بيني داده هاي حجيم بورس مبتني بر الگوريتم فراابتكاري جستجوي هارموني و شبكه عصبي مصنوعي
روشي جديد در رتبهبندي به كمك رفع ايراد مدلLJK
معرفي، بررسي و ارزيابي روشهاي اجراي پرسوجو بر روي پايگاهدادههاي برونسپاري شده
ارزيابي و مقايسه ساختارهاي وب معنايي با به كارگيري كارايي بالا
مهندسي برنامه هاي كاربردي هوش مصنوعي چاچوب بهينه براي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
افزايش طول عمر شبكههاي حسگر بيسيم با ارائه رويكردي جديد درخوشهبندي
ايجاد يك كشفكنندهاي موثر مبتني بر رفتار بدافزار
بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربهاي با استفاده از قوانين فازي و گراديان محلي
تهديدهاي امنيتي شبكه و اقدامات متقابل در پردازش ابري
بررسي روش هاي خوشه بندي داده از ديد داده كاوي
بررسي كاربرد روشهاي متنكاوي در تحليل شبكههاي اجتماعي
بررسي روشهاي سنتي و مدرن پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس و معرفي روش بهينه
تشخيص تومور مغزي از تصاويرMRIبا استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي فازي
جابجايي نودها در شبكه هاي حسگر بيسيم
مدل طراحي در بازيابي اطلاعات
داده كاوي در بانكهاي اطلاعاتي سازماني جهت تعين استراتژي و پيشبرد اهداف سازمان
بهينه سازي كيفيت سيستم هاي نرم افزار بر اساس تركيب الگوريتم ژنتيك وPSO
تحليل مهندسي نيازمنديها در محيطهاي توزيعشده جغرافيايي و بررسي چالشها و مدلهاي موجود
مقايسه تست هاي نرم افزاري در پردازش ابري
الگوريتم مسيريابي كاملاً انطباقي براي شبكه هاي بر روي تراشه سه بعدي
پژوهشي جامع در زمينه سينك متحرك در شبكه هاي حسگر بي سيم
حل مساله ي فروشنده ي دوره گردTSP با استفاده از الگوريتم سياه چالهBlack Hole
ارائه يك الگوريتم فشرده سازي با اتلاف
ارائه روشي براي جستجو در موتورجستجوي جغرافيايي
افزايش كارايي مرتب سازيquicksort با مدل انتخابي مبتني بر شبكه عصبي
آسيبپذيري سيستمهاي بيومتريك چندوجهي مبتني بر روش نسبت درست نمايي
شخصيسازي صفحات وب با استفاده از قوانين انجمني وزندار
ارئه يك الگوريتم هوشمند در محيط گريد با استفاده از الگوريتم تركيبي ژنتيك و جاذبه گرانشي باينري
بررسي استراتژيها و كاربردهاي تجارت الكترونيكي بين بنگاهي جهت سازمانهاي خدماتگرا
ارائه روشي جهت دسته بندي متون مبتني بر تكنيك هاي داده كاوي با الگوريتم هاي منفرد
مروري بر روشهاي بازشناسي حالت چهره
مروري بر الگوريتم هاي داده كاوي و روش هاي استخراج اطلاعات با معرفي كاربرد داده كاوي در امور بانكي
بررسي روش هاي مقابله و دفاع در برابر حملات DDOS لايه كاربرد
بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربهاي با استفاده از شبكه عصبي و قوانين فازي
مروري بر حملات DDoS و روش هاي پيشگيري و مقابله با آن
بررسي الگوريتم هاي پنهان سازي اطلاعات در حوزه مكاني بر اساس بلوكه كردن تصوير
تشخيص بيماري قلبي با استفاده از الگوريتم داده كاوي
بهبود دسته بندي متون بوسيله تركيبي از تكنيك متن كاوي بيز ساده و درخت تصميم
طراحي نوين هسته يك ابر توزيع شده براي كشف منبع
مروري بر روش هاي ارائه شده درقطعه بندي تصوير با استفاده از كانتورهاي فعال
مروري بر روش هاي استخراج ويژگي ها با استفاده از الگوريتم هاي بينايي ماشين در تشخيص حالات چهره
الگوريتم هاي تشخيص بن بست توزيع شده تحمل پذير خطا
شبكه هاي اجتماعي مجازي
گسترش خلاقيت با استفاده از فنآوري رايانش ابري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید