دومین کارگاه داخلی آموزش نرم افزار تخصصی حوزه باد WindPRO

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دومین کارگاه داخلی آموزش نرم افزار تخصصی حوزه باد  WindPRO  تیرماه 91 توسط گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید در محورهای زیر برگزار می شود:

محورهای کارگاه :
آشنایی با مفاهیم اولیه انرژی باد و مزارع بادی
اطلاعات اولیه در مورد مدلهای نرم افزاری موجود
معرفی نرم افزارهای WindPRO به همراه مدول های مختلف
مراحل انجام محاسبات مربوط به مایکروسایتینگ
تجزیه و تحلیل داده های خام باد
محاسبه انرژی خام یک توربین بادی
استفاده از مدل بین المللی WAsPبرای محاسبه انرژی
ایجاد اطلس باد یک منطقه با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی
محاسبات مربوط به چیدمان توربین بادی
ایجاد نقشه باد یک منطقه و استفاده از آن در محاسبات چیدمان توربین ها
بهینه سازی چیدمان توربین ها
انجام محاسبات اقتصادی مزرعه بادی
محاسبات محیط زیستی نویز، سایه و جنبه های بصری تصویر سازی

معرفی مدول مربوط به محاسبات الکتریکال EGRID

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید