فراخوان نخستین کنگره ملی فضای مجاری و آسیب های اجتماعی نوپدید

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) نخستین کنگره ملی فضای مجاری و آسیب های اجتماعی نوپدید ، 19 آذرماه 1391 توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی. دفتر امور آسیب های اجتماعی در تهران با محورهای زیر برگزار می شود:

محورهای همایش :
محورهای نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید:
محور اول:سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی
–    اینترنت و آسیب های اجتماعی
–    ماهواره و آسیب های اجتماعی
–    Sms  و بلوتوث و آسیب های اجتماعی
–    آسیب شناسی تهدیدات اجتماعی در فضای مجازی
–    شبکه های اجتماعی و آسیب های اجتماعی
–    آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از نقض حقوق کاربران در فضای مجازی
–    شناسایی شبکه های اجتماعی مجازی و بررسی تطبیقی کارکرد آنها در ایران و غرب
–    حقوق کاربران در فضای مجازی

محور دوم: خانواده ، فضای مجازی و آسیب های اجتماعی
-آسیب شناسی خانواده ایرانی در عرصه شبکه های اجتماعی مجازی
-جهانی شدن اخلاق و فرهنگ در فضای مجازی
– اخلاق و فناوری اطلاعات رایانه ای
– ملاحظات اخلاقی جامعه اطلاعاتی
-اخلاق و فرهنگ در فضای مجازی
محور سوم:گونه شناسی(تیپ شناسی) جرایم سایبری
1-    فرصت های امنیتی در جامعه مجازی
2-    امنیت  و تهدیدات کاربران در فضای مجازی
3-    تهدیدات امنیتی در فضای سایبری
4-    انتشار اطلاعات در فضای مجازی و پیامدهای ان
5-    اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی
6-    آسیب شناسی استفاده سرویس های اطلاعاتی از کاربران در فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی

مهلت ارسال مقالات: 1391/7/15
اعلام نظر داوری: 1391/8/15
تاریخ برگزاری همایش: 1391/9/19

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید